Zoeken op deze pagina, druk Ctrl + f ....Olijfgroen of Blauw gekleurde tekst geven toegang tot een bron....onder 'n Index

Jan

VI-j Jan Gommer Thomas, zoon van Gommaar Thomas Bartels (zie V-c) en Maria Anthonis Henrick Geerts. Hij is gedoopt op 01-06-1589 in Gr-Zundert rk, get: Art Bevers en Elisabeta Domus. Jan is overleden, 47 jaar oud. Hij is begraven op 06-09-1636 in Gr-Zundert, als Joannes Gommari.

 

Jan trouwde, 39 jaar oud, op 06-06-1628 in zundert met Heylwigis Jan Gijsbrechts, 32 jaar oud, nadat zij op 23-05-1628 in zundert in ondertrouw zijn gegaan. Heylwigis is een dochter van Jan Gijsbrechts (Hoester) en Petronella. Zij is gedoopt op 25-02-1596 in zundert. Heylwigis is overleden, 74 jaar oud. Zij is begraven op 28-10-1670 in Zundert nh, als Heijltjen Hoesters huisvrouw van Swarte Rommen op den Wildert, naer gelaten man & haar eijgen kinderen, begraven tot Groot Zundert. Heylwigis trouwde later in 1640 met Rumoldus Christophorus Simon Rombouts (geb. 1614).

 

ORZ 296 fol.344/161v dd.16.02.1637
Heyltje [Jan] Gijsbrechts, weduwe wijlen Jan Gommer Domus, met Hendrick Adriaen Maes, haar gekozen voogd in deze, ter eenre en Simon Gommer Domus als voogd en Jan Gijsbrechts als toeziender van Maeyke, Jan en Peter, Jan Gommer Domus nagelaten weesk'ren, ter andere zijde, zijn overeengekomen van een uitkoop i.p.v. scheiding en deling, van de goederen bij vs Jan Gommer Domus nagelaten.
Heyltje zal blijven in het volle bezit van alle goederen, de prof. schulden ontvangen en de onprof. betalen, zo zal de weduwe ook genieten de vruchten van de erfgoederen, totdat het jongste kind zal zijn 16 jaar.
Daartegen is de weduwe gehouden haar 3 k'ren te onderhouden tot het jongste kind zal zijn 16 jaar.
Bij huwelijkse staat of andere eerlijke staat zal de moeder haar k'ren uitreiken de som van 25 Gld.

 

bron: Harrie Roelands.

 

 

Kinderen van Jan en Heylwigis:

1 Maria Jan Gommers, gedoopt op 11-02-1629 in Gr-Zundert rk, get: Johannes Henricus en Elizabeth Johannes. Volgt VII-u.

2 Joannes Joannes Gommarus. Hij is gedoopt op 07-09-1631 in Gr-Zundert rk, get: Roelandus Adrianus Zibs en Maria Thomas. Joannes is overleden, 35 jaar oud. Hij is begraven op 05-04-1667 in Zundert nh, als Jan Jansen Gommers, jongman op de Wildert naergelaten sijn moeder, begraven tot Groot Sundert.

3 Catharina Joannes Gommarus. Zij is gedoopt op 25-05-1636 in Gr-Zundert rk, get: Gualterus Judocus en Maria Arnoldus. Catharina is overleden, ten hoogste 8 maanden voor 16 februari 1637 zie ORZ 296 fol.344/161v dd.16.02.1637 voorgaand.

tweelingzus van Petrus

4 Peter Jan Gommaers, ook wel Peeter Heylen genoemd, wonende te Laerhey, te Wildertse Hey en te Wildert, gedoopt op 25-05-1636 in Gr-Zundert rk, get: Adrianus Johannes en Maria Simonis. Volgt VII-v

 

VII-u Maria Jan Gommers, dochter van Jan Gommer Thomas (zie VI-j) en Heylwigis Jan Gijsbrechts. Zij is gedoopt op 11-02-1629 in Gr-Zundert rk, get: Johannes Henricus en Elizabeth Johannes. Maria is overleden.

 

Maria trouwde, 25 jaar oud, op 26-01-1655 in Kl-zundert rk met Adrianus Peter Lodewijcx, 28 jaar oud, nadat zij op 09-01-1655 in Kl-zundert rk in ondertrouw zijn gegaan. Adrianus is een zoon van Peter Adriaen Lodewijcx "de Oirschot" en Margareta Cornelisse. Hij is gedoopt op 08-02-1626 in Oirschot rk, get: Theodorus Theodori en Elisabeth Jois. Adrianus is overleden, 49 jaar oud. Hij is begraven op 28-05-1675 in Zundert nh, nagelaten vrouw en kinderen

kinderen van Maria en Adrianus:

1 Margaretha Lodewijcx. Zij is gedoopt op 03-11-1655 in Gr-Zundert rk, get: Simon Gommari Domissen en Maria Petri. Margaretha is overleden.

2 Johannes Lodewijcx. Hij is gedoopt op 31-05-1657 in Gr-Zundert rk, get: Cornelius Jacobi Verbaten en Elizabeta Petri Lodewijcx. Johannes is overleden.

3 Petronella Lodewijcx. Zij is gedoopt op 05-07-1659 in Gr-Zundert rk, get: Henricus Cornelij en Cornelia Cornelij. Petronella is overleden.

4 Catharina Lodewijcx. Zij is gedoopt op 14-03-1662 in Gr-Zundert rk, get: Anna Michiels. Catharina is overleden.

5 Maria Lodewijcx. Zij is gedoopt op 29-04-1666 in Gr-Zundert rk, get: Joannes Hendricks en Anna Aert Hendricks. Maria is overleden.

Anna Lodewijcx. Zij is gedoopt op 26-09-1669 in loenhout, get: Jan Antonij Conincx, Goris Jan Naes, Adriana Peter Aerts en Barbara Antonissen. Anna is overleden, 7 dagen oud. Zij is begraven op 03-10-1669 in loenhout.

 

VII-v Peter Jan Gommaers, ook wel Peeter Heylen genoemd, wonende te Laerhey, te Wildertse Hey en te Wildert, zoon van Jan Gommer Thomas (zie VI-j) en Heylwigis Jan Gijsbrechts. Hij is gedoopt op 25-05-1636 in Gr-Zundert rk, get: Adrianus Johannes en Maria Simonis. Peter is overleden na 11-01-1702, minstens 65 jaar oud, toen hij nog doopgetuige bij zijn kleindochter Barbara was.

tweelingbroer van Catharina

(1) trouwde, ten hoogste 31 jaar oud, vóór 1667 met Johanna Cornelissen Sagers, ten hoogste 25 jaar oud. Johanna is een dochter van Cornelis Adriaan de Sager en Dympna Cornelis Buys. Zij is gedoopt op 02-10-1642 in Gr-Zundert rk, get: Hubertus Jois Vermeren en Anna Adriani loco Catharina Andreas. Johanna is overleden, 32 jaar oud. Zij is begraven op 18-04-1675 in Zundert nh, als Jenneken Sagers laet na man en kinderen op de Wildert

(2) trouwde, 41 jaar oud, op 11-04-1678 in Zundert nh en op 17-04-1678 en 30-04-1678 te Zundert rk met Adriana Bernard Marten Baljaerts, 38 jaar oud, nadat zij op 19-03-1678 in Zundert nh en rk in ondertrouw zijn gegaan. Adriana is een dochter van Bernard Marten Arnold Baljaerts en Maria Adriaan Dirven. Zij is gedoopt op 26-09-1639 in Gr-Zundert,. Adriana is overleden, 38 jaar oud. Zij is begraven op 17-05-1678 in Zundert nh, als Adriaantje Bernaerts huys-vrouw van Peeter Heylen, laat na man en kindt, is in kraem gestorven op de Wildert.

(3) trouwde, 43 jaar oud, op 12-11-1679 in zundert nh met Barbara Hendricks Anthonis van Rethi, ook genaamd Baeyken en Michiels, 32 jaar oud, nadat zij op 15-10-1679 in Zundert nh en op 13-10-1679 te Zundert rk in ondertrouw zijn gegaan. Barbara is een dochter van Hendrik Anthonis van Rethi, ook genaamd van Rethi en Quamincx en Michaela Stoffel (Christophorus) Simon Rombouts Ook Genaamd Simons, Wonende Te Zundert. Zij is gedoopt op 02-12-1646 in Gr-zundert, get: Cornelius Mattai en Antonia Francisci Keesse. Barbara is overleden, 48 jaar oud. Zij is begraven op 20-08-1695 in Zundert nh, als Baeyken Hendricx van Rethi, laat naa man en kinderen aan Laerheij. Barbara ging voorheen in ondertrouw op 24-03-1673 in Gr-Zundert rk met Adriaen Jacob Cornelis Linders (1646-1678).

Notitie bij Barbara: haar zoon Nicolaus uit haar 1e huwelijk trouwt op 25 november 1713 met Cornelia Jan Geeritse de Recht,
hun eerste kind Joannes wordt gedoopt op op 14 mei 1714 te Groot Zundert.
in de doopboeken wordt Vader vermeld als Nicolaus Petrus Gommaers,
dit is door de pastoor zo opgeschreven omdat Petrus Gommaers zijn stiefvader was.
Er had dus eigenlijk moeten staan:
"Baptus est Joannes filius Nicolaus Adriaen Jacobs et Cornelia Joannis de Reght."

 

Kinderen van Peter en Johanna:

1 Jan Peter Jan Gommaers. Hij is gedoopt op 05-01-1667 in Gr-Zundert rk, get: Johannes Cornelissen en Elizabeth Cornelissen. Jan is overleden, Volgt VIII-ah.

2 Cornelis Peter Jan Gommaers, gedoopt op 11-04-1669 in Gr-Zundert rk, get: Petris Simons en Petronella Adriaen Anthonissen. Volgt VIII-ac.

3 Petrus Peter Jan Gommaers, gedoopt op 07-04-1671 in Gr-Zundert rk, get: Gerardus Jacobs en Elizabeth van Ranst. Volgt VIII-ad.

 

Kind van Peter en Adriana:

4 Anna Peter Jan Gommaers. Zij is gedoopt op 29-04-1678 in Gr-zundert, get: Cornelis Bernard Mertens en Maria Cornelissen. Anna is overleden, 3 maanden oud. Zij is begraven op 18-08-1678 in Zundert nh, als Peer heylen kindt aan Wildertse Hey, laat na vader en halve broeders Groot Sundert.

 

Kinderen van Peter en Barbara:

5 Agatha Peter Jan Gommers. Zij is gedoopt op 01-05-1680 in Gr-zundert, get: Hendricus Anthonissen en Johanna Peters Verbaten. Agatha is overleden.

6 Elisabeth Peter Jan Gommers, gedoopt op 07-05-1681 in Gr-zundert, get: Johannes Jacobs Gijsbergs en Maria Cornelissen. Volgt VIII-ae.

7 Ida Peter Jan Gommers. Zij is gedoopt op 10-03-1683 in Gr-zundert, get: Dionisius Pier Denes en Anna Faes Huybrechts. Ida is overleden.

8 Hendrina Peter Jan Gommers, gedoopt op 17-08-1685 in Gr-zundert, get: Helena Denissen. Volgt VIII-af.

9 Christophorus Peter Jan Gommers. Hij is gedoopt op 11-03-1688 in Gr-zundert, get: Elisabeth Janssen, leefde nog op 3 maart 1729 toen hij doopgetuige was van zijn nichtje Barbara Cuijpers.

10 Gummarus Petrus Jan Gommaers, gedoopt op 09-02-1690 in Gr-zundert, get: Athonius Sijmon Stoffelen en Elisabeth Hendrick Stoffelen. Volgt VIII-ag.

 

 

VIII-ah Jan Peter Jan Gommers, zoon van Peter Jan Gommaers (zie VII-v), ook wel Peeter Heylen genoemd, wonende te Laerhey, te Wildertse Hey en te Wildert en Johanna Cornelissen Sagers. Hij is gedoopt op 05-01-1667 in Gr-Zundert rk, get: Johannes Cornelissen en Elizabeth Cornelissen. Jan is overleden na 13-08-1731, minstens 64 jaar oud, voor het laatst gesignaleerd bij de doop van zijn kleindochter Johanna van Bender.

Jan:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op 02-12-1691 in zundert, nh met Judith Philip Geertsen, 49 jaar oud, nadat zij op 17-11-1691 in zundert, nh in ondertrouw zijn gegaan. Judith is een dochter van Philip Gerrit Peeters (Van Beroep Wever) en Maria Cornelis Wouters. Zij is gedoopt op 25-08-1642 in kl-zundert. Judith is overleden vóór 09-1692, ten hoogste 50 jaar oud.

 

(2) trouwde, 25 jaar oud, op 21-09-1692 in zundert nh met Jacoba Servaes Jans de Coninck, 20 jaar oud, nadat zij op 06-09-1692 in zundert nh in ondertrouw zijn gegaan. Jacoba is een dochter van Servaes Jan Peter de Coninck en Margareta Dierick Aerts van Boxtel. Zij is gedoopt op 19-12-1671 in Klein Zundert rk, get: Maria Kersten de Bruyn. Jacoba is overleden.

Bij hun ondertrouw worden 6 stuivers betaald, bij hun trouwen 12 stuivers.
had ook een oudere zus Jacoba, zij trouwde Theodorus van Asselt.


wordt nooit vermeld als "de jongere", trouwt als jd van en won. Klein Zundert.
wordt nooit vermeld als "de oudere", zij trouwt als jd van en won. Zundert.

 

kinderen van Jan en Jacoba:

 

1 Joanna Jan Peter Gommers is geboren omstreeks 1693 in kl-zundert, dochter van Jan Peter Jan Gommaers en Jacoba Servaes Jans de Coninck. Joanna is overleden, ongeveer 69 jaar oud. Zij is begraven op 12-12-1762 in wuustwezel.

geen doop gevonden, tijdens haar huwelijk schrijven ze o.a. uit Parvo Zundert "Klein Zundert dus",
Jan Peter Gommers was absent bij de doop van  Elisabeth, Joanna's vader.
Haar zus Dingena Jan Peeter Gommers is getuige bij haar 3e kind Jacoba (vernoemd naar Oma).
Joanna zelf of haar man Bartholomeus zijn bij haar broers of zussen nooit doopgetuige.

 

(1) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 17-07-1725 in Wuustwezel rk met Bartholomeus Peeter Tackx, 28 jaar oud. Bartholomeus is een zoon van Petrus Tackx en Elisabeth van Eeckel. Hij is gedoopt op 19-09-1696 in Wuustwezel rk, get: Petrus van Eeckel en Catharina van Aerde ipv Dijmphna Petri Dierickx. Bartholomeus is overleden, 45 jaar oud. Hij is begraven op 08-02-1742 in wuustwezel.
 

Wuustwezel
Aktedatum 10-11-1742
Rijksarchief Antwerpen, OGA Wuustwezel, 56 f° 306 v°

Jenneken Jan Peeter Gommaers, wed. Bartholomeus Peeter Tacx geassisteerd met haar huidige man Wouter Cornelis Rombouts ter eenre,
en Geeraert Peeter Tacx als momber en Jacob Peeter Gommaers [...]
als toeziener voor de 4 kinderen van wijlen Bartel Peeter Tacx voorn. m.n. Elisabeth 16 jaar, Peeter 12 jaar, Jacomijne 9 jaar en Jan 6 jaar, ter andere zijde, sluiten een akkoord.

 

(2) trouwde, ongeveer 49 jaar oud, op 15-09-1742 in Wuustwezel rk met Walter Cornelis Rombouts, 26 jaar oud. Walter is een zoon van Cornelis Wouter Rombouts en Anna Cornelis van der Buijten. Hij is gedoopt op 02-10-1715 in wuustwezel. Walter is overleden, 61 jaar oud. Hij is begraven op 25-05-1777 in Wuustwezel rk, weduwnaar

 

Kinderen van Joanna en Bartholomeus:

 

1 Elisabeth Tackx. Zij is gedoopt op 22-05-1726 in Wuustwezel rk, get: Wilhelmus Maesmans ipv Jois Petri Gommers en Elisabetha van Eeckel. Elisabeth is overleden.
2 Petrus Tackx. Hij is gedoopt op 30-08-1729 in Wuustwezel rk, get: Guilielmus Maesmans ipv Adriani Jois Brosens? en Magdalena van Turnhout ipv Jois Corneli Mulders. Petrus is overleden.
3 Jacoba Tackx. Zij is gedoopt op 11-07-1732 in Wuustwezel rk, get: Jois Tackx en Dijmphna Jois Petri Gommers. Jacoba is overleden.
Joannes Tackx. Hij is gedoopt op 20-03-1736 in Wuustwezel rk, get: Adrianis Anthony Goossens ipv Gerardi Petri Tackx en Adriana van Riel. Joannes is overleden.
 

2 Margarita Jan Peter Gommers. Zij is gedoopt op 29-11-1695 in Klein Zundert rk, get: Petrus Peeter Gommaerts en Jacoba Servaes. Margarita is overleden.

3 Dingena Jan Peeter Gommers, gedoopt op 26-02-1699 in Klein Zundert rk, get: Geraert Philipsen en Elisabetha Peeter Gommers. Volgt IX-ay.

4 Barbara Jan Gommers, gedoopt op 11-01-1702 in Kl-zundert rk, get: Petrus Jan Gommers en Maria Adriaenssen. Volgt IX-az.

5 Jacob Jan Peter Gommers, leerlooier, gedoopt op 22-02-1705 in Klein Zundert rk, get: Servatius Janssen de Coninck. Volgt IX-ba.

6 Maria Jan Peter Gommers, gedoopt op 18-01-1708 in Klein Zundert rk, get: Michael Janssen de Coninck en Petronella Petrus Jan Sagers. Volgt IX-bb.

7 Cornelis Johannes Petrus Gommers, ook genaamd Gombers en Heide Weever, wonende te Zundert, gedoopt op 06-10-1711 in Klein Zundert rk, get: Willebrordus Dirck van Hasselt en Elisabetha Reinier Aertsen. Volgt IX-bc.

 

 

IX-ay Dingena Jan Peeter Gommers, dochter van Jan Peter Jan Gommers, (zie VIII-ah) en Jacoba Servaes Jans de Coninck. Zij is gedoopt op 26-02-1699 in Klein Zundert rk, get: Geraert Philipsen en Elisabetha Peeter Gommers. Dingena is overleden op 04-09-1748 in kl-zundert, 49 jaar oud. Zij is begraven op 07-09-1748 in Kl-zundert, als Dimpna Jan Gommers.

Dingena:

(1) begon een relatie, 22 of 23 jaar oud, in 1722 in nooit gehuwd met Adriaen van Gils. Adriaen is overleden.

(2)trouwde, 33 jaar oud, op 29-06-1732 in gr-zundert met Jan Peeter de Jongh, 24 jaar oud, nadat zij op 14-06-1732 in gr-zundert in ondertrouw zijn gegaan. Jan is een zoon van Peter Peter Jans de Jongh en Michaela Jan Aart Dirven. Hij is gedoopt op 20-03-1708 in Gr-Zundert rk, get:. Jan is overleden op 09-03-1776 in kl-zundert, 67 jaar oud. Hij is begraven op 12-03-1776 in Kl-zundert, als Johannes Petrus de Jongh.

Kind van Dingena en Adriaen:

1 Petrus van Gils. Hij is gedoopt op 07-05-1723 in Kl-zundert rk onwettig, get: Jacomijntje Servaesse. Petrus is overleden.

Notitie bij Petrus: vader: "ex pago gils oriundi" = uit het dorp Gils afkomstig 
moeder: "quae casu huc adventavit est huius pagi." = die hier (in Klein Zundert) toevallig aankwam, zij is van dit dorp.

Kinderen van Dingena en Jan:

Petronella de Jongh. Zij is gedoopt op 23-02-1733 in Kl-zundert rk, get: Petrus de Jonge en Johanna van den Bogaert. Petronella is overleden.
3 Jacomijna de Jongh. Zij is gedoopt op 03-02-1735 in Kl-zundert rk, get: Cornelis Jan Peter Gommers en Jenneke Antonis Melis. Jacomijna is overleden.
4 Joannes de Jongh. Hij is gedoopt in 06-1738 in Kl-zundert rk, get: Maria Gommers. Joannes is overleden.
5 Catharina de Jongh. Zij is gedoopt in 01-1742 in Kl-zundert rk, get: Jacobus Jan Gommers en Maria Moers de huisvrouw van Balduinus Jan Dirven. Catharina is overleden.
 

IX-az Barbara Jan Gommers, dochter van Jan Peter Jan Gommers, (zie VIII-ah) en Jacoba Servaes Jans de Coninck. Zij is gedoopt op 11-01-1702 in Kl-zundert rk, get: Petrus Jan Gommers en Maria Adriaenssen. Barbara is overleden, 45 jaar oud. Zij is begraven op 30-12-1747 in Breda, Kleine Kerk.

 

Barbara Gommers woont tijdens haar trouwen in de Jansstraat te Breda.

Beambte op donderdag 21 juni 1742 Breda

Plaats: Breda
Bron: GA Breda
Archief: OA Breda (1-1a) nr.409, folio: 11
Naam: Barbara Gommers
Relatie: huisvrouw van Jan Benders
Beroep/Functie: turftonster (substituut)
Datum aanstelling: 1742-06-21
Opmerkingen: waarneemster voor Maria Anna Mulders, weduwe van Han Beerens Commissieboeken Breda

 

Barbara trouwde, 34 jaar oud, op 13-05-1736 in Breda, Grote Kerk en rk waterstraat Breda en te Brecht (Belgie) met Johannes van Bender, nadat zij op 28-04-1736 in Breda, Grote Kerk in ondertrouw zijn gegaan. Johannes is overleden. Hij is begraven op 18-01-1748 in breda, Kleine Kerk.

Ook wel Jan Benders genoemd.

Beambte op dinsdag 19 oktober 1745 Breda

Plaats: Breda
Bron: GA Breda
Archief: OA Breda (1-1a) nr.409, folio: 016 v
Naam: Jan Benders
Beroep/Functie: arbeider (substituut)
Datum aanstelling: 1745-10-19
Opmerkingen: waarnemer voor Petronella Nouten Commissieboeken Breda

Kinderen van Barbara en Johannes:

1 Johanna van Bender. Zij is gedoopt op 13-08-1731 in Klein Zundert; Johanna is gewettigd bij het huwelijk van haar ouders.. Johanna is overleden.

onwettig kind, ge-echt door huwelijk te Brecht 13-05-1736

Maria Agnes Benders. Zij is gedoopt op 11-11-1741 in breda. Maria is overleden, 5 jaar oud. Zij is begraven op 22-04-1747 in breda, Kleine Kerk.

IX-ba Jacob Jan Peter Gommers, leerlooier, zoon van Jan Peter Jan Gommers (zie VIII-ah) en Jacoba Servaes Jans de Coninck. Hij is gedoopt op 22-02-1705 in Klein Zundert rk, get: Servatius Janssen de Coninck. Jacob is overleden op 10-09-1749 in kl-zundert, 44 jaar oud. Hij is begraven op 12-09-1749 in Kl-zundert, als Jacob Gommers.

 

huwelijk rk

 

Jacob trouwde, 24 jaar oud, op 18-04-1729 in Zundert nh en rk met Jenneken Adriaen van den Boogaert, 19 jaar oud, nadat zij op 26-03-1729 in zundert nh in ondertrouw zijn gegaan. Jenneken is een dochter van Adriaan Cornelis Lucas van den Boogaert en Petronella Jan Cornelis van Aerde. Zij is gedoopt op 04-11-1709 in Gr-Zundert rk, get: Jan Cornelis van de Bogaert, Adriaen Cornelis Meeussen en Adriana Jan van Aerde. Jenneken is overleden op 20-01-1775 in kl-zundert, 65 jaar oud. Zij is begraven op 23-01-1775 in Kl-zundert, als weduwe van Jacobi Gommers.

 

Kinderen van Jacob en Jenneken:

1 Jacoba Gommers. Zij is gedoopt op 01-02-1730 in Kl-zundert rk, get: Johannes Peter Gommers en Anna Jan Krijnen ipv Cornelia Jan Verhaert. Jacoba is overleden.

2 Jan Jacob Gommers, gedoopt op 12-02-1734 in Kl-zundert rk, get: Johannes van den Bogaert en Adriana Jan Geerts. Volgt X-ap.

3 Adrianus Jacob Gommers. Hij is gedoopt op 02-01-1737 in Kl-zundert rk, get: Cornelis Gommers en Maria van Aerde. Adrianus is overleden, 12 jaar oud. Hij is begraven op 12-01-1749 in Kl-zundert, als Adrianus Jacob Gommers 12 jaar oud.

4 Peter Jacobus Gommers, gedoopt op 08-02-1739 in Kl-zundert rk, get: Joannes Peeter de Jongh en Maria Cornelis Thuens. Volgt X-aq.

5 Marijnus Jacobs Gommers, gedoopt op 25-02-1742 in Kl-zundert rk, get: Bernardus Baliaerts en Dimpna Jan Gommers. Volgt X-ar.

6 Cornelia Jacobus Gommers, gedoopt in 04-1745 in Kl-zundert rk, get: Dimpna Jan Gommers ipv Walteri Cornelis Rombouts en Catharina Peter van Riel. Volgt X-as.

7 Jacobus Gommers. Hij is gedoopt op 17-10-1747 in Kl-zundert rk, get: Arnoldus Wouter Thijs en Barbera Gommers. Jacobus is overleden op 19-07-1783 in kl-zundert, 35 jaar oud. Hij is begraven op 22-07-1783 in Kl-zundert, als Jacobus Jacobus Gommers, jongeling.

 

X-ap Jan Jacob Gommers, zoon van Jacob Jan Peter Gommers, leerlooier (zie IX-ba) en Jenneken Adriaen van den Boogaert. Hij is gedoopt op 12-02-1734 in Kl-zundert rk, get: Johannes van den Bogaert en Adriana Jan Geerts. Jan is overleden, 51 jaar oud. Hij is begraven op 16-09-1785 in Etten-Leur, als Jan Gommers, collectie Pels Rijcken.

 

Jan trouwde, 46 jaar oud, op 16-07-1780 in Etten nh en rk met Maria Cornelius van Aart, nadat zij op 01-07-1780 in Etten nh in ondertrouw zijn gegaan. Maria is overleden op 28-10-1830 in etten en Leur. Maria is weduwe van Adrianus van Nispen, met wie zij trouwde vóór 1780.

Kinderen van Jan en Maria:

1 Jacobus Gommers, schoenmaker, gedoopt op 16-04-1781 in etten rk, get: Marinus Jacobi Gommers en Adriana Jois Andriessen. Volgt XI-be.

2 Joannes Gommers. Hij is gedoopt op 30-01-1783 in etten rk, get: Joannes Petri van Staij en Cornelia Andriesen. Joannes is overleden.

3 Joanna Gommers. Zij is gedoopt op 14-01-1785 in etten rk, get: Joannes Jacobi Vervoort en Adriana Adriani Tackx. Joanna is overleden op 05-06-1833 in etten en Leur, ongehuwde dochter, 48 jaar oud.

 

XI-be Jacobus Gommers, schoenmaker, zoon van Jan Jacob Gommers (zie X-ap) en Maria Cornelius van Aart. Hij is gedoopt op 16-04-1781 in Etten rk, get: Marinus Jacobi Gommers en Adriana Jois Andriessen. Jacobus is overleden op 31-10-1839 in Etten en Leur, 58 jaar oud.

 

Jacobus trouwde, 35 jaar oud, op 05-05-1816 in Etten en Leur met Joanna van Oorschot, 32 jaar oud. Joanna is geboren op 21-01-1784 in Etten en Leur, dochter van Cornelis Jan van Oorschot en Digna Marinus Lauwen. Joanna is overleden op 23-08-1861 in Etten en Leur, 77 jaar oud.

Kinderen van Jacobus en Joanna:

1 Cornelis Gommeren, geboren op 05-08-1819 in Etten en Leur. Volgt XII-br.

2 Dingena Gommers, geboren op 09-02-1822 in Etten en Leur. Volgt XII-bs.

3 Adriana Lucia Gommers, geboren op 13-12-1824 in Etten en Leur. Volgt XII-bt.

4 Adriaan Gommers, geboren op 29-08-1827 in Etten en Leur. Adriaan is overleden op 01-04-1867 in etten en Leur, ongehuwd, 39 jaar oud.

 

XII-br Cornelis Gommeren is geboren op 05-08-1819 in Etten en Leur, zoon van Jacobus Gommers, schoenmaker (zie XI-be) en Joanna van Oorschot. Cornelis is overleden op 07-06-1875 in Etten en Leur, 55 jaar oud. Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op 07-05-1848 in Hoeven met Adriana Siemons, 31 jaar oud. Adriana is geboren op 22-09-1816 in Etten en Leur, dochter van Adriaan Siemons en Antonia Hellemons. Adriana is overleden op 17-04-1902 in Etten en Leur, 85 jaar oud.

 

XII-bs Dingena Gommers is geboren op 09-02-1822 in Etten en Leur, dochter van Jacobus Gommers, schoenmaker (zie XI-be) en Joanna van Oorschot. Dingena is overleden op 05-12-1883 in Etten en Leur, 61 jaar oud. Dingena trouwde, 39 jaar oud, op 02-05-1861 in Etten en Leur met Dominicus van der Borst, 41 jaar oud. Dominicus is geboren op 25-09-1819 in Etten en Leur, zoon van Cornelis van der Borst en Johanna Krens. Dominicus is overleden op 15-01-1868 in Etten en Leur, 48 jaar oud.

Kind van Dingena en Dominicus:

1 Jacobus van der Borst, geboren op 06-11-1862 in Etten en Leur. Jacobus is overleden.

 

XII-bt Adriana Lucia Gommers is geboren op 13-12-1824 in Etten en Leur, dochter van Jacobus Gommers, schoenmaker (zie XI-be) en Joanna van Oorschot. Adriana is overleden op 23-12-1906 in Etten en Leur, 82 jaar oud. Adriana trouwde, 52 jaar oud, op 01-05-1877 in Etten en Leur met Pieter Rommens, 48 jaar oud. Pieter is geboren op 09-02-1829 in hoeven, zoon van Cornelis Rommens en Francijna van Meer. Pieter is overleden op 20-11-1910 in Etten en Leur, 81 jaar oud.

 

X-aq Peter Jacobus Gommers, zoon van Jacob Jan Peter Gommers, leerlooier (zie IX-ba) en Jenneken Adriaen van den Boogaert. Hij is gedoopt op 08-02-1739 in Kl-zundert rk, get: Joannes Peeter de Jongh en Maria Cornelis Thuens. Peter is overleden in voor 10-02-1808, 41 jaar oud. Hij is begraven op 24-03-1780 in Etten, Dodenlijsten, collectie Pels, als Pieter Jacob Gommis.

 

overleden ’n kind van Pieter Gomis op 20 september 1777, dodenlijst Etten collectie Pels

 

Peter trouwde, 35 jaar oud, op 05-06-1774 in Etten nh en rk met Adriana Adriaense Taks, 33 jaar oud, nadat zij op 21-05-1774 in Etten nh in ondertrouw zijn gegaan. Adriana is een dochter van Adrianus Tack en Elisabetha de Pas. Zij is gedoopt op 01-02-1741 in Princenhage rk, get: Joannes Tack en Petronella Tack. Adriana is overleden, 67 jaar oud. Zij is begraven op 10-02-1808 in Etten-Leur, gequalificeerde begraven, als weduwe Pieter Gommers.

borgbrief

Kinderen van Peter en Adriana:

1 Jacobus Gommers. Hij is gedoopt op 16-02-1775 in Etten rk, get: Abraham Tack en Joanna Adriani van den Bogaert. Jacobus is overleden.

2 Adriana Gommers. Zij is gedoopt op 19-02-1777 in Etten rk, get: Joannes Donckers en Joanna Donckers. Adriana is overleden.

3 Willebrordus Gommers. Hij is gedoopt op 01-03-1779 in Etten rk, get: Joannes Jacobi Gommers en Cornelia Jac. Gommers. Willebrordus is overleden.

 

X-ar Marijnus Jacobs Gommers, zoon van Jacob Jan Peter Gommers, leerlooier (zie IX-ba) en Jenneken Adriaen van den Boogaert. Hij is gedoopt op 25-02-1742 in Kl-zundert rk, get: Bernardus Baliaerts en Dimpna Jan Gommers. Marijnus is overleden op 30-01-1811 in etten en Leur, 68 jaar oud.

 

Marijnus trouwde, 43 jaar oud, op 01-05-1785 in Etten nh en rk met Adriana Adrianus Swanen, 37 jaar oud, nadat zij op 16-04-1785 in Etten nh in ondertrouw zijn gegaan. Adriana is een dochter van Adriaan Swane en Maria Cornelis Hollanders. Zij is gedoopt op 05-01-1748 in etten rk. Adriana is overleden op 28-01-1818 in etten en Leur, als Adriana Zwanen weduwe van Marijn Gommeren, 70 jaar oud.

Kinderen van Marijnus en Adriana:

1 Joanna Gommers, gedoopt op 13-12-1786 in etten rk, get: Wilhelmus Aert Swane en Cornelia Jacobi Gommers. Volgt XI-bf.

2 Adriana Maria "Marijnus" Gommers. Zij is gedoopt op 15-08-1788 in etten rk, get: Adrianus Corn: Swane en Maria van Gers, overleden op 07-10-1871 in Pr.Hage, als Johanna Maria Gommers, 83 jaar oud.

Adriana trouwde, 20 jaar oud, op 16-04-1809 in Etten- Leur schepenbank en rk met Jan Janze van Welt, 30 jaar oud, nadat zij op 01-04-1809 in Etten- Leur schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Jan is een zoon van Joannis van Welt en Johanna Verschuren. Hij is gedoopt op 19-11-1778 in Pr.Hage rk, get: Piet van Welt en Adriana Eekeren. Jan is overleden op 28-04-1834 in Pr.Hage, 55 jaar oud.

Kinderen van Adriana en Jan:
1 Joanna Lucia van Welt. Zij is gedoopt op 09-01-1810 in Prinsenbeek rk, get: Jacobus van der Zanden en Joanna Verschuren. Joanna is overleden op 17-04-1886 in Pr.Hage, 76 jaar oud.
2 Adrien van Welt, geboren op 12-08-1812 in Pr.Hage. Adrien is overleden op 30-10-1888 in Pr.Hage, 76 jaar oud.
3 Maria van Welt, geboren op 10-04-1816 in Pr.Hage. Maria is overleden.
4 Johannes van Welt, geboren op 03-08-1819 in Pr.Hage. Johannes is overleden op 01-04-1829 in Pr.Hage, 9 jaar oud.
5 Cornelis van Welt, geboren op 18-12-1821 in Pr.Hage. Cornelis is overleden op 28-06-1829 in Pr.Hage, 7 jaar oud.
6 Adriana van Welt, geboren op 09-08-1824 in Pr.Hage. Adriana is overleden.
7 Johanna Cornelia van Welt, geboren op 02-07-1830 in Pr.Hage. Johanna is overleden op 12-07-1830 in Pr.Hage, 10 dagen oud.
8 Johanna van Welt, geboren op 29-05-1832 in Pr.Hage. Johanna is overleden op 02-04-1833 in Pr.Hage, 10 maanden oud.  

 

 

XI-bf Joanna Gommers, dochter van Marijnus Jacobs Gommers (zie X-ar) en Adriana Adrianus Swanen. Zij is gedoopt op 13-12-1786 in etten rk, get: Wilhelmus Aert Swane en Cornelia Jacobi Gommers. Joanna is overleden op 23-07-1858 in etten en Leur, 71 jaar oud.

Joanna trouwde, 26 jaar oud, op 12-12-1813 in Etten en Leur met Adriaan Dam. Adriaan is gedoopt op 25-09-1786 in Pr.Hage, zoon van Marijn Dam en Willemijna Kockx. Adriaan is overleden op 22-02-1855 in Etten en Leur, 68 jaar oud.

Kinderen van Joanna en Adriaan:

1 Maria Dam, geboren op 29-09-1814 in Etten en Leur. Maria is overleden.

2 Johanna Dam, geboren op 16-02-1816 in Etten en Leur. Johanna is overleden.

3 Wilhelmina Dam, geboren op 22-08-1817 in Etten en Leur. Wilhelmina is overleden op 29-08-1894 in Etten & Leur, 77 jaar oud. 

4 Cornelia Dam, geboren op 01-08-1819 in Etten en Leur. Cornelia is overleden.

Marijn Dam, geboren op 26-04-1821 in Etten en Leur. Marijn is overleden.

6 Elisabeth Dam, geboren op 26-02-1824 in Etten en Leur. Elisabeth is overleden.

7 ... Dam, levenloos geboren zoon, geboren op 11-12-1825 in Etten en Leur.

8 Anna Maria Dam, geboren op 14-11-1828 in Etten en Leur. Anna is overleden op 06-12-1901 in Etten & Leur, 73 jaar oud. 

9 Petronella Dam, geboren op 28-08-1830 in Etten en Leur. Petronella is overleden op 04-09-1830 in Etten en Leur, 7 dagen oud.

 

X-as Cornelia Jacobus Gommers, dochter van Jacob Jan Peter Gommers, leerlooier (zie IX-ba) en Jenneken Adriaen van den Boogaert. Zij is gedoopt in 04-1745 in Kl-zundert rk, get: Dimpna Jan Gommers ipv Walteri Cornelis Rombouts en Catharina Peter van Riel. Cornelia is overleden op 20-11-1815 in zundert, 70 jaar oud.

 

Cornelia trouwde, 38 jaar oud, op 28-09-1783 in Zundert nh met Jan Jacobus Vervoort, 39 jaar oud, nadat zij op 13-09-1783 in Zundert nh en op 29-09-1783 rk in ondertrouw zijn gegaan. Jan is een zoon van Jacobus Joris Vervoort en Maria Michiel Sgrauwen. Hij is gedoopt op 16-05-1744 in Kl-zundert rk, get: Joris Vervoort en Prijn Jacob Meesters. Jan is overleden, 55 jaar oud. Hij is begraven op 07-04-1800 in kl-zundert.

Kind van Cornelia en Jan:

1 Johanna Maria Vervoort. Zij is gedoopt op 08-09-1784 in Kl-zundert rk, get: Maria Michaelis Schrauwen en Johannes Jacobus Gommers. overleden op 31-08-1811 in Zundert, als Jeanne Marie Jean Vervoort, 26 jaar oud. 

gehuwd geweest met Cornelis Wouter Ooms.

 

 

IX-bb Maria Jan Peter Gommers, dochter van Jan Peter Jan Gommers, (zie VIII-ah) en Jacoba Servaes Jans de Coninck. Zij is gedoopt op 18-01-1708 in Klein Zundert rk, get: Michael Janssen de Coninck en Petronella Petrus Jan Sagers. Maria is overleden, 66 jaar oud. Zij is begraven op 11-03-1774 in rijsbergen.

 

 

Maria trouwde, 30 jaar oud, op 16-11-1738 in zundert nh met Cornelis Noorbert Haest, 43 jaar oud, nadat zij op 25-10-1738 in zundert nh in ondertrouw zijn gegaan. Cornelis is een zoon van Norbert Cornelis Adriaan Haest en Maria Jan Sebrecht Cools. Hij is gedoopt op 25-11-1694 in rijsbergen. Cornelis is overleden, 74 jaar oud. Hij is begraven op 01-04-1769 in rijsbergen.

Kinderen van Maria en Cornelis:

1 Adrianus Haest, geboren in Oeckel. Hij is gedoopt op 11-01-1739 in rijsbergen rk, get: Stephanus Norberti Haest en Elisabetha Petri Gommers ipv Helena Petri Jansen. Adrianus is overleden.

2 Maria Haest, geboren in Oeckel. Zij is gedoopt op 19-10-1740 in rijsbergen rk, get: Joannes Petri de Jongh en Maria Joannis Naes ipv Paulina Corn. van Ham. Maria is overleden.

3 Joannes Haest, geboren in Oeckel. Hij is gedoopt op 16-04-1742 in rijsbergen rk, get: Adriana de Nijs ipv Helena Petri Joosen. Joannes is overleden.

Embertus Haest, geboren in Oeckel. Hij is gedoopt op 14-08-1743 in rijsbergen rk, get: Anthonius Norberti Haest en Barbara Jois Gommers ipv Helena Petri Joosen. Embertus is overleden.

5 Cornelia Haest, geboren in Oeckel. Zij is gedoopt op 05-02-1748 in rijsbergen rk, get: Adrianus Jois Cools en Anna Corn. van Gastel. Cornelia is overleden.

 

IX-bc Cornelis Johannes Petrus Gommers, ook genaamd Gombers en Heide Weever, wonende te Zundert, zoon van Jan Peter Jan Gommers, (zie VIII-ah) en Jacoba Servaes Jans de Coninck. Hij is gedoopt op 06-10-1711 in Klein Zundert rk, get: Willebrordus Dirck van Hasselt en Elisabetha Reinier Aertsen. Cornelis is overleden op 24-10-1783 in Gr-Zundert koster, als Cornelis Gommers, weduwnaar, laat kinderen na, 72 jaar oud. Hij is begraven op 27-10-1783 in Gr-Zundert rk.

Cornelis Johannes Peterus Gommers en Anna Maria Joost Gommers hadden dezelfde Betovergrootouders,  zij heetten Gommaar Thomas Bartels en Maria Anthonis Henrick Geerts.

Cornelis:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op 06-05-1736 in Zundert nh en rk met Anna Maria Joost Gommers, 25 jaar oud, nadat zij op 21-04-1736 in zundert nh in ondertrouw zijn gegaan. Anna is een dochter van Joos Peeter Simon Gommer Thomas en Cornelia Jan Gerrit Rombouts. Zij is gedoopt op 17-05-1710 in Gr-Zundert rk, get: Mattheus Cornelij van Aert en Anna Maria Joannis Rommens. Anna is overleden, 30 jaar oud. Zij is begraven op 10-03-1741 in Klein zundert, als Maria Joos Gommers uxor Cornelii Gommers, sepulta est, exceqia celebrate, et jura soluta.

 

 de latijnse tekst bij haar begraafakte luidt: sepulta est, exceqia celebrate, et jura soluta, 
volgens Marja Weeda-van ’t Hullenaar moet er staan: Sepulta est, exsequa celebrata et iura soluta.
De vertaling in het Nederlands luidt dan als volgt:
"Zij is begraven, met een plechtige begrafenis en vrij van verplichtingen."

bron: Paul Gommers

de Ouders van Anna Maria vindt U op "deze"  pagina onder VIII-aj

 

(2) trouwde, 30 jaar oud, op 18-03-1742 in Zundert nh en Klein-Zundert rk met Adriana Jan de Nijs, 35 jaar oud, nadat zij op 03-03-1742 in Zundert nh en Klein-Zundert rk in ondertrouw zijn gegaan. Adriana is een dochter van Jan Anthonis Adriaan Anthonis, Ook Genaamd Nijs en Maria Adriaen Jacobs Strompen, Ook Genaamd Jacobs. Zij is gedoopt op 03-02-1707 in klein zundert. Adriana is overleden op 14-03-1771 in klein zundert, laat na haar man en kinderen in de hoek te kl.zundert, 64 jaar oud. Zij is begraven op 18-03-1771 in kl-zundert.

Kinderen van Cornelis en Anna:

1 Joanna Catharina Gommers. Zij is gedoopt op 28-04-1737 in Gr-Zundert rk, get: Jacobus Joannis Gommers en Cornelia Joannis Rombouts. Joanna is overleden.

2 Cornelia Gommers. Zij is gedoopt op 20-09-1740 in Klein Zundert rk, get: Dimpna Jan Gommers en Cornelis Jan Rombouts, absent. Cornelia is overleden op 27-09-1740 in Klein Zundert rk, als Cornelia sepulta est, 4 diebus nata, filia Cornelii Jan Gommers en Maria Joos Gommers, conjugum et jura soluta, 7 dagen oud.

In het begraafregister staat vermeld: 4 dagen oud:

Kinderen van Cornelis en Adriana:

3 Joanna Cornelius Gommers, gedoopt op 19-03-1743 in Klein Zundert rk, get: Joannes Thoni Denijs en Dimpna Jan Gommers. Volgt X-at.

 Willem Cornelis Johannes Gommers, wonende te Rijsbergen en te Zundert, gedoopt op 01-02-1745 in Klein Zundert rk, get: Joannis Peter de Jongh en Adriana Hendrick de Koningh. Volgt X-au.

 

X-at Joanna Cornelius Gommers, dochter van Cornelis Johannes Petrus Gommers, ook genaamd Gombers en Heide Weever, wonende te Zundert (zie IX-bc) en Adriana Jan de Nijs. Zij is gedoopt op 19-03-1743 in Klein Zundert rk, get: Joannes Thoni Denijs en Dimpna Jan Gommers. Joanna is overleden, 64 jaar oud. Zij is begraven op 01-11-1807 in Zundert nh, als Jenneke Gommers weduwe Gijsbrecht Theuns oud 65 jaaren overleden ten zelven dage nalatende een kind uit een huwelijk.

 

Joanna trouwde, 33 jaar oud, op 09-08-1776 in kl-zundert met Gijsbrecht Cornelis Theuns, 42 jaar oud. Gijsbrecht is een zoon van Cornelis Theuns en Angela van Opdorp. Hij is gedoopt op 29-07-1734 in brecht. Gijsbrecht is overleden, 48 jaar oud. Hij is begraven op 06-09-1782 in zundert.

Kinderen van Joanna en Gijsbrecht:

1 Cornelis Theuns. Hij is gedoopt op 18-08-1777 in kl-zundert. Cornelis is overleden.

2 Adrianus Theuns. Hij is gedoopt op 17-07-1780 in gr-zundert. Adrianus is overleden.

 

X-au Willem Cornelis Johannes Gommers, wonende te Rijsbergen en te Zundert, zoon van Cornelis Johannes Petrus Gommers, ook genaamd Gombers en Heide Weever, wonende te Zundert (zie IX-bc) en Adriana Jan de Nijs. Hij is gedoopt op 01-02-1745 in Klein Zundert rk, get: Joannis Peter de Jongh en Adriana Hendrick de Koningh. Willem is overleden op 18-11-1827 in klein zundert, 82 jaar oud.

 

1e huwelijk rk

 

Willem:

(1) trouwde, 28 jaar oud, op 04-04-1773 in Rijsbergen, schepenbank en rk met Dingena Jacobi van den Broeck, wonende te Rijsbergen, 37 jaar oud, nadat zij op 20-03-1773 in Rijsbergen, schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Dingena is een dochter van Jacobus Adriaen Anthonis van den Broeck en Margriet Geerit van Wesel. Zij is gedoopt op 03-06-1735 in rijsbergen rk, get: Henricus Adriani van den Broeck en Cornelia Adriani van den Broeck. Dingena is overleden op 31-01-1790 in rijsbergen, 54 jaar oud. Dingena is weduwe van Petrus Joannus van Eijnatten, met wie zij trouwde op 30-03-1760 in rijsbergen, rk.

 

(2) trouwde, 52 jaar oud, op 05-02-1797 in Rijsbergen schepenbank met Elisabeth Willem de Knaep, 40 jaar oud, nadat zij op 21-01-1797 in Rijsbergen schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Elisabeth is een dochter van Willem de Knaep en Hendrica van den Boom. Zij is gedoopt op 02-12-1756 in loenhout, get: Peter Faes en Jacob-Constant van den Ackerveken. Elisabeth is overleden op 10-12-1835 in klein zundert, 79 jaar oud. Elisabeth is weduwe van Joris Cornelis Schrauwen, met wie zij trouwde op 03-08-1787 in zundert, nh.

 

Kinderen van Willem en Dingena:

1 Adriana Gommers, geboren op 20-11-1773 in rijsbergen rk, get: Cornelis Gommers en Adriana Petri Kostermans. Adriana is overleden.

2 Adriana Wilhelmi Gommers, arbeidster en dienstmeid, wonende te Rijsbergen, gedoopt op 28-01-1775 in rijsbergen rk, get: Cornelius Lijs en Joanna Corn. Gommers. Volgt XI-bg.

3 Cornelius Wilhelmus Gommers, gedoopt op 22-07-1778 in rijsbergen rk, get: Gisbertus Cornelis Tuns en Jacoba Petri van Eijnatten. Volgt XI-bh.

Kind van Willem en Elisabeth:

4 Dingena Gommers, geboren op 28-02-1798 in rijsbergen rk, get: Cornelius Gommers en Petronella van der Boom. Volgt XI-bi.

 

XI-bg Adriana Wilhelmi Gommers, arbeidster en dienstmeid, wonende te Rijsbergen, dochter van Willem Cornelis Johannes Gommers, wonende te Rijsbergen en te Zundert (zie X-au) en Dingena Jacobi van den Broeck, wonende te Rijsbergen. Zij is gedoopt op 28-01-1775 in rijsbergen rk, get: Cornelius Lijs en Joanna Corn. Gommers. Adriana is overleden op 29-08-1839 in rijsbergen akte 26, 64 jaar oud.

 

Adriana:

(1) begon een relatie, 23 of 24 jaar oud, in 1799, nooit gehuwd met Cornelius van den Caulaer (Couwelaer), 29 of 30 jaar oud. Cornelius is een zoon van Cornelis Cornelis van den Couwelaer en Cornelia Cornelis Frijters. Hij is gedoopt op 13-08-1769 in Princenhage, rk, get: Cornelius van de Kauwelaer en Anna Oonickx. Cornelius is overleden op 02-09-1842 in etten leur, 73 jaar oud. Cornelius trouwde later op 11-01-1801 in Oud en Nieuw Gastel met Maria Mannien (1772-1823).

 

heette volgens aantekeningen van de burgerlijke stand van Etten-Leur in 1811 Vanden Kouwelaar en in 1817 Couwelaars. 
Als Cornelis van de Couwelaar is hij op 2 september 1842 te Etten overleden.
Hij had te Leur gewoond en de kost verdiend als arbeider en dagloner. Uit zijn huwelijk met Marie Manniën (gedoopt te Etten op 23 oktober 1772 als dochter van Adriaan Adriaanse Manni en van Maria Lambert van der Locht en daar overleden op 31 januari 1823), met wie hij op 11 januari 1801 voor schepenen van Oud- en Nieuw-Gastel was getrouwd, ken ik zes kinderen. Zij werden voorafgegaan door een bastaard.

bron: Leo Adriaenssen

 

huwelijk rk met Maria Mannien


Overledene Cornelis van de Couwelaar 
Soort registratie memories van successie 
Aktenummer 30 
Plaats Oudenbosch 
Plaats overlijden Etten 
Datum overlijden 02-09-1842 
Deel Memories van successie Oudenbosch deel 1 
Toegangsnr. 036.03.13 
Inv.nr. 1

(2) trouwde, 51 jaar oud, op 31-01-1826 in zundert met Marijnis Verschueren, 63 jaar oud. Hij is gedoopt op 17-02-1762 in rijsbergen. Marijnis is overleden op 27-09-1827 in rijsbergen, 65 jaar oud.

kind van Adriana en Cornelius:

Cornelius Gommers (van de Kouwelaar), arbeider en landbouwer, gedoopt op 26-01-1800 in rijsbergen (onwettig), doopgetuigen: Cornelis Wilhelmus Gommers en Elisabeta Knaep.

De familiehistorie van Cornelius Gommers, begint "hier"

Koper gravure van Rijsbergen, 1725 door Abraham Rademaker

 

XI-bh Cornelius Wilhelmus Gommers, zoon van Willem Cornelis Johannes Gommers, wonende te Rijsbergen en te Zundert (zie X-au) en Dingena Jacobi van den Broeck, wonende te Rijsbergen. Hij is gedoopt op 22-07-1778 in rijsbergen rk, get: Gisbertus Cornelis Tuns en Jacoba Petri van Eijnatten. Cornelius is overleden op 03-10-1811 in princenhage, 33 jaar oud.

borgbrief 

doopgetuige op 26 januari 1800 van zijn neefje Cornelius Gommers (van de Kouwelaar)

Cornelius trouwde, 28 jaar oud, op 01-02-1807 in Princenhage schepenbank met Maria Adriaan Roovers, 25 jaar oud, nadat zij op 17-01-1807 in Princenhage schepenbank en op 01-02-1807 rk in ondertrouw zijn gegaan. Maria is een dochter van Adriaan Roovers en Maria Gilsemans. Zij is gedoopt op 14-04-1781 in princenhage. Maria is overleden op 16-10-1820 in princenhage, 39 jaar oud.

Kinderen van Cornelius en Maria:

 

1 Adrianus Gommers, gedoopt op 16-06-1807 in Breda rk brugstraat, get: Wilhelmus Gommers en Maria Martina Gilsemans. Volgt XII-bu.

2 Digmannus Gommers. Hij is gedoopt op 12-07-1810 in Princenhage rk, get: Gerardus Rovers en Adriana Gommers. Digmannus is overleden op 26-09-1811 in princenhage, 1 jaar oud.

3 Cornelis Gommers, gedoopt op 05-10-1811 in princenhage. Volgt XII-bv.

 

XII-bu Adrianus Gommers, zoon van Cornelius Wilhelmus Gommers (zie XI-bh) en Maria Adriaan Roovers. Hij is gedoopt op 16-06-1807 in Breda rk brugstraat, get: Wilhelmus Gommers en Maria Martina Gilsemans. Adrianus is overleden op 06-03-1883 in princenhage, 75 jaar oud. Adrianus:

 

(1) trouwde, 30 jaar oud, op 06-07-1837 in princenhage met Maria van den Eijnde, 35 jaar oud. Maria is een dochter van Adriaan van den Eijnde en Johanna van Dongen. Zij is gedoopt op 15-03-1802 in Princenhage rk, get: Adrianus Vermonden en Maria van Dongen. Maria is overleden op 10-11-1840 in princenhage, 38 jaar oud.

 

(2)trouwde, 36 jaar oud, op 17-08-1843 in princenhage met Cornelia van Steen, 30 jaar oud. Cornelia is geboren op 14-03-1813 in Pr.Hage, dochter van Adriaan van Steen en Digna Boogers. Cornelia is overleden op 14-12-1890 in princenhage, 77 jaar oud. 

2e huwelijksbijlagen

Kinderen van Adrianus en Maria:

 

1 Johanna Gommers, geboren op 24-08-1838 in princenhage. Volgt XIII-ce.

... Gommers, levenloos geboren dochter, geboren op 10-11-1840 in princenhage.

 

Kinderen van Adrianus en Cornelia:

 

3 Cornelius Gommers, geboren op 13-06-1844 in princenhage. Volgt XIII-cf.

4 Dingena Gommers, geboren op 19-05-1846 in princenhage. Dingena is overleden op 14-06-1846 in princenhage, 26 dagen oud.

5 Adrianus Gommers, geboren op 05-05-1847. Volgt XIII-cg.

6 Maria Gommers, geboren op 02-10-1848 in princenhage. Maria is overleden op 13-04-1914 in princenhage, 65 jaar oud.

Dingena Gommers, geboren op 06-12-1849 in princenhage. Dingena is overleden op 02-07-1850 in princenhage, 6 maanden oud.

 

XIII-ce Johanna Gommers is geboren op 24-08-1838 in princenhage, dochter van Adrianus Gommers (zie XII-bu) en Maria van den Eijnde. Johanna is overleden op 26-03-1905 in princenhage, 66 jaar oud. Johanna trouwde, 28 jaar oud, op 02-05-1867 in princenhage met Petrus van Gool, 27 jaar oud. Petrus is geboren op 05-02-1840 in Pr.Hage, zoon van Christianus van Gool en Maria Sprenkels. Petrus is overleden op 27-09-1906 in princenhage, 66 jaar oud.

minimaal 3 kinderen van Johanna en Petrus:

 

1 Maria van Gool, geboren op 14-08-1870 in princenhage. Maria is overleden op 09-03-1890 in princenhage, 19 jaar oud.

2 Cornelia van Gool, geboren op 16-06-1875 in princenhage. Cornelia is overleden op 21-08-1926 in princenhage, 51 jaar oud.

3 Johanna Maria van Gool, geboren op 12-09-1881 in princenhage. Johanna is overleden op 07-02-1946 in Pr.Hage, 64 jaar oud. 

 

XIII-cf Cornelius Gommers is geboren op 13-06-1844 in princenhage, zoon van Adrianus Gommers (zie XII-bu) en Cornelia van Steen. Cornelius is overleden op 12-04-1922 in princenhage, 77 jaar oud. Cornelius trouwde, 36 jaar oud, op 12-01-1881 in princenhage met Pieternella Backx, 23 jaar oud. Pieternella is geboren op 10-01-1858 in princenhage, dochter van Adriaan Backx en Adriana Koertjens. Pieternella is overleden op 27-01-1929 in princenhage, 71 jaar oud.

 

kinderen van Cornelius en Pieternella:

 

1 Adrianus Gommers, geboren op 22-05-1882 in princenhage. Adrianus is overleden op 22-11-1914 in princenhage, 32 jaar oud.

2 Johannes Gommers, geboren op 10-08-1883 in princenhage. Johannes is overleden op 25-08-1883 in princenhage, 15 dagen oud.

3 Lambertus Gommers, geboren op 05-03-1885 in princenhage. Volgt XIV-br.

4 Cornelis Gommers, geboren op 02-04-1886 in princenhage. Cornelis is overleden op 14-10-1917 in princenhage, 31 jaar oud.

5 Adriana Gommers, geboren op 22-02-1888 in princenhage. Adriana is overleden op 21-05-1888 in princenhage, 2 maanden oud.

6 Johannes Gommers, geboren op 18-07-1889 in princenhage. Johannes is overleden op 14-01-1890 in princenhage, 5 maanden oud.

7 Hendrikus Gommers, geboren op 18-04-1894 in princenhage. Hendrikus is overleden op 30-08-1894 in princenhage, 4 maanden oud.

 

XIV-br Lambertus Gommers is geboren op 05-03-1885 in princenhage, zoon van Cornelius Gommers (zie XIII-cf) en Pieternella Backx,  overleden op 24-03-1965 in Breda, 80 jaar oud. Lambertus trouwde, 28 jaar oud, op 07-04-1913 in Princenhage met Johanna Philomina Oomen, 24 jaar oud. Johanna is geboren op 15-04-1888 in Pr.Hage, dochter van Josephus Oomen en Pieternella de Vucht. Johanna is overleden op 28-07-1965 in Breda, 77 jaar oud. 

Kinderen van Lambertus en Johanna:

1 Cornelis Josephus Gommers, geboren op 13-06-1914 in Pr.Hage. Cornelis is overleden, trouwde met Jacoba Aarssen. Jacoba is geboren op 19-05-1921 in roosendaal
2 Petronella Gommers, geboren op 25-03-1916 in Pr.Hage, overleden op 19-12-2002 in breda, 86 jaar oud. Petronella trouwde, 24 jaar oud, op 10-10-1940 in Pr.Hage met Theodorus van Beek, 30 jaar oud. Theodorus is geboren op 27-02-1910 in Pr.Hage, zoon van Johannes van Beek en Johanna Martens. 
3 Josephus Gommers, geboren op 25-09-1917 in Pr.Hage, overleden op 18-02-1987, 69 jaar oud. Hij is begraven in Etten & Leur.
4 Johannes Adrianus Gommers, geboren op 17-11-1918 in Pr.Hage. Johannes is overleden op 20-01-2009 in breda, 90 jaar oud.
5 Johanna Gommers, geboren op 05-11-1920 in Pr.Hage, overleden op 02-03-2006 in Etten & Leur, 85 jaar oud, trouwde met Cornelis Goossens geboren op 28-11-1916 in Etten, zoon van Adrianus Franciscus Goossens en Johanna Nooyens. Cornelis is overleden op 01-12-1988, 72 jaar oud. Hij is begraven in Etten & Leur
 
minimaal 1 kind van Johanna en Cornelis:
 
1 Lambertus Cornelis Goossens, geboren in 1954. Lambertus is overleden op 02-01-1954 in Etten & Leur, 2 dagen oud, geen jaar oud. 
 
Cornelia Gommers, geboren op 12-01-1922 in Pr.Hage.
7 Catharina Gommers, geboren op 21-12-1923 in Pr.Hage, Catharina is overleden op 21-09-1989 in Oosterhout, 65 jaar oud, tweeling met Adriana.
Catharina trouwde met Waltherus van de Ven. Waltherus is geboren op 18-08-1922 en overleden op 03-03-1992 in Oosterhout, 69 jaar oud. 
8 Adriana Gommers, geboren op 21-12-1923 in Pr.Hage, tweeling met Catharina
9 Lambertus (Bert) Gommers, geboren op 23-03-1926 in Pr.Hage, overleden op 08-07-2000 in Breda, 74 jaar oud. Lambertus trouwde met Mien Govers
10 Goverdina Gommers, geboren op 24-11-1928 in Pr.Hage, trouwde, 27 jaar oud, op 05-04-1956 in rijsbergen met Antonius Christiaan Suijkerbuijk, 26 jaar oud. Antonius is geboren op 08-07-1929 in rijsbergen, zoon van Adrianus Johannes Suijkerbuijk en Johanna Trinetta Snoijs. 

 

XIII-cg Adrianus Gommers is geboren op 05-05-1847, zoon van Adrianus Gommers (zie XII-bu) en Cornelia van Steen. Adrianus is overleden op 15-04-1911 in princenhage, 63 jaar oud. Adrianus trouwde, 36 jaar oud, op 30-01-1884 in princenhage met Adriana Lips. Adriana is een dochter van Mathijs Lips en Catharina Vlamings. Adriana is overleden op 22-10-1936 in princenhage.

 

Kinderen van Adrianus en Adriana:

 

1 Adrianus Gommers, geboren op 10-11-1892 in princenhage. Volgt XIV-bs.

2 Catharina Gommers, geboren op 09-04-1897 in princenhage, overleden op 11-08-1964 in breda, 67 jaar oud, trouwde, 26 jaar oud, op 17-05-1923 in Pr.Hage met Petrus van Beurden, 28 jaar oud. Petrus is geboren op 22-02-1895 in Chaam, zoon van Martinus van Beurden en Anna Raaijmakers. Petrus is overleden op 29-07-1958 in Prinsenbeek (Breda), 63 jaar oud.

Kinderen van Catharina en Petrus:

Adriana Anna van Beurden, geboren op 02-06-1924 in Pr.Hage.
2 Anna Adriana van Beurden, geboren op 14-09-1925 in Pr.Hage.
Martinus Adrianus van Beurden, geboren op 05-08-1926 in Pr.Hage.
Adrianus van Beurden, geboren op 10-09-1927 in Pr.Hage.
5 Anna van Beurden, geboren op 12-09-1928 in Pr.Hage.
6 Maria van Beurden, geboren op 10-01-1930 in Pr.Hage.
7 Matheus van Beurden, geboren op 24-03-1932 in Pr.Hage.
8 Petrus van Beurden, geboren op 19-04-1933 in Pr.Hage.
9 Cornelis van Beurden, geboren op 30-01-1935 in Pr.Hage.
10 Gerardus van Beurden, geboren op 20-02-1937 in Pr.Hage.

 

3 Mathijs Gommers, geboren op 01-12-1899 in Princenhage. overleden op 05-10-1988 in Prinsenbeek, 88 jaar oud., trouwde, 29 jaar oud, op 18-04-1929 in Pr.Hage met Johanna van den Beemd, 27 jaar oud. Johanna is geboren op 08-07-1901 in Zevenbergen, dochter van Joannes van den Beemd en Johanna van den Berk. Johanna is overleden. 

minimaal 2 kinderen van Mathijs en Johanna:

1 Johanna Gommers, geboren op 16-03-1930 in Pr.Hage.
2 Adrianus Gommers, geboren op 28-01-1932 in Pr.Hage.

 

 

XIV-bs Adrianus Gommers is geboren op 10-11-1892 in princenhage, zoon van Adrianus Gommers (zie XIII-cg) en Adriana Lips, overleden op 02-07-1967 in prinsenbeek, 74 jaar oud. Adrianus trouwde, 29 jaar oud, op 10-05-1922 in princenhage met Catharina de Graaf. 25 jaar oud. Catharina is geboren op 11-08-1896 in princenhage, dochter van Hendrikus de Graaf en Anna Maria van Welt. Catharina is overleden op 24-04-1981 in prinsenbeek, 84 jaar oud, vervolg stamboom

 

XII-bv Cornelis Gommers, zoon van Cornelius Wilhelmus Gommers (zie XI-bh) en Maria Adriaan Roovers. Hij is gedoopt op 05-10-1811 in princenhage. Cornelis is overleden op 12-12-1870 in ginneken en bavel, 59 jaar oud. Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op 01-05-1835 in ginneken en bavel met Catharina Leijten, 29 jaar oud. Catharina is een dochter van Cornelis Antonie Leijten en Maria Jois Wouters. Zij is gedoopt op 26-03-1806 in Pr.Hage rk, get: Petrus Wouters en Cornelia Wouters. Catharina is overleden op 14-04-1871 in ginneken en bavel, 65 jaar oud. 

 

Kinderen van Cornelis en Catharina:

1 Maria Gommers, geboren op 05-06-1836 in ginneken en bavel, overleden op 22-07-1917 in teteringen, 81 jaar oud. Maria trouwde, 26 jaar oud, op 05-05-1863 in teteringen met Johannis Dekkers, 26 jaar oud. Johannes is geboren op 06-12-1837 in teteringen, zoon van Henricus Dekkers en Maria van Berkel, overleden op 10-12-1909 in teteringen, 72 jaar oud. 

kinderen van Maria en Johannis:

1 Hendrikus Dekkers, geboren op 25-10-1863 in teteringen. Hendrikus is overleden op 02-11-1947 in breda, 84 jaar oud.
2 Adriana Dekkers, geboren op 06-12-1869 in teteringen. Adriana is overleden op 04-02-1939 in breda, 69 jaar oud. 

 

 2 Cornelis Gommers, geboren op 30-07-1839 in ginneken en bavel. Volgt XIII-ch.

3 Adriana Gommers, geboren op 11-12-1842 in ginneken en bavel. Volgt XIII-ci.

4 Adrianus Gommers, geboren op 29-10-1849 in ginneken en bavel. Adrianus is overleden op 21-11-1849 in ginneken en bavel, 23 dagen oud.

 

XIII-ch Cornelis Gommers is geboren op 30-07-1839 in ginneken en bavel, zoon van Cornelis Gommers (zie XII-bv) en Catharina Leijten. Cornelis is overleden op 20-03-1925 in dongen, 85 jaar oud. Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 11-05-1865 in oosterhout met Antonia Marcelissen. Antonia is geboren in gilze en rijen, dochter van Johannes Marcelissen en Antonia Maria Meeuwissen. Antonia is overleden op 24-03-1887 in dongen.

 

Kinderen van Cornelis en Antonia:

 

1 Cornelis Gommers. geboren op 05-02-1866 in oosterhout. Cornelis is overleden op 18-02-1866 in oosterhout, 13 dagen oud. 

Johannes Gommers, geboren op 08-06-1867 in oosterhout. Johannes is overleden op 08-12-1950 in Dongen, ongehuwd, 83 jaar oud.

3 Catharina Gommers, geboren op 25-08-1869 in dongen. Volgt XIV-bu.

Petrus Cornelis Gommers is geboren op 15-05-1872 in Tilburg, overleden op 09-09-1968 in Dongen, 96 jaar oud. Petrus trouwde, 29 jaar oud, op 16-04-1902 in rotterdam met Goverdina Johanna van der Pluijm, 19 jaar oud. Goverdina is geboren op 24-05-1882 in Dussen, dochter van Antonie van der Pluijm en Helena Appeve, overleden op 18-02-1963 in Oosterhout, 80 jaar oud.
"Petrus en Goverdina vertrekken vanuit Leiden op 27-02-1913 met hun gezin naar Haarlem" voorheen komende van Rotterdam.
 
minimaal 6 kinderen van Petrus en Goverdina:
 
1 Cornelis Antonie Gommers, geboren op 19-10-1902 in rotterdam, overleden op 07-11-1985 in Sluiskil, 83 jaar oud. Cornelis trouwde met Helena van Gemst, 20 jaar oud. Helena is geboren op 23-04-1912 in Ossenisse, dochter van Willebrordus van Gemst en Maria Louisa van Overmeire. Helena is overleden op 07-04-1990 in Sluiskil, 77 jaar oud. 
 
2 Helena Antonia Gommers, geboren op 26-08-1904 in rotterdam, overleden op 12-10-1953 in rotterdam, 49 jaar oud. Helena trouwde, 19 jaar oud, op 05-03-1924 in rotterdam met Hubertus van Dongen, 20 jaar oud. Hubertus is geboren op 18-11-1903 in Made en Drimmelen, zoon van Adriaan van Dongen en Anna Thijssen. Hubertus is overleden op 05-08-1975 in rotterdam, 71 jaar oud.
 
Kinderen van Helena en Hubertus:
A Goverdina Johanna van Dongen, geboren in 01-1926 in rotterdam. Goverdina is overleden op 16-03-1926 in rotterdam, 2 maanden oud.
B Helena Antonia van Dongen, geboren in 02-1932 in rotterdam. Helena is overleden op 07-09-1932 in rotterdam, 7 maanden oud.
C Helena Antonia van Dongen, geboren op 08-03-1937 in rotterdam. Helena is overleden op 31-10-2005 in Rotterdam, 68 jaar oud. 
 
3 Anthonia Gommers, geboren op 10-10-1906 in Wassenaar, overleden op 06-05-1973 in Rotterdam, 66 jaar oud. Anthonia trouwde, 22 jaar oud, op 24-10-1928 in Rotterdam met Jacobus Smit, 24 jaar oud. Jacobus is geboren op 26-08-1904 in Leiden, zoon van ... en Jacoba Maria Smit. Jacobus is overleden.
 
4 Ida Regina Gommers is geboren op 14-11-1909 in Rotterdam, dochter van Petrus Cornelis Gommers en Goverdina Johanna van der Pluijm. Ida is overleden op 20-10-1991 in Dongen, 81 jaar oud. Ida trouwde, 25 jaar oud, op 01-05-1935 in Rotterdam met Adrianus Johannes Trommelen, 28 jaar oud. Adrianus is geboren op 26-01-1907 in Oosterhout, zoon van Cornelis Trommelen en Johanna Maria Janssens. Adrianus is overleden op 16-09-1976 in dongen, 69 jaar oud. 
 
5 Antoon Gommers, geboren op 22-11-1913 in Haarlem, overleden op 24-09-1980 in Oosterhout, 66 jaar oud. Antoon trouwde met Paulina Vos, geboren op 03-04-1916 in Dongen, dochter van Adrianus Vos en Louisa Janssens. Paulina is overleden.
 
minimaal 1 kind van Antoon en Paulina:
 
A Petrus Jacobus Maria Gommers, geboren op 26-02-1945 in Dongen. Petrus trouwde, 22 jaar oud, op 10-11-1967 in Dongen met Theresia Adriana Maria Trommelen, 20 jaar oud. Theresia is geboren op 27-06-1947 in dongen, dochter van Joannis Antonius Trommelen en Huiberdina Kemmeren. 
 
6 Johannes Gommers, geboren op 01-03-1916 in Rotterdam, overleden op 27-07-2002 in Rotterdam, 86 jaar oud.
Wikipedia: 
Jan Gommers was een Nederlands wielrenner. Gommers reed bijna zijn gehele carrière individueel en reed voornamelijk criteriums. Gommers was één van de eerste Nederlands wielrenners die meedeed aan de Ronde van Frankrijk, in 1939. Doordat hij last kreeg van steenpuisten op het zitvlak moest hij echter na zes dagen al opgeven.

In 1936 werd hij derde op het Nederlands kampioenschap wielrennen op de weg bij de elite, achter Kees Pellenaars (kampioen) en Louis van Schijndel (tweede).

De carrière van Gommers werd voortijdig afgebroken toen het Nederlandse leger in 1939 werd gemobiliseerd en hij in dienst moest. Gommers overleefde de oorlog en overleed in 2002 in Rotterdam.
 
5 Cornelis Gommers, geboren op 03-09-1874 in Tilburg. Cornelis is overleden op 28-08-1949 in Dongen, ongehuwd, 74 jaar oud. 
 

Antonia Maria Gommers, geboren op 03-04-1877 in Tilburg. Volgt XIV-bv.

7 ... Gommers, levenloos geboren kind, geboren op 11-04-1879 in Tilburg.

8 Cornelia Gommers, geboren omstreeks 1880 in Tilburg. Volgt XIV-bw.

9 Hendrikus Gommers, geboren op 04-01-1883 in Tilburg. Hendrikus is overleden op 16-01-1883 in Tilburg, 12 dagen oud. 

10 Adriana Gommers, geboren in dongen. Volgt XIV-bt.

 

XIV-bu Catharina Gommers is geboren op 25-08-1869 in dongen, dochter van Cornelis Gommers (zie XIII-ch) en Antonia Marcelissen. Catharina is overleden op 01-04-1960 in Oosterhout, 90 jaar oud. Catharina trouwde, 33 jaar oud, op 29-01-1903 in Dongen met Antonie Stadhouders, 35 jaar oud. Antonie is geboren op 19-05-1867 in Oosterhout, zoon van Gerardus Stadhouders en Adriana Maria van Zon. Antonie is overleden op 26-01-1952 in Oosterhout, 84 jaar oud.

Kinderen van Catharina en Antonie:
 
1 Gerardus Stadhouders, geboren op 01-11-1903 in Oosterhout. Gerardus is overleden op 24-08-1974 in Werkendam, 70 jaar oud.
Cornelis Johannes Stadhouders, geboren op 28-09-1905 in Oosterhout. Cornelis is overleden op 17-06-1994 in Oosterhout, 88 jaar oud.
3 Johannes Petrus Stadhouders, geboren op 27-01-1908 in Oosterhout. Johannes is overleden op 07-02-1908 in Oosterhout, 11 dagen oud.
4 Johannes Petrus Stadhouders, geboren op 28-10-1910, overleden op 14-04-1994 in dongen, 83 jaar oud, was gehuwd met Henrëtte van Vorstenbosch

 

 

XIV-bv Antonia Maria Gommers is geboren op 03-04-1877 in Tilburg, dochter van Cornelis Gommers (zie XIII-ch) en Antonia Marcelissen. Antonia is overleden op 25-02-1926 in dongen, 48 jaar oud. Antonia trouwde, 26 jaar oud, op 12-11-1903 in dongen met Christianus Schellekens, 27 jaar oud. Christianus is geboren op 11-02-1876 in Boxtel, zoon van Antonius Schellekens en Johanna Timmermans, overleden op 03-02-1949 in dongen, 72 jaar oud. 

minimaal 5 kinderen van Antonia en Christianus:

1 Johanna Antonia Schellekens, geboren op 23-09-1904 in dongen. Johanna is overleden.
2 Antonia Cornelia Schellekens, geboren op 23-09-1906 in dongen. Antonia is overleden op 08-10-1906 in dongen, 15 dagen oud.
3 Antonius Schellekens, geboren op 07-12-1907 in dongen. Antonius is overleden.
4 Antonia Cornelia Schellekens, geboren op 29-12-1908 in Dongen, overleden op 19-01-1979 in Kaatsheuvel, 70 jaar oud, was gehuwd met Leonardus Kemmeren
5 ... Schellekens, levenloos geboren kind op 17-01-1910 in dongen.

 

 

XIV-bw Cornelia Gommers is geboren op 23-06-1880 in Tilburg, dochter van Cornelis Gommers (zie XIII-ch) en Antonia Marcelissen, overleden op 15-07-1967 in Dongen, 87 jaar oud. Cornelia trouwde, 22 jaar oud op 08-08-1902 in Gilze en Rijen met Cornelis Broeders, 26 jaar oud. Cornelis is geboren op 28-04-1876 in Dongen, zoon van Adriaan Broeders en Maria Jansen, overleden op 06-05-1936 in gilze en rijen, 60 jaar oud.

minimaal 4 kinderen van Cornelia en Cornelis:

1 ... Broeders, levenloos geboren kind op 06-06-1903 in gilze en rijen.
2 Adrianus Broeders, geboren op 19-07-1904 in gilze en rijen. Adrianus is overleden.
3 Antonia Broeders, geboren op 27-09-1905 in gilze en rijen. Antonia is overleden.
4 Cornelis Broeders, geboren op 14-08-1908 in gilze en rijen. Cornelis is overleden. 

 


XIV-bt Adriana Gommers is geboren op 20-05-1885 in Dongen, dochter van Cornelis Gommers (zie XIII-ch) en Antonia Marcelissen, overleden op 05-04-1979 in Waalwijk (Kaatsheuvel), 93 jaar oud. Adriana trouwde, 24 jaar oud op 11-06-1909 in Dongen met Gerardus Klijn, 36 jaar oud. Gerardus is geboren op 08-11-1872 in Loon op Zand, zoon van Adriaan Klijn en Cornelia Kemmeren, overleden op 13-03-1952 in Kaatsheuvel, 79 jaar oud.

Kinderen van Adriana en Gerardus:

1 Adrianus Antonius Klijn, geboren op 04-04-1910 in kaatsheuvel. Adrianus is overleden op 05-07-1980 in Waalwijk, 70 jaar oud. Hij is begraven op 09-07-1980 in kaatsheuvel.
2 Cornelis Antonius Klijn, geboren op 01-06-1911 in kaatsheuvel. Cornelis is overleden op 02-10-1991 in kaatsheuvel, 80 jaar oud, was gehuwd met Sophia Maria van der Heijden
3 Antonius Klijn, geboren op 06-10-1912 in kaatsheuvel. Antonius is overleden op 20-12-1985 in Tilburg, 73 jaar oud. Hij is begraven op 24-12-1985 in kaatsheuvel, was gehuwd met Catharina Hendrika Maria Vesters
4 Henricus Klijn, geboren omstreeks 04-1914 in loon op zand. Henricus is overleden op 24-11-1914 in loon op zand, ongeveer 7 maanden oud.
5 Cornelia Klijn, geboren op 15-01-1916 in kaatsheuvel. Cornelia is overleden op 11-10-2004 in Venraij, 88 jaar oud. Zij is gecremeerd op 15-10-2004 in Venlo.
6 Antonia Klijn, geboren op 22-08-1917 in kaatsheuvel. Antonia is overleden op 18-03-1996 in Tilburg, 78 jaar oud. Zij is begraven op 22-03-1996 in udenhout, was gehuwd met Franciscus M.C.A. van den Assem
7 Wilhelmina Klijn, geboren op 05-03-1919 in kaatsheuvel. Wilhelmina is overleden op 01-07-2011 in kaatsheuvel, 92 jaar oud. Zij is begraven op 06-07-2011 in kaatsheuvel.
8 Johannes Klijn, geboren op 10-04-1921 in kaatsheuvel. Johannes is overleden op 26-09-1998 in eindhoven, 77 jaar oud. Hij is gecremeerd op 01-10-1998 in Heeze, was gehuwd met Maria Helena Van Bokhoven
9 Josephus Klijn, geboren op 08-03-1923 in kaatsheuvel. Josephus is overleden op 16-06-1977 in Tilburg, 54 jaar oud, was gehuwd met Maria Petronella Verbunt
10 Hendrikus Klijn, geboren op 10-03-1926 in kaatsheuvel. Hendrikus is overleden op 01-12-1982 in ’s Hertogenbosch, 56 jaar oud. Hij is gecremeerd op 04-12-1982 in Arnhem, was gehuwd met Paulina Geertruida Maria Peeters
 

Bron van dit gezin: Gerard van den Assem 

 

XIII-ci Adriana Gommers is geboren op 11-12-1842 in ginneken en bavel, dochter van Cornelis Gommers (zie XII-bv) en Catharina Leijten. Adriana is overleden op 05-01-1900 in gilze en rijen, 57 jaar oud. Adriana trouwde, 29 jaar oud, op 02-05-1873 in gilze en rijen met Joannes Paapen, 46 jaar oud. Joannes is een zoon van Joannes Paapen en Joanna Michielsen. Hij is gedoopt op 21-08-1826 in Gilze rk. Joannes is overleden op 19-04-1885 in gilze en rijen, 58 jaar oud.

Kinderen van Adriana en Joannes:

1 Cornelis Johannes Paapen, geboren op 29-07-1874 in gilze en rijen. Cornelis is overleden op 28-07-1953 in gilze en rijen, 78 jaar oud.

Johanna Catharina Paapen, geboren op 12-04-1878 in gilze en rijen. Johanna is overleden op 31-10-1943 in gilze en rijen, 65 jaar oud.

3 Anna Maria Paapen, geboren op 16-07-1881 in gilze en rijen. Anna is overleden.

 

XI-bi Dingena Gommers is gedoopt op 28-02-1798 in rijsbergen rk, get: Cornelius Gommers en Petronella van der Boom, dochter van Willem Cornelis Johannes Gommers, wonende te Rijsbergen en te Zundert (zie X-au) en Elisabeth Willem de Knaep. Dingena is overleden op 09-04-1832 in zundert, 34 jaar oud.

Dingena trouwde, 25 jaar oud, op 08-04-1823 in zundert met Adriaan van Buijten, 25 jaar oud. Adriaan is een zoon van Hubertus Petrus van Buijten en Catharina Bernaers. Hij is gedoopt op 19-08-1797 in zundert. Adriaan is overleden op 07-05-1832 in zundert, 34 jaar oud.

 kinderen van Dingena en Adriaan:

 1 Anna Cornelia van Buijten, geboren op 25-01-1824 in zundert. Anna is overleden op 11-05-1832 in zundert, 8 jaar oud.

2 Willem van Buijten, geboren op 25-12-1825 in Zundert. Willem is overleden op 26-10-1870 in Kalmthout, 44 jaar oud.

 

Willem trouwde, 35 jaar oud, op 01-05-1861 in kalmthout met Joanna Verdonck. Joanna is overleden.

Kinderen van Willem en Joanna:

     1 Adrianus van Buijten, geboren op 02-04-1862 in kalmthout.

     Adrianus is overleden op 22-01-1875 in kalmthout, 12 jaar oud.

     2 Bartolomeus van Buijten, geboren op 06-09-1863 in kalmthout.

     Bartolomeus is overleden.

     3 Josephus van Buijten, geboren op 31-03-1865 in kalmthout.

     Josephus is overleden op 12-01-1866 in kalmthout, 9 maanden oud.

     4 Cornelia van Buijten, geboren op 03-03-1867 in kalmthout.

     Cornelia is overleden.

Cornelis Gommers 30-07-1839 Ginneken en Bavel, (verkregen van Gerard van den Assem)

 

VIII-ac Cornelis Peter Jan Gommaers, zoon van Peter Jan Gommaers, ook wel Peeter Heylen genoemd, wonende te Laerhey, te Wildertse Hey en te Wildert (zie VII-v) en Johanna Cornelissen Sagers. Hij is gedoopt op 11-04-1669 in Gr-Zundert rk, get: Petris Simons en Petronella Adriaen Anthonissen. Cornelis is overleden, 77 jaar oud. Hij is begraven op 16-03-1747 in Kl-zundert, als Cornelis Peter Gommers, Supultus est: exequia celebrata ad Jura Soluta.

 

Stapt in het huwelijksbootje met de jongere zus van zijn 2e stiefmoeder voor schepenen te Rijsbergen.
Zijn vader Petrus was al eerder doopgetuige bij een van de kinderen van Catalijn’s 1e huwelijk.

Cornelis trouwde, 31 jaar oud, op 04-08-1700 in Rijsbergen schepenbank met Cathalijn Hendrick van Rethij, nadat zij op 12-06-1700 in Rijsbergen schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Cathalijn is overleden. Zij is begraven op 15-10-1703 in Rijsbergen, laat naa haren man en kinderen alhier op ’t Heijhoeffken onder ’t dorp, vande Loop overleden, niet geluijt....... Cathalijn is weduwe van Hendrick Lambregt Martens, met wie zij trouwde op 07-06-1691 in Zundert schepenbank.

Cathalijn is tegelijkertijd met haar zoon Lambrecht overleden te Rijsbergen, hij laat zijn broer en zussen achter.

 

VIII-ad Petrus Peter Jan Gommaers, zoon van Peter Jan Gommaers, ook wel Peeter Heylen genoemd, wonende te Laerhey, te Wildertse Hey en te Wildert (zie VII-v) en Johanna Cornelissen Sagers. Hij is gedoopt op 07-04-1671 in Gr-Zundert rk, get: Gerardus Jacobs en Elizabeth van Ranst. Petrus is overleden, 73 jaar oud. Hij is begraven op 11-09-1744 in Gr-Zundert rk, als Peeter Peeter Gommers.

 

Petrus:

(1) begon een relatie met Adriana Leenderts in 1695.

(2) trouwde, 31 jaar oud, op 12-11-1702 in zundert nh met Margriet Jacob de Backer, ongeveer 27 jaar oud, nadat zij op 21-10-1702 in zundert nh in ondertrouw zijn gegaan. Margriet is geboren omstreeks 1675. Margriet is overleden.

mogelijk begraven op 7 juli 1747 te Groot Zundert rk.

Kind van Petrus en Adriana:

1 Joannes Gommaers, geboren in op de Wildert. Hij is gedoopt op 07-02-1696 in Gr-Zundert rk, onwettig, get: Cornelis Petrus Gommers en Eva Cornelissen Jan Adriaens. Joannes is overleden, 8 jaar oud. Hij is begraven op 02-02-1705 in Zundert nh, als een bastaerd soontje van Peeter Pr. Gommers, laet na vader en moeder aan de Laerheij

kinderen van Petrus en Margriet:

2 Jacoba Gommers, geboren in op de Wildert. Zij is gedoopt op 12-08-1703 in Gr-zundert, get: Cornelis Petrus Gommers en Maria Jacobus de Backer, overleden op 04-05-1771, 67 jaar oud. Zij is begraven op 08-05-1771 in breda., als Willemina wed van Albertus de Jong.


Jakomijn/Wilhelmina en Albrecht/Albert woonden tijdens hun trouwen te Teteringen.

Jacoba trouwde, 30 jaar oud, op 06-09-1733 in Breda nh, Grote Kerk met Albrecht Jansze de Jongh, 24 jaar oud, nadat zij op 22-08-1733 in Breda nh, Grote Kerk in ondertrouw zijn gegaan. Albrecht is een zoon van Joannes de Jongh en Joanna van de Goirbergh. Hij is gedoopt op 12-06-1709 in Ginneken en Bavel rk, get: Petrus Jacobs en Henrica Vochten. Albrecht is overleden op 11-12-1749 in breda, 40 jaar oud. Hij is begraven op 15-12-1749 in breda, als Albertus de Jong.

kinderen van Jacoba en Albrecht:
 
Joannes de Jongh. Hij is gedoopt op 15-08-1734 in Ginneken rk, get: Henricus Jansse de Jongh en Margaretha Jacobs de Backer. Joannes is overleden.
Notitie bij Joannes: moeder wordt als Jacoba Jacobs de Backer omschreven
2 Joanna de Jongh. Zij is gedoopt op 01-09-1736 in Ginneken rk, get: Antonius Petri Gommers en Antonia van den Boogaerts. Joanna is overleden.
3 Adriana de Jongh. Zij is gedoopt op 26-04-1740 in Breda rk Nieuwstraat, get: Cornelia Gommers ipv Joannes de Jongh en Elisabeth Gommers. Adriana is overleden.
 

3 Antonius Gommers, geboren in op de Wildert. Hij is gedoopt op 29-05-1705 in Gr-zundert, get: Elisabeth Peter Jan Gommers. Antonius is overleden, 78 jaar oud. Hij is begraven op 27-01-1784 in Zundert koster, als Anthonij Gommers, bejaard jongman, begr. van den armen.

Joanna Peeter Gommers, geboren in op de Laerhey. Volgt IX-at.

Elisabeth (Lisebeth) Peeter Gommers, geboren in op de Laerhey. Volgt IX-au.

6 Maria Petri Gommers, gedoopt op 10-03-1715 in Gr-zundert, get: Christophorus de Backer en Maria Jacobi de Backer. Volgt IX-av.

 

IX-at Joanna Peeter Gommers is geboren in op de Laerhey, dochter van Petrus Peter Jan Gommaers (zie VIII-ad) en Margriet Jacob de Backer. Zij is gedoopt op 06-11-1707 in Gr-zundert, get: Adrianus Joannis Jacobs en Elisabeth Daniel Schovaerts. Joanna is overleden op 15-04-1784 in Zundert; koster, als wed. van Jan van der Velde, laat kinderen na, 76 jaar oud. Zij is begraven op 17-04-1784 in Gr-Zundert rk, als Jenneke Gommers.

Joanna:

(1) trouwde, 21 jaar oud, op 08-05-1729 in zundert nh met Adrianus Adriaan Balemans, 25 jaar oud, nadat zij op 23-04-1729 in zundert nh in ondertrouw zijn gegaan. Adrianus is een zoon van Adrianus Gerart Balemans en Maria Adriaen Huijskens. Hij is gedoopt op 17-04-1704 in Gr-Zundert rk. Adrianus is overleden, 37 jaar oud. Hij is begraven op 16-01-1742 in Gr-Zundert rk, als Adriaen Adriaen Baelemans.

(2) trouwde, 38 jaar oud, op 11-04-1746 in Zundert nh en rijsbergen rk met Jan Michielze van der Velden, 17 jaar oud, nadat zij op 26-03-1746 in zundert nh in ondertrouw zijn gegaan. Jan is een zoon van Michael Cornelis van der Velden en Cornelia Jacobi Leyten. Hij is gedoopt op 03-06-1728 in Rijsbergen rk. Jan is overleden, 37 jaar oud. Hij is begraven op 16-06-1765 in Gr-Zundert rk, als Jan van de Velde.

tweelingbroer met Jacobus

Kinderen van Joanna en Adrianus:

1 Gerardus Balemans. Hij is gedoopt op 26-03-1730 in Gr-Zundert rk, get: Adrianus Balemans en Margareta de Backer. Gerardus is overleden.

2 Elisabeth Balemans. Zij is gedoopt op 07-12-1732 in Gr-Zundert rk, get: Petrus Gommers en Maria Adriani Huijskens. Elisabeth is overleden.

3 Petrus Balemans. Hij is gedoopt op 17-01-1736 in Gr-Zundert rk, get: Antonius Petri Gommers en Adriana Cornelij Vrins. Petrus is overleden.

4 Cornelis Balemans. Hij is gedoopt op 25-12-1739 in Gr-Zundert rk, get: Cornelius Christiani de Backer en Elisabeth Adriani Baellemans. Cornelis is overleden.

 

Kind van Joanna en Jan:

5 Joanna van der Velden. Zij is gedoopt op 06-02-1749 in Gr-Zundert rk, get: Cornelius Gabriels en Maria Jacobi Vervoort. Joanna is overleden.

 

IX-au Elisabeth (Lisebeth) Peeter Gommers is geboren in op de Laerhey, dochter van Petrus Peter Jan Gommaers (zie VIII-ad) en Margriet Jacob de Backer. Zij is gedoopt op 01-10-1709 in Gr-zundert, get: Hendrina Petri Gommers en Adrianus Cornelij Meussen ipv Christiani Jacobi de Backer. Elisabeth is overleden, 70 jaar oud. Zij is begraven op 07-08-1780 in Rijsbergen koster, als wed. van Cornelis Rovers, laat kindere na en geen goed.

 

Elisabeth trouwde, 25 jaar oud, op 26-12-1734 in Zundert nh en rijsbergen rk met Cornelis Adriaan Steven Roovers, 31 jaar oud, nadat zij op 11-12-1734 in zundert nh in ondertrouw zijn gegaan. Cornelis is een zoon van Adrianus Steven Rovers en Catharina Cornelis Tax. Hij is gedoopt op 31-10-1703 in rijsbergen rk, get: Josina Niclaes Lambers?. Cornelis is overleden.

Kinderen van Elisabeth en Cornelis:

1 Adrianus Roovers, geboren in Tichelt. Hij is gedoopt op 28-07-1736 in rijsbergen rk, get: Stephanus Adriani Roovers en Catharina Corn. Tax. Adrianus is overleden.

2 Joannes Roovers, geboren in Tichelt. Hij is gedoopt op 15-04-1737 in rijsbergen rk, get: Petrus Gommers en Maria Jois Gommers. Joannes is overleden.

Petrus Roovers, geboren in Oeckel. Hij is gedoopt op 22-11-1740 in rijsbergen rk, get: Cornelius Norberti Haest en Cornelia Herrijgers. Petrus is overleden op 05-04-1814 in rijsbergen, 73 jaar oud.

4 Catharina Roovers, geboren in Oeckel. Zij is gedoopt op 17-06-1744 in rijsbergen rk, get: Thomas Jois Peeters en Catharina Corn. Tax ipv Helena Petri Joosen. Catharina is overleden op 04-04-1824 in rijsbergen, 79 jaar oud.

5 Cornelis Roovers, geboren in Oeckel. Hij is gedoopt op 03-06-1747 in rijsbergen rk, get: Adrianus Herrijgers en Maria Jois Gommers. Cornelis is overleden.

6 Stephanus Roovers, geboren in Oeckel. Hij is gedoopt op 13-12-1751 in rijsbergen rk, get: Cornelius Jois Frijters en Cornelia Herrijgers. Stephanus is overleden.

 

IX-av Maria Petri Gommers, dochter van Petrus Peter Jan Gommaers (zie VIII-ad) en Margriet Jacob de Backer. Zij is gedoopt op 10-03-1715 in Gr-zundert, get: Christophorus de Backer en Maria Jacobi de Backer. Maria is overleden op 12-07-1775 in zundert, laat na zoons, 60 jaar oud. Zij is begraven op 15-07-1775 in zundert.

Maria trouwde, 21 jaar oud, op 24-06-1736 in Zundert nh en Groot Zundert rk met Cornelis Gabriels, nadat zij op 09-06-1736 in zundert nh in ondertrouw zijn gegaan. Cornelis is overleden.

vervolg stamboom Cornelis Gabriels 

 

Kinderen van Maria en Cornelis

1 Cornelia Gabriels. Zij is gedoopt op 20-12-1736 in Gr-Zundert rk, get: Joannes Cornelij Gabriels en Margareta de Backer. Cornelia is overleden.

2 Petrus Gabriels. Hij is gedoopt op 21-12-1738 in Gr-Zundert rk, get: Petrus Petri Gommers en Maria Cornelij Gabriels. Petrus is overleden, 27 dagen oud. Hij is begraven op 17-01-1739.

3 Petrus Gabriels. Hij is gedoopt op 03-12-1739 in Gr-Zundert rk, get: Petrus Petri Gommers en Maria Cornelij Gabriels. Petrus is overleden.

4 Cornelis Gabriels. Hij is gedoopt op 14-06-1743 in Gr-Zundert rk, get: Cornelius Gommers en Petronilla Gabriels. Cornelis is overleden.

5 Petronella Gabriels. Zij is gedoopt op 12-02-1746 in Gr-Zundert rk, get: Petrus Cornelij Gabriels en Joanna Petri Gommers. Petronella is overleden.

6 Joanna Gabriels. Zij is gedoopt op 27-12-1748 in Gr-Zundert rk, get: Joannes Michaelis van der Velden en Jacoba Petri Gommers. Joanna is overleden.

7 Margaretha Gabriels. Zij is gedoopt op 08-04-1753 in Gr-Zundert rk, get: Franciscus Gabriels en Elisabetha Gommers. Margaretha is overleden.

8 Daniel Gabriels. Hij is gedoopt op 18-09-1754 in Gr-Zundert rk, get: Cornelius Cornelij Herijgers en Anna Cornelij de Backer. Daniel is overleden.

9 Christina Gabriels. Zij is gedoopt op 13-04-1757 in Gr-Zundert rk, get: Joannes Cornelij van Ostaijen en Cornelia Gabriels. Christina is overleden, 49 jaar oud. Zij is begraven op 30-09-1806.

10 Jacobus Gabriels. Hij is gedoopt op 01-05-1761 in Gr-Zundert rk, get: Joannes Mies en Petronella Cornelij Gabriels. Jacobus is overleden.

tweelingbroer van Lambertus

11 Lambertus Gabriels. Hij is gedoopt op 01-05-1761 in Gr-Zundert rk, get: Petrus Cornelij Gabriels en Elisabetha Petri Gommers. Lambertus is overleden.

tweelingbroer van Jacobus

 

VIII-ae Elisabeth Peter Jan Gommers, dochter van Peter Jan Gommaers, ook wel Peeter Heylen genoemd, wonende te Laerhey, te Wildertse Hey en te Wildert (zie VII-v) en Barbara Hendricks Anthonis van Rethi, ook genaamd Baeyken en Michiels. Zij is gedoopt op 07-05-1681 in Gr-zundert, get: Johannes Jacobs Gijsbergs en Maria Cornelissen. Elisabeth is overleden.

getrouwd als Lijsbet Peter Jan Gommers

28-12-1739, J.J. van de Laar, Allerhande acten (Minuten) 

bron: Stadsarchief Breda

Elisabeth trouwde, 31 jaar oud, op 11-04-1713 in Ginneken, kerkeraad Hervormde Gemeente met Marinus Jacob Koolen, 24 jaar oud, nadat zij op 25-03-1713 in Ginneken, kerkeraad Hervormde Gemeente in ondertrouw zijn gegaan. Marinus is een zoon van Jacob Cornelis Koolen en Maijken Marinus Sibs. Hij is gedoopt op 15-03-1689 in princenhage. Marinus is overleden.

Kinderen van Elisabeth en Marinus:

1 Jacobus Koolen. Hij is gedoopt op 17-12-1713 in Ginneken rk, get: Clara Glins ipv Maria Jacobi Koolen. Jacobus is overleden.

2 Joannes Koolen. Hij is gedoopt op 12-02-1715 in Ginneken rk, get: Clara Glins ipv Cornelius Jacob Koolen. Joannes is overleden.

 

VIII-af Hendrina Peter Jan Gommers, dochter van Peter Jan Gommaers, ook wel Peeter Heylen genoemd, wonende te Laerhey, te Wildertse Hey en te Wildert (zie VII-v) en Barbara Hendricks Anthonis van Rethi, ook genaamd Baeyken en Michiels. Zij is gedoopt op 17-08-1685 in Gr-zundert, get: Helena Denissen. Hendrina is overleden, 65 jaar oud. Zij is begraven op 20-04-1751 in Gr-Zundert rk, als Hendrien weduwe Gerit Kuijpers.

Hendrina:

(1) begon een relatie, 28 of 29 jaar oud, in 1714 in nooit gehuwd met Adrianus Franciscus Elsackers, 27 of 28 jaar oud. Adrianus is een zoon van Joannis van Elsacker en Christina Cornelis Raets. Hij is gedoopt op 25-01-1686 in Loenhout rk, get: Joannes Wauters en Catharina van Elsacker ipv Antonia van Elsacker. Adrianus is overleden. 

(2) trouwde, 35 jaar oud, op 02-03-1721 in zundert nh met Geerit Cornelisse Cuijpers, nadat zij op 15-02-1721 in zundert nh in ondertrouw zijn gegaan. Geerit is overleden. Geerit is weduwnaar van Achtie Cornelis Meertens, met wie hij trouwde in 1708.

Kind van Hendrina en Adrianus:

1 Petrus Elsackers. Hij is gedoopt op 27-07-1715 in Gr-Zundert rk onwettig, get: Cornelia Joannis Goortsen. Petrus is overleden.

 

Kinderen van Hendrina en Geerit:

2 Henricus Cuijpers. Hij is gedoopt op 29-06-1722 in Gr-Zundert rk, get: Lucas Henrici Verbaten en Maria Wilhelmi. Henricus is overleden.

3 Antonius Cuijpers. Hij is gedoopt op 28-02-1724 in Gr-Zundert rk, get: Marinus Cools en Anna Lamberti van der Sanden. Antonius is overleden.

4 Adrianus Cuijpers. Hij is gedoopt op 26-10-1726 in Gr-Zundert rk, get: Joannes Simonis Schrauwen en Digna Cornelij Lambrechts. Adrianus is overleden.

5 Barbara Cuijpers. Zij is gedoopt op 03-03-1729 in Gr-Zundert rk, get: Christophorus Petri Gommers en Eva Dilis Cuijpers. Barbara is overleden.

 

VIII-ag Gummarus Petrus Jan Gommaers, zoon van Peter Jan Gommaers, ook wel Peeter Heylen genoemd, wonende te Laerhey, te Wildertse Hey en te Wildert (zie VII-v) en Barbara Hendricks Anthonis van Rethi, ook genaamd Baeyken en Michiels. Hij is gedoopt op 09-02-1690 in Gr-zundert, get: Athonius Sijmon Stoffelen en Elisabeth Hendrick Stoffelen. Gummarus is overleden na 04-03-1745, minstens 55 jaar oud, 

 

overlijden onbekend, voor het laatst gezien als doopgetuige bij zijn kleinzoon Marinus op 4 maart 1745 te Groot Zundert.

Gummarus:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op 11-02-1714 in Zundert nh, en op  te Steenbergen nh met Maria Jacobs de Backer, 36 jaar oud, nadat zij op 13-01-1714 in zundert nh in ondertrouw zijn gegaan. Maria is een dochter van Jacobi Paulus de Backer en Elisabeth Daniels Govaerts. Zij is gedoopt op 02-08-1677 in Gr-zundert, get: Jois Petrus van Lommel en Anthonia Huybrechts. Maria is overleden, 42 jaar oud. Zij is begraven op 12-05-1720 in Zundert nh, als Maria de Backer, huijsvrouw van Gommer Pr. Gommers, laet na haren man en vier kinderen op de Wildert.

 

(2) begon een relatie, 30 of 31 jaar oud, in 1721 in nooit gehuwd met Maria Adrianus Verboven, 39 of 40 jaar oud. Maria is een dochter van Adriaan Huybrecht Verboven en Catharina Jan Gijsbrecht Hoppenbrouwers. Zij is gedoopt op 24-02-1681 in Wuustwezel, get: Bartholomeus Loovere i.p.v. Adrianus Petrus Simonis en Cornelia Janssens Wils. Maria is overleden, 72 jaar oud. Zij is begraven op 13-09-1753 in Gr-Zundert, als de huisvrouw van Laureijs Schrauwen. Maria is weduwe van Renier Jan Hendrik van Eynatten, met wie zij trouwde op 22-02-1705 in zundert nh. Maria trouwde later op 04-09-1729 in Zundert nh en rk met Laurentius Arnoldus Schrauwen.

(3) trouwde, 41 jaar oud, op 20-01-1732 in Zundert nh en rk met Dingena Marijnis Lucas van den Bogaart, 49 jaar oud, nadat zij op 05-01-1732 in zundert nh in ondertrouw zijn gegaan. Dingena is een dochter van Marinus Lucas van den Bogaart en Adriana Paesen Adriaan Simons (Slickers). Zij is gedoopt op 13-11-1682 in zundert. Dingena is overleden.

Kinderen van Gummarus en Maria (1):

1 Barbara Gommer Peter Jan Gommers, geboren in op de Wildert. Zij is gedoopt op 23-05-1710 in Gr-zundert, onwettig geligitimeerd bij huwelijk, get: Hendrina Petri Jan Gummaers. Barbara is overleden, 75 jaar oud. Zij is begraven op 20-05-1786 in Gr-Zundert rk, prodeo, niet 100 % zeker.

Barbara wordt later regelmatig Barbara van Sundert en Barbara van Gool genoemd.
 
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 15-11-1733 in Terheijden rk, get: Gerardo Roovers en Maria Ceusters met Adrianus van Ginneken, nadat zij op 31-10-1733 in Terheijden rk, get: Gommaro Peeter van Sundert en Maria Ceusters in ondertrouw zijn gegaan..
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 20-05-1751 in Ginneken en Bavel nh en Breda nh en Ginneken rk met Adriaan van Gool, nadat zij op 01-05-1751 in Ginneken en Bavel nh in ondertrouw zijn gegaan.
 
Kinderen van Barbara en Adrianus:
 
1 Jacomina van Ginneken. Zij is gedoopt op 25-01-1735 in Terheijden rk, get: Gommarus Peter Jan van Sundert en Adriana Mertens...? ipv Maria Huijberden Joost Grootens echtgenote van Guilielmi Schrijvers. Jacomina is overleden.
moeder wordt Barbara Gommeren van Sundert geschreven
2 Adrianus van Ginneken. Hij is gedoopt op 12-09-1737 in dorst rk, get: Jacobus Cools en Petronilla Daemesse, absent, in hun plaats, Maria Antoni Promaers. Adrianus is overleden.
moeder Barbara Gomert Gommertse
3 Petrus van Ginneken. Hij is gedoopt op 12-03-1740 in dorst rk, get: Jacobus Gomert van Sundert en Elisabetha van Sundert, absent, in haar plaats Johanna Adriaen Peeter Robrecht. Petrus is overleden.
moeder Barbara Gomert Gomerse
4 Maria van Ginneken. Zij is gedoopt op 24-10-1743 in dorst rk, get: Adriana Wouterse ipv Petri Gommerse en Elis: Gommerse echtgenote van M: Colen. Maria is overleden.
moeder Barbara Gommerse
 
Kind van Barbara en Adriaan:
 
5 Adriana van Gool. Zij is gedoopt op 26-06-1751 in Teteringen rk, get: Petrus van Sundert en Maria van Gool.
 

2 Jacob Gommer Peter Jan Gommers, geboren in op de Wildert. Volgt IX-aw.

3 Peter Gommarus Petrus Gommers, geboren in op de Wildert. Volgt IX-ax.

4 Johannes Gommer Peter Gommers, geboren in op de Wayenbergh. Hij is gedoopt op 22-11-1719 in Gr-zundert, get: Jan Sijmen Schrauwen en Adriaentien Jan Theunis. Johannes is overleden.

 

Kind van Gummarus en Maria (2):

5 Adriana Gommer Peter Gommers. Zij is gedoopt op 08-11-1721 in Gr-zundert, onwettig, get: Cornelis Willemse Cornelissen. Adriana is overleden.

 

Tijdens haar huwelijk wordt Adriana in de doopakten afwisselend Gommers en van Nijnherten,
eenmaal Adriana Petri Gommers en eenmaal Adriana van Nijnatten genoemd,
naar zowel haar biologische Vader en de 1e man van haar Moeder.
Bij de doop van Helena haar 1e kind is o.a. Laurentius Schrauwen doopgetuige, de 2e man van Adriana’s Moeder.
Gummarus Petrus Jan Gommaers was Adriana’s biologische Vader.
Adriana trouwde als Adriana Cornelis Gommers, bij haar trouwakte werd vermeld:
(bruid had een briefje van consent van de moeder bij die outsijnde en te Sundert wonende in persoon niet kan komen).
 

Adriana trouwde, 24 jaar oud, op 25-08-1746 in Pr.Hage nh en op 21 augustus 1746 rk met Goris Leendert Baartmans, 24 jaar oud, nadat zij op 06-08-1746 in Pr.Hage nh in ondertrouw zijn gegaan. Goris is een zoon van Leonardus Baartmans en Anna van Rijsbergen. Hij is gedoopt op 26-10-1721 in Pr.Hage rk, get: Cornelius Antonij Baartmans en Joanna Walteri; in hun plaats Maria Petri Smits. Goris is overleden.

Kinderen van Adriana en Goris:
 
1 Helena Baartmans. Zij is gedoopt op 24-09-1746 in Pr.Hage rk, get: Laurentius Schrauwen en Anna van Rijsbergen. Helena is overleden.
2 Martinus Baartmans. Hij is gedoopt op 28-10-1748 in Pr.Hage rk, get: Petrus van Bockxsel en Maria Rijnen. Martinus is overleden.
3 Wilhelma Baartmans. Zij is gedoopt op 24-09-1751 in Pr.Hage rk, get: Cornelius Nijnhertens en Cornelia van Bockxel. Wilhelma is overleden.
4 Joannes Baartmans. Hij is gedoopt op 07-12-1753 in Pr.Hage rk, get: Cornelius Bardemans en Maria Tax. Joannes is overleden.
5 Maria Baartmans. Zij is gedoopt op 19-09-1755 in Pr.Hage rk, get: Antonius Lodders en Cornelia Baerdemans. Maria is overleden.
6 Jacoba Baartmans. Zij is gedoopt op 04-08-1757 in Pr.Hage rk, get: Joannes Stops en Maria Coninckx. Jacoba is overleden.
7 Cornelius Baartmans. Hij is gedoopt op 21-09-1760 in Pr.Hage rk, get: Digmannus van Rijsbergen en Helena Baerdemans. Cornelius is overleden.
8 Cornelia Baartmans. Zij is gedoopt op 02-12-1762 in Pr.Hage rk, get: Marinus Baerdemans en Cornelia Coninckx. Cornelia is overleden. 

 

 

IX-aw Jacob Gommer Peter Jan Gommers is geboren in op de Wildert, zoon van Gummarus Petrus Jan Gommaers (zie VIII-ag) en Maria Jacobs de Backer. Hij is gedoopt op 27-11-1714 in Gr-zundert, get: Adriana Jacob de Backer. Jacob is overleden, 49 jaar oud. Hij is begraven op 14-05-1764 in Princenhage nh, als Jacob Gommers, in den Krekelpolder.

 

borgbrief op 7 augustus 1741 te Princenhage


Jacob trouwde, 26 jaar oud, op 09-07-1741 in Princenhage nh met Anthonet Jacobus Sips, 24 jaar oud, nadat zij op 25-06-1741 in Princenhage nh in ondertrouw zijn gegaan. Anthonet is geboren in op de Wijmer?, dochter van Jacobus Roelant Sips en Johanna Adriani Sijmons. Zij is gedoopt op 19-06-1717 in Gr-Zundert rk, get: Cornelius Arnoldi Sibs en Adriana Adriani Sijmons. Anthonet is overleden, 58 jaar oud. Zij is begraven op 09-11-1775 in princenhage.

 

borgbrief


Kinderen van Jacob en Anthonet:

1 Maria Jacobus Gommers, gedoopt op 23-01-1742 in Princenhage rk, get: Guimmarus Petri Gommerts en Adriana Jacobi Zips. Volgt X-ad.

2 Jacoba Gommers, gedoopt op 07-07-1743 in Princenhage rk, get: Petrus Gommers en Helena Zips. Volgt X-ae.

3 Adriana Gommers. Zij is gedoopt op 23-12-1744 in Princenhage rk, get: Cornelius Koijen en Petronella Adriani van den Broeck. Adriana is overleden.

4 Jan Jacobus Gommers, gedoopt op 18-12-1746 in Princenhage rk, get: Adrianus Kustermans en Digna van den Boogaert. Volgt X-af.

5 Helena Jacobus Gommers, gedoopt op 19-10-1748 in Princenhage rk, get: Leonardus Wouters en Cornelia Sips. Volgt X-ag.

6 Elisabeth Jacobus Gommers, gedoopt op 28-09-1752 in Princenhage rk, get: Joannes Neelen en Elisabetha Gommers. Volgt X-ah.

7 Petrus Gommers. Hij is gedoopt op 05-03-1756 in Princenhage rk, get: Adrianus Backx en Adriana Gommers. Petrus is overleden.

8 Petrus Gommers. Hij is gedoopt op 27-03-1759 in Princenhage rk, get: Gregorius Baerdemans en Maria Gommers. Petrus is overleden.

 

X-ad Maria Jacobus Gommers, dochter van Jacob Gommer Peter Jan Gommers (zie IX-aw) en Anthonet Jacobus Sips. Zij is gedoopt op 23-01-1742 in Princenhage rk, get: Guimmarus Petri Gommerts en Adriana Jacobi Zips. Maria is overleden, 68 jaar oud. Zij is begraven op 23-03-1810 in Princenhage nh, als weduwe van Peeter van Dongen, oud 68 jaren.

 

borgbrieven

 

Maria trouwde, 19 jaar oud, op 10-05-1761 in Princenhage nh en op 3 mei 1761 rk met Peeter Cornelis van Dongen, 36 jaar oud, nadat zij op 18-04-1761 in Princenhage nh in ondertrouw zijn gegaan. Peeter is een zoon van Cornelis van Peeters en Adriaentje Andries Roovers. Hij is gedoopt op 28-11-1724 in Kl-zundert rk, get: Andries Roovers en Clasijntje Peters van Donge. Peeter is overleden vóór 1810, ten hoogste 86 jaar oud. 

 

Kinderen van Maria en Peeter:

1 Adrianus van Dongen. Hij is gedoopt op 26-06-1761 in Princenhage rk, get: Cornelius van Dongen en Antonia Zips. Adrianus is overleden.

2 Joannes van Dongen. Hij is gedoopt op 25-10-1762 in Princenhage rk, get: Jacobus Gommers en Joanna Maria van Dongen. Joannes is overleden.

3 Adrianus van Dongen. Hij is gedoopt op 10-02-1764 in Princenhage rk, get: Cornelius van Dongen en Antonia Zips. Adrianus is overleden.

4 Jacobus van Dongen. Hij is gedoopt op 05-07-1765 in Princenhage rk, get: Joannes Gommers en Jacoba Gommers. Jacobus is overleden.

Maria Peter van Dongen. Zij is gedoopt op 09-01-1767 in Princenhage rk, get: Joannes Wouters en Joanna Wouters. Maria is overleden op 29-07-1851 in princenhage, 84 jaar oud.

6 Joanna van Dongen. Zij is gedoopt op 14-12-1768 in Princenhage rk, get: Adrianus Smolders en Adriana Vermeule. Joanna is overleden.

7 Henricus van Dongen, geboren in Tichelt. Hij is gedoopt op 31-05-1770 in rijsbergen rk, get: Christianus Jacobi Gommers en Helena Jacobi Gommers. Henricus is overleden.

8 Cornelis van Dongen, geboren in Tichelt. Hij is gedoopt op 26-10-1771 in rijsbergen rk, get: Adrianus Naes en Adriana Corneli Vermeulen. Cornelis is overleden.

9 Adriana van Dongen. Zij is gedoopt op 28-02-1775 in Princenhage rk, get: Cornelis van Dongen en Antonet Zips. Adriana is overleden.

10 Antonia van Dongen. Zij is gedoopt op 18-03-1778 in Princenhage rk, get: Jan van Donge en Lisabet Gommers. Antonia is overleden.

 

X-ae Jacoba Gommers, dochter van Jacob Gommer Peter Jan Gommers (zie IX-aw) en Anthonet Jacobus Sips. Zij is gedoopt op 07-07-1743 in Princenhage rk, get: Petrus Gommers en Helena Zips. Jacoba is overleden, 67 jaar oud. Zij is begraven op 17-09-1810 in etten.

borgbrief

register van overledenen (gequalificeerden) Etten Leur (Sprundel, begraven

Jacoba trouwde, 25 jaar oud, op 06-11-1768 in Leur nh en Etten rk met Marijnus Jacobus Crens, ongeveer 30 jaar oud, nadat zij op 22-10-1768 in Leur nh in ondertrouw zijn gegaan. Marijnus is een zoon van Jacobus Marijnis Kreijns, niet zeker!!! en Gertrudis Hendrick Roovers, niet zeker!!!. Hij is gedoopt omstreeks 1738 in Fijnaart. Marijnus is overleden, ongeveer 71 jaar oud. Hij is begraven op 11-10-1809 in etten.

Notitie bij Marijnus: register van overledenen (gequalificeerden) Etten Leur (Sprundel, begraven

Kinderen van Jacoba en Marijnus:

1 Gertrudis Crens. Zij is gedoopt op 05-03-1769 in etten rk, get: Wilhelmus Crens en Adriana Crens. Gertrudis is overleden.

2 Cornelia Crens. Zij is gedoopt op 05-07-1770 in etten rk, get: Joannes Gommers en Helena Gommers. Cornelia is overleden.

3 Wilhelmina Crens. Zij is gedoopt op 11-03-1772 in etten rk, get: Adrianus Crens en Joanna Crens. Wilhelmina is overleden.

4 Jacoba Crens. Zij is gedoopt op 10-01-1774 in etten rk, get: Marinus Petri Crens en Helena Gommers. Jacoba is overleden.

5 Jacobus Crens. Hij is gedoopt op 25-06-1775 in etten rk, get: Adrianus Crens en Maria Gommers. Jacobus is overleden.

6 Antonius Crens. Hij is gedoopt op 17-12-1777 in etten rk, get: Adrianus van den Bimpt en Elizabetha Gommers. Antonius is overleden.

7 Adrianus Crens. Hij is gedoopt op 15-03-1780 in etten rk, get: leonardus van den Maeghdenbergh en Elizabetha Gommers. Adrianus is overleden.

8 Digna Crens. Zij is gedoopt op 15-04-1783 in etten rk, get: Wilhelmus Krens en Digna de Jong, uxor. Digna is overleden.

 

X-af Jan Jacobus Gommers, zoon van Jacob Gommer Peter Jan Gommers (zie IX-aw) en Anthonet Jacobus Sips. Hij is gedoopt op 18-12-1746 in Princenhage rk, get: Adrianus Kustermans en Digna van den Boogaert. Jan is overleden, 53 jaar oud. Hij is begraven op 31-12-1799 in Princenhage nh, als Jan Gommers, laat 1 kind naar.

 

Jan:

(1) trouwde, 21 jaar oud, op 11-12-1768 in Princenhage nh en rk met Catharina Cornelis Baartmans, nadat zij op 26-11-1768 in Princenhage nh in ondertrouw zijn gegaan. Catharina is geboren in princenhage. Catharina is overleden. Zij is begraven op 09-08-1781 in Princenhage nh, als Catharina Cornelis Vaarmans, in den Polder.

 

(2) trouwde, 43 jaar oud, op 25-04-1790 in Princenhage nh en op 27 april 1790 rk met Elisabeth Eskens, 38 jaar oud, nadat zij op 10-04-1790 in Princenhage nh in ondertrouw zijn gegaan. Elisabeth is een dochter van Cornelis Joannes Eskens en Catharina Joanna van Rijsbergen. Zij is gedoopt op 23-01-1752 in Princenhage rk, get: Joannes Sprenckels en Jacoba Eskens. Elisabeth is overleden op 30-11-1831 in princenhage, 79 jaar oud.

kinderen van Jan en Elisabeth:

1 Jacobus Gommers, gedoopt op 07-02-1791 in Princenhage rk, get: Cornelius Eskens en Maria Gommers. Volgt XI-ai.

2 Catharina Gommers. Zij is gedoopt op 25-03-1792 in Princenhage rk, get: Joannes Eskens en Caecilia Eskens. Catharina is overleden, 10 maanden oud. Zij is begraven op 22-02-1793 in Princenhage nh, als een kind van Jan Gommers, woonde op den Heuvel; ouders leven nog.

 

3 Catharina Gommers. Zij is gedoopt op 01-09-1793 in Princenhage rk, get: Marinus Jansen en Gertrudis Kreijns. Catharina is overleden. Zij is begraven in Princenhage nh, kind van Jan Gommers op 6 maart 1798 of 28 maart 1799.

begraven 6 maart 1798 nh

begraven 28 maart 1799 nh

4 Antonius Gommers. Hij is gedoopt op 22-05-1795 in Princenhage rk, get: Joannes Eskens en Caecilia Eskens. Antonius is overleden, 11 maanden oud. Hij is begraven op 24-04-1796 in Princenhage nh, als een kind van Jan Gommers, 11 maanden oud.

 

Wilhelmina Gommers. zij is gedoopt op 13-11-1796 in Princenhage rk, get: Joannes Eskens en Elizabeth Gertruda Krijns. Wilhelmina is overleden. Zij is begraven in Princenhage nh, kind van Jan Gommers op 6 maart 1798 of 28 maart 1799.

begraven 6 maart 1798 nh

begraven 28 maart 1799 nh

 

XI-ai Jacobus Gommers, zoon van Jan Jacobus Gommers (zie X-af) en Elisabeth Eskens. Hij is gedoopt op 07-02-1791 in Princenhage rk, get: Cornelius Eskens en Maria Gommers. Jacobus is overleden op 12-01-1859 in princenhage, 67 jaar oud.

Korps/Regiment Rijdende Artillerie

huwelijkse bijlagen

Jacobus trouwde, 45 jaar oud, op 26-05-1836 in princenhage met Joanna Severijnen, 34 jaar oud. Joanna is een dochter van Adriaan Severijnen en Antonia van Ginneken. Zij is gedoopt op 29-12-1801 in Princenhage rk, get: Petrus Severijnen en Cornelia Koks. Joanna is overleden op 15-10-1861 in princenhage, 59 jaar oud.

Kinderen van Jacobus en Joanna:

1 Johannes Gommers, geboren op 28-07-1837 in princenhage. Johannes is overleden op 14-08-1837 in princenhage, 17 dagen oud.

2 Maria Gommers, geboren op 15-08-1838 in princenhage. Volgt XII-aq.

3 Elisabeth Gommers, geboren op 05-09-1841 in princenhage. Elisabeth is overleden op 14-10-1842 in princenhage, 1 jaar oud.

4 Elisabeth Gommers, geboren op 04-04-1844 in princenhage. Elisabeth is overleden op 16-01-1865 in princenhage, ongehuwd, 20 jaar oud.

 

XII-aq Maria Gommers is geboren op 15-08-1838 in princenhage, dochter van Jacobus Gommers (zie XI-ai) en Joanna Severijnen. Maria is overleden op 23-04-1893 in princenhage, 54 jaar oud. Maria trouwde, 25 jaar oud, op 17-09-1863 in princenhage met Hendrik Luiken, 43 jaar oud. Hendrik is geboren op 02-08-1820 in princenhage, zoon van Johannes Marijn Luiken en Johanna van Peer. Hendrik is overleden op 01-11-1894 in princenhage, 74 jaar oud.

 

X-ag Helena Jacobus Gommers, dochter van Jacob Gommer Peter Jan Gommers (zie IX-aw) en Anthonet Jacobus Sips. Zij is gedoopt op 19-10-1748 in Princenhage rk, get: Leonardus Wouters en Cornelia Sips. Helena is overleden, 38 jaar oud. Zij is begraven op 22-08-1787 in Rucphen, Begraafregister Etten 090, als echtgenote van Leendert van den Maeghdenbergh.

borgbrief

dodenlijst Etten collectie Pels

Helena trouwde, 28 jaar oud, op 20-04-1777 in Etten-Leur rk met Leonardus van den Maegdenberg, 34 jaar oud, nadat zij op 05-04-1777 in Etten nh in ondertrouw zijn gegaan. Leonardus is een zoon van Leonardus van den Maegdenberg en Dimphna Goverts van Gastel. Hij is gedoopt op 20-04-1743 in Etten rk, onwettig. Leonardus is overleden.

 

Kind van Helena en Leonardus:

1 Digmannus van den Maegdenberg. Hij is gedoopt op 13-04-1786 in Etten en Leur rk, get: Maria Jacobi Gommers, overleden op 31-03-1826 in Pr.Hage, 39 jaar oud. 

 

X-ah Elisabeth Jacobus Gommers, dochter van Jacob Gommer Peter Jan Gommers (zie IX-aw) en Anthonet Jacobus Sips. Zij is gedoopt op 28-09-1752 in Princenhage rk, get: Joannes Neelen en Elisabetha Gommers. Elisabeth is overleden op 07-12-1834 in Etten en Leur, 82 jaar oud.

borgbrief

Elisabeth trouwde, 19 jaar oud, op 24-05-1772 in Etten nh en op 27 mei 1772 rk met Arjaan Michielse van den Beemd, 21 jaar oud, nadat zij op 09-05-1772 in Etten nh in ondertrouw zijn gegaan. Arjaan is een zoon van Michael van den Beemd en Cornelia Brouwers. Hij is gedoopt op 03-02-1751 in etten. Arjaan is overleden, 44 jaar oud. Hij is begraven op 08-02-1795 in etten.

Kinderen van Elisabeth en Arjaan:

1 Cornelius van den Beemd. Hij is gedoopt op 01-02-1773 in Etten rk, get: Michael van den Bemt en Antonetta Jacobi Sips. Cornelius is overleden.
2 Jacoba van den Beemd. Zij is gedoopt op 22-06-1775 in Etten rk, get: Adrianus Gommers en Helena Gommers. Jacoba is overleden op 17-04-1848 in Etten & Leur, 72 jaar oud.
3 Antonius van den Beemd. Hij is gedoopt op 10-08-1777 in Etten rk, get: Leonardus van den Maegdenburg en Anna Maes. Antonius is overleden.
4 Marinus van den Beemd. Hij is gedoopt op 09-10-1780 in Etten rk, get: Marinus Van den Bimpt en Maria Gommers. Marinus is overleden.
5 Adriana van den Beemd. Zij is gedoopt op 26-03-1784 in Etten rk, get: Joannes Jacobi Gommers en Jacoba Jacobi Gommers. Adriana is overleden.
6 Arnolda van den Beemd. Zij is gedoopt op 02-05-1786 in Etten rk, get: Petrus van der List en Jacoba Adriani Tijs. Arnolda is overleden.
7 Helena van den Beemd. Zij is gedoopt op 11-02-1788 in Etten rk, get: Cornelius Adr: van den Bimt en Maria Lamb van der Loch. Helena is overleden.
8 Cornelia van den Beemd. Zij is gedoopt op 31-08-1789 in Etten rk, get: Joannes Boomaers en Helena Peter Lans. Cornelia is overleden.
9 Maria van den Beemd. Zij is gedoopt op 31-01-1792 in Etten rk, get: Adrianus Kustermans en Jacoba van den Bimpt. Maria is overleden. 

 

IX-ax Peter Gommarus Petrus Gommers is geboren in op de Wildert, zoon van Gummarus Petrus Jan Gommaers (zie VIII-ag) en Maria Jacobs de Backer. Hij is gedoopt op 24-04-1717 in Gr-zundert, get: Rutgerus Arnoldus de Crildonck en Margareta de Backer ipv Cornelia Joannes Jacobs. Peter is overleden op 20-03-1786 in Zundert koster, als Pieter Gommers, laat kinderen na, 68 jaar oud. Hij is begraven op 20-03-1786 in Gr-Zundert rk, als Peter Gommers.

 

Peter trouwde, 27 jaar oud, op 03-05-1744 in Zundert nh en op 4 mei 1744 te Rijsbergen rk met Maria Claes Wagemakers, 20 jaar oud, nadat zij op 11-04-1744 in zundert nh in ondertrouw zijn gegaan. Maria is een dochter van Nicolai Cornelisse Waeghemaeckers en Adriana Lenaerts van Ostaai. Zij is gedoopt op 16-10-1723 in Sprundel rk, get: Michiel Cornelis Lauren en Maria Nicolaessen Verdonck. Maria is overleden, 75 jaar oud. Zij is begraven op 12-05-1799 in Princenhage, als Maria Wagemakers weduwe van wijlen Pieter Gommers oud 73 jaaren.

 

Kinderen van Peter en Maria:

1 Marijnus Gommers, broodmaker, gedoopt op 04-03-1745 in Gr-Zundert rk, get: Gommarus Petri Gommers en Adriana Leonardi van Ostaeijen. Volgt X-ai.

2 Cornelis Pieter Gommers, gedoopt op 27-12-1746 in Gr-Zundert rk, get: Nicolaus Cornelij Wagemakers en Digna Marini van den Bogaert. Volgt X-aj.

3 Adriaen Peeter Gommers, gedoopt op 10-02-1749 in Gr-Zundert rk, get: Jan Andries van Sprundel en Henrica Peter Gommers. Volgt X-ak.

Aldegundis Gommers. gedoopt op 25-11-1751 in Gr-Zundert rk, get: Andreas Wagemaeckers en Cornelia Wagemaeckers. Aldegundis is overleden.

 

5 Gerardus Gommers. Hij is gedoopt op 22-11-1752 in Gr-Zundert rk, get: Jacob Gommers en Helena Nicolai Wagemaeckers. Gerardus is overleden.

 

6 Nicolaas Peter Gommers, gedoopt op 18-09-1755 in Gr-Zundert rk, get: Andreas Nicolai Wagemakers en Petronilla Nicolai Wagemakers. Volgt X-al.

7 Allegonda Peeter Gommers, gedoopt op 15-05-1758 in Gr-Zundert rk, get: Joannes Laurentij Bouwen en Ida Nicolai Wagemaeckers. Volgt X-am.

Wilhelmus Gommers. Hij is gedoopt op 01-09-1760 in Gr-Zundert rk, get: Adrianus Verhoeven en Maria Wagemakers, overleden op 12-06-1781 in Zundert Koster, als Willem Pieter Gommers, jongman, laat broers en zusters na, 20 jaar oud. Hij is begraven op 15-06-1781 in Gr-Zundert rk, als Wilm Gommers

 

9 Joanna Maria Gommers. Zij is gedoopt op 05-09-1762 in Gr-Zundert rk, get: Joannes Laurentij Bouwens en Cornelia Cornelij Wagemakers. Joanna is overleden.

 

10 Jacoba Gommers, gedoopt op 06-02-1765 in Gr-Zundert rk, get: Marinus Petri Gommers en Jacoba Adriani van Zundert. Volgt X-an.

11 Pieter Gommers, gedoopt op 12-10-1767 in Gr-Zundert rk, get: Cornelius Petri Gommers en Maria Adriani van Ginneken. Volgt X-ao.

 

X-ai Marijnus Gommers, broodmaker, zoon van Peter Gommarus Petrus Gommers (zie IX-ax) en Maria Claes Wagemakers. Hij is gedoopt op 04-03-1745 in Gr-Zundert rk, get: Gommarus Petri Gommers en Adriana Leonardi van Ostaeijen. Marijnus is overleden op 09-05-1825 in Waspik, 80 jaar oud.

 

Poorter

borgbrief

Marijnus trouwde, 32 jaar oud, op 23-02-1778 in Zundert schepenbank en rk met Anthonia Siegbertus Boenders, 33 jaar oud, nadat zij op 06-02-1778 in Zundert schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Anthonia is een dochter van Siegbertus Boenders en Cornelia Blok. Zij is gedoopt op 16-09-1744 in Oosterhout rk, get:. Anthonia is overleden op 29-06-1820 in breda, 75 jaar oud.

borgbrief

Kinderen van Marijnus en Anthonia:

1 Petrus Josephus Gommers, gedoopt op 25-12-1778 in Breda rk, get: Petrus Gommers en Cornelia Blok. Volgt XI-aj.

2 Segebertus Gommers, gedoopt op 04-12-1779 in Breda rk, get: Segebertus Boenders, Maria Gommers en Cornelia van Hal. Volgt XI-ak.

3 Gerardus Cornelius Gommers. Hij is gedoopt op 20-05-1781 in Breda rk, get: Gerardus Michael van den Ouweland, Cornelia Boenders en Anna van Dongen. Gerardus is overleden op 31-05-1781 in breda, 11 dagen oud. Hij is begraven op 02-06-1781 in Breda, hervormde Grote Kerk.

4 Henrica Maria Gommers, gedoopt op 10-06-1782 in Breda rk, get: Petrus Josephus Boenders pastor Bergopzomü en Henrica Maria Boenders. Volgt XI-al.

5 Theresia Maria Gommers, gedoopt op 10-06-1782 in Breda rk, get: Sebastianus Boenders en Theresia Maria Boenders, in hun plaats Anna Maria van Gils en Anna Maria Floren. Volgt XI-am.

 

XI-aj Pieter Josephus Gommers, zoon van Marijnus Gommers, broodmaker (zie X-ai) en Anthonia Siegbertus Boenders. Hij is gedoopt op 25-12-1778 in Breda rk, get: Petrus Gommers en Cornelia Blok. Petrus is overleden op 13-06-1834 in breda, 55 jaar oud.

RK Dopen Nieuwstraat 1742-1789 vader uit Groot Zundert moeder uit Oosterhout

stadschirurgijn en vroedmeester en lid Militaire Raad te Breda
Petrus studeerde medicijnen te Parijs.

Bron: Paul Gommers

Petrus trouwde, 35 jaar oud, op 23-05-1814 in breda met Joanna Cornelia Hamel, 25 jaar oud. Joanna is een dochter van Franciscus Wilhelmus Hamel en Joanna Cornelia Hofman. Zij is gedoopt op 05-10-1788 in Breda rk nieuwstraat, get: Wilhelmus Hamel en Cornelia van Opstal. Joanna is overleden op 08-11-1862 in breda, 74 jaar oud.

Joanna is op19 april 1838 naar Leur verhuisd, samen met haar dochter Johanna Francisca Cornelia Jamez (27jr), Theresia (20jr), Jacomina (17jr) en Louis (14jr).
In 1860 woont zij dan weer in Breda, bij haar dochter Johanna die inmiddels weduwe Middelaer was.
Joanna was eerder, op 5 mrt 1810 te Rijen gehuwd met Guilhelmus Nicolaas Caspar Jamez, zoon van Caspar Willebrordi Jamez en Anna Francisca de Wilde,
gedoopt te Breda op 1 mei 1783, kassier en groothandelaar in granen en meel, overleden te Breda op 14 juli 1813.

bron: Paul Gommers

Bij haar overlijden op 8 november1862 woonde ze aan de Vismarkt.
Joanna huwde achtereenvolgens met Gulielmus Nicolas Gaspar Jamez voor schepenen van Breda
op 5 maart 1810 en met toestemming van de pastoor werd hun huwelijk ingezegend door pastoor Jamez te Rijen.
Gulielmus werd te Breda in de kerk aan de Brugstraat gedoopt op l mei 1783 als zoon van Gaspar Willibrord Jamez en Anna Francisca de Wilde.
Hij werd koopman en woonde te Breda in de Kerkstraat C 342 en overleed aldaar op 14 juli 1813.
Gulielmus behoort tot dezelfde familie als Clara Adriana Jamez, die op 26 december 1747
te Breda gedoopt werd als dochter van Guilielmus Jamez en Petronella van der Heijden.
Genoemde Clara treffen we terug onder de voorouders van prinses Poala van België, kwartier43.
Haar tweede echtgenoot, waarmee ze op 23 mei 1814 te Breda huwde, was Petrus Josephus Gommers.
Hij was een zoon van Marijnis Gommers, een uit Zundert afkomstige broodbakker,
en Antonia Boenders, en werd op 25 december 1778 te Breda gedoopt.
Petrus Gommers was te Breda chirurgijn en vroedmeester en overleed in het huis aan de Kerkstraat op 13 juni 1834.
Joanna werd op 19 april 1838 als weduwe uitgeschreven wegens vertrek naar Leur; de volgende kinderen gaan met haar mee:


a. Johanna Francisca Cornelia. Jamez, 27 jaar.
b. Theresia Wilhelmina Gommers, 20 jaar, zij huwde met de koperslager Frans Jan Claessen.
c. Jacomina Juliana Cornelia Gommers, 17 jaar.
d. Ludovicus Maria Gommers, 14 jaar.
In 1860 woont Joanna Cornelia dan weer te Breda en dan weer bij haar dochter Joanna Jamez,
die inmiddels weduwe Middelaer is. Zij wonen op de Vismarkt C 295.

bron: Paul Gommers en de Brabantse Leeuw

 

Kinderen van Petrus en Joanna:

 

1 Frans Antonie Gommers, geboren op 05-01-1815 in breda. Frans is overleden op 05-05-1815 in breda, 4 maanden oud.

2 Johannes Marinus Gommers, geboren op 04-05-1816 in breda. Volgt XII-ar.

3 Theresia Wilhelmina Gommers, geboren op 11-03-1818 in breda. Volgt XII-as.

4 Ludovicus Petrus Gommers, geboren op 05-07-1819 in breda. Ludovicus is overleden op 31-07-1820 in breda, 1 jaar oud.

5 Jacomina Juliana Cornelia Gommers, geboren op 01-02-1821 in breda. Jacomina is overleden op 11-10-1842 in etten- leur, 21 jaar oud.

6 Ludovicus Maria Gommers, klerk, geboren op 19-02-1824 in breda. Ludovicus is overleden op 09-04-1843 in etten- leur, 19 jaar oud.

XII-ar Johannes Marinus Gommers is geboren op 04-05-1816 in breda, zoon van Petrus Josephus Gommers (zie XI-aj) en Joanna Cornelia Hamel. Johannes is overleden op 19-05-1889 in rijsbergen, 73 jaar oud.

 

genees-, heel- en verloskundige te Rijsbergen.

Joannes begon in Rijsbergen als dokter op 11 oktober 1837 en bleef daar vijftig jaar genees- en verloskundige,
wel met een onderbreking van enkele jaren (vanaf 1870) waarin het gezin in Halsteren woonde.
Omdat moeder Johanna in Halsteren niet kon aarden, keerde het gezin in de herfst van 1874 weer terug naar Rijsbergen.
Dat moet beslist een aderlating hebben betekend, omdat de bevolking van Halsteren, door de betere kleigronden,
welgestelder was dan de Rijsbergenaren waren.
Van het gezin Bekkers bestaat een schilderij, waarop ook Joannes Marinus Gommers te zien is.

Bron: Paul Gommers

Johannes trouwde, 22 jaar oud, op 08-04-1839 in chaam met Johanna Petronella Bekkers, 19 jaar oud. Johanna is geboren op 12-12-1819 in chaam, dochter van Petrus Martinus Bekkers en Anna Cornelia Schoenmakers. Johanna is overleden op 27-07-1874 in rijsbergen, 54 jaar oud.

Kinderen van Johannes en Johanna:

1 ... Gommers, levenloos geboren kind, geboren op 17-08-1839 in rijsbergen.

2 Petrus Josephus Martinus Gommers, geboren op 11-06-1840 in rijsbergen. Volgt XIII-aw.

3 Ludovicus Wilhelmus Gommers, geboren op 03-10-1841 in rijsbergen. Ludovicus is overleden op 14-10-1841 in rijsbergen, 11 dagen oud.

4 Willem Maria Franciscus Gommers, geboren op 15-08-1842 in rijsbergen. Volgt XIII-ax.

5 Jacomina Marcellina Gommers, geboren op 19-06-1844 in rijsbergen. Jacomina is overleden op 29-03-1928 in breda, 83 jaar oud.

6 Gasperus Maria Johannes Gommers, geboren op 19-09-1846 in rijsbergen. Gasperus is overleden op 03-05-1848 in rijsbergen, 1 jaar oud.

Johanna Maria Elisabeth Gommers, geboren op 28-12-1848 in rijsbergen. Johanna is overleden op 17-04-1852 in rijsbergen, 3 jaar oud.

8 Gasparus Johannes Franciscus Gommers, geboren op 26-08-1850 in rijsbergen. Volgt XIII-ay.

Jacobus Josephus Johannes Gommers, geboren op 14-04-1852 in rijsbergen. Volgt XIII-az.

10 Fredericus Maria Adrianus Gommers, geboren op 01-02-1854 in rijsbergen. Volgt XIII-ba.

11 Johanna Elisabetha Anna Gommers, geboren op 06-03-1856 in rijsbergen. Johanna is overleden op 02-02-1941 in antwerpen, 84 jaar oud.

is op 12 januari 1875 geprofest onder de naam Zuster Eugenia,
gasthuiszuster in het St. Walburgis Gasthuis te Antwerpen.
Wegens haar verdiensten in de Eerste Wereldoorlog werd ze door de Koning der Belgen onderscheiden.

bron: Paul Gommers

12 Franciscus Marcellus Anna Gommers, geboren op 25-01-1858 in rijsbergen. Franciscus is overleden op 03-03-1858 in rijsbergen, 1 maand oud.

13 Augustinus Maria Johannes Gommers, geboren op 25-12-1858 in rijsbergen. Augustinus is overleden op 08-04-1861 in rijsbergen, 2 jaar oud.

14 Augustinus Maria Johannes Gommers, geboren op 22-06-1861 in rijsbergen. Augustinus is overleden op 10-02-1862 in rijsbergen, 7 maanden oud.

15 Victoria Albertina Gommers, geboren op 20-11-1862 in rijsbergen. Victoria is overleden op 23-01-1877 in rijsbergen, 14 jaar oud.

16 ... Gommers, levenloos geboren kind, geboren op 15-06-1866.

Tak van Genk

XIII-aw Petrus Josephus Martinus Gommers is geboren op 11-06-1840 in rijsbergen, zoon van Johannes Marinus Gommers (zie XII-ar) en Johanna Petronella Bekkers. Petrus is overleden op 11-05-1896 in Baarle- Nassau, 55 jaar oud.

dokter te Halsteren vanaf 1868 en vanaf 1872 geneesh, lijksch. en vaccinateur te Baarle-Nassau.
In 1870 verhuisde Piet met vrouw en twee kinderen vanuit Halsteren naar Baarle Nassau en huurde het pand Van Puijenbroek aan de Singel.
Twee huizen verder woonde zijn schoonouders in het grote pand "Den Keyser". Hij assisteerde zijn schoonvader in diens dokterspraktijk.
Op 9 okt 1872 kocht hij uit de boedel Van Genk het gehele pand "Den Keyser" voor ƒ 2600,- en verhuisde daar naartoe.
Zijn schoonmoeder Cornelia Smits en schoonbroer Simon Van Genk bleven in een deel van Den Keijzer wonen.
Na zijn dood werd in mei 1900 het hele perceel in drie kopen verkocht voor ƒ 3660,-.
In het boek "De Noordelijke Singelpanden", in 1994 uitgegeven door de Rabobank te Baarle Nassau,
is veel over de huizen aan De Singel met de door hun bewoonde families te vinden.

bron: Paul Gommers

Petrus trouwde, 27 jaar oud, op 27-11-1867 in Baarle- Nassau met Antonia Lucia van Genk, 25 jaar oud. Antonia is geboren op 13-12-1841 in Baarle- Nassau, dochter van Adriaan van Genk, geneeskundige en Cornelia Smits. Antonia is overleden op 05-07-1885 in Baarle- Nassau, 43 jaar oud.

Kinderen van Petrus en Antonia:

1 Emielle Maria Gommers, geboren op 17-10-1868 in halsteren. Volgt XIV-at.

2 August Gommers, geboren op 14-11-1869 in halsteren. Volgt XIV-au.

3 Eugenenius Maria Gommers, geboren op 04-02-1871 in Baarle- Nassau. Volgt XIV-av.

4 Cornelia Johanna Maria Gommers, geboren op 28-11-1872 in Baarle- Nassau. Volgt XIV-aw.

5 Johanna Maria Cornelia Gommers, geboren op 14-05-1875 in Baarle- Nassau. Johanna is overleden op 28-07-1947 in breda, 72 jaar oud.

6 Alphonsus Maria Gommers, geboren op 24-01-1878 in Baarle- Nassau. Volgt XIV-ax.

7 Maria Johanna Cornelia Gommers, geboren op 09-09-1880 in Baarle- Nassau. Maria is overleden op 04-12-1880 in Baarle- Nassau, 2 maanden oud.

8 Maria Theresia Frederika Gommers, geboren op 11-02-1882 in Baarle- Nassau. Maria is overleden op 08-03-1882 in Baarle- Nassau, 25 dagen oud. 

XIV-at Emielle Maria Gommers is geboren op 17-10-1868 in halsteren, zoon van Petrus Josephus Martinus Gommers (zie XIII-aw) en Antonia Lucia van Genk. Emielle is overleden op 22-12-1940 in ginneken en bavel, 72 jaar oud.

geneesheer-directeur van het Laurensgesticht te Ginneken, 

In het Nederl. Tijdschrift voor Geneeskunde, 1 juni 1935 staat het volgende artikel van de hand van P.A. de Wilde:

 

Veertigjarig artsjubileum E.M. Gommers, te Ginneken. -Op 7 juni zal het veertig jaren geleden zijn, dat Emile Marie Gommers te Amsterdam tot arts werd bevorderd. Hij werd geboren te Halsteren op 17 October 1868 en bezocht de HBS. Hij werd gemeentegeneesheer te Ginneken en directeur van het Laurensgesticht. Dit was oorspronkelijk alleen bestemd als tehuis voor ouden van dagen, maar Gommers nam het initiatief er een ziekenhuisvleugel aan te bouwen, en het strekt nu, als modern ziekenhuis, Ginneken tot sieraad. Ook op sociaal gebied maakte hij zich verdienstelijk, hij was voorzitter van de gezondheidscommissie tot aan de opheffing, leider van het consultatiebureau voor zuigelingen te Ginneken en Bavel, voorzitter van het Wit-Gele Kruis en werd bestuurslid van de Vereniging van R.K.-ziekenhuizen.

 

Gommers heeft zich altijd in een zeer drukke practijk mogen verheugen; de eerste jaren van zijn practijk moest hij de zandwegen in Brabant gebruiken, waar men hem, schommelend in zijn tilbury, heinde en ver kon zien. Gelukkig voor hem en ook voor de anderen doet de auto thans dienst nu ook de wegen in Brabant het moderne verkeer hebben mogelijk gemaakt. Gommers is bij zijn collega's bemind als een gemoedelijke, joviale collega, dien men nog jaren in functie hoopt te zien. Ik sluit me gaarne bij die waardeerende woorden aan, welke een der collega's uit Ginneken me toezond. Tot het gouden feest dus, collega Gommers!bron: Paul Gommers

Emielle trouwde, 30 jaar oud, op 17-01-1899 in Tilburg met Mathilda Antonetta Maria van Glabbeek, 25 jaar oud. Mathilda is geboren op 27-05-1873 in Tilburg, dochter van Johannes Alexander van Glabbeek en Adelaida Christina Adriana Baert. Mathilda is overleden op 05-11-1957 in Tilburg, 84 jaar oud.

Kinderen van Emielle en Mathilda:

Pieter Alexander Marie Emile Gommers, geboren op 16-01-1900 in ginneken en bavel. Volgt XV-aa.

2 Anny Adelaïde Maria Emile Gommers, geboren op 16-06-1901 in ginneken en bavel. Anne is overleden op 21-05-1902 in ginneken en bavel, 11 maanden oud.

3 Alphonse Jurrien Marie Emile Gommers, geboren op 19-03-1904 in ginneken en bavel. Volgt XV-ab.

4 Rudolf Adeline Marie Emilie Gommers, geboren op 29-06-1905 in ginneken en bavel. Volgt XV-ac.

XV-aa Pieter Alexander Marie Emile Gommers is geboren op 16-01-1900 in ginneken en bavel, zoon van Emielle Maria Gommers (zie XIV-at) en Mathilda Antonetta Maria van Glabbeek. Pieter is overleden op 07-11-1966 in Tilburg, 66 jaar oud.

Notitie bij Pieter: huisarts te Tilburg

bron: Paul Gommers

Pieter trouwde, 31 jaar oud, op 03-11-1931 in Groningen met Johanna Maria Thecla Margaretha Wachters, 24 jaar oud. Johanna is geboren op 09-02-1907 in Groningen. Johanna is overleden op 25-11-2001 te Tilburg,

Kinderen van Pieter en Johanna:

1 Mathilde Afina Johanna Gommers, geboren op 30-07-1932 in Tilburg. Volgt XVI-k.

2 Herman Pieter Marie Emile Gommers, geboren op 29-04-1934 in Tilburg. Volgt XVI-l.

3 Emile Marie Antonius Rudolf Gommers, geboren op 30-11-1935 in Tilburg. Volgt XVI-m.

4 Josefina Maria Johanna Catharina Gommers, geboren op 19-08-1937 in Tilburg. Volgt XVI-n.

5 Eleonore Maria Johanna Mathilde Gommers, geboren op 14-03-1941 in Tilburg. Volgt XVI-o.

6 Odile Mathilde Johanna Maria Gommers, geboren op 13-05-1953 in Tilburg. Volgt XVI-p.

 

XVI-k Mathilde Afina Johanna Gommers is geboren op 30-07-1932 in Tilburg, dochter van Pieter Alexander Marie Emile Gommers (zie XV-aa) en Johanna Maria Thecla Margaretha Wachters. Mathilde is overleden op 27-05-1977 in Amsterdam, 44 jaar oud. Mathilde trouwde, 21 jaar oud, op 02-01-1954 in Tilburg met Franciscus Henricus Canisius Maria Schweitzer, 28 jaar oud. Franciscus is geboren op 21-05-1925 in Heerlen, zoon van Wilhelmus Josephus Bernardus Schweitzer en Johanna Beatrix Maria Weve. Franciscus is overleden op 17-11-1982 in Amsterdam, 57 jaar oud.

Kinderen van Mathilde en Franciscus:
 
1 Michiel Willem Franciscus Marie Schweitzer, geboren op 28-02-1955 in Etterbeek (B).
2 Lidwien Johanna Mathilde Maria Schweitzer, geboren op 26-08-1957 in Maastricht.

 

 

XVI-l Herman Pieter Marie Emile Gommers is geboren op 29-04-1934 in Tilburg, zoon van Pieter Alexander Marie Emile Gommers (zie XV-aa) en Johanna Maria Thecla Margaretha Wachters.

huisarts te Tilburg

bron: Paul Gommers

Herman trouwde, 35 jaar oud, op 31-12-1969 in ’s Gravenhage met Elisabeth Maria Bot, 28 jaar oud. Elisabeth is geboren op 19-10-1941 in Batavia / Djakarta, dochter van Theodorus Hendrikus Bot en Elisabeth Wilhelmina van Hal

Kinderen van Herman en Elisabeth:

1 Floris Pieter Marie Gommers, geboren op 24-09-1971 in Tilburg, Floris ging samenwonen met Fokelien Ida van der Woude. Fokelien is geboren op 15-12-1969 in Groningen, dochter van Jacob Dietert van der Woude en Tiny Bottema. 

2 Jeroen Herman Theodoor Gommers, geboren op 24-09-1972 in Tilburg, Jeroen ging samenwonen met Renate Gerdien Tromp. Renate is geboren op 19-01-1974 in Vorden, dochter van Dirk Tromp en Gerritje Kusters.

Kind van Jeroen en Renate:
 
1 Elise Maria Gommers, geboren op 28-11-2005 in Ede.

 

 

XVI-m Emile Marie Antonius Rudolf Gommers is geboren op 30-11-1935 in Tilburg, zoon van Pieter Alexander Marie Emile Gommers (zie XV-aa) en Johanna Maria Thecla Margaretha Wachters.

huisarts te Breda

bron: Paul Gommers

Emile trouwde, 34 jaar oud, op 31-01-1970 in Lisse met Myriam Adriana Simonis, 29 jaar oud. Myriam is geboren op 28-12-1940 in Lisse, dochter van Wilhelmus Antonius Simonis en Adriana Maria Elisabeth Vos.

 

Bredase doktersvrouw Myriam Gommers publiceert tweede dichtbundel,
zus van kardinaal Simonis, werd in 1940 te Leiden geboren.
Inmiddels is ze al meer dan 25 jaar doktersassistente in de Bredase huisartsenpraktijk van haar man.
Enkele jaren (1991) geleden verscheen haar eerste dichtbundel 'Zuilen van albast'.
Nu verscheen onlangs de bundel 'Zijn Hoed in Zee'.

 

bron: de Stem d.d. 10 september 1995

 

Kinderen van Emile en Myriam:

1 Ruben Franciscus Marie Emile Gommers, geboren op 12-06-1972 in breda, Ruben begon een relatie, 24 jaar oud, in 05-1997 in Utrecht met Sigrid Martine van Amerongen, 24 of 25 jaar oud. Sigrid is geboren op 03-05-1972 in Drunen, dochter van Evert van Amerongen en Cornelia van der Wetering.

Kinderen van Ruben en Sigrid:
 
1 Mathilde Emilie Cornalijn Gommers, geboren op 30-07-2002 in ’s Hertogenbosch.
2 Féline Eva Marie Gommers, geboren op 26-07-2007 in nijmegen.
 

 

2 Pieter Willem Marie Emile Gommers, geboren op 01-01-1974 in breda, Pieter trouwde, 34 jaar oud, op 27-09-2008 in Eefde met Iris-Marije ter Keurs, 33 jaar oud. Iris-Marije is geboren op 11-03-1975 in Madrid, dochter van Dick ter Keurs en Arnolda (Arda) Elisabeth Timmers.

Kinderen van Pieter en Iris-Marije:
 
1 Reinier Diederick Emile Gommers, geboren op 17-07-2009 in ’s Gravenhage.
2 Léonore Elisabeth Maria Gommers, geboren op 03-01-2011 in Arnhem.
3 Florijn Pieter Diederick Gommers, geboren op 17-06-2013 in Arnhem.
 

 

Stephanie Elisabeth Johanna Maria Gommers, geboren op 18-01-1977 in breda.

 

XVI-n Josefina Maria Johanna Catharina Gommers is geboren op 19-08-1937 in Tilburg, dochter van Pieter Alexander Marie Emile Gommers (zie XV-aa) en Johanna Maria Thecla Margaretha Wachters. Josefina trouwde, 27 jaar oud, op 22-05-1965 in Tilburg met Franciscus Johannus Maria Wijffels, 32 jaar oud. Franciscus is geboren op 19-04-1933 in Brunssum, zoon van Franciscus Cornelis Marie Wijffels en Fernanda Maria Rath. 

huisarts te Maastricht

bron: Paul Gommers

Kinderen van Josefina en Franciscus:

1 Caspar Andreas Franciscus Johannus Wijffels, geboren op 29-03-1966 in Roermond.

2 Maurits Christoffel Emile Franciscus Wijffels, geboren op 04-11-1967 in Maastricht.

3 Simone Elisabeth Marie Josephine Wijffels, geboren op 21-06-1970 in Maastricht.

 

XVI-o Eleonore Maria Johanna Mathilde Gommers is geboren op 14-03-1941 in Tilburg, dochter van Pieter Alexander Marie Emile Gommers (zie XV-aa) en Johanna Maria Thecla Margaretha Wachters. Eleonore trouwde, 23 jaar oud, op 06-06-1964 in Tilburg met Antonius Gerardus Dijkman, 26 jaar oud. Antonius is geboren op 08-06-1937 in Hilversum, zoon van Adrianus Antonius Dijkman en Maria Johanna Francisca Welling.

Kinderen van Eleonore en Antonius:

1 Noranne Mathilde Maria Dijkman, geboren op 03-04-1965 in nijmegen.

Gabrielle Eleonore Helena Maria Dijkman, geboren op 03-06-1966 in nijmegen.

3 Patrice Marie-Anne Eleonore Antonie Dijkman, geboren op 20-12-1969 in nijmegen.

 

XVI-p Odile Mathilde Johanna Maria Gommers is geboren op 13-05-1953 in Tilburg, dochter van Pieter Alexander Marie Emile Gommers (zie XV-aa) en Johanna Maria Thecla Margaretha Wachters. Odile trouwde, 30 jaar oud, op 21-12-1983 in Maastricht met Cornelis de Blaey, 39 jaar oud. Cornelis is geboren op 24-02-1944 in Kapelle, zoon van Levinus de Blaey en Pieternella Janse.

 

 

XV-ab Alphonse Jurrien Marie Emile Gommers is geboren op 19-03-1904 in ginneken en bavel, zoon van Emielle Maria Gommers (zie XIV-at) en Mathilda Antonetta Maria van Glabbeek. Alphonse is overleden op 22-06-1973 in gemert, 69 jaar oud.

steenfabrikant te Oisterwijk

bron: Paul Gommers

Alphonse trouwde, 27 jaar oud, op 15-09-1931 in Schiedam met Marie Louise Bijvoet, 28 jaar oud. Marie is geboren op 13-05-1903 in Alblasserdam, dochter van Jan Jacob Willem Bijvoet en Maria (Marie) Anastasia Vervoort. Marie is overleden op 26-12-1987 in Oisterwijk, 84 jaar oud.

Kinderen van Alphonse en Marie:

1 Maria Alphonse Johanna Gommers, geboren op 03-11-1933 in Gennep. Volgt XVI-q.

2 Jan Emile August Maria Alphonse Gommers, geboren op 15-06-1937 in Gennep. Jan is overleden op 15-06-1937 in Gennep, geen dag oud.

3 Emile Marie Alphonse Gommers, geboren op 21-04-1939 in Gennep, Emile ging samenwonen met Johannes (Hans) Petrus Clemens van Wanrooi. Johannes is geboren op 21-04-1959 in ’s Hertogenbosch, zoon van Cornelis Josephus van Wanrooi en Dorothea Gertruda Hendricks.

 

XVI-q Maria Alphonse Johanna Gommers is geboren op 03-11-1933 in Gennep, dochter van Alphonse Jurrien Marie Emile Gommers (zie XV-ab) en Marie Louise Bijvoet. Maria trouwde, 28 jaar oud, op 23-07-1962 in oisterwijck met Norbertus Gerardus Maria Kouwenberg, 27 jaar oud. Norbertus is geboren op 25-05-1935 in breda, zoon van Petrus (Paul) Paulus Kouwenberg en Anna Helena Cornelia van der Rijken. 

Kinderen van Maria en Norbertus:

1 Norbertus Paulus Marie Alphons Kouwenberg, geboren op 17-08-1964 in oisterwijck.

2 Paulus Petrus Gerardus Maria Kouwenberg, geboren op 28-08-1966 in oisterwijck.

3 Robert Frank Willem Maria Kouwenberg, geboren op 05-10-1969 in oisterwijck.

 

XV-ac Rudolf Adeline Marie Emilie Gommers is geboren op 29-06-1905 in ginneken en bavel, zoon van Emielle Maria Gommers (zie XIV-at) en Mathilda Antonetta Maria van Glabbeek. Rudolf is overleden op 02-02-1976 in breda, 70 jaar oud.

huisarts te Breda

bron: Paul Gommers

[krantenartikel] De Stem, 3 februari 1976
Dokter Gommers overleden
mede-oprichter van De Stem

Stad en Streek zonder nummer

De arts R.A.M.E. Gommers is overleden.
Gommers was in actief in het verzet in de oorlogsjaren en behoorde in 1944 tot de oprichters van de stichting De Stem,
waardoor het mogelijk was dat het illegale blad over kon gaan in het dagblad.

Rudolf trouwde, 30 jaar oud, op 17-09-1935 in eindhoven met Maria Antonia van de Loo, 23 jaar oud. Maria is geboren op 25-10-1911 in eindhoven, dochter van Maximiliaan Petrus van de Loo en Maria Catharina Hubertina Vogels. Maria is overleden op 20-07-2004 in breda, 92 jaar oud. 

Kinderen van Rudolf en Maria:

1 Peter Anton Marie Gommers, geboren op 14-11-1936 in ginneken en bavel. Volgt XVI-r.

2 Catharina Maria Emilie Gommers, geboren op 17-11-1938 in ginneken en bavel. Volgt XVI-s.

Rudolf Paul Marie Gommers, geboren op 17-11-1939 in eindhoven. Rudolf is overleden op 18-11-1939 in eindhoven, 1 dag oud.

4 Paul Laurens Petrus Maria Gommers, geboren op 27-04-1941 in ginneken en bavel. Volgt XVI-t.

5 Maria Alphonse Lucia Walburga Gommers, geboren op 24-10-1942 in breda. Volgt XVI-u.

6 Johanna Wilhelmina Maria Gommers, geboren op 03-07-1945 in breda. Volgt XVI-v.

 

XVI-r Peter Anton Marie Gommers is geboren op 14-11-1936 in ginneken en bavel, zoon van Rudolf Adeline Marie Emilie Gommers (zie XV-ac) en Maria Antonia van de Loo. Peter is overleden op 23-07-1984 in rotterdam, 47 jaar oud.

oogarts te Rotterdam

bron: Paul Gommers

Peter trouwde, 29 jaar oud, op 23-08-1966 in Tilburg met Maria Johanna Mathilde van ’t Hullenaar, 23 jaar oud. Maria is geboren op 09-01-1943 in Oud Gastel, dochter van Casper Frederik Nicolaas van ’t Hullenaar en Anna Martina Sophia Maria Knitel. 

Kinderen van Peter en Maria:

1 Ruud Casper Sipke Gommers, geboren op 17-09-1968 in nijmegen, Ruud trouwde, 26 jaar oud, op 31-08-1995 in rotterdam met Inès (Inez) Michèle Frederix, 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 02-09-1995 in Tilburg. Inès is geboren op 07-09-1968 in oss, dochter van Michaël Pieter Hubertus Frederix en Gertruda Wilhelmina Regina Zegers.

Kinderen van Ruud en Inès:
1 Pieter Michiel Rogier Gommers, geboren op 07-02-2000 in rotterdam.
2 Florine Iñez Nicole Gommers, geboren op 30-09-2002 in Hilversum.
3 Margot Yvette Frederique Gommers, geboren op 09-11-2007 in ’s Hertogenbosch.
 

 

2 Lex Jaap Gommers, geboren op 25-06-1976 in rotterdam.

 

XVI-s Catharina Maria Emilie Gommers is geboren op 17-11-1938 in ginneken en bavel, dochter van Rudolf Adeline Marie Emilie Gommers (zie XV-ac) en Maria Antonia van de Loo. Catharina trouwde, 24 jaar oud, op 25-10-1963 in breda met Sipke Feike van der Werf, 31 jaar oud. Sipke is geboren op 09-08-1932 in breda, zoon van Felix Sipke Antonius van der Werf en Lucie Jeanne Alphonsine Marie Petit. 

Kinderen van Catharina en Sipke:

1 Lucie Johanna van der Werf, geboren op 21-08-1970 in ’s Hertogenbosch.

2 Feike Sipke van der Werf, geboren op 13-12-1972 in ’s Hertogenbosch.

 

XVI-t Paul Laurens Petrus Maria Gommers is geboren op 27-04-1941 in ginneken en bavel, zoon van Rudolf Adeline Marie Emilie Gommers (zie XV-ac) en Maria Antonia van de Loo.

ingenieur E, hoofd BBD NV PNEM

= brongever: Paul Gommers, bracht in 1987 samen met Jacques Gommers

het boekje "Genealogie van de familie Gommers"uit. 

Vanaf medio 2015 samen met Ron Gommers aangevangen met het vervolledigen van de stamboom “Gommers” 

 

 

Paul trouwde, 31 jaar oud, op 30-06-1972 in Breda / Ulvenhout met Johanna (Hanneke) Susanna Maria Hooftman, 22 jaar oud. Johanna is geboren op 22-02-1950 in ’s Hertogenbosch, dochter van Jacob (Jaap) Hooftman en Antoinetta (Teddy) Louisa Johanna van Dort.  

kinderen van Paul en Johanna:

Koen Peter Maria Gommers, geboren op 14-04-1973 in breda, Koen trouwde, 36 jaar oud, op 01-07-2009 in rotterdam met Jannetje (Janne) Helena Aris, 34 jaar oud. Jannetje is geboren op 17-08-1974 in vlaardingen, dochter van Titus Anne Daniël Wilhelmus Aris en Dirkje (Dia) van der Riet.

Kinderen van Koen en Jannetje:
 
1 Max Lodewijk Wouter Gommers, geboren op 15-04-2003 in rotterdam.
Dianne Klaartje Gezina Gommers, geboren op 22-02-2005 in rotterdam.
 

 

2 Wouter Sipke Anton Gommers, geboren op 12-10-1974 in Raamsdonk, Wouter trouwde, 32 jaar oud, op 09-06-2007 in ’s Hertogenbosch met Marieke de Meijer, 29 jaar oud. Marieke is geboren op 22-06-1977 in voorschoten, dochter van Eduard (Ed) Cornelis de Meijer en Catharina (Tiny) Aantje Irene de Jong.

Kinderen van Wouter en Marieke:
 
1 Ruben Marc Eduard Gommers, geboren op 09-01-2009 in ’s Hertogenbosch.
2 Esther Catharina Klaartje Gommers, geboren op 29-07-2010 in Heusden / Herpt.
3 Peter Koen Sjoerd Gommers, geboren op 23-07-2014 in Heusden / Herpt.
 

 

3 Klaartje Catharina Jacoba Gommers, geboren op 19-01-1977 in Raamsdonk, Klaartje trouwde, 30 jaar oud, op 05-07-2007 in Tiel met Marc Thonen, 38 jaar oud. Marc is geboren op 27-07-1968 in nijmegen, zoon van Bernardus (Ben) Arnoldus Antonius Thonen en Elisabeth (Lies) Theodora Johanna Verriet.

Kinderen van Klaartje en Marc:
 
1 Nienke Hanneke Elisabeth Thonen, geboren op 21-08-2007 in Tiel.
2 Daan Bernard Koen Thonen, geboren op 20-07-2009 in Tiel.

 

 

XVI-u Maria Alphonse Lucia Walburga Gommers is geboren op 24-10-1942 in breda, dochter van Rudolf Adeline Marie Emilie Gommers (zie XV-ac) en Maria Antonia van de Loo. Maria trouwde met Petrus Johannes Antonius de Kort. Petrus is geboren op 04-12-1938 in Zwolle, zoon van Antonius Laurentius Marie de Kort en Margaretha Catharina Maria Bruseker.

Kinderen van Maria en Petrus:

1 Martijn Anton Peter de Kort, geboren op 31-08-1968 in Bilthoven.

2 Edo Michael de Kort, geboren op 28-02-1977 in Utrecht.

 

XVI-v Johanna Wilhelmina Maria Gommers is geboren op 03-07-1945 in breda, dochter van Rudolf Adeline Marie Emilie Gommers (zie XV-ac) en Maria Antonia van de Loo. Johanna trouwde, 26 jaar oud, op 12-11-1971 in breda met Karel Hendrik Wesseling, 36 jaar oud. Karel is geboren op 23-04-1935 in ’s Gravenhage, zoon van Carolus (Karel) Dominicus Wesseling en Geesje Vink. Karel is overleden op 04-09-2014 in ’s Gravenhage, 79 jaar oud. 

Kinderen van Johanna en Karel:

1 Annemarie Margreet Wesseling, geboren op 26-08-1974 in Utrecht.

2 Karel Ruud Wesseling, geboren op 20-01-1977 in Utrecht.

3 Allard Pieter Wesseling, geboren op 10-07-1978 in Utrecht.

 

XIV-au August Gommers is geboren op 14-11-1869 in halsteren, zoon van Petrus Josephus Martinus Gommers (zie XIII-aw) en Antonia Lucia van Genk. August is overleden op 26-02-1943 in antwerpen, 73 jaar oud.

sigarenhandelaar/winkelier

bron: Paul Gommers

huwelijkse voorwaarden

 

August trouwde, 29 jaar oud, op 26-09-1899 in Baarle- Nassau met Eugenie Maria Dijmphna Kiemeneij, 26 jaar oud. Eugenie is geboren op 06-02-1873 in Baarle-Hertog, dochter van Joannes Jacobus Kiemeneij en Joanna Maria Bruinings. Eugenie is overleden op 16-12-1952 in antwerpen, 79 jaar oud.

Kinderen van August en Eugenie:

1 Desire Marie Pierre Gommers, geboren op 05-09-1900 in antwerpen. Volgt XV-ad.

2 Sophie Marie Eugenie Gommers, geboren op 12-12-1902 in antwerpen. Volgt XV-ae.

 

XV-ad Desire Marie Pierre Gommers is geboren op 05-09-1900 in antwerpen, zoon van August Gommers (zie XIV-au) en Eugenie Maria Dijmphna Kiemeneij. Desire is overleden op 15-02-1977 in Deurne (bel), 76 jaar oud. Desire:

 

(1) trouwde, 27 jaar oud, op 28-07-1928 in antwerpen met Anna Maria Francisca Biermann, 29 jaar oud. Anna is geboren op 17-04-1899 in antwerpen. Anna is overleden op 18-06-1955 in Merksem, 56 jaar oud, dochter van Martin Biermann en Maria Kenis. Anna is overleden op 18-06-1955 in Merksem, 56 jaar oud. 

 

(2) trouwde, 64 jaar oud, op 18-12-1964 in Mortsel met Josephine Franciscus de Schutter, 27 jaar oud. Josephine is geboren op 17-12-1937 in Merksem, dochter van Renatus de Schutter en Maria Juliana Cornelia Emmens. 

 

Kinderen van Desire en Anna:

 

1 Nora Eugenie Marie Gommers, geboren op 19-06-1940 in Merksem. Volgt XVI-w.

 

2 Anne-Marie August Adolphine Gommers, geboren op 24-02-1942 in Merksem. Volgt XVI-x.

 

Kind van Desire en Josephine:

 

3 Desire Colette Edmond Gommers, geboren op 18-12-1965 in Merksem, Desire trouwde, 23 jaar oud, op 29-07-1989 in Bonheiden (B) met Hilde Alphonsine Hellemans, 24 jaar oud. Hilde is geboren op 27-02-1965 in Mechelen (B), dochter van Herman Jozef Hellemans en Gilberta Delfina Francina van Lierop.

Kinderen van Desire en Hilde:
1 Philip Herman Jos Gommers, geboren op 13-06-1990 in Bonheiden (B).
2 Vincent Nando Gilles Gommers, geboren op 12-10-1995 in Bonheiden (B).
3 Nena Pauline Bieke Gommers, geboren op 31-03-1999 in Bonheiden (B).

 

 

XVI-w Nora Eugenie Marie Gommers is geboren op 19-06-1940 in Merksem, dochter van Desire Marie Pierre Gommers (zie XV-ad) en Anna Maria Francisca Biermann. Nora trouwde met Leo Frans Corneel Vereeck. Leo is geboren op 04-02-1939 in Deurne (bel), zoon van Louis Marie Jacques Vereeck en Mathildis Josephina Cornelia van Heukelom. 

 

Kinderen van Nora en Leo:

 

1 Ann Mathilde Desiree Vereeck, geboren op 05-12-1964 in Merksem.

 

2 Ludo Anne-Marie Corneel Vereeck, geboren op 03-04-1967 in Merksem.

 

3 Joris Josephine Marcel Vereeck, geboren op 23-03-1970 in Duffel.

 

XVI-x Anne-Marie August Adolphine Gommers is geboren op 24-02-1942 in Merksem, dochter van Desire Marie Pierre Gommers (zie XV-ad) en Anna Maria Francisca Biermann. Anne-Marie trouwde, 22 jaar oud, op 09-05-1964 in Merksem met Edmond Pasmans, 25 jaar oud. Edmond is geboren op 23-07-1938 in Schoten, zoon van Jacobus Ludovicus Pasmans en Theresia Johanna Volders. 

 

Kinderen van Anne-Marie en Edmond:

 

1 Veerle AJeanne Desire Pasmans, geboren op 18-02-1965 in Merksem.

 

2 Bart Nora Jacob Pasmans, geboren op 16-04-1966 in Merksem.

 

3 Inge Josephine Eddy Pasmans, geboren op 02-09-1967 in Merksem.

 

XV-ae Sophie Marie Eugenie Gommers is geboren op 12-12-1902 in antwerpen, dochter van August Gommers (zie XIV-au) en Eugenie Maria Dijmphna Kiemeneij. Sophie is overleden op 03-05-1974 in antwerpen, 71 jaar oud. Sophie trouwde, 26 jaar oud, op 17-08-1929 in antwerpen met Alfons van Eeckhoven, 26 jaar oud. Alfons is geboren op 07-12-1902 in antwerpen, zoon van Joannes Baptista van Eeckhoven en Isabella de Lelie. Alfons is overleden op 27-05-1968 in antwerpen, 65 jaar oud, 

 

Kinderen van Sophie en Alfons:

 

1 Jean Eugenie Marie van Eeckhoven, geboren op 21-06-1930 in antwerpen.

 

2 Charlotte Maria Augusta van Eeckhoven, geboren op 12-05-1933 in antwerpen.

 

XIV-av Eugenenius Maria Gommers is geboren op 04-02-1871 in Baarle- Nassau, zoon van Petrus Josephus Martinus Gommers (zie XIII-aw) en Antonia Lucia van Genk. Eugenenius is overleden op 30-06-1945 in meerle, 74 jaar oud.

 

Notitie bij Eugenenius: huisarts te Meerle

bron: Paul Gommers

 

 

Eugenenius trouwde, 32 jaar oud, op 10-06-1903 in bergen op zoom met Angelie Francisca Derwig, 35 jaar oud. Angelie is geboren op 22-07-1867 in bergen op zoom, dochter van Christiaan Karel Derwig en Maria Cornelia van Genk. Angelie is overleden op 05-01-1933 in meerle, 65 jaar oud.

Kinderen van Eugenenius en Angelie:

1 Pieter Christian Eugene Gommers, geboren op 23-03-1904 in meerle. Volgt XV-af.

2 Maria Antoinetta Cornelia Gommers, geboren op 01-06-1905 in meerle. Maria is overleden op 06-07-1926 in meerle, 21 jaar oud.

 

 

XV-af Pieter Christian Eugene Gommers is geboren op 23-03-1904 in meerle, zoon van Eugenenius Maria Gommers (zie XIV-av) en Angelie Francisca Derwig. Pieter is overleden op 19-03-1969 in antwerpen, 64 jaar oud.

Arts te Hoogstraten, later te Antwerpen, 

Piet heeft wegens collaboratie met de Duitsers in de tweede wereldoorlog,
vier jaar, 1947-1951, gevangen gezeten in Merksplas.

bron: Paul Gommers

Pieter trouwde, 28 jaar oud, op 17-05-1932 in Hemiksem met Germaine Eugenie Emilia d’ Aubioul, 21 jaar oud. Germaine is geboren op 27-01-1911 in Hemiksem, dochter van François d’Aubioul en Aline Celis. Germaine is overleden op 02-01-1994 in Oostende, 82 jaar oud. 

Kind van Pieter en Germaine:

1 Marie-Ange Alina Eugenia Germania Gommers, geboren op 13-09-1943 in Hoogstraten. Volgt XVI-y.

 

XVI-y Marie-Ange Alina Eugenia Germania Gommers is geboren op 13-09-1943 in Hoogstraten, dochter van Pieter Christian Eugene Gommers (zie XV-af) en Germaine Eugenie Emilia d’ Aubioul. Marie-Ange trouwde, 23 jaar oud, op 09-08-1967 in Gent met Christian Germain Charles Ghislain Verhaeghe, 24 jaar oud. Christian is geboren op 27-06-1943 in Gent, zoon van Georges Eugène Frederic Charles Verhaeghe en Marguerite Marie Emilie R. E. Gh. van Wambeke.

Kinderen van Marie-Ange en Christian:

1 Francis Peter Christian Germain Verhaeghe, geboren op 05-03-1968 in Wilrijk.

2 Cristophe Peter Germain Ghislain Verhaeghe, geboren op 08-01-1971 in Wilrijk.

3 David Herman Christian Therese Ghislain Verhaeghe, geboren op 05-01-1973 in Wilrijk.

4 Ann Camilla Maria Christiane Ghislaine Verhaeghe, geboren op 31-05-1974 in Wilrijk.

 

XIV-aw Cornelia Johanna Maria Gommers is geboren op 28-11-1872 in Baarle- Nassau, dochter van Petrus Josephus Martinus Gommers (zie XIII-aw) en Antonia Lucia van Genk. Cornelia is overleden op 13-03-1941 in ’s Gravenhage, 68 jaar oud.

 

Cornelia trouwde, 25 jaar oud, op 12-07-1898 in Baarle- Nassau met Antonius Leonardus Johannes Maria Switzer, arts, 29 jaar oud. Antonius is geboren op 19-09-1868 in Amsterdam, zoon van Johannes Leonardus Switzer en Anna Maria Vrij. Antonius is overleden op 12-04-1930 in Wateringen, 61 jaar oud.

Kinderen van Cornelia en Antonius:

1 Johannes Leonardus Antonius Maria Switzar, geboren op 15-07-1899 in halsteren. Johannes is overleden op 29-10-1986 te Eindhoven.

2 Johanna Maria Jozefa Antonia Switzar, geboren op 01-03-1902 in Wateringen. Johanna is overleden op 24-04-1992 te 's Gravenhage

3 Wilhelmus Johannes Antonius Switzar, geboren op 17-02-1913 in Wateringen. Wilhelmus is overleden op 10-06-1996 te Blaricum en begraven te 's Gravenhage.

 

XIV-ax Alphonsus Maria Gommers is geboren op 24-01-1878 in Baarle- Nassau, zoon van Petrus Josephus Martinus Gommers (zie XIII-aw) en Antonia Lucia van Genk. Alphonsus is overleden op 16-10-1936 in Schaarbeek, 58 jaar oud.

sigarenfabrikant en handelsagent

bron: Paul Gommers

Alphonsus trouwde, 26 jaar oud, op 26-09-1904 in Sint Amands met Henriette Joanna Maria van Diest, 24 jaar oud. Henriette is geboren op 12-01-1880 in Sint Amands. Henriette is overleden op 24-10-1941 in Schaarbeek, 61 jaar oud.

Kinderen van Alphonsus en Henriette:

1 Eugene Anna Edouard Pieter Gommers, geboren op 08-12-1905 in Baarle- Nassau, Eugene is overleden op 02-02-1976 in Gent, 70 jaar oud. Eugene trouwde, 54 jaar oud, op 07-12-1960 in brussel met Laura Maria Cornelia Debruyne, 47 jaar oud. Laura is geboren op 01-11-1913 in Oostvleteren (B), dochter van Florent Cornelis Debruyne en Julia Cornelia Lesap. Laura is overleden op 28-12-1990 in Ieper, 77 jaar oud. 

2 Frits Cornelis Alphonsus Maria Gommers, geboren op 22-07-1907 in Baarle- Nassau. Frits is overleden op 17-11-1907 in Baarle- Nassau, 3 maanden oud.

3 Angelique Frederic Marie Henri Gommers, geboren op 18-07-1908 in Baarle- Nassau. Volgt XV-ag.

4 Armand Maria Gommers, geboren op 02-04-1910 in breda. Armand is overleden op 25-02-1912 in rotterdam, 1 jaar oud.

 Madeleine Marie Henriette Gommers, geboren op 21-04-1916 in rotterdam. Volgt XV-ah.

6 Antoinette Angele Eugenie Gommers, geboren op 20-08-1918 in rotterdam. Volgt XV-ai.

 

XV-ag Angelique Frederic Marie Henri Gommers is geboren op 17-07-1908 in Baarle- Nassau, dochter van Alphonsus Maria Gommers (zie XIV-ax) en Henriette Joanna Maria van Diest. Angelique is overleden op 07-06-1979 in Melle, 70 jaar oud. Angelique trouwde, 23 jaar oud, op 21-12-1931 in Schaarbeek met Elisa Jan ter Meulen, 41 jaar oud. Elisa is geboren op 04-01-1890 in Middelburg, zoon van Gerrit ter Meulen en Henriëtte Sophia Statia Westenburg. Elisa is overleden op 22-09-1969 in Nieuw Amsterdam, bij Emmen, 79 jaar oud.

Kinderen van Angelique en Elisa:
 
1 Robert (Bob) Evert ter Meulen, geboren op 12-01-1933 in Medan.
2 Jan Alphons Gerrit ter Meulen, geboren op 26-06-1935 in Soengei Toean (Sum). Jan is overleden in 05-1936 in Schaarbeek, 11 maanden oud. 

 

 

XV-ah Madeleine Marie Henriette Gommers is geboren op 21-04-1916 in rotterdam, dochter van Alphonsus Maria Gommers (zie XIV-ax) en Henriette Joanna Maria van Diest. Madeleine is overleden op 27-02-1963 in brussel, 46 jaar oud. Madeleine trouwde, 22 jaar oud, op 18-06-1938 in Schaarbeek met Gaston Alphonse Pernet, 25 jaar oud. Gaston is geboren op 22-05-1913 in Schaarbeek, zoon van Jean-François Pernet en Anne Marie Emmanuel Borgonjon. Gaston is overleden op 24-07-1982 in Mettray (Tours), 69 jaar oud.

Kinderen van Madeleine en Gaston:
1 Brigitte Pernet, geboren op 20-10-1941 in Brussel-Etterbeek.
2 Beatrice Pernet, geboren op 05-04-1944 in Brussel-Elsene.

 

 

XV-ai Antoinette Angele Eugenie Gommers is geboren op 20-08-1918 in rotterdam, dochter van Alphonsus Maria Gommers (zie XIV-ax) en Henriette Joanna Maria van Diest. Antoinette is overleden op 24-04-2008 in Ottingnies (B), 89 jaar oud. Antoinette trouwde met Henri Michel Zwakhals. Henri is geboren op 07-03-1914 in Schaerbeek. Henri is overleden op 19-12-1984 in Woluwe-St Lambert, Brussel-Oost, 70 jaar oud.

Kind van Antoinette en Henri:
 
1 Michele Angele Zwakhals, geboren op 16-05-1964 in brussel.

 

 

 

Tak de Vlam

XIII-ax Willem Maria Franciscus Gommers is geboren op 15-08-1842 in rijsbergen, zoon van Johannes Marinus Gommers (zie XII-ar) en Johanna Petronella Bekkers. Willem is overleden op 27-06-1917 in rijsbergen, 74 jaar oud.

was van 19 oktober 1875 tot 1 januari 1914 burgemeester van Rijsbergen.
Sinds 1867 was hij daar al gemeentesecretaris en vanaf 1873 tevens gemeente-ontvanger.
Bij zijn zilveren ambtsjubileum vierde Willem van 19 t/m 21 oktober 1900 uitbundig een driedaags feest.

bron: Paul Gommers

Willem trouwde, 27 jaar oud, op 24-02-1870 in rijsbergen met Julia Gertrudis Cornelia de Vlam, 32 jaar oud. Julia is geboren op 08-01-1838 in rijsbergen, dochter van Johannes de Vlam en Adriana van den Eeden. Julia is overleden op 05-12-1911 in rijsbergen, 73 jaar oud.

Kinderen van Willem en Julia:

1 Johan Willem Alexander Gommers, geboren op 21-05-1871 in rijsbergen. Volgt XIV-ay.

2 ... Gommers, geboren op 21-05-1871 in rijsbergen. ... is overleden op 21-05-1871 in rijsbergen, geen dag oud.

3 Anna Julia Maria Johanna Gommers, geboren op 19-12-1874 in rijsbergen. Volgt XIV-az.

 

XIV-ay Johan Willem Alexander Gommers is geboren op 21-05-1871 in rijsbergen, zoon van Willem Maria Franciscus Gommers (zie XIII-ax) en Julia Gertrudis Cornelia de Vlam. Johan is overleden op 26-09-1944 in breda, 73 jaar oud.

burgemeester te Halsteren 1901-1909 en daarna van Zevenbergen tot 15 februari 1920

bron: Paul Gommers

Johan:

(1) trouwde, 31 jaar oud, op 18-11-1902 in bergen op zoom met Hortense Wilhelmina Derwig, 34 jaar oud. Hortense is geboren op 03-10-1868 in bergen op zoom, dochter van Christiaan Karel Derwig en Maria Cornelia van Genk. Hortense is overleden op 05-02-1917 in Zevenbergen, extract overlijden der gemeente Bergen op Zoom., 48 jaar oud.

(2) trouwde, 48 jaar oud, op 11-02-1920 in Bladel en Netersel met Maria Wilhelmina de Bruijn, 39 jaar oud. Maria is geboren op 08-05-1880 in Bladel en Netersel, dochter van Hermanus de Bruijn en Cornelia Lucia de Vocht. Maria is overleden op 30-11-1928 in leuven (belgie), 48 jaar oud.

Kind van Johan en Hortense:

1 Maria Julia Wilhelmina Christina Gommers, geboren op 12-08-1903 in Halsteren, overleden op 02-11-1998 in Bergen op Zoom, 95 jaar oud. 

 

 

XIV-az Anna Julia Maria Johanna Gommers is geboren op 19-12-1874 in rijsbergen, dochter van Willem Maria Franciscus Gommers (zie XIII-ax) en Julia Gertrudis Cornelia de Vlam. Anna is overleden op 23-06-1950 in merksem (belgie), 75 jaar oud.

mogelijk heeft dit gezin meerdere kinderen.

Anna trouwde, 28 jaar oud, op 26-05-1903 in rijsbergen met Alexius Gillis, leerlooier, 37 jaar oud. Alexius is geboren op 05-02-1866 in Baarle Hertog, zoon van Joannes Ludovicus Gillis en Joanna Remeijsen. Alexius is overleden op 26-07-1944 in kalmthout, 78 jaar oud.

Kinderen van Anna en Alexius:

1 Gaston Gillis.

2 Willem Julius Lodewijk Johan Gillis, geboren op 06-05-1904 in Baarle- Nassau. Willem is overleden op 06-05-1971 in Mortsel, 67 jaar oud.

3 Albert Maria Jozef Alex Gillis, geboren op 10-08-1905 in Baarle- Nassau. Albert is overleden.

Julia Anna Maria Cornelia Gillis, geboren op 07-07-1906 in baarle nassau. Julia is overleden op 05-12-1967 in Caledon East, Canada, 62 jaar oud.

zij was getrouwd met Leon Cornelis van Tichelen

5 Rene Hortense Gerard Marie Gillis, geboren op 21-12-1907 in baarle nassau. Rene is overleden op 04-09-1977 in St Niklaas, 69 jaar oud.

6 Marie-Louise Albertina Elisabeth Gillis, geboren op 07-08-1915 in Borgerhout.

Tak Scheefhals

 

XIII-ay Gasparus Johannes Franciscus Gommers is geboren op 26-08-1850 in rijsbergen, zoon van Johannes Marinus Gommers (zie XII-ar) en Johanna Petronella Bekkers. Gasparus is overleden op 04-03-1926 in vught, 75 jaar oud.

 

Notitie bij Gasparus: apotheker

 

Gasparus trouwde, 32 jaar oud, op 25-07-1883 in rijsbergen met Helena Maria Johanna Scheefhals, 43 jaar oud. Helena is geboren op 10-12-1839 in ’s Hertogenbosch, dochter van Gerardus Johannes Scheefhals en Maria Petronella Vorstenbosch. Helena is overleden op 17-08-1913 in princenhage, 73 jaar oud. 

 

 

Tak Bogaerts

XIII-az Jacobus Josephus Johannes Gommers is geboren op 14-04-1852 in rijsbergen, zoon van Johannes Marinus Gommers (zie XII-ar) en Johanna Petronella Bekkers. Jacobus is overleden op 25-02-1941 in ’s Hertogenbosch, 88 jaar oud.

procuratiehouder firma Van Lanschot

bron: Paul Gommers

Jacobus trouwde, 30 jaar oud, op 02-05-1882 in ’s Hertogenbosch met Maria Huberdina Bogaerts, 28 jaar oud. Maria is geboren op 10-11-1853 in ginneken en bavel, dochter van Cornelis Bogaerts en Huberdina Otjens. Maria is overleden op 03-01-1945 in ’s Hertogenbosch, 91 jaar oud. 

Kinderen van Jacobus en Maria:

1 Johannes Hubertus Josephus Gommers, geboren op 26-02-1883 in ’s Hertogenbosch. Volgt XIV-ba.

2 Johanna Maria Cornelia Gommers, geboren op 11-10-1884 in ’s Hertogenbosch. Johanna is overleden op 12-03-1977 in heeswijk dinther, 92 jaar oud.

geprofest als Zuster Seraphine op 12 september 1907; publiceerde in 1957
de geschiedenis van de Congregatie der Zusters van het Gezelschap van J.M.J.,
lid hoofdbestuur van de Congregatie.

bron: Paul Gommers

3 Maria Jacoba Adriana Gommers, geboren op 21-07-1886 in ’s Hertogenbosch. Maria is overleden op 21-08-1981 in ’s Hertogenbosch, 95 jaar oud.

Notitie bij Maria: onderwijzeres LO en ULO, frans en engels

bron: Paul Gommers

4 Petrus Josephus Gommers, geboren op 02-04-1888 in ’s Hertogenbosch. Petrus is overleden op 05-04-1982 in Esch, 94 jaar oud.

tot Priester gewijd op 17 mei 1913, Kapelaan te Eersel en Pastoor te Lage Zwaluwe,
herbouwde aldaar de in de oorlog verwoeste kerk.

bron: Paul Gommers

 

5 Cornelia Maria Eugenia Gommers, geboren op 07-07-1890 in ’s Hertogenbosch. Cornelia is overleden op 26-04-1948 in vught, 57 jaar oud.

6 Wilhelmus Maria Adrianus Gommers, geboren op 03-08-1892 in ’s Hertogenbosch. Wilhelmus is overleden op 18-03-1895 in ’s Hertogenbosch, 2 jaar oud.

7 Eugenie Maria Johanna Gommers, geboren op 06-04-1901 in ’s Hertogenbosch. Eugenie is overleden op 05-07-1976 in ’s Hertogenbosch, 75 jaar oud.

 

XIV-ba Johannes Hubertus Josephus Gommers is geboren op 26-02-1883 in ’s Hertogenbosch, zoon van Jacobus Josephus Johannes Gommers (zie XIII-az) en Maria Huberdina Bogaerts. Johannes is overleden op 22-09-1960 in rotterdam, 77 jaar oud.

 

procuratiehouder bij Unilever

bron: Paul Gommers

 

Johannes:

 

(1) trouwde, 29 jaar oud, op 19-06-1912 in ’s Hertogenbosch met Elisabeth Sophia Vroom, 27 jaar oud. Elisabeth is geboren op 26-01-1885 in Groningen, dochter van Martinus Henderikus Vroom en Sophia Vlas. Elisabeth is overleden op 17-05-1927 in Beek bij Ubbergen, 42 jaar oud.

 

(2) trouwde, 46 jaar oud, op 04-11-1929 in Vaassen met Gerritje Eniza Victoire Alexandrine van Heulen, 31 jaar oud. Gerritje is geboren op 27-11-1897 in Amersfoort. dochter van Simon van Heulen en Coenradina Adriana Schut. Gerritje is overleden op 14-07-1981 in rotterdam, 83 jaar oud. 

 

Kinderen van Johannes en Elisabeth:

 

1 Jacobus Martinus Johannes Gommers, geboren op 16-10-1914 in oss. Volgt XV-aj.

2 Sophia Maria Elisabeth Gommers, geboren op 26-04-1916 in oss. Volgt XV-ak.

3 Martinus Petrus Bernardus Gommers, geboren op 17-12-1917 in nijmegen. Volgt XV-al.

4 Maria Cornelia Elizabeth Gommers, geboren op 09-08-1924 in Beek bij Ubbergen. Maria is overleden op 24-05-1926 in Beek bij Ubbergen, 1 jaar oud.

5 Johannes Bernardus Cornelis Gommers, geboren op 01-05-1927 in Beek bij Ubbergen. Volgt XV-am.

 

Kinderen van Johannes en Gerritje:

 

6 Petrus Jacobus Simon Gommers, geboren op 16-11-1930 in Hillegersberg, overleden op 31-05-2013 te Amsterdam, trouwt 26-09-1998 te Laren met Alice Irene van Daalen, geboren op 06-07-1944 te Haarlem, dochter van Frans en van Janke van Wijk.

7 Maria Cornelia Victoria Gommers, geboren op 10-02-1932 in Hillegersberg. Volgt XV-an.

8 Simon Peter Martinus Johannes Gommers, geboren op 28-03-1933 in Hillegersberg. Volgt XV-ao.

9 Paulus Jacobus Johannes Gommers, geboren op 08-03-1935 in Hillegersberg. Volgt XV-ap.

10 Koenraad Jozef Eugene Johannes Gommers, geboren op 18-03-1936 in Hillegersberg. Volgt XV-aq.

11 Jeanette Maria Johanna Gommers, geboren op 14-03-1937 in Hillegersberg. Volgt XV-ar.

12 Victor Cornelis Johannes Gommers, geboren op 19-05-1938 in Hillegersberg. Volgt XV-as.

13 Eugenia Maria Theresia Gommers, geboren op 01-01-1940 in Hillegersberg. Volgt XV-at.

14 Franciscus Gerardus Johannes Gommers, geboren op 29-11-1942 in Hillegersberg. Volgt XV-au.

 

XV-aj Jacobus Martinus Johannes Gommers is geboren op 16-10-1914 in oss, zoon van Johannes Hubertus Josephus Gommers (zie XIV-ba) en Elisabeth Sophia Vroom. overleden op 08-02-1998 te Leusden, Jacobus trouwde, 28 jaar oud, op 19-10-1942 in Amersfoort met Gerarda Geertruida Geurtsen, 23 jaar oud. Gerarda is geboren op 17-09-1919 in Amersfoort en overleden aldaar op 04-10-2008.

 

Kinderen van Jacobus en Gerarda:

 

1 Elizabeth Sussanna Inisa Maria Gommers, geboren op 22-09-1943 in Amersfoort. Volgt XVI-z.

2 Everardus Johannes Jacobus Gommers, geboren op 12-02-1945 in Amersfoort. Volgt XVI-aa.

Catharina Sophia Maria Gommers, geboren op 23-06-1946 in Amersfoort. Volgt XVI-ab.

4 Johannes Everardus Joseph Gommers, geboren op 26-07-1947 in Amersfoort. Volgt XVI-ac.

5 Susanna Maria Gerarda Gommers, geboren op 07-10-1948 in Amersfoort. Volgt XVI-ad.

6 Jacobus Petrus Gommers, geboren op 17-01-1950 in Amersfoort. Volgt XVI-ae.

7 Maarten Koenraad Gommers, geboren op 28-08-1952 in Alkmaar. Volgt XVI-af.

8 Maria Sophia Gommers, geboren op 16-02-1954 in Alkmaar.

9 Leonarda Eugenia Gommers, geboren op 10-06-1955 in Alkmaar. Volgt XVI-ag.

10 Regina Elisabeth Gommers, geboren op 01-09-1956 in Alkmaar. Volgt XVI-ah.

11 Paulina Wilhelmina Gommers, geboren op 14-07-1958 in veghel. Volgt XVI-ai.

12 Judith Catharina Gommers, geboren op 23-12-1966 in veghel.

 

XVI-z Elizabeth Sussanna Inisa Maria Gommers is geboren op 22-09-1943 in Amersfoort, dochter van Jacobus Martinus Johannes Gommers (zie XV-aj) en Gerarda Geertruida Geurtsen. Elizabeth trouwde, 25 jaar oud, op 24-03-1969 in veghel met Franciscus Willibrordus Remigius Braakman, 25 jaar oud. Franciscus is geboren op 09-12-1943 in veghel, overleden te Lelystad op 19-09-2005.

 

Kinderen van Elizabeth en Franciscus:

 

1 Elizabeth Hendrina Gerarda Henrica Braakman, geboren op 24-09-1970 in Hengelo.

2 Robertus Adrianus Jacobus Braakman, geboren op 14-08-1972 in Hengelo.

 

XVI-aa Everardus Johannes Jacobus Gommers is geboren op 12-02-1945 in Amersfoort, overleden te Westerhoven op 22-8-1997, zoon van Jacobus Martinus Johannes Gommers (zie XV-aj) en Gerarda Geertruida Geurtsen. Everardus trouwde, 24 jaar oud, op 28-03-1969 in St Oedenrode met Wilhelmina Maria Martina de Baaij, 22 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 08-10-1946 in St Oedenrode.

 

Kinderen van Everardus en Wilhelmina:

 

1 Cathelijne Gerarda Johanna Gommers, geboren op 06-01-1970 in ’s Hertogenbosch, Cathelijne:

(1) begon een relatie met Matheus (Mathieu) Johannes Arnoldus Marie Puls. Matheus is geboren op 09-04-1958 in ’s Hertogenbosch, zoon van E.J.M. Puls en Maria Helena Bernards.

 

(2) trouwde, 35 jaar oud, op 07-12-2005 in Tilburg met Jeroen Josephus Gerardus Beekmans, 31 jaar oud. Jeroen is geboren op 25-01-1974 in Tilburg, zoon van Jan Coenraad Cornenis Beekmans en Margaretha Sophia Sandberg.

 

Kinderen van Cathelijne en Matheus:
1 Liza Maria Puls, geboren op 14-04-2001 in ’s Hertogenbosch.
2 Berend (Beer) Jan Puls, geboren op 31-12-2002 in St Michielsgestel.
Kinderen van Cathelijne en Jeroen:
3 Marlijn Beekmans, geboren op 13-09-2007 in Bemmel.
4 Noor Beekmans, geboren op 03-04-2010 in Bemmel.
5 Annabel Beekmans, geboren op 03-03-2012 in Bemmel.

 

 

2 Martine Wilhelmina Maria Gommers, geboren op 17-09-1971 in Rosmalen, Martine trouwde, 27 jaar oud, op 21-11-1998 in Rossum met Dick Wim van Wijlen, 34 jaar oud. Dick is geboren op 14-01-1964 in ’s Hertogenbosch, zoon van Willem (Wim) van Wijlen en Cornelia (Corry) Boender.

Kinderen van Martine en Dick:
1 Eva Wilke van Wijlen, geboren op 05-12-1999 in ’s Hertogenbosch.
2 Diederik (Dirk) Korneel van Wijlen, geboren op 25-04-2001 in ’s Hertogenbosch.
3 Korneel Pieter Gerd van Wijlen, geboren op 18-07-2003 in Hurwenen.
4 Levi Dene van Wijlen, geboren op 13-10-2005 in Hurwenen.

 

 

3 Jacobus Martinus Johannes Gommers, geboren op 08-02-1976 in Westerbork, Jacobus ging samenwonen met Marja van Kimmenade. Marja is geboren op 27-01-1977 in eindhoven, dochter van Frans van Kimmenade en Dienke van der Horst.

Kinderen van Jacobus en Marja:
1 Lucie Gommers, geboren op 09-10-2011 in rotterdam.
2 Roan Gommers, geboren op 22-04-2014 in Nijmegen/Wijchen.

 

 

XVI-ab Catharina Sophia Maria Gommers is geboren op 23-06-1946 in Amersfoort, dochter van Jacobus Martinus Johannes Gommers (zie XV-aj) en Gerarda Geertruida Geurtsen. Catharina trouwde, 24 jaar oud, op 22-04-1971 in veghel met Petrus Theodorus Maria van de Ven, 24 jaar oud. Petrus is geboren op 14-12-1946 in veghel.

 

Kinderen van Catharina en Petrus:

 

1 Theodorus Henrikus Petrus Maria van de Ven, geboren op 09-03-1972 in Veghel.

2 Gerarda Angelina Catharina Maria van de Ven, geboren op 14-01-1974 in Veghel.

3 Wouter Johannes Anthonius Maria van de Ven, geboren op 14-06-1978 in Hapert.

 

XVI-ac Johannes Everardus Joseph Gommers is geboren op 26-07-1947 in Amersfoort, zoon van Jacobus Martinus Johannes Gommers (zie XV-aj) en Gerarda Geertruida Geurtsen. Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 21-06-1974 in Berlicum met Johanna Maria Francisca van Wamel, 23 jaar oud. Johanna is geboren op 17-08-1950 in Berlicum.

 

Kinderen van Johannes en Johanna:

 

1 Nicole Johanna Francisca Gommers, geboren op 03-03-1976 in veghel, Nicole trouwde, 29 jaar oud, op 16-12-2005 in erp met Josef (Jurgen) Martinus Kanters, 30 jaar oud. Josef is geboren op 16-01-1975 in Veghel.

Kinderen van Nicole en Josef:
1 Janne Johanna Wilhelmina Kanters, geboren op 14-02-2006 in Erp.
2 Jens Martinus Johannes Kanters, geboren op 30-07-2007 in Veghel.
 

 

2 Monique Gerarda Maria Gommers, geboren op 03-04-1978 in Veghel, Monique trouwde, 29 jaar oud, op 15-06-2007 in Veghel met Antonius (Roy) Jacobus Verbakel, 28 jaar oud. Antonius is geboren op 13-02-1979 in Veghel.

Kinderen van Monique en Antonius:
Suus Anna Verbakel, geboren op 12-08-2008 in Veghel.
2 Jip Henny Jan Verbakel, geboren op 12-02-2010 in Veghel.

 

3 Jeroen Jacob Gerardus Gommers, geboren op 10-07-1981 in Erp, Jeroen begon een relatie, 22 jaar oud, op 01-10-2003 met Kristen Kraayenbrink, 22 jaar oud. Kristen is geboren op 29-04-1981 in Gouda.

Kinderen van Jeroen en Kristen:
1 Lucas Gommers, geboren op 01-12-2007 in Veghel.
2 Julia Gommers, geboren op 05-07-2009 in Veghel.
3 Thimo Gommers, geboren op 12-04-2011 in Veghel.
4 Filou Gommers, geboren op 02-10-2013 in Veghel.

 

4 Roland Jacob Johannes Gommers, geboren op 26-11-1982 in Veghel.

 

XVI-ad Susanna Maria Gerarda Gommers is geboren op 07-10-1948 in Amersfoort, dochter van Jacobus Martinus Johannes Gommers (zie XV-aj) en Gerarda Geertruida Geurtsen,  overleden op 22-04-1978 in boxtel, 29 jaar oud. Susanna trouwde, 28 jaar oud, op 01-10-1977 in veghel met Thomas Franciscus Maria Noordman, 30 jaar oud. Thomas is geboren op 05-03-1947 in Hilversum.

 

XVI-ae Jacobus Petrus Gommers is geboren op 17-01-1950 in Amersfoort, zoon van Jacobus Martinus Johannes Gommers (zie XV-aj) en Gerarda Geertruida Geurtsen. Jacobus trouwde, 23 jaar oud, op 05-10-1973 in veghel met Louise Henriette Maria Dullemond, 22 jaar oud. Louise is geboren op 09-07-1951 in eindhoven.

 

Kinderen van Jacobus en Louise:

 

1 Liselotte Regina Wilhelmina Gommers, geboren op 31-08-1976 in Mariahout, Liselotte trouwde, 29 jaar oud, op 20-01-2006 in zundert met Evert (Martin) Martin de Vaal. Het huwelijk werd ontbonden na 08-2008. Evert is een zoon van Evert Marinus de Vaal en Trijntje Zijlstra.

Kinderen van Liselotte en Evert:
1 Guus Evert Jacobus de Vaal, geboren op 22-09-2006 in Amersfoort.
2 Hein Jan de Vaal, geboren op 25-08-2008 in Amersfoort.

 

 

2 Abraham Jacobus Johannes Gommers, geboren op 11-09-1978 in Mariahout, Abraham trouwde, 28 jaar oud, op 20-04-2007 in Helmond met Wilhelmina (Milou) Petronella Johanna Schoenmakers, 28 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 25-07-1978 in boxtel, dochter van Christian Johannes Schoenmakers en Antoinet Maria Hendriks.

Kinderen van Abraham en Wilhelmina:
1 Marit Antonetta Louise Gommers, geboren op 22-02-2008 in Helmond.
2 Gijs Christiaan Jacobus Gommers, geboren op 27-01-2010 in Helmond.

 

 

XVI-af Maarten Koenraad Gommers is geboren op 28-08-1952 in Alkmaar, zoon van Jacobus Martinus Johannes Gommers (zie XV-aj) en Gerarda Geertruida Geurtsen. Maarten trouwde, 22 jaar oud, op 14-09-1974 in Meerlo met Maria Bernadina Gielen, 24 jaar oud. Maria is geboren op 27-05-1950 in Wanssum.

 

Kinderen van Maarten en Maria:

 

1 Manon Gommers, geboren op 22-08-1976 in Wanssum, Manon trouwde, 35 jaar oud, op 18-05-2012 in St Oedenrode met Christian de Groot, 35 jaar oud. Christian is geboren op 18-10-1976 in Zevenaar, zoon van Marcel de Groot en Maria Willers.

Kinderen van Manon en Christian:
1 Fiene Maria Sofie de Groot, geboren op 02-07-2007 in Nijmegen.
Siebe Christian Maarten de Groot, geboren op 30-01-2009 in Nijmegen.
3 Job Siebe Marcel de Groot, geboren op 17-03-2014 in St Oedenrode.

 

 

2 Fieke Gommers, geboren op 06-04-1979 in Wanssum, Fieke trouwde, 27 jaar oud, op 06-05-2006 in Roermond met Jits Jansen, 31 jaar oud. Jits is geboren op 07-02-1975 in Beesel, zoon van John Jansen en Gerry Poels.

Kinderen van Fieke en Jits:
1 Sam Jansen, geboren op 09-10-2006 in Roermond.
2 Juulke Jansen, geboren op 04-06-2008 in Roermond.
3 Eefke Jansen, geboren op 14-05-2011 in Roermond.

 

 

XVI-ag Leonarda Eugenia Gommers is geboren op 10-06-1955 in Alkmaar, dochter van Jacobus Martinus Johannes Gommers (zie XV-aj) en Gerarda Geertruida Geurtsen. Leonarda trouwde, 22 jaar oud, op 28-12-1977 in veghel met Antonius Franciscus Gerardus Maria van Erp, 26 jaar oud. Antonius is geboren op 12-10-1951 in veghel.

 

Kinderen van Leonarda en Antonius:

 

1 Renier Antonius Antonius van Erp, geboren op 08-11-1980 in Veghel.

2 Marleen Mathilde Leonarda Gerarda van Erp, geboren op 07-12-1982 in Veghel.

3 Maria Agnes Susanna van Erp, geboren op 25-06-1986 in Veghel.

 

XVI-ah Regina Elisabeth Gommers is geboren op 01-09-1956 in Alkmaar, dochter van Jacobus Martinus Johannes Gommers (zie XV-aj) en Gerarda Geertruida Geurtsen. Regina trouwde, 28 jaar oud, op 22-06-1985 in ’s Hertogenbosch met Albertus Ignatius Marie van Wagenberg, 30 jaar oud. Albertus is geboren op 13-07-1954 in vlijmen.

 

XVI-ai Paulina Wilhelmina Gommers is geboren op 14-07-1958 in veghel, dochter van Jacobus Martinus Johannes Gommers (zie XV-aj) en Gerarda Geertruida Geurtsen. Paulina trouwde, 24 jaar oud, op 25-03-1983 in veghel met Ivo Johannus Jacobus Maria Roorda, 28 jaar oud. Ivo is geboren op 17-08-1954 in Waalwijk.

 

XV-ak Sophia Maria Elisabeth Gommers is geboren op 26-04-1916 in oss, dochter van Johannes Hubertus Josephus Gommers (zie XIV-ba) en Elisabeth Sophia Vroom. Sophia trouwde, 47 jaar oud, op 30-01-1964 in breda met Petrus Antonius Maria Tulmans, 62 jaar oud. Petrus is geboren op 20-07-1901 in weert. Petrus is overleden op 03-08-1981 in breda, 80 jaar oud.

 

XV-al Martinus Petrus Bernardus Gommers is geboren op 17-12-1917 in nijmegen, zoon van Johannes Hubertus Josephus Gommers (zie XIV-ba) en Elisabeth Sophia Vroom, overleden te Venlo op 18-06-2002, Martinus trouwde, 31 jaar oud, op 06-07-1949 in ’s Gravenhage met Wilhelmina Maria Knijff, 26 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 26-11-1922 in ’s Gravenhage.

 

Kinderen van Martinus en Wilhelmina:

 

1 Martine Elisabeth Veronica Gommers, geboren op 14-07-1950 in ’s Gravenhage. Volgt XVI-aj.

2 Marcus Adrianus Gommers, geboren op 16-01-1952 in ’s Gravenhage. Volgt XVI-ak.

3 Henriette Pauline Sophie Gommers, geboren op 27-11-1953 in St Michielsgestel. Volgt XVI-al.

4 Alexandra Jacqueline Gerarda Gommers, geboren op 07-07-1955 in St Michielsgestel. Volgt XVI-am.

5 Katherine Eugenia Maria Gommers, geboren op 21-08-1957 in St Michielsgestel.

 

XVI-aj Martine Elisabeth Veronica Gommers is geboren op 14-07-1950 in ’s Gravenhage, dochter van Martinus Petrus Bernardus Gommers (zie XV-al) en Wilhelmina Maria Knijff. Martine trouwde, 30 jaar oud, op 18-07-1980 in ’s Gravenhage met Johannes Wilhelmus Verbei, 32 jaar oud. Johannes is geboren op 07-09-1947 in breda.

 

Kinderen van Martine en Johannes:

 

1 Mathijs Willem Verbei, geboren op 28-11-1980 in ’s Gravenhage.

2 Tessa Marlies Verbei, geboren op 17-01-1983 in ’s Gravenhage.

 

XVI-ak Marcus Adrianus Gommers is geboren op 16-01-1952 in ’s Gravenhage, zoon van Martinus Petrus Bernardus Gommers (zie XV-al) en Wilhelmina Maria Knijff. Marcus trouwde, 29 jaar oud, op 21-08-1981 in Leeds met Janice Ross, 25 jaar oud. Janice is geboren op 31-01-1956 in Glasgow.

 

XVI-al Henriette Pauline Sophie Gommers is geboren op 27-11-1953 in St Michielsgestel, dochter van Martinus Petrus Bernardus Gommers (zie XV-al) en Wilhelmina Maria Knijff. Henriette trouwde, 31 jaar oud, op 30-01-1985 in ’s Gravenhage met Peter Jan Mathijs Wilms, 30 jaar oud. Peter is geboren op 23-07-1954 in Roermond.

 

XVI-am Alexandra Jacqueline Gerarda Gommers is geboren op 07-07-1955 in St Michielsgestel, dochter van Martinus Petrus Bernardus Gommers (zie XV-al) en Wilhelmina Maria Knijff. Alexandra trouwde, 28 jaar oud, op 21-09-1983 in eindhoven met Martinus Hermanus van Duynhoven, 29 jaar oud. Martinus is geboren op 08-01-1954 in eindhoven.

 

Kind van Alexandra en Martinus:

 

1 Tom Alexander van Duynhoven, geboren op 02-06-1985 in Reussel.

 

XV-am Johannes Bernardus Cornelis Gommers is geboren op 01-05-1927 in Beek bij Ubbergen, zoon van Johannes Hubertus Josephus Gommers (zie XIV-ba) en Elisabeth Sophia Vroom, overleden op 14-08-1988 te Roermond, Johannes:

 

(1) trouwde, 24 jaar oud, op 27-12-1951 in Heerlen met Josepha Hendrika Antonia Laven, 19 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 16-12-1956 (scheiding). Josepha is geboren op 19-06-1932 in Heerlen.

 

(2) trouwde, 32 jaar oud, op 11-12-1959 in Maastricht met Petronella Catharina Elisabeth van Rijswijk, 38 jaar oud. Petronella is geboren op 07-09-1921 in kerkrade.

 

Kinderen van Johannes en Josepha:

 

1 Annelise Wilhelmina Josepha Gommers, geboren op 20-02-1953 in Heerlen. Annelise is overleden op 24-02-1953 in Heerlen, 4 dagen oud.

2 Wilhelmus Johannus Anthonius Gommers, geboren op 30-01-1954 in Heerlen. Wilhelmus is overleden op 30-01-1954 in Heerlen, geen dag oud.

 

Kind van Johannes en Petronella:

 

3 Everhard Peter Johannes Gommers, geboren op 11-10-1959 in Maastricht.

 

XV-an Maria Cornelia Victoria Gommers is geboren op 10-02-1932 in Hillegersberg, dochter van Johannes Hubertus Josephus Gommers (zie XIV-ba) en Gerritje Eniza Victoire Alexandrine van Heulen. Maria trouwde, 27 jaar oud, op 30-12-1959 in rotterdam met Henricus Maria Steeman, 34 jaar oud. Henricus is geboren op 25-01-1925 in rotterdam, zoon van Albertus Hindericus Steeman en van Juliana Anna Maria de Greeve, overleden te Amersfoort op 15-06-2001.

 

Kinderen van Maria en Henricus:

 

1 Jurgen Victor Raymond Marie Steeman, geboren op 10-07-1961 in Beerse.

2 Roeland Hubertus Josephus Maria Steeman, geboren op 11-06-1963 in Beerse.

3 Johanna Jeanetta Paula Maria Steeman, geboren op 14-07-1964 in Beerse.

4 Carolien Louise Antoinette Maria Steeman, geboren op 28-10-1965 in Amersfoort.

5 Marie Louise Coenradine Steeman, geboren op 04-07-1969 in Amersfoort.

 

XV-ao Simon Peter Martinus Johannes Gommers is geboren op 28-03-1933 in Hillegersberg, overleden te Breda op 02-01-2013, begraven te Ginneken, zoon van Johannes Hubertus Josephus Gommers (zie XIV-ba) en Gerritje Eniza Victoire Alexandrine van Heulen. Simon trouwde, 30 jaar oud, op 08-02-1964 in rotterdam met Appolonia Theodora Maria Piek, 22 jaar oud. Appolonia is geboren op 15-08-1941 in rotterdam, dochter van Ludovicus en van Appolonia Theodora Engels.

 

Kinderen van Simon en Appolonia:

 

Maria Apollonia Ludovica Johanna Gommers, geboren op 13-08-1965 in Breda.

2 Nicole Coenradina Johanna Maria Gommers, geboren op 29-12-1967 in Breda, Nicole trouwde, 36 jaar oud, op 18-06-2004 in Breda met Constantinus (Stan) Commissaris, 36 jaar oud. Constantinus is geboren op 08-05-1968 in Breda, zoon van Jacobus (Jac) Johannes Augustinus Commissaris en Theresia (Trees) Maria Bernadette Corn. de Koning.

Kinderen van Nicole en Constantinus:
1 Joep Jacob Commissaris, geboren op 26-11-1998 in Rotterdam.
2 Bregje Manon Commissaris, geboren op 16-08-2000 in Rotterdam.
3 Marijn Lieke Commissaris, geboren op 04-06-2002 in Rotterdam.

 

 

XV-ap Paulus Jacobus Johannes Gommers is geboren op 08-03-1935 in Hillegersberg, zoon van Johannes Hubertus Josephus Gommers (zie XIV-ba) en Gerritje Eniza Victoire Alexandrine van Heulen. Paulus trouwde, 28 jaar oud, op 24-08-1963 in rotterdam met Constance Josephine Marie Therese de Visser, 24 jaar oud. Constance is geboren op 23-03-1939 in rotterdam, dochter van Cornelus Petrus Josephus en van Maria Anna Antonia Borremans.

 

Kinderen van Paulus en Constance:

 

Diederik Antonius Maria Paulus Johannes Gommers, geboren op 23-05-1964 in Gorinchem, Diederik trouwde, 32 jaar oud, op 14-02-1997 in rotterdam met Margriet Collée, 32 jaar oud. Margriet is geboren op 01-11-1964, dochter van Adrianus Jacobus Collée en Lijntje Guijs.

kinderen van Diederik en Margriet:
 
1 Sophie Constance Gommers, geboren op 11-03-1997 in Utrecht.
2 Lucas (Luc) Adrianus Paulus Johannes Gommers, geboren op 09-04-1999 in Utrecht.
3 Frederik (Freek) Paulus Johannes Gommers, geboren op 14-09-2001 in Dordrecht.

 

 

Joris Franciscus Marcus Paulus Johannes Gommers, geboren op 29-06-1966 in Gorinchem, Joris trouwde, 30 jaar oud, op 31-08-1996 in Tilburg met Noortje van Acker, 25 jaar oud. Noortje is geboren op 12-06-1971 in Tilburg, dochter van Joseph (Sjef) Antonius Maria van Acker en Yvonne Joanna Antonia Theresia van den Assen.

Kinderen van Joris en Noortje:
 
1 Lotje Caroline Augustine Yvonne Constance Gommers, geboren op 13-09-1999 in ’s Hertogenbosch.
2 Bart Carolus Marcus Paulus Joseph Gommers, geboren op 27-11-2000 in ’s Hertogenbosch.
Roos Maria Gisella Yvonne Constance Gommers, geboren op 17-07-2003 in ’s Hertogenbosch.
4 Thomas Bastiaan Carolus Paulus Joseph Gommers, geboren op 14-07-2005 in ’s Hertogenbosch

 

 

3 Bastiaan Simon Maria Paulus Johannes Gommers, geboren op 04-02-1969 in veghel, Bastiaan trouwde, 28 jaar oud, op 06-09-1997 in etten en Leur met Yvonne (Karin) Johanna Françoise Gimbrère, 29 jaar oud. Yvonne is geboren op 14-01-1968 in Tilburg, dochter van Johan (Hans) Charles Theo Gimbrère en Cornelia (Conny) Gerardina Anna Smulders.

Kinderen van Bastiaan en Yvonne:
 
1 Tom Huub Gommers, geboren op 11-02-1999 in breda.
2 Berend Paul Hans Gommers, geboren op 12-10-2001 in breda.
 

 

 Maurik Rene Marie Paulus Johannes Gommers, geboren op 20-04-1973 in Tilburg, Maurik:

(1) trouwde, 31 jaar oud, op 28-08-2004 in Oisterwijk met Liselotte Clasina Maria Verhoeven, 24 jaar oud. Liselotte is geboren op 08-10-1979 in Oisterwijk, dochter van Louis Verhoeven en Annelies Segers.

 

(2) begon een relatie, ongeveer 36 jaar oud, omstreeks 2009 met Karin Vonk, ongeveer 33 jaar oud. Karin is geboren op 13-01-1976 in Baarn, dochter van Hans Vonk en Hanneke Moen.

 

Kinderen van Maurik en Karin:
 
1 Olivier Hans Paul Gommers, geboren op 04-04-2012 in breda.
2 Floris Stan Han Gommers, geboren op 17-07-2013 in breda.

 

 

XV-aq Koenraad Jozef Eugene Johannes Gommers is geboren op 18-03-1936 in Hillegersberg, zoon van Johannes Hubertus Josephus Gommers (zie XIV-ba) en Gerritje Eniza Victoire Alexandrine van Heulen. Koenraad trouwde, 29 jaar oud, op 24-07-1965 in rotterdam met Mieke Theresia Berendsen, 23 jaar oud. Mieke is geboren op 23-09-1941 in rotterdam.

 

Kinderen van Koenraad en Mieke:

 

1 Mathijs Arnoldus Hubertus Gommers, geboren op 28-06-1966 in Ridderkerk, Mathijs:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 21-05-1992 in rotterdam met Wioletta Maliszewska. Wioletta is geboren in Warschau.

 

(2) trouwde, 35 jaar oud, op 26-10-2001 in rotterdam met Esther van Yperen, 33 jaar oud. Esther is geboren op 18-03-1968 in rotterdam, dochter van Hans van Yperen en Johanna (An) Helena Peeters.

 

Kinderen van Mathijs en Wioletta:
 
1 Patrick Marek Jeroen Gommers, geboren op 27-07-1992 in rotterdam.
2 Sebastiaan Koenraad Michiel Gommers, geboren op 24-03-1995 in rotterdam.
 
Kind van Mathijs en Esther:
 
3 Tobias Johannes Gommers, geboren op 09-12-2004 in Zwijndrecht.

 

 

2 Jeroen Victor Theresia Gommers, geboren op 28-10-1967 in Ridderkerk, Jeroen:

(1) begon een relatie, ten hoogste 33 jaar oud, vóór 2000 met Josephine (Steffie) Johanna Mar. Stefanie Janssen, ten hoogste 29 jaar oud. Josephine is geboren op 30-09-1971 in Maastricht, dochter van Joseph (Jo) Antonius Maria Janssen en Maria Francisca Hubertina van Hoven.

 

(2) begon een relatie, ongeveer 41 jaar oud, omstreeks 2008 met Helena (Eline) Tamara Buijs, ongeveer 29 jaar oud. Helena is geboren op 24-01-1979 in Amstelveen.

 

Kinderen van Jeroen en Josephine:
 
1 Lasse Damiaan Gommers, geboren op 28-09-2000 in Utrecht.
2 Maaren Simon Gommers, geboren op 30-09-2002 in Utrecht.
 
Kind van Jeroen en Helena:
 
Sanne Gommers, geboren op 23-03-2009 in Nieuwegein.

 

 

3 Michiel Marchel Koenraad Gommers, geboren op 06-09-1972 in Zwijndrecht, Michiel ging samenwonen met Marieke Pleune. Marieke is geboren op 04-08-1972 in Schiedam, dochter van Jan Pleune en Jenny Hoogendam.

kinderen van Michiel en Marieke:
 
1 Rosalind Gommers, geboren op 13-11-2009 in rotterdam.
2 Rein Gommers, geboren op 24-05-2011 in rotterdam.

 

 

XV-ar Jeanette Maria Johanna Gommers is geboren op 14-03-1937 in Hillegersberg, dochter van Johannes Hubertus Josephus Gommers (zie XIV-ba) en Gerritje Eniza Victoire Alexandrine van Heulen. Jeanette trouwde, 27 jaar oud, op 28-08-1964 in rotterdam met Bernard Jan Kaper, 29 jaar oud. Bernard is geboren op 04-07-1935 in rotterdam.

 

Kinderen van Jeanette en Bernard:

 

1 Erik Jan Bernard Kaper, geboren op 11-10-1965 in Maracaibo (Ven.).

2 Karen Margarietha Alexandra Kaper, geboren op 01-05-1969 in Port Gentil (Gabon).

 

XV-as Victor Cornelis Johannes Gommers is geboren op 19-05-1938 in Hillegersberg, overleden op 17-12-2014 te Khon Kaen (Thailand), zoon van Johannes Hubertus Josephus Gommers (zie XIV-ba) en Gerritje Eniza Victoire Alexandrine van Heulen. Victor:

 

(1) trouwde met Theresia Maria Kleiss. Theresia is geboren op 15-12-1942 in Schiedam.

(2) trouwde, 34 jaar oud, op 05-10-1972 in Zevenhuizen met Gertruda Maria Maal, 30 jaar oud. Gertruda is geboren op 05-07-1942 in rotterdam.

(3) trouwde,  74 jaar oud, op 01-04-2013 in Khon Kaen (Thailand) met Darunee Butwanghin, nu Gommers geheten, 53 jaar oud. Darunee is geboren op 01-04-1960 in Khon Kaen (Thailand), dochter van Tui Butwanghin en Phaeng.

Kind van Victor en Theresia:

 

1 Wouter Bernardus Kleiss, geboren op 31-07-1970 in rotterdam.

 

XV-at Eugenia Maria Theresia Gommers is geboren op 01-01-1940 in Hillegersberg, dochter van Johannes Hubertus Josephus Gommers (zie XIV-ba) en Gerritje Eniza Victoire Alexandrine van Heulen. Eugenia trouwde, 26 jaar oud, op 26-02-1966 in rotterdam met Engelbertus Anthonius Eliza Tempelman, 26 jaar oud. Engelbertus is geboren op 11-11-1939 in Apeldoorn, overleden te Giessenburg op 21-01-1993.

 

Kinderen van Eugenia en Engelbertus:

 

1 Johannes Hendrikus Carolus Engelbertus Tempelman, geboren op 24-01-1968 in Gouda.

Stephanie Frederique Johanna Tempelman, geboren op 18-06-1969 in Gouda.

 

XV-au Franciscus Gerardus Johannes Gommers is geboren op 29-11-1942 in Hillegersberg, zoon van Johannes Hubertus Josephus Gommers (zie XIV-ba) en Gerritje Eniza Victoire Alexandrine van Heulen. Franciscus trouwde, 23 jr, op 26-05-1966 in Rotterdam met Margaretha Maria Gemma Hillege, 22 jr. Het kerkelijk huwelijk vondt plaats op 11-05-1966. Margaretha is geboren op 15-04-1944 in Amsterdam.

 

Kinderen van Franciscus en Margaretha:

 

1 Ingrid Maria Johanna Gommers, geboren op 27-04-1967 in Schiedam.

2 Barbara Jeanette Clara Maria Gommers, geboren op 22-02-1969 in Ridderkerk.

 

Hij trouwt [2] op vrijdag 29 september 1995 te Rotterdam met Karin van den Heuvel, dochter van Johannes van den Heuvel en Johanna Strijbos.  Zij, office-manager, is geboren op dinsdag 7 december 1965 te Rotterdam

 

Tak Hoenselaar

XIII-ba Fredericus Maria Adrianus Gommers is geboren op 01-02-1854 in rijsbergen, zoon van Johannes Marinus Gommers (zie XII-ar) en Johanna Petronella Bekkers. Fredericus is overleden op 13-12-1941 in ’s Hertogenbosch, 87 jaar oud.

brood-, banket- en suikerbakker

bron: Paul Gommers

Fredericus trouwde, 37 jaar oud, op 09-04-1891 in woerden met Hendrika Margaretha Hoenselaar, 27 jaar oud. Hendrika is geboren op 12-09-1863 in woerden, dochter van Peter Paulus Hoenselaar en Geertruida Demmers. Hendrika is overleden op 16-11-1933 in ’s Hertogenbosch, 70 jaar oud. 

Kinderen van Fredericus en Hendrika:

1 Petrus Joannes Josef Maria Gommers, geboren op 22-01-1892 in Tilburg. Volgt XIV-bb.

2 Johannes Petrus Paulus Maria Gommers, geboren op 05-10-1893 in Tilburg. Volgt XIV-bc.

3 Gertruda Maria Anna Julia Gommers, geboren op 09-06-1895 in Tilburg. Volgt XIV-bd.

4 Maria Victoria Alberdina Gommers, geboren op 01-10-1896 in ’s Hertogenbosch. Maria is overleden op 25-03-1981 in ’s Hertogenbosch, 84 jaar oud.

5 Helena Maria Johanna Gommers, geboren op 28-10-1897 in ’s Hertogenbosch. Helena is overleden op 15-12-1897 in ’s Hertogenbosch, 1 maand oud.

6 Josephus Petrus Maria Gommers, geboren op 25-01-1899 in ’s Hertogenbosch. Volgt XIV-be.

7 Fredericus Maria Johannes Gommers, geboren op 17-09-1900 in ’s Hertogenbosch. Fredericus is overleden op 12-09-1901 in ’s Hertogenbosch, 11 maanden oud.

8 Fredericus Maria Josephus Gommers, geboren op 06-11-1901 in ’s Hertogenbosch. Fredericus is overleden op 17-06-1902 in ’s Hertogenbosch, 7 maanden oud.

9 Cornelia Maria Eugenie Gommers, geboren op 16-08-1903 in ’s Hertogenbosch. Cornelia is overleden op 13-08-1978 in vught, 74 jaar oud.

10 Antonius Fredericus Maria Gommers, geboren op 04-07-1905 in ’s Hertogenbosch. Antonius is overleden op 29-05-1973 in Amsterdam, 67 jaar oud.

11 Wilhelmus Maria Johannes Gommers, geboren op 23-06-1909 in ’s Hertogenbosch. Volgt XIV-bf.

 

XIV-bb Petrus Joannes Josef Maria Gommers is geboren op 22-01-1892 in Tilburg, zoon van Fredericus Maria Adrianus Gommers (zie XIII-ba) en Hendrika Margaretha Hoenselaar. Petrus is overleden op 21-01-1979 in Tilburg, 86 jaar oud. Petrus trouwde, 37 jaar oud, op 16-09-1929 in ’s Hertogenbosch met Antonia Johanna Wilhelmina Anna Jansen, 31 jaar oud. Antonia is geboren op 27-07-1898 in ’s Hertogenbosch, dochter van Antonius Jacobus Jansen, opzichter en Agnes van Beurden. Antonia is overleden op 02-09-1981 in Tilburg, 83 jaar oud.

 

Kinderen van Petrus en Antonia:

1 Fredericus Antonius Petrus Maria Gommers, geboren op 25-05-1931 in ’s Hertogenbosch. Volgt XV-av.

2 Agnes Hendrika Josepha Maria Gommers, geboren op 10-03-1939 in ’s Hertogenbosch.

 

XV-av Fredericus Antonius Petrus Maria Gommers is geboren op 25-05-1931 in ’s Hertogenbosch, zoon van Petrus Joannes Josef Maria Gommers (zie XIV-bb) en Antonia Johanna Wilhelmina Anna Jansen. Fredericus trouwde, 27 jaar oud, op 30-10-1958 in ’s Hertogenbosch met Helena Louisa Christina de Rooij, 23 jaar oud. Helena is geboren op 26-12-1934 in ’s Hertogenbosch.

Kinderen van Fredericus en Helena:

1 Adriana Agnes Helena Maria Gommers, geboren op 26-03-1961 in Tilburg. Volgt XVI-an.

2 Carolina Antonia Helena Maria Gommers, geboren op 08-12-1962 in Tilburg. Volgt XVI-ao.

3 Petrus Nicolaas Fredericus Maria Gommers, geboren op 13-09-1964 in Tilburg, Petrus trouwde, 23 jaar oud, op 03-06-1988 in Veenendaal met Maartje (Marjan) Hendrika van Laar, 21 jaar oud. Maartje is geboren op 22-06-1966 in Veenendaal, dochter van Gijsbert Johannes van Laar en Antonia van de Weerthof.

kinderen van Petrus en Maartje:
 
1 Chris Gommers, geboren op 11-05-2000 in Geldrop.
2 Sander Gommers, geboren op 13-11-2004 in Geldrop.
tweeling met Martijn
3 Martijn Gommers, geboren op 13-11-2004 in Geldrop.
tweeling met Sander

 

Nicole Adriana Antonia Maria Gommers, geboren op 08-07-1966 in Tilburg, Nicole trouwde, 30 jaar oud, op 16-05-1997 in Tilburg met Rob Doornenbal, 30 jaar oud. Rob is geboren op 19-05-1966 in Tilburg, zoon van Adrianus Pieter Hendrik Gerhard Doornenbal en Johanna Mathilda Theresia van Acker.

Kind van Nicole en Rob:
1 Gijs Doornenbal, geboren op 02-08-1997 in Tilburg

 

5 Emile Henricus Lucas Maria Gommers, geboren op 25-03-1968 in Tilburg, Emile trouwde, 27 jaar oud, op 25-08-1995 in Tilburg met Désirée Theresia Maria Zon, 26 jaar oud. Désirée is geboren op 30-01-1969 in ’s Gravenhage, dochter van François Augustinus Nicolas Maria Wilhelmus Zon en Lidia de Vries.

Kinderen van Emile en Désirée:
1 Demi Gommers, geboren op 11-11-1997 in Tilburg.
2 Jordi Gommers, geboren op 01-10-2001 in Tilburg.

 

 

XVI-an Adriana Agnes Helena Maria Gommers is geboren op 26-03-1961 in Tilburg, dochter van Fredericus Antonius Petrus Maria Gommers (zie XV-av) en Helena Louisa Christina de Rooij, Adriana trouwde, 23 jaar oud, op 25-10-1984 in gilze en rijen met Norbertus Henricus Maria Smulders, 25 jaar oud. Norbertus is geboren op 11-07-1959 in gilze en rijen, zoon van Johannes Josephus Maria Smulders en Maria Cornelia Kok.

Kinderen van Adriana en Norbertus:
1 Aniek Catherina Helena Maria Smulders, geboren op 08-07-1989 in gilze en rijen.
2 Jorien Cecilia Helena Maria Smulders, geboren op 13-11-1990 in breda.

 

 

XVI-ao Carolina Antonia Helena Maria Gommers is geboren op 08-12-1962 in Tilburg, dochter van Fredericus Antonius Petrus Maria Gommers (zie XV-av) en Helena Louisa Christina de Rooij. Carolina trouwde, 24 jaar oud, op 15-05-1987 in Tilburg met Rudolf Theodoor Henricus Maria Wilbrink, 29 jaar oud. Rudolf is geboren op 14-02-1958 in Tilburg, zoon van Rudolf Frans Paul Wilbrink en Cornelia Maria de Jong.

Kinderen van Carolina en Rudolf:
1 Noortje Carolina Maria Wilbrink, geboren op 26-03-1993 in Tilburg.
2 Lieke Cornelia Maria Wilbrink, geboren op 11-07-1994 in loon op zand.
 

 

XIV-bc Johannes Petrus Paulus Maria Gommers is geboren op 05-10-1893 in Tilburg, zoon van Fredericus Maria Adrianus Gommers (zie XIII-ba) en Hendrika Margaretha Hoenselaar. Johannes is overleden op 11-02-1948 in ’s Hertogenbosch, 54 jaar oud. Johannes trouwde, 33 jaar oud, op 29-08-1927 in ’s Hertogenbosch met Gerarda Alberdina Maria Clevers, 33 jaar oud. Gerarda is geboren op 09-04-1894 in Afferden (Limburg), dochter van Peter Johannes Hubertus Clevers, veerman en Allegonda Peeters. Gerarda is overleden op 01-07-1976 in ’s Hertogenbosch, 82 jaar oud.

 

Kinderen van Johannes en Gerarda:

1 Aldegonda Hendrika Maria Theresia Gommers, geboren op 25-05-1928 in ’s Hertogenbosch. Volgt XV-aw.

2 Hendrika Theodora Maria Theresia Gommers, geboren op 30-06-1930 in ’s Hertogenbosch. Volgt XV-ax.

Fredericus Petrus Johannes Maria Gommers, geboren op 08-11-1931 in Duesseldorf. Fredericus is overleden op 02-05-1958 in ’s Hertogenbosch, 26 jaar oud.

4 Petrus Johannes Josephus Maria Gommers, geboren op 12-03-1933 in Duesseldorf. Petrus is overleden op 25-05-1979 in Rosmalen, 46 jaar oud. 

 

5 Antonius Johannes Maria Gommers, geboren op 27-11-1935 in Duesseldorf. Volgt XV-ay.

 

XV-aw Aldegonda Hendrika Maria Theresia Gommers is geboren op 25-05-1928 in ’s Hertogenbosch, overleden aldaar op 16-03-2008, dochter van Johannes Petrus Paulus Maria Gommers (zie XIV-bc) en Gerarda Alberdina Maria Clevers. Aldegonda trouwde, 27 jaar oud, op 07-05-1955 in ’s Hertogenbosch met Johannes Gerardus ten Hacken, 28 jaar oud. Johannes is geboren op 21-09-1927 in ’s Hertogenbosch, zoon van Hubertus Jacobus ten Hacken en Theodora Clasina van Amstel. Johannes is overleden op 25-07-1995 in ’s Hertogenbosch, 67 jaar oud. 

 

Kind van Aldegonda en Johannes:

 

1 Johannes Gerardus Antonius Maria ten Hacken, geboren op 05-08-1956 in rotterdam.

 

XV-ax Hendrika Theodora Maria Theresia Gommers is geboren op 20-06-1930 in ’s Hertogenbosch en aldaar overleden op 09-11-1993, begraven te St Michielsgestel,  dochter van Johannes Petrus Paulus Maria Gommers (zie XIV-bc) en Gerarda Alberdina Maria Clevers. Hendrika trouwde, 25 jaar oud, op 25-10-1955 in ’s Hertogenbosch met Jacques Franciscus ten Hacken, 26 jaar oud. Jacques is geboren op 28-12-1928 in ’s Hertogenbosch, zoon van Hubertus Jacobus ten Hacken en Theodora Clasina van Amstel. Jacques is overleden op 07-03-1999 in ’s Hertogenbosch, 70 jaar oud. Hij is begraven in St Michielsgestel

 

Kinderen van Hendrika en Jacques:

 

1 Gerarda Alberdina Maria ten Hacken, geboren op 30-07-1956 in ’s Hertogenbosch, Gerarda is overleden op 01-11-1988 in ’s Hertogenbosch, 32 jaar oud. 

 

2 Petrus Theodorus Maria ten Hacken, geboren op 14-11-1957 in ’s Hertogenbosch.

 

3 Olga Aldegonda Maria ten Hacken, geboren op 04-03-1959 in ’s Hertogenbosch, overleden op 25-08-1993 te Sint Michielsgestel.

 

Roeland Antonius Maria ten Hacken, geboren op 18-05-1964 in Empel.

 

XV-ay Antonius Johannes Maria Gommers is geboren op 27-11-1935 in Düsseldorf, overleden op 06-04-2014 te 's Hertogenbosch, zoon van Johannes Petrus Paulus Maria Gommers (zie XIV-bc) en Gerarda Alberdina Maria Clevers. Antonius trouwde, 27 jaar oud, op 06-04-1963 in ’s Hertogenbosch met Marianne Leopoldina Bernadette van Liempt, 27 jaar oud. Marianne is geboren op 01-11-1935 in nijmegen, dochter van Franciscus Johannus Martinus van Liempt en Bertha (Bep) Maria Johanna Koopmans. 

 

Kinderen van Antonius en Marianne:

 

1 Johannes Petrus Franciscus Gommers, geboren op 06-07-1964 in ’s Hertogenbosch, Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 16-10-1991 in oss met Inge Cornelia Petronella Kluijtmans, 28 jaar oud. Inge is geboren op 20-03-1963 in vught, dochter van Antonius (Antoon) Henricus Josephus Kluijtmans en Wilhelmina (Marjo) Marjoleine Maria Theresia de Bever.

Kinderen van Johannes en Inge:
1 Merel Gommers, geboren op 22-04-1992 in Willemstad (Cur).
2 Fleur Gommers, geboren op 22-03-1995 in best.
3 Li-Anne Zeng Dong Liang Gommers, geboren op 13-02-1998 in Anhui.

 

 

2 Franciscus Petrus Antonius Gommers, geboren op 11-06-1965 in ’s Hertogenbosch, Franciscus trouwde, 29 jaar oud, op 10-02-1995 in eindhoven met Wilhelmina (Willy) Petronella Patricia Graat, 27 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 07-07-1967 in Boxmeer, dochter van Wilhelmus Johannes Egbertus Graat en Maria Henrica Francisca van Dommelen.

Kinderen van Franciscus en Wilhelmina:
1 Lotte Gommers, geboren op 30-08-2000 in eindhoven.
2 Emilie Gommers, geboren op 09-02-2004 in eindhoven.

 

 

3 Marianne Henrica Francisca Gommers, geboren op 06-01-1969 in ’s Hertogenbosch, Marianne trouwde, 29 jaar oud, op 19-06-1998 in St Michielsgestel met Wilfried Willem Godefridus Coppens, 29 jaar oud. Wilfried is geboren op 25-05-1969 in vught, zoon van Gerardus Alphonsus Coppens en Joanna Maria Gerarda Jooren.

Kinderen van Marianne en Wilfried:
1 Stijn Coppens, geboren op 11-04-1999 in ’s Hertogenbosch.
2 Juul Coppens, geboren op 17-08-2000 in ’s Hertogenbosch.
3 Loek Coppens, geboren op 27-10-2003 in ’s Hertogenbosch.

 

 

XIV-bd Gertruda Maria Anna Julia Gommers is geboren op 09-06-1895 in Tilburg, overleden op 27-12-1992 te 's Hertogembosch, dochter van Fredericus Maria Adrianus Gommers (zie XIII-ba) en Hendrika Margaretha Hoenselaar. Gertruda trouwde, 27 jaar oud, op 15-01-1923 in ’s Hertogenbosch met Petrus Hubertus de Bruin, 27 jaar oud. Petrus is geboren op 29-05-1895 in Berghem. Petrus is overleden op 19-03-1968 in ’s Hertogenbosch, 72 jaar oud.

 

XIV-be Josephus Petrus Maria Gommers is geboren op 25-01-1899 in ’s Hertogenbosch, zoon van Fredericus Maria Adrianus Gommers (zie XIII-ba) en Hendrika Margaretha Hoenselaar. Josephus is overleden op 17-09-1969 in ’s Gravenhage, 70 jaar oud. Josephus:

vertrekt uit 's Hertogenbosch op 15 februari 1921, ingeschreven te Den Helder alwaar hij winkelchef was, vetrekt dan 15 juni 1921 naar de spoorstraat 15 in Utrecht. 

(1) trouwde, 26 jaar oud, op 25-08-1925 in ’s Hertogenbosch met Maria Wilhelmina Antonie Johanna van Uden, 25 jaar oud. Maria is geboren op 04-10-1899 in ’s Hertogenbosch, dochter van Antonius Wilhelmus Petrus van Uden en Wilhelmina Gerarda van Groningen. Maria is overleden op 01-07-1926 in ’s Hertogenbosch, 26 jaar oud.

 

(2) trouwde, 29 jaar oud, op 07-01-1929 in Enschede met Aleida Catharina Woltrink, 26 jaar oud. Aleida is geboren op 06-02-1902 in Zutphen, overleden te 's Gravenhage op 11-12-1993, dochter van Frans Albertus Woltrink, horlogemaker en Theresia Antonia Hendrika Sanders. Aleida is overleden.

 

Kind van Josephus en Maria:

 

1 Wilhelmus Fredericus Josephus (Willem) Gommers, geboren op 23-06-1926 in ’s Hertogenbosch. Willem is overleden op 01-02-1927 in ’s Hertogenbosch, 7 maanden oud.

 

Kinderen van Josephus en Aleida:

 

2 Fredericus Franciscus Johannes Gommers, geboren op 08-01-1930 in ’s Hertogenbosch. Volgt XV-az.

3 Petrus Hubertus Gommers, geboren op 06-06-1932 in Haarlem. Volgt XV-ba.

4 Franciscus Albertus Maria Gommers, geboren op 14-01-1934 in ’s Hertogenbosch. Volgt XV-bb.

5 Theresia Maria Josepha Gommers, geboren op 17-02-1939 in ’s Gravenhage. Volgt XV-bc.

6 Alphons Antonius Maria Gommers, geboren op 15-01-1945 in ’s Gravenhage. Volgt XV-bd.

 

XV-az Fredericus Franciscus Johannes Gommers is geboren op 08-01-1930 in ’s Hertogenbosch, overleden te Doom op 03-04-2004, 74 jaar oud, zoon van Josephus Petrus Maria Gommers (zie XIV-be) en Aleida Catharina Woltrink. Fredericus trouwde, 39 jaar oud, op 04-07-1969 in ’s Gravenhage met Maria Martina Petronella van Schipstal, 27 jaar oud. Maria is geboren op 09-03-1942 in Mill en Sint-Hubert, dochter van Johannes Hubertus van Schipstal en Johanna Maria Aben. 

 

XV-ba Petrus Hubertus Gommers is geboren op 06-06-1931 in Haarlem, zoon van Josephus Petrus Maria Gommers (zie XIV-be) en Aleida Catharina Woltrink. Petrus trouwde, 25 jaar oud, op 04-02-1958 in ’s Gravenhage met Antonia Johanna Martina Waterreus, 25 jaar oud. Antonia is geboren op 19-08-1932 in ’s Gravenhage, dochter van Arnoldus Marcus Hendrikus Waterreus en Huberta Cornelia van Blaricum. Antonia is overleden op 03-04-2014 in antwerpen, 81 jaar oud. 

 

Kinderen van Petrus en Antonia:

 

Petrus Josephus Fredericus Gommers, geboren op 20-11-1958 in ’s Gravenhage, Petrus trouwde, 29 jaar oud, op 03-06-1988 in Amsterdam met Janette (Janet) Hermien Ampt, 24 jaar oud. Janette is geboren op 27-10-1963 in Tilburg, dochter van Dignus Jacobus Ampt en Krijntje Maria Kruythoff.

Kinderen van Petrus en Janette:
1 Sanne Daniëlle Gommers, geboren op 29-12-1995 in leiden.
2 Emma Caroline Gommers, geboren op 26-06-1998 in leiden.

 

 

2 Alexandra Elisabeth Johanna Gommers, geboren op 07-06-1960 in ’s Gravenhage. Volgt XVI-ap.

3 Jerôme Geert Franciscus Gommers, geboren op 03-07-1961 in Parijs, Jerôme begon een relatie, 28 jaar oud, op 01-06-1990 met Laetitia Thecla Maria de Leede, 27 jaar oud. Laetitia is geboren op 08-06-1962 in ’s Gravenhage, dochter van Adrianus Johannes Jacobus de Leede en Martina Molenaar. 

 

XVI-ap Alexandra Elisabeth Johanna Gommers is geboren op 07-06-1960 in ’s Gravenhage, dochter van Petrus Hubertus Gommers (zie XV-ba) en Antonia Johanna Martina Waterreus. Alexandra trouwde, 25 jaar oud, op 17-08-1985 in ’s Gravenhage met Petrus Antonius Hendricus Maria van der Lubbe, 25 jaar oud. Petrus is geboren op 08-10-1959 in ’s Gravenhage, zoon van Petrus Antonius van der Lubbe en Johanna Cornelia Maria Koster.

Kinderen van Alexandra en Petrus:
 
1 Christine Johanna Maria van der Lubbe, geboren op 14-04-1989 in ’s Gravenhage.
2 Mark Petrus Maria van der Lubbe, geboren op 01-03-1992 in Haarlem. Mark is overleden op 01-03-1992 in Haarlem, geen dag oud.
3 Maarten Petrus Theodorus van der Lubbe, geboren op 03-02-1993 in Haarlem.
Bas Petrus Antonius van der Lubbe, geboren op 27-11-1994 in Haarlem.

 

 

XV-bb Franciscus Albertus Maria Gommers is geboren op 14-01-1934 in ’s Hertogenbosch, zoon van Josephus Petrus Maria Gommers (zie XIV-be) en Aleida Catharina Woltrink. Franciscus trouwde, 23 jaar oud, op 16-07-1957 in Loosduinen met Gertruida Helena Maria Giezeman, 25 jaar oud. Gertruida is geboren op 04-01-1932 in Loosduinen.

 

kinderen van Franciscus en Gertruida:

 

1 Josephus Hendricus Maria Gommers, geboren op 22-10-1958 in ’s Gravenhage. Volgt XVI-aq.

2 Hendricus Gerardus Maria Gommers, geboren op 27-10-1959 in ’s Gravenhage. Volgt XVI-ar.

3 Helena Geertruida Maria Gommers, geboren op 15-01-1967 in Haarlem, 

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 01-10-1992 in Haarlem met Etienne Margaret, 25 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 01-11-2000 in Haarlem. Etienne is geboren op 18-01-1967 in Paramaribo.

 

(2) trouwde, 40 jaar oud, op 15-08-2007 in Grand Cayman Island met Jerry Wolff.

 

Kinderen van Helena en Etienne:
 
1 Chanéqua Miquella Margaret, geboren op 17-03-1993 in Haarlem.
2 Giuliano Francesco Margaret, geboren op 27-04-1995 in Haarlem.

 

 

XVI-aq Josephus Hendricus Maria Gommers is geboren op 22-10-1958 in ’s Gravenhage, zoon van Franciscus Albertus Maria Gommers (zie XV-bb) en Gertruida Helena Maria Giezeman. Josephus trouwde, 27 jaar oud, op 30-05-1986 in best met Aaltje Meyer, 25 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 25-03-2002. Aaltje is geboren op 16-01-1961 in Vlagtwedde, dochter van Cor Meyer en Lena Potze.

 Kinderen van Josephus en Aaltje:

1 Arlène Gertrude Gommers, geboren op 12-03-1988 in eindhoven.
2 Frank Peter Heiko Gommers, geboren op 13-04-1990 in eindhoven.
3 Stef Gommers, geboren op 13-09-1993 in eindhoven.
 

XVI-ar Hendricus Gerardus Maria Gommers is geboren op 27-10-1959 in ’s Gravenhage, zoon van Franciscus Albertus Maria Gommers (zie XV-bb) en Gertruida Helena Maria Giezeman. Hendricus begon een relatie met Verona Wilhelmina Hendrika van den Bosch. Verona is geboren op 03-07-1961 in Haarlem, 

Het huwelijk werd ontbonden in 09-1993 in Haarlem. Verona is geboren op 03-07-1961 in Haarlem, dochter van Leonardus van den Bosch en Aldegonda Stolvoort.

 

(2) trouwde, 38 jaar oud, op 09-04-1998 in Haarlem met Irene Maria van den Bosch. Irene is een dochter van Leonardus van den Bosch en Allegonda Stolvoort.

 

Kind van Hendricus en Verona:
 
1 Leon Gommers, geboren op 31-10-1988 in Haarlem.
 
Kind van Hendricus en Irene:
 
2 Dewy Gommers, geboren op 18-01-2001 in Haarlem.

 

 

XV-bc Theresia Maria Josepha Gommers is geboren op 17-02-1939 in ’s Gravenhage, dochter van Josephus Petrus Maria Gommers (zie XIV-be) en Aleida Catharina Woltrink. Theresia trouwde, 26 jaar oud, op 18-09-1965 in ’s Gravenhage met Franciscus Nicolaas Maria de Gier, 26 jaar oud. Franciscus is geboren op 24-07-1939 in ’s Gravenhage.

 

Kinderen van Theresia en Franciscus:

 

1 Paulus Nicolaas de Gier, geboren op 14-11-1966 in Maassluis.

2 Nicole Antoinette de Gier, geboren op 29-06-1968 in Maassluis.

 

XV-bd Alphons Antonius Maria Gommers is geboren op 15-01-1945 in ’s Gravenhage, zoon van Josephus Petrus Maria Gommers (zie XIV-be) en Aleida Catharina Woltrink. Alphons trouwde, 22 jaar oud, op 11-05-1967 in leiden met Elisabeth Wilhelmina Barkema, 20 jaar oud. Elisabeth is geboren op 15-08-1946 in leiden.

 

Kinderen van Alphons en Elisabeth:

 

1 Eduard Alphons Gommers, geboren op 16-10-1967 in leiden.

2 Eline Gommers, geboren op 01-06-1973 in Gorinchem.

 

XIV-bf Wilhelmus Maria Johannes Gommers is geboren op 23-06-1909 in ’s Hertogenbosch, aldaar overleden op 17-08-1993, zoon van Fredericus Maria Adrianus Gommers (zie XIII-ba) en Hendrika Margaretha Hoenselaar. Hij is begraven in Hintham. Wilhelmus trouwde, 28 jaar oud, op 23-05-1938 in Rosmalen met Christina Theodora Antonia Meerhoff, 26 jaar oud. Christina is geboren op 03-12-1911 in ’s Hertogenbosch, aldaar overleden op 13-04-2005, dochter van Frederik Theodorus Antonius Meerhoff en Francisca Johanna Josephina van Krieken. Christina is overleden op 13-04-2005, 93 jaar oud. Zij is begraven in Hintham.

 

Kinderen van Wilhelmus en Christina:

 

1 Fredericus Maria Gommers, geboren op 19-07-1943 in Rosmalen. Volgt XV-be.

2 Maria Anna Francisca Gommers, geboren op 02-12-1944 in Rosmalen. Volgt XV-bf.

3 Wilhelmus Johannes Gerardus Maria Gommers, geboren op 26-05-1946 in Rosmalen, Wilhelmus ging samenwonen, 47 jaar oud, op 15-06-1993 met James Ernest Daniël Framery, 39 jaar oud. James is geboren op 09-10-1953 in Ouzilly (F)

4 Jeanette Henrietta Josepha Maria Gommers, geboren op 21-08-1949 in Rosmalen. Volgt XV-bg.

 

XV-be Fredericus Maria Gommers is geboren op 19-07-1943 in Rosmalen, zoon van Wilhelmus Maria Johannes Gommers (zie XIV-bf) en Christina Theodora Antonia Meerhoff. Fredericus trouwde, 26 jaar oud, op 25-10-1969 in vught met Gerdina Wilhelmina van den Dungen, 24 jaar oud. Gerdina is geboren op 14-02-1945 in vught.

 

Kinderen van Fredericus:

 

1 (Adoptie) Jung ("Jung-Fre") Frederik Gommers, geboren op 05-07-1974 in Seoel, Jung trouwde, 34 jaar oud, op 20-04-2009 in Thailand met Jintana (Noi) Suwannapet, 30 jaar oud. Jintana is geboren op 25-12-1978 in Khoksi-Udon (Th), dochter van Suwan Suwannapet en Surin Kampunit.

Kinderen van Jung en Jintana:
1 Joon (“Djoen”) Il Nadech Gommers, geboren op 09-08-2010 in ’s Hertogenbosch.
2 Nadee Gommers, geboren op 18-01-2013 in ’s Hertogenbosch.

 

2 (Adoptie) Sebastiaan Willem Gommers, geboren op 05-09-1977 in Seoel.

 

XV-bf Maria Anna Francisca Gommers is geboren op 02-12-1944 in Rosmalen, dochter van Wilhelmus Maria Johannes Gommers (zie XIV-bf) en Christina Theodora Antonia Meerhoff. Maria trouwde, 26 jaar oud, op 26-10-1971 in Lausanne met Mostafa Tabrizian, 33 jaar oud. Mostafa is geboren op 16-04-1938 in Teheran (Iran), overleden op 17-11-2011.

 

Kinderen van Maria en Mostafa:

 

1 Guyves Tabrizian, geboren op 12-05-1972 in Lausanne.

2 Guiti Tabrizian, geboren op 08-03-1974 in Lausanne.

 

XV-bg Jeanette Henrietta Josepha Maria Gommers is geboren op 21-08-1949 in Rosmalen, dochter van Wilhelmus Maria Johannes Gommers (zie XIV-bf) en Christina Theodora Antonia Meerhoff. Jeanette trouwde, 23 jaar oud, op 28-10-1972 in ’s Hertogenbosch met Jan Karel Leo Maria Sindorff, 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 08-1981 (scheiding). Jan is geboren op 05-12-1947 in ’s Hertogenbosch.

 

Kind van Jeanette en Jan:

 

1 Jan-Karel Willem Maria Sindorff, geboren op 03-08-1974 in ’s Hertogenbosch.

 

 

Grote Gezinnen

XII-as Theresia Wilhelmina Gommers is geboren op 11-03-1818 in breda, dochter van Petrus Josephus Gommers (zie XI-aj) en Joanna Cornelia Hamel. Theresia is overleden op 03-04-1901 in breda, 83 jaar oud. Theresia trouwde, 24 jaar oud, op 07-07-1842 in etten- leur met Franciscus Joannes Claessen, 31 jaar oud. Franciscus is een zoon van Joannes Claassen en Anna Wierckx. Hij is gedoopt op 18-12-1810 in breda. Franciscus is overleden op 29-08-1890 in gilze en rijen, 79 jaar oud.

koper- en blikslager

bron: Paul Gommers

Kinderen van Theresia en Franciscus:

1 Johanna Louisa Cornelia Claessen. Johanna is overleden.

2 Petrus Johannes Marinus Claessen, geboren op 01-06-1845 in breda. Petrus is overleden.

3 François Adrianus Claessen, geboren op 29-01-1848 in breda. François is overleden.

4 Antoinette Johanna Claessen, geboren op 13-09-1850 in breda. Antoinette is overleden.

5 Josephus Johannes Claessen, geboren op 02-04-1854 in breda. Josephus is overleden.

6 Maria Cornelia Claessen, geboren op 23-10-1856 in breda. Maria is overleden.

7 Willem Petrus Aloysius Claessen, geboren op 24-12-1859 in breda. Willem is overleden.

 

XI-ak Segebertus Gommers, zoon van Marijnus Gommers, broodmaker (zie X-ai) en Anthonia Siegbertus Boenders. Hij is gedoopt op 04-12-1779 in Breda rk, get: Segebertus Boenders, Maria Gommers en Cornelia van Hal. Segebertus is overleden in tussen 1834 en 1836.

werd op 8 juni 1821 te Breda als verdacht van aanranding der
openbare zeden gearresteerd de 42-jarige Segebertus Gommers:

Segebertus trouwde, 35 jaar oud, op 06-11-1815 in breda met Maria Anna Raats, 44 jaar oud. Maria is een dochter van Joannes Raats en Adriana Timmermans. Zij is gedoopt op 13-11-1770 in Lillo. Maria is overleden op 27-02-1840 in breda, 69 jaar oud. Maria is weduwe van Arnoldus Rijken.

 

XI-al Henrica Maria Gommers, dochter van Marijnus Gommers, broodmaker (zie X-ai) en Anthonia Siegbertus Boenders. Zij is gedoopt op 10-06-1782 in Breda rk, get: Petrus Josephus Boenders pastor Bergopzomü en Henrica Maria Boenders. Henrica is overleden op 19-05-1826 in Ommerschans, 43 jaar oud.

tweelingzus van Theresia Maria

bron: Paul Gommers

Henrica trouwde, 29 jaar oud, op 11-05-1812 in Breda met Pieter Hertog, 22 jaar oud. Pieter is een zoon van Joannes Franciscus Hertog en Joanna van Hoofstad. Hij is gedoopt op 19-03-1790 in Breda rk waterstraat, get: Petrus Cornelissen en Margaretha van Hoofdstad. Pieter is overleden op 17-11-1869 in Frederiksoord, 79 jaar oud.

Kinderen van Henrica en Pieter:

1 Johannes Hertog, geboren op 17-07-1812 in Breda. Johannes is overleden op 16-06-1826 in Ommen, 13 jaar oud.

2 ... Hertog, levenloos geboren dochter, geboren op 26-08-1814 in Breda.

Pieter Marinus Hertog, geboren op 20-01-1816 in Breda. Pieter is overleden op 27-04-1880 in Maastricht, 64 jaar oud.

4 Leonardus Hertog, geboren op 25-11-1819 in Breda. Leonardus is overleden op 11-04-1894 in vught, 74 jaar oud.

 Antonius Hertog, geboren op 13-04-1822 in Oudenbosch. Antonius is overleden op 04-01-1861 in Vledder, 38 jaar oud.

6 Bernadine Hertog, geboren op 13-03-1825 in Westerstellingerwerf. Bernadine is overleden op 16-07-1826 in Ommen, 1 jaar oud.

 

XI-am Theresia Maria Gommers, dochter van Marijnus Gommers, broodmaker (zie X-ai) en Anthonia Siegbertus Boenders. Zij is gedoopt op 10-06-1782 in Breda rk, get: Sebastianus Boenders en Theresia Maria Boenders, in hun plaats Anna Maria van Gils en Anna Maria Floren. Theresia is overleden op 21-09-1843 in Waspik, 61 jaar oud.

tweelingzus van Henrica Maria

Theresia trouwde, 29 jaar oud, op 16-09-1811 in Oosterhout met Cornelis Johannes Nooren, 23 jaar oud. Cornelis is een zoon van Johannes Nooren en Adriana Jacobs. Hij is gedoopt op 22-11-1787 in Oosterhout. Cornelis is overleden op 13-10-1828 in Waspik, Oosterhout, extract van overlijden der gemeente Waspik; datum van overlijden 13-10-1828., 40 jaar oud.

Kinderen van Theresia en Cornelis:

1 Johannes Franciscus Nooren, geboren op 22-02-1814 in Waspik, overleden op 15-08-1819 in Waspik, 5 jaar oud. 

2 Petrus Josephus Nooren, geboren op 27-10-1815 in Waspik, overleden op 18-11-1896 in Grave, 81 jaar oud.

Echtgenote Maria Rensen is overleden te Grave op 2 jan 1893. 

Haar moeder’s achternaam is Fredriks.
bron: Paul Gommers

 

3 Adriana Clara Nooren, geboren op 17-01-1817 in Waspik, overleden op 25-07-1894 in Waspik, 77 jaar oud. 

4 Jakobus Anthonius Nooren, geboren op 01-01-1819 in Waspik. Jakobus is overleden.

 

X-aj Cornelis Pieter Gommers, zoon van Peter Gommarus Petrus Gommers (zie IX-ax) en Maria Claes Wagemakers. Hij is gedoopt op 27-12-1746 in Gr-Zundert rk, get: Nicolaus Cornelij Wagemakers en Digna Marini van den Bogaert. Cornelis is overleden op 22-02-1818 in Oud en Nieuw Gastel, 71 jaar oud.

Cornelis:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 28-10-1770 in Sprundel nh met Maria Jacobus van Sundert, 21 jaar oud, nadat zij op 13-10-1770 in Sprundel nh en Oudenbosch nh in ondertrouw zijn gegaan. Maria is geboren in de Haegh, dochter van Jacobus Jansse van Sundert en Elisabeth Jacobse Custermans. Zij is gedoopt op 09-09-1749 in Sprundel, get: Cornelius Pieterse van Sundert en Catharina Adriaense Rommers. Maria is overleden op 12-11-1798 in Oud Gastel, 49 jaar oud.

(2) trouwde, 53 jaar oud, op 23-02-1800 in Oud en Nieuw Gastel schepenbank en rk met Joanna van Roestenburg, 37 jaar oud, nadat zij op 08-02-1800 in Oud en Nieuw Gastel schepenbank en rk in ondertrouw zijn gegaan. Zij is gedoopt op 07-09-1762 in roosendaal. Joanna is overleden op 30-12-1801 in Oud en Nieuw Gastel, 39 jaar oud.

(3) trouwde, 55 jaar oud, op 24-10-1802 in Roosendaal schepenbank en Parochie St. Jan de Doper met Antonetta Stadhouders, 54 jaar oud, nadat zij op 09-10-1802 in Roosendaal schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Antonetta is een dochter van Cornelius Stadhouders en Gertrudis Dam. Zij is gedoopt op 23-02-1748 in Roosendaal Parochie St. Jan de Doper, get: Cornelius Dam en Anna van Hest. Antonetta is overleden, 58 jaar oud. Zij is begraven op 06-10-1806 in Oud en Nieuw Gastel rk, als Anthonia Stadhouwers 3e echtgenote van Cornelius Gommers uit Segghe bij Roosendaal 60 jaar oud.

(4) trouwde, 61 jaar oud, op 17-01-1808 in Oud en Nieuw Gastel schepenbank en rk met Jacoba van Steen, ongeveer 44 jaar oud, nadat zij op 02-01-1808 in Oud en Nieuw Gastel schepenbank en rk in ondertrouw zijn gegaan. Jacoba is geboren omstreeks 1764, dochter van Joannes Steen en Adriana Roken. Jacoba is overleden op 11-02-1833 in Oud en Nieuw Gastel, ongeveer 69 jaar oud.

Kinderen van Cornelis en Maria:

1 Cornelis Gommers, gedoopt op 11-12-1770 in Sprundel rk, get: Petrus Marijnisse Gommers en Elisabeth Jacobse Costermans. Volgt XI-an.

2 Adriaan Cornelisse Gommers, gedoopt op 04-10-1772 in Oudenbosch rk. Volgt XI-ao.

Pieter Gommers, gedoopt op 18-05-1774 in Oudenbosch rk. Volgt XI-ap.

4 Elisabeth Gommers. Zij is gedoopt op 11-11-1775 in Oud en Nieuw Gastel rk. Elisabeth is overleden, 1 of 2 jaar oud. Zij is begraven in 1777.

5 Elisabeth Gommers, gedoopt op 21-08-1777 in Oud en Nieuw Gastel rk. Volgt XI-aq.

Jacobus Gommers. Hij is gedoopt op 24-07-1779 in Oud en Nieuw Gastel rk. Jacobus is overleden.

7 Wilhelmus Gommers. Hij is gedoopt op 25-07-1781 in Oud en Nieuw Gastel rk. Wilhelmus is overleden.

8 Wilhelmus Gommers. Hij is gedoopt op 19-03-1783 in Oud en Nieuw Gastel rk. Wilhelmus is overleden.

9 Willem Gommers, gedoopt op 24-09-1785 in Oud en Nieuw Gastel rk. Volgt XI-ar.

10 Marinus Gommers. Hij is gedoopt op 15-12-1787 in Oud en Nieuw Gastel rk. Marinus is overleden.

11 Joanna Gommers, gedoopt op 01-12-1792 in Oud en Nieuw Gastel rk. Volgt XI-as.

 

Kinderen van Cornelis en Joanna:

12 Maria Gommers. Zij is gedoopt op 11-01-1801 in Oud en Nieuw Gastel rk. Maria is overleden.

tweelingzus van Marinus

13 Marinus Gommers. Hij is gedoopt op 11-01-1801 in Oud en Nieuw Gastel rk. Marinus is overleden.

tweelingbroer van Maria

 

XI-an Cornelis Gommers, zoon van Cornelis Pieter Gommers (zie X-aj) en Maria Jacobus van Sundert. Hij is gedoopt op 11-12-1770 in Sprundel rk, get: Petrus Marijnisse Gommers en Elisabeth Jacobse Costermans. Cornelis is overleden op 16-05-1822 in Oud en Nieuw Gastel, 51 jaar oud. Cornelis trouwde, 45 jaar oud, op 14-01-1816 in Oud en Nieuw Gastel met Antonia Rockx, 48 jaar oud. Antonia is een dochter van Johannes Rockx en Eva Huiskens. Zij is gedoopt op 22-01-1767 in gastel. Antonia is overleden.

 

XI-ao Adriaan Cornelisse Gommers, zoon van Cornelis Pieter Gommers (zie X-aj) en Maria Jacobus van Sundert. Hij is gedoopt op 04-10-1772 in Oudenbosch rk. Adriaan is overleden op 02-03-1829 in Oud en Nieuw Gastel, 56 jaar oud. Adriaan:

(1) trouwde, 26 jaar oud, op 28-07-1799 in Oud en Nieuw Gastel schepenbank en rk met Maria Rocks, nadat zij op 13-07-1799 in Oud en Nieuw Gastel schepenbank en rk in ondertrouw zijn gegaan. Maria is een dochter van Petrus Rocks en Antonia Gommeren. Maria is overleden op 28-01-1808 in Oud en Nieuw Gastel rk.

(2) trouwde, 36 jaar oud, op 23-04-1809 in Oud en Nieuw Gastel schepenbank en rk met Jacoba de Bruijn, 28 jaar oud, nadat zij op 08-04-1809 in Oud en Nieuw Gastel schepenbank en rk in ondertrouw zijn gegaan. Jacoba is een dochter van Jacobus de Bruijn en Petronella van de Wijngaert. Zij is gedoopt op 21-05-1780 in Oud en Nieuw Gastel rk. Jacoba is overleden op 10-02-1850 in Oud en Nieuw Gastel, 69 jaar oud.

Kinderen van Adriaan en Maria:

Cornelius Gommers. Hij is gedoopt op 11-12-1799 in Oud en Nieuw Gastel rk. Cornelius is overleden op 25-08-1825 in Oud en Nieuw Gastel, 25 jaar oud.

Jan Gommers, gedoopt op 16-03-1801 in Oud en Nieuw Gastel rk. Volgt XII-at.

3 Adrianus Gommers. Hij is gedoopt op 31-01-1802 in Oud en Nieuw Gastel rk. Adrianus is overleden.

4 Marinus Gommers. Hij is gedoopt op 13-01-1803 in Oud en Nieuw Gastel rk. Marinus is overleden op 29-03-1833 in Oud en Nieuw Gastel, 30 jaar oud.

5 Jacobus Gommers, gedoopt op 18-03-1806 in Oud en Nieuw Gastel rk. Volgt XII-au.

 

Kinderen van Adriaan en Jacoba:

6 Petrus Gommers. Hij is gedoopt op 07-02-1810 in Oud en Nieuw Gastel rk. Petrus is overleden.

7 Petrus Gommers, geboren op 23-03-1811 in Oud en Nieuw Gastel. Petrus is overleden op 21-06-1834 in Oud en Nieuw Gastel, 23 jaar oud.

8 Antonij Gommers, geboren op 01-02-1814 in Oud en Nieuw Gastel, niet ingeschreven in het geboorteregister. Volgt XII-av.

9 Maria Gommers, geboren op 30-10-1815 in Oud en Nieuw Gastel. Maria is overleden op 01-01-1823 in Oud en Nieuw Gastel, 7 jaar oud.

10 Carel Gommers, geboren op 05-03-1818 in Oud en Nieuw Gastel. Carel is overleden op 08-05-1891 in Oud en Nieuw Gastel, 73 jaar oud.

11 Petronella Gommers, geboren op 08-03-1820 in Oud en Nieuw Gastel. Volgt XII-aw.

12 Jacoba Gommers, geboren op 21-04-1822 in Oud en Nieuw Gastel. Volgt XII-ax.

13 Maria Gommers, geboren op 22-05-1825 in Oud en Nieuw Gastel. Volgt XII-ay.

 

XII-at Jan Gommers, zoon van Adriaan Cornelisse Gommers (zie XI-ao) en Maria Rocks. Hij is gedoopt op 16-03-1801 in Oud en Nieuw Gastel rk. Jan is overleden op 27-11-1857 in Oud en Nieuw Gastel, 56 jaar oud. Jan trouwde, 25 jaar oud, op 13-11-1826 in Oud en Nieuw Gastel met Maria Lazaroms. Maria is een dochter van Antonij Lazaroms en Johanna Mouw. Maria is overleden op 19-05-1886 in Oud en Nieuw Gastel.

Kinderen van Jan en Maria:

1 Antonij Gommers, geboren op 01-03-1827 in Oud en Nieuw Gastel. Volgt XIII-bb.

2 Adrianus Gommers, geboren op 17-12-1828 in Oud en Nieuw Gastel. Adrianus is overleden op 30-12-1828 in Oud en Nieuw Gastel, 13 dagen oud.

3 Maria Gommers, geboren op 06-04-1830 in Oud en Nieuw Gastel. Volgt XIII-bc.

4 Adriaan Gommers, geboren op 08-11-1831 in Oud en Nieuw Gastel. Adriaan is overleden op 26-01-1858 in Oud en Nieuw Gastel, 26 jaar oud.

5 Johanna Gommers, geboren op 07-11-1833 in Oud en Nieuw Gastel. Volgt XIII-bd.

6 Cornelia Gommers, geboren op 06-04-1836 in Oud en Nieuw Gastel. Volgt XIII-be.

7 Dingeman Gommers, geboren op 13-11-1838 in Oud en Nieuw Gastel. Dingeman is overleden op 20-04-1924 in Oud en Nieuw Gastel, 85 jaar oud.

8 ... Gommers, levenloos geboren kind, geboren op 22-06-1841 in Oud en Nieuw Gastel.

9 Adriana Gommers, geboren op 21-08-1843 in Oud en Nieuw Gastel. Adriana is overleden op 24-09-1843 in Oud en Nieuw Gastel, 1 maand oud.

10 Marijn Gommers, geboren op 18-03-1846 in Oud en Nieuw Gastel. Volgt XIII-bf.

 

XIII-bb Antonij Gommers is geboren op 01-03-1827 in Oud en Nieuw Gastel, zoon van Jan Gommers (zie XII-at) en Maria Lazaroms. Antonij is overleden op 04-01-1902 in Oud en Nieuw Gastel, 74 jaar oud. Antonij trouwde, 35 jaar oud, op 08-06-1862 in Oud en Nieuw Gastel met Petronella van Beek, 28 jaar oud. Petronella is geboren op 03-10-1833 in Oud en Nieuw Gastel, dochter van Marijn van Beek en Cornelia Verheijen. Petronella is overleden op 13-02-1899 in Oud en Nieuw Gastel, 65 jaar oud.

Kinderen van Antonij en Petronella:

1 Johannis Gommers, geboren op 15-03-1863 in Oud en Nieuw Gastel, overleden op 06-02-1932 in eindhoven, 68 jaar oud.

huwelijksbijlagen

Johannis trouwde, 26 jaar oud, op 07-10-1889 in Mill en St. Hubert met Hendrica van Lith, 20 jaar oud. Hendrica is geboren op 08-12-1868 in Mill en Sint Hubert, dochter van Martinus van Lith en Johanna Dirks. Hendrica is overleden op 18-11-1941 in eindhoven, 72 jaar oud.

Kinderen van Johannis en Hendrica:
 
1 Martinus Gommers, geboren op 02-01-1889 in Mill en Sint Hubert,  trouwde, 26 jaar oud, op 11-11-1915 in wouw met Johanna Maalderije, 28 jaar oud. Johanna is geboren op 29-11-1886 in wouw, dochter van Cornelis Franciscus Maalderije en Willemijna Goderie. Johanna is overleden. 
 
2 Petronella Gommers is geboren op 10-07-1890 in Oud en Nieuw Gastel, dochter van Johannis Gommers en Hendrica van Lith. Petronella is overleden in 1977 in eindhoven, 86 of 87 jaar oud.
 
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 26-11-1910 in roosendaal met Maurice François Nijckees, 18 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd vóór 1925. Maurice is geboren op 20-04-1892 in Roubaix, zoon van Eugène Louis Joseph Nijckees en Rosalie Reine Vandekerckhove. Maurice is overleden. 
 huwelijksbijlagen
 
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 27-02-1925 in eindhoven met Frans Cools, 28 jaar oud. Frans is geboren op 30-07-1896 in Niel (belgie), zoon van Edward Cools en Maria Rosalia Serrien. Frans is overleden in 1973 in Knegsel, 76 of 77 jaar oud.
 
Kind van Petronella en Maurice:
 
A Rosalie Reine Nellij Nijckees, geboren op 15-04-1912 te Strijp. Rosalie is overleden, trouwt op 17-05-1935 te Eindhoven met Gerardus Antonius van Kemenade
 
3 Johanna Gommers, geboren op 20-08-1892 in Oud en Nieuw Gastel, overleden op 11-03-1981 in eindhoven, 88 jaar oud, trouwde, 23 jaar oud, op 05-06-1916 in Strijp met Hendrikus Antonius van de Pas, 28 jaar oud. Hendrikus is geboren op 06-07-1887 in oosterhout, zoon van Peter van de Pas en Johanna Maria Blewanus. Hendrikus is overleden.
 
Kinderen van Johanna en Hendrikus:
 
A Peter Wilhelmus Johannes van de Pas, geboren op 01-08-1917 in Utrecht.
B Johannes Antonius Hendricus van de Pas, geboren op 02-11-1921 in eindhoven.
C Hendrica Maria Rosalina Theresia van de Pas, geboren op 18-10-1927 in eindhoven.
D Maria Petronella Johanna van de Pas, geboren op 23-02-1934 in eindhoven.
 
4 Antonius Gommers, geboren op 25-03-1894 in Oud en Nieuw Gastel. Antonius is overleden op 14-09-1898 in Oud en Nieuw Gastel, 4 jaar oud.
 
5 Henricus Wilhelmus Gommers, geboren op 08-05-1895 in Oud en Nieuw Gastel, overleden op 14-02-1977 in Eindhoven, echtgenoot van Catherine E.A. Neuray, 81 jaar oud. Henricus:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 19-04-1920 in Strijp met Wilhelmina Willemsen, 20 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 22-10-1899 in Strijp, dochter van Johannis Willemsen en Adriana Paans. Wilhelmina is overleden op 25-02-1932 in eindhoven, 32 jaar oud.
(2) trouwde, minstens 37 jaar oud, na 1932 met Catherine Emilienne Alphonsine Neuray, minstens 24 jaar oud. Catherine is geboren op 02-08-1908 in Luik. Catherine is overleden. 

6 Anna Maria Gommers, geboren op 13-10-1897 in Oud en Nieuw Gastel,  overleden op 05-10-1988, 90 jaar oud. Anna trouwde, 20 jaar oud, op 15-10-1917 in Strijp met Henricus Nicolaas Maria van de Ven, 22 jaar oud. Henricus is geboren op 07-01-1895 in ’s Hertogenbosch, zoon van Henricus Rudolphus van de Ven en Joanna Theodora Kennis. Henricus is overleden.
 
Kinderen van Anna en Henricus:
 
A Johannes Josephus Maria van de Ven, geboren op 07-03-1918 in Strijp.
B Henrica Sophia Maria van de Ven, geboren op 16-11-1920 in eindhoven.
C Sophie Maria Theresia van de Ven, geboren op 07-01-1927 in eindhoven.
D Henricus Rudolphus Maria van de Ven, geboren op 27-06-1930 in eindhoven.
E Jan Victor Marie van de Ven, geboren op 24-07-1933 in eindhoven.
F Victor Bernard Marie van de Ven, geboren op 21-03-1937 in eindhoven.
 
Ardiena Petronella Gommers, geboren op 21-08-1899 in Oud en Nieuw Gastel, trouwde, 18 jaar oud, op 26-07-1918 in Strijp met Hendrik van Eck van der Sluijs, 22 jaar oud. Hendrik is geboren op 04-01-1896 in Utrecht, zoon van Gerrit Theodorus van Eck van der Sluijs en Helena Ketelaar. Hendrik is overleden. 

 

2 Marijn Gommers, fabrieksarbeider, geboren op 08-04-1875 in Oud en Nieuw Gastel. Volgt XIV-bg.

 

XIV-bg Marijn Gommers, fabrieksarbeider is geboren op 08-04-1875 in Oud en Nieuw Gastel, zoon van Antonij Gommers (zie XIII-bb) en Petronella van Beek. Marijn is overleden op 02-06-1948 in Oud en Nieuw Gastel, 73 jaar oud. Marijn:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 14-05-1900 in roosendaal met Adriana Cornelia Goderie, 25 jaar oud. Adriana is geboren op 07-02-1875 in roosendaal, dochter van Cornelis Goderie en Antonia van Dorst. Adriana is overleden op 25-03-1915 in Oud en Nieuw Gastel, 40 jaar oud.

vertrekt op 14 mei 1900 naar Oud en Nieuw Gastel

(2) trouwde, 43 jaar oud, op 20-04-1918 in Oud en Nieuw Gastel met Anna Cornelia Suijkerbuijk, 41 jaar oud. Anna is geboren op 15-11-1876 in Oud en Nieuw Gastel, dochter van Willem Suijkerbuijk en Elisabeth Voermans. Anna is overleden op 23-02-1960 in Oud en Nieuw Gastel, 83 jaar oud.

Kinderen van Marijn en Adriana:

1 Cornelis Gommers, geboren op 18-04-1901 in Oud en Nieuw Gastel. Cornelis is overleden op 21-08-1915 in Oud en Nieuw Gastel, 14 jaar oud.

2 Antonius Gommers, geboren op 31-03-1903 in Oud en Nieuw Gastel. Antonius is overleden op 31-03-1922 in Oud en Nieuw Gastel, 19 jaar oud.

3 Petrus Gommers, geboren op 22-12-1910 in Oud en Nieuw Gastel. Volgt XV-bh.

4 Antonia Wilhelmina Gommers, geboren op 22-12-1910 in Oud en Nieuw Gastel. Volgt XV-bi.

5 Franciscus Marinus Gommers, geboren op 27-10-1913 in Oud en Nieuw Gastel, overleden op 31-08-1979 in breda, 65 jaar oud. 

 

XV-bh Petrus Gommers is geboren op 22-12-1910 in Oud en Nieuw Gastel, zoon van Marijn Gommers, fabrieksarbeider (zie XIV-bg) en Adriana Cornelia Goderie. Petrus is overleden.

tweelingbroer van Antonia Wilhelmina

Petrus trouwde, 27 jaar oud, op 29-10-1938 in Oud en Nieuw Gastel met Elisabeth Johanna Lazaroms, 21 jaar oud. Elisabeth is geboren op 28-06-1917 in Oud en Nieuw Gastel, dochter van Adriaan Lazaroms, winkelier en Maria Melissen. Elisabeth is overleden op 07-12-1975 in eindhoven, 58 jaar oud.

 

XV-bi Antonia Wilhelmina Gommers is geboren op 22-12-1910 in Oud en Nieuw Gastel, dochter van Marijn Gommers, fabrieksarbeider (zie XIV-bg) en Adriana Cornelia Goderie. Antonia is overleden op 31-10-1944 in Oud en Nieuw Gastel, 33 jaar oud.

tweelingzus van Petrus

Antonia trouwde, 26 jaar oud, op 22-05-1937 in Oud en Nieuw Gastel met Adrianus Petrus Wierikx, 28 jaar oud. Adrianus is geboren op 03-01-1909 in Oud en Nieuw Gastel, zoon van Cornelis Wierikx, steenkolenhandelaar en Johanna de Bruijn, overleden op 16-01-1975 in Stampersgat, weduwnaar van Eliza Dimphna Johanna Coleta van Loenhout, 66 jaar oud. 

kinderen van Antonia en Adrianus:

1 Cornelus Marinus Franciscus Wierikx, geboren op 21-11-1938 in Stampersgat.
2 Johanna Anna Wilhelmina Wierikx, geboren op 04-10-1941 in Stampersgat.
3 Cornelia Johanna Anna Wierikx, geboren op 15-07-1944 in Stampersgat.

 

 

XIII-bc Maria Gommers is geboren op 06-04-1830 in Oud en Nieuw Gastel, dochter van Jan Gommers (zie XII-at) en Maria Lazaroms. Maria is overleden op 04-05-1916 in Oud en Nieuw Gastel, 86 jaar oud. Maria trouwde, 27 jaar oud, op 12-07-1857 in Oud en Nieuw Gastel met Johannis Veraart, 32 jaar oud. Johannis is geboren op 27-03-1825 in Oud en Nieuw Gastel, zoon van Antonij Veraart en Lucia van Zundert. Johannis is overleden op 09-12-1882 in Dinteloord, 57 jaar oud. 

Kinderen van Maria en Johannis:

1 Johanna Veraart, geboren op 07-07-1860 in Oud & Nieuw Gastel. Johanna is overleden op 09-08-1885 in Dinteloord, 25 jaar oud.
trouwt te Dinteloord op vrijdag 18 nov 1881 met Roeland Jan Geers, zoon van Adriaan Geers en Anna Cornelia Keijenburg, geboren te Steenbergen in 1853/54
bron: Paul Gommers
 
2 Adriana Veraart, geboren op 17-10-1861 in Oud & Nieuw Gastel. Adriana is overleden op 20-09-1921 in Oud & Nieuw Gastel, 59 jaar oud.
trouwt te O&N Gastel op 11 mei 1895 met Petrus Johannis Houtepen,
zoon van Cornelis Houtepen en Willemina Janssen, geboren te Dinteloord en Prinsenland in 1869/70.
bron: Paul Gommers
 
3 Adrianus Veraart, geboren op 30-01-1864 in Dinteloord. Adrianus is overleden op 23-05-1896 in Oud & Nieuw Gastel, 32 jaar oud.
trouwt te O&N Gastel op zaterdag 18 mei 1889 met Adriana van Beek,
dochter van Joseph van Beek en Elizabeth Dijkers, geboren te O&N Gastel in 1866/67.
bron: Paul Gommers
 
4 Maria Veraart, geboren op 09-04-1866 in Dinteloord. Maria is overleden op 08-09-1954 in steenbergen, 88 jaar oud.
trouwt te O&N Gastel op 18 jun 1892 met Wijnand Traets,
zoon van Johannis Traets en Johanna Embregts, geboren te O&N Gastel op 11 aug 1862, overleden te O&N Gastel op 7 aug 1894.
bron: Paul Gommers
 
5 Cornelia Veraart, geboren op 20-06-1869 in Dinteloord. Cornelia is overleden op 17-04-1920 in Oud & Nieuw Gastel, 50 jaar oud.
trouwt te O&N Gastel op zaterdag 7 sep 1895 met Petrus Akkermans,
zoon van Johannis Akkermans en Johanna Nollen, geboren te O&N Gastel op 3 jun 1861.
bron: Paul Gommers
 
6 Pieter Veraart, geboren op 12-08-1871 in Dinteloord. Pieter is overleden op 14-04-1873 in Dinteloord, 1 jaar oud. 

 

XIII-bd Johanna Gommers is geboren op 07-11-1833 in Oud en Nieuw Gastel, dochter van Jan Gommers (zie XII-at) en Maria Lazaroms. Johanna is overleden op 05-04-1929 in Oud en Nieuw Gastel, 95 jaar oud. Johanna trouwde, 31 jaar oud, op 15-05-1865 in Oud en Nieuw Gastel met Joost de Wit. Joost is een zoon van Jan de Wit en Janneke Zegboer. Joost is overleden op 27-08-1919 in Oud en Nieuw Gastel.

Kinderen van Johanna en Joost:

Johannis de Wit, geboren op 29-03-1866 in Oud en Nieuw Gastel. Johannis is overleden.

2 Johanna Maria de Wit, geboren op 23-07-1868 in Oud en Nieuw Gastel, overleden op 11-03-1896 in Oud en Nieuw Gastel, 27 jaar oud. 

3 Adriaan de Wit, geboren op 14-11-1869 in Oud en Nieuw Gastel. Adriaan is overleden op 11-02-1871 in Oud en Nieuw Gastel, 1 jaar oud.

4 Adriaan de Wit, geboren op 29-06-1871 in Oud en Nieuw Gastel. Adriaan is overleden.

5 Johanna Cornelia de Wit, geboren op 30-01-1873 in Oud en Nieuw Gastel, overleden op 01-04-1951 in Oud en Nieuw Gastel, 78 jaar oud, was gehuwd met Jan Gabriëls, geboren te Steenbergen in 1875/76.

Ouders: Kornelis Gabriëls en Anna Maria Heijmans, bron Paul Gommers

6 Antonius de Wit, geboren op 10-11-1874 in Oud en Nieuw Gastel. Antonius is overleden op 26-10-1875 in Oud en Nieuw Gastel, 11 maanden oud.

Petronella de Witgeboren op 12-05-1876 in Oud en Nieuw Gastel. Petronella is overleden op 25-08-1876 in Oud en Nieuw Gastel, 3 maanden oud.

8 Petronella de Wit, geboren op 17-12-1878 in Oud en Nieuw Gastel. Petronella is overleden op 29-09-1958 in Oud & Nieuw Gastel, 79 jaar oud, gehuwd geweest met Johannes van Hal,  geb BoZ 1881/82.
Hij is overleden te O&N Gastel op 3 sep 1953, bron: Paul Gommers.

 

 

XIII-be Cornelia Gommers is geboren op 06-04-1836 in Oud en Nieuw Gastel, dochter van Jan Gommers (zie XII-at) en Maria Lazaroms. Cornelia is overleden op 05-04-1902 in Oud en Nieuw Gastel, 65 jaar oud. Cornelia trouwde, 35 jaar oud, op 17-04-1871 in Oud en Nieuw Gastel met Antonie Wierikx, 31 jaar oud. Antonie is geboren op 06-06-1839 in Oud en Nieuw Gastel, zoon van Cornelis Wierikx en Helena van Merrienboer. Antonie is overleden op 10-04-1900 in Oud en Nieuw Gastel, 60 jaar oud.

Kinderen van Cornelia en Antonie:

1 Johannes Wierikx, geboren op 30-03-1873 in Oud en Nieuw Gastel. Johannes is overleden op 30-03-1873 in Oud en Nieuw Gastel, oud 1 uur, geen dag oud.

Helena Wierikx, geboren op 28-10-1874 in Oud en Nieuw Gastel, overleden op 05-11-1954 in Oud en Nieuw Gastel, 80 jaar oud, trouwt te O&N Gastel op zaterdag 31 aug 1895 met Magiel Aarts, zoon van Cornelis Aarts en Christoffelina Muijs. 

Hij is geboren te O&N Gastel op 7 sep 1866, overleden te O&N Gastel op 16 aug 1938.

bron Paul Gommers

 

3 Johannes Wierikx, geboren op 01-04-1876 in Oud en Nieuw Gastel. Johannes is overleden op 01-04-1876 in Oud en Nieuw Gastel, 1 uur oud, geen dag oud.

4 Maria Wierikx, geboren op 18-05-1877 in Oud en Nieuw Gastel. Maria is overleden op 01-03-1964 in Oud & Nieuw Gastel, 86 jaar oud. , trouwt te O&N Gastel op 6 sep 1902 met Adriaan Wagemakers, zoon van Pieter Wagemakers en, Poulina Hopstaken. Hij is, volgens huwelijksakte, geboren te Etten-Leur in 1869/70, en overleden te O&N Gastel op 13 jul 1956.

bron Paul Gommers

 

XIII-bf Marijn Gommers is geboren op 18-03-1846 in Oud en Nieuw Gastel, zoon van Jan Gommers (zie XII-at) en Maria Lazaroms. Marijn is overleden op 22-04-1928 in Oud en Nieuw Gastel, 82 jaar oud. Marijn trouwde, 28 jaar oud, op 22-06-1874 in Oud en Nieuw Gastel met Johanna Cornelia Balkhuijzen. Johanna is een dochter van Willem Balkhuijzen en Anna Cornelia Bakkers. 27 jaar oud. Johanna is geboren op 17-06-1847 in Oud en Nieuw Gastel, dochter van Willem Balkhuijzen en Anna Cornelia Bakkers. Johanna is overleden op 29-03-1933 in Oud en Nieuw Gastel, 85 jaar oud. 

Kinderen van Marijn en Johanna:

1 Johannes Gommers, geboren op 19-05-1875 in Oud en Nieuw Gastel. Volgt XIV-bh.

2 Willem Gommers, geboren op 11-09-1877 in Oud en Nieuw Gastel. Volgt XIV-bi.

3 Adrianus Gommers, geboren op 22-02-1880 in Oud en Nieuw Gastel. Volgt XIV-bj.

4 Cornelia Gommers, geboren op 16-01-1882 in Oud en Nieuw Gastel. Volgt XIV-bk.

5 Antonius Gommers, geboren op 22-11-1883 in Oud en Nieuw Gastel. Volgt XIV-bl.

6 Anna Maria Gommers, geboren op 27-02-1885 in Oud en Nieuw Gastel. Volgt XIV-bm.

7 Antonia Maria Gommers, geboren op 21-12-1889 in Oud en Nieuw Gastel. Volgt XIV-bn.

 

XIV-bh Johannes Gommers is geboren op 19-05-1875 in Oud en Nieuw Gastel, zoon van Marijn Gommers (zie XIII-bf) en Johanna Cornelia Balkhuijzen. Johannes is overleden op 06-08-1934 in Oud en Nieuw Gastel, 59 jaar oud. Johannes trouwde, 29 jaar oud, op 28-05-1904 in Oud en Nieuw Gastel met Petronella van Sundert, 29 jaar oud. Petronella is geboren op 25-05-1875 in Roosendaal, onwettig, naam van de vader niet vermeld; in de marge: gewettigd bij huwelijk van de ouders d.d. 06-02-1889, dochter van Adrianus van Sundert en Johanna Ossenblok. Petronella is overleden. 

Kind van Johannes en Petronella:

1 Cornelia Johanna Gommers, geboren op 13-03-1905 in Oud en Nieuw Gastel. Volgt XV-bj.

 

XV-bj Cornelia Johanna Gommers is geboren op 13-03-1905 in Oud en Nieuw Gastel, dochter van Johannes Gommers (zie XIV-bh) en Petronella van Sundert, overleden op 03-08-1991 in roosendaal, 86 jaar oud.

Cornelia trouwde, 25 jaar oud, op 10-05-1930 in Oud en Nieuw Gastel met Petrus Schoonen, 30 jaar oud. Petrus is geboren op 19-03-1900 in Oud en Nieuw Gastel, zoon van Cornelis Schoonen en Anna Cornelia Dictus, overleden op 03-06-1978 in Oud en Nieuw Gastel, 78 jaar oud. 

 

XIV-bi Willem Gommers is geboren op 11-09-1877 in Oud en Nieuw Gastel, zoon van Marijn Gommers (zie XIII-bf) en Johanna Cornelia Balkhuijzen, overleden op 03-12-1956 in Roosendaal, 79 jaar oud. Willem trouwde, 48 jaar oud, op 15-10-1925 in Oud en Nieuw Gastel met Antonia Johanna Marcelissen. 43 jaar oud. Antonia is geboren op 14-03-1882 in Oud en Nieuw Gastel, dochter van Antonij Marcelissen en Elisabeth van de Kar. Antonia is overleden op 13-06-1965 in Oud en Nieuw Gastel, 83 jaar oud. 

 

XIV-bj Adrianus Gommers is geboren op 22-02-1880 in Oud en Nieuw Gastel, zoon van Marijn Gommers (zie XIII-bf) en Johanna Cornelia Balkhuijzen. Adrianus is overleden op 04-12-1939 in Oud en Nieuw Gastel, 59 jaar oud. Adrianus trouwde, 41 jaar oud, op 30-05-1921 in oudenbosch met Wilhelmina Johanna Huijskens, 28 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 12-03-1893 in oudenbosch, dochter van Petrus Huijskens en Adriana Maria Dingenouts. Wilhelmina is overleden. 

minimaal 1 kind van Adrianus en Wilhelmina:

1 Marinus Gommers, geboren op 27-02-1922 in Oud Gastel, overleden op 23-12-2004 in Zevenbergen, 82 jaar oud. Marinus trouwde met Dimphna Petronella Cornelia Marijnissen, geboren op 19-01-1926 in Roosendaal, dochter van Antonius Matthijs Marijnissen en Joanna Cornelia van Heijbeek. Dimphna is overleden op 05-11-2008 in Roosendaal, 82 jaar oud. 
 
Kinderen van Marinus en Dimphna:
 
1 Adrie Gommers.
2 Toon Gommers.
3 Annie Gommers.
4 Willie Gommers.

 

 

XIV-bk Cornelia Gommers is geboren op 16-01-1882 in Oud en Nieuw Gastel, dochter van Marijn Gommers (zie XIII-bf) en Johanna Cornelia Balkhuijzen, overleden op 20-11-1974 in roosendaal, 92 jaar oud. Cornelia trouwde, 29 jaar oud, op 28-10-1911 in Oud en Nieuw Gastel met Willem Houtepen, 41 jaar oud. Willem is geboren op 03-03-1870 in Oud en Nieuw Gastel, zoon van Christiaan Houtepen en Adriana de Waal. Willem is overleden op 29-06-1949 in Oud en Nieuw Gastel, 79 jaar oud. 

 

XIV-bl Antonius Gommers is geboren op 22-11-1883 in Oud en Nieuw Gastel, zoon van Marijn Gommers (zie XIII-bf) en Johanna Cornelia Balkhuijzen. Antonius is overleden op 14-11-1952 in Oud en Nieuw Gastel, 68 jaar oud. Antonius trouwde, 33 jaar oud, op 05-06-1917 in Standdaarbuiten met Helena Cornelia Nuijten, 27 jaar oud. Helena is geboren op 15-06-1889 in Standdaarbuiten, dochter van Simon Nuijten en Hendrika Kouters, overleden op 05-01-1973 in steenbergen, 83 jaar oud. 

minimaal 4 kinderen van Antonius en Helena:

Marinus Gommers, geboren op 16-04-1918 in Oud Gastel, overleden op 21-03-1996 te Roosendaal, 77 jaar oud. Marinus trouwde met Adriana van der Veeken.
 
2 Henrica Cornelia Gommers, geboren op 25-02-1920, overleden op 13-01-1969 in Kruisland, 48 jaar oud. Henrica trouwde met Paulus Johannes van den Bergh, geboren omstreeks 1917. Paulus is overleden op 09-07-2001 in Steenbergen, 84 jaar oud. 
 
3 Cornelia Petronella Gommers, geboren op 03-04-1922 in Oud Gastel. Cornelia is overleden op 29-12-2009 in Roosendaal, 87 jaar oud. Cornelia trouwde met Adrianus Cornelis Maria (Janus) Ruijten. Adrianus is geboren op 08-06-1923 in Kruisland, zoon van Kornelis Ruijten en Adriana van Etten. Adrianus is overleden op 15-02-2003 in roosendaal, 79 jaar oud.
 
4 Catharina Maria Johanna Gommers, geboren op 17-02-1925 in Oud & Nieuw Gastel, dochter van Antonius Gommers en Helena Cornelia Nuijten, mogelijk overleden op 4 januari 2012 te Roosendaal.
Catharina trouwde, 23 jaar oud, op 13-10-1948 in Oud & Nieuw Gastel met Cornelis de Vet, 26 jaar oud. Cornelis is geboren op 29-12-1921 in Oud & Nieuw Gastel, zoon van Michiel de Vet en Antonia van Merrienboer. Cornelis is overleden op 06-10-2005 in Roosendaal, 83 jaar oud.
Vertrok op 4 mei 1936 naar Steenbergen.

 

 

XIV-bm Anna Maria Gommers is geboren op 27-02-1885 in Oud en Nieuw Gastel, dochter van Marijn Gommers (zie XIII-bf) en Johanna Cornelia Balkhuijzen, overleden op 26-03-1975 in Dinteloord, 90 jaar oud. Anna trouwde, 24 jaar oud, op 03-05-1909 in Dinteloord met Antonie van Opdorp, 30 jaar oud. Antonie is geboren op 03-04-1879 in Fijnaart en Heijningen, zoon van Hendricus van Opdorp en Anna Cornelia Meeuwisse. Antonie is overleden op 09-04-1942 in Dinteloord, 63 jaar oud. 

minimaal 4 kinderen van Anna en Antonie:

1 Anna Cornelia van Opdorp, geboren omstreeks 1911. Anna is overleden op 04-05-1956 in Roosendaal & Nispen, ongeveer 45 jaar oud, gehuwd geweest met Gerardus Krebbekx.
2 Cornelia Johanna van Opdorp, geboren op 06-04-1912 in Dinteloord. Cornelia is overleden op 13-03-2006 in steenbergen, 93 jaar oud, gehuwd geweest met Leonardus Petrus Krebbekx.
3 Marinus van Opdorp, geboren op 15-11-1914 in Dinteloord. Marinus is overleden op 17-11-1914 in Dinteloord, 2 dagen oud.
4 Antonia Maria van Opdorp, geboren op 19-01-1917 in Dinteloord. Antonia is overleden op 18-02-1917 in Dinteloord, 30 dagen oud. 

 

 

XIV-bn Antonia Maria Gommers is geboren op 21-12-1889 in Oud en Nieuw Gastel, dochter van Marijn Gommers (zie XIII-bf) en Johanna Cornelia Balkhuijzen. overleden op 24-03-1972 in Oud en Nieuw Gastel, 82 jaar oud. Antonia trouwde, 29 jaar oud, op 27-05-1919 in Oud en Nieuw Gastel met Cornelis Theodorus Jongmans, 31 jaar oud. Cornelis is geboren op 03-12-1887 in Standdaarbuiten, zoon van Theodorus Jongmans en Helena Santbergen. Cornelis is overleden op 22-09-1971 in Oud en Nieuw Gastel, 83 jaar oud. 

 

XII-au Jacobus Gommers, zoon van Adriaan Cornelisse Gommers (zie XI-ao) en Maria Rocks. Hij is gedoopt op 18-03-1806 in Oud en Nieuw Gastel rk. Jacobus is overleden op 11-07-1847 in Oud en Nieuw Gastel, 41 jaar oud. Jacobus:

(1) trouwde, 27 jaar oud, op 27-01-1834 in Oud en Nieuw Gastel met Helena Helmons, 27 jaar oud. Helena is een dochter van Cornelis Helmons en Maria Peemen. Zij is gedoopt op 03-05-1806 in Oud en Nieuw Gastel rk. Helena is overleden op 15-12-1837 in Oud en Nieuw Gastel, 31 jaar oud.

(2) trouwde, 32 jaar oud, op 07-01-1839 in Oud en Nieuw Gastel met Agatha Tak, 46 jaar oud. Agatha is een dochter van Quirijn Tak en Cornelia van Domburg. Zij is gedoopt op 05-10-1792 in Oud en Nieuw Gastel rk. Agatha is overleden op 22-05-1864 in Oud en Nieuw Gastel, 71 jaar oud.

Kinderen van Jacobus en Helena:

1 Cornelis Gommers, geboren op 19-04-1834 in Oud en Nieuw Gastel. Cornelis is overleden op 14-07-1837 in Oud en Nieuw Gastel, 3 jaar oud.

Maria Gommers, geboren op 20-08-1835 in Oud en Nieuw Gastel. Volgt XIII-bg.

3 Adriaan Gommers, geboren op 25-09-1836 in Oud en Nieuw Gastel. Volgt XIII-bh.

 

XIII-bg Maria Gommers is geboren op 20-08-1835 in Oud en Nieuw Gastel, dochter van Jacobus Gommers (zie XII-au) en Helena Helmons. Maria is overleden op 28-12-1919 in Fijnaart en Heijningen, 84 jaar oud. Maria trouwde, 30 jaar oud, op 25-09-1865 in Oud en Nieuw Gastel met Petrus Dam, 38 jaar oud. Petrus is geboren op 25-09-1827 in Oud en Nieuw Gastel, zoon van Petrus Dam en Maria Veraart. Petrus is overleden op 23-04-1896 in Oud en Nieuw Gastel, 68 jaar oud.

Kinderen van Maria en Petrus:

1 Anna Maria Dam, geboren op 01-11-1866 in Oud en Nieuw Gastel. Anna is overleden.
2 Helena Dam, geboren op 02-10-1867 in Oud en Nieuw Gastel, overleden op 07-01-1899 in Oud en Nieuw Gastel, 31 jaar oudtrouwt te O&N Gastel op zaterdag 24 sep 1892 met Hendrik Trouw, zoon van Leonardus Trouw en Jacoba van der Heijden. 
Hij is geboren te O&N Gastel op 1 apr 1863, overleden te O&N Gastel op 27 mei 1908.
bron Paul Gommers
Petronella Dam, geboren op 21-09-1868 in Oud en Nieuw Gastel. Petronella is overleden op 24-04-1869 in Oud en Nieuw Gastel, 7 maanden oud.
Petronella Dam, geboren op 03-10-1870 in Oud en Nieuw Gastel. Petronella is overleden op 17-04-1871 in Oud en Nieuw Gastel, 6 maanden oud.
5 ... Dam, levenloos geboren kind, geboren op 28-02-1872 in Oud en Nieuw Gastel.
6 Jacobus Dam, geboren op 03-07-1873 in Oud en Nieuw Gastel. Jacobus is overleden op 07-08-1880 in Oud en Nieuw Gastel, 7 jaar oud.
7 ... Dam, levenloos geboren kind, geboren op 19-09-1875 in Oud en Nieuw Gastel.
8 Wilhelmina Dam, geboren op 13-09-1877 in Oud en Nieuw Gastel. Wilhelmina is overleden op 22-09-1877 in Oud en Nieuw Gastel, 9 dagen oud.
9 ... Dam, levenloos geboren kind, geboren op 23-02-1879 in Oud en Nieuw Gastel.
10 Petrus Johannes Dam, geboren op 11-08-1880 in Oud en Nieuw Gastel. Petrus is overleden op 25-08-1880 in Oud en Nieuw Gastel, 14 dagen oud. 

 

 

XIII-bh Adriaan Gommers is geboren op 25-09-1836 in Oud en Nieuw Gastel, zoon van Jacobus Gommers (zie XII-au) en Helena Helmons. Adriaan is overleden op 06-04-1885 in Oud en Nieuw Gastel, 48 jaar oud. Adriaan trouwde, 37 jaar oud, op 15-06-1874 in Oud en Nieuw Gastel met Maria Catharina Oostvogels, 59 jaar oud. Maria is geboren op 16-11-1814 in rucphen, dochter van Petrus Oostvogels en Adriana Akkermans. Maria is overleden op 01-10-1899 in vught, 84 jaar oud. Maria trouwde voorheen vóór 1874 met Antonie van Minnenbreugel.

 

XII-av Antonij Gommers is geboren op 01-02-1814 in Oud en Nieuw Gastel, niet ingeschreven in het geboorteregister, zoon van Adriaan Cornelisse Gommers (zie XI-ao) en Jacoba de Bruijn. Antonij is overleden op 20-02-1890 in Oud en Nieuw Gastel, 76 jaar oud.

huwelijkse voorwaarden

Antonij trouwde, 26 jaar oud, op 17-09-1840 in Oud en Nieuw Gastel met Petronella Horians, 25 jaar oud. Petronella is geboren op 22-04-1815 in Oud en Nieuw Gastel, dochter van Johannis Horians en Petronella Elst. Petronella is overleden op 15-02-1880 in Oud en Nieuw Gastel, 64 jaar oud.

Kinderen van Antonij en Petronella:

1 Adriaan Gommers, geboren op 08-12-1840 in Oud en Nieuw Gastel. Adriaan is overleden op 18-12-1840 in Oud en Nieuw Gastel, 10 dagen oud.

2 Johanna Gommers, geboren op 21-09-1841 in Oud en Nieuw Gastel. Johanna is overleden op 06-10-1841 in Oud en Nieuw Gastel, 15 dagen oud.

3 Adriaan Gommers, geboren op 10-01-1843 in Oud en Nieuw Gastel. Adriaan is overleden op 08-01-1898 in Oud en Nieuw Gastel, 54 jaar oud.

4 Johanna Gommers, geboren op 19-09-1845 in Oud en Nieuw Gastel. Volgt XIII-bi.

5 ... Gommers, levenloos geboren kind, geboren op 23-04-1848 in Oud en Nieuw Gastel.

6 Pieter Gommers, geboren op 02-05-1849 in Oud en Nieuw Gastel. Volgt XIII-bj.

7 Petronella Gommers, geboren op 27-08-1851 in Oud en Nieuw Gastel. Volgt XIII-bk.

8 Jacobus Gommers, geboren op 19-01-1855 in Oud en Nieuw Gastel. Jacobus is overleden op 18-01-1856 in Oud en Nieuw Gastel, 11 maanden oud.

 

XIII-bi Johanna Gommers is geboren op 19-09-1845 in Oud en Nieuw Gastel, dochter van Antonij Gommers (zie XII-av) en Petronella Horians. Johanna is overleden op 24-04-1924 in Oud en Nieuw Gastel, 78 jaar oud.

huwelijksbijlagen

Bij het huwelijk van dochter Magdalena verklaart Johanna Gommers dat op de overlijdensacte abusievelijk de voornaam Albertus is weggelaten?, 
ongeveer 36 jaar (overlijden aangifte ?14 mei 1875, Cornelis Hagenaars, Cornelis Wierckx). 
Beroepen: ?van 1869; Metzelaar, ?van 1869; Metzelaar, ?van 1870; Arbeider, ?van 1871; Metzelaar, ?van 1873; Arbeider, ?tot 14 mei 1875; Metselaar
Ook Carel Albertus Flipsen genoemd.

Johanna:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 05-04-1869 in Oud en Nieuw Gastel met Karel Albertus Flipsen, 30 jaar oud. Karel is geboren op 08-07-1838 in Deventer, zoon van Jan Patis Flipsen en Magdalena Groenewoldt. Karel is overleden op 14-05-1875 in Oud en Nieuw Gastel, 36 jaar oud.

gewettigd bij huwelijk ouders op 29 augustus 1840 te Schijndel

(2) trouwde, 31 jaar oud, op 30-04-1877 in Oud en Nieuw Gastel met Pieter de Jong, 44 jaar oud. Pieter is geboren op 09-02-1833 in steenbergen, zoon van Lambert de Jong en Adriana Stadhouders. Pieter is overleden op 28-10-1901 in Oud en Nieuw Gastel, 68 jaar oud.

Kinderen van Johanna en Karel:

1 Magdalena Flipsen, geboren op 15-06-1869 in Oud en Nieuw Gastel. Magdalena is overleden op 30-01-1943 in Oud en Nieuw Gastel, 73 jaar oud.

Zij trouwt te O en N Gastel op zaterdag 14 nov 1891 met Willem van Steen, zoon van Christiaan van Steen en Maria Adriana van Ham, 
geboren te O en N Gastel op dinsdag 3 mei 1864.

bron: Paul Gommers

2 Antonius Flipsen, geboren op 11-07-1870 in Oud en Nieuw Gastel. Antonius is overleden op 23-08-1871 in Oud en Nieuw Gastel, 1 jaar oud.

3 Petronella Flipsen, geboren op 29-08-1871 in Oud en Nieuw Gastel. Petronella is overleden.

4 Nicolaas Flipsen, geboren op 19-06-1873 in Oud en Nieuw Gastel. Nicolaas is overleden op 26-07-1874 in Oud en Nieuw Gastel, 1 jaar oud.

5 Karel Flipsen, geboren op 17-10-1875 in Oud en Nieuw Gastel. Karel is overleden op 30-10-1875 in Oud en Nieuw Gastel, 13 dagen oud.

 

XIII-bj Pieter Gommers is geboren op 02-05-1849 in Oud en Nieuw Gastel, zoon van Antonij Gommers (zie XII-av) en Petronella Horians. Pieter is overleden op 16-05-1900 in Steenbergen, akte Oud en Nieuw Gastel, 51 jaar oud. Pieter trouwde, 49 jaar oud, op 15-04-1899 in Oud en Nieuw Gastel met Adriana Jongenelen, 43 jaar oud. Adriana is geboren op 18-09-1855 in Oud en Nieuw Gastel, dochter van Hendrik Jongenelen en Wilhelmina van Merrienboer. Adriana is overleden op 30-11-1945 in Oud en Nieuw Gastel, als weduwe van Cornelis van Wortel, 90 jaar oud. 

Kind van Pieter en Adriana:

1 Wilhelmina Gommers, geboren op 06-01-1884 in Oud Gastel, bij huwelijk Oud en Nieuw Gastel 15-04-1899 erkend. Wilhelmina is overleden op 13-07-1973 in Oud Gastel, 89 jaar oud. 

 

 

XIII-bk Petronella Gommers is geboren op 27-08-1851 in Oud en Nieuw Gastel, dochter van Antonij Gommers (zie XII-av) en Petronella Horians. Petronella is overleden op 16-01-1922 in Oud en Nieuw Gastel, 70 jaar oud. Petronella:

(1) trouwde, 21 jaar oud, op 03-01-1873 in Oud en Nieuw Gastel met Johannis Christiaan van Kalmthout, 23 jaar oud. Johannis is geboren op 27-10-1849 in Oud en Nieuw Gastel, zoon van ... en Elisabeth van Kalmthout. Johannis is overleden op 27-11-1880 in Oud en Nieuw Gastel, 31 jaar oud.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 01-07-1882 in Oud en Nieuw Gastel met Antonius Tak, 34 jaar oud. Antonius is geboren op 04-09-1847 in rucphen, zoon van Jacobus Tak en Maria Bom. Antonius is overleden op 31-01-1905 in Oud en Nieuw Gastel, 57 jaar oud.
 
Kinderen van Petronella en Johannis:
 
1 Elisabeth van Kalmthout, geboren op 08-05-1873 in Oud en Nieuw Gastel. Elisabeth is overleden op 01-09-1873 in Oud en Nieuw Gastel, 3 maanden oud.
2 Petronella van Kalmthout, geboren op 12-06-1874 in Oud en Nieuw Gastel. Petronella is overleden op 21-01-1936 in Oudenbosch, akte Fijnaart en Heijningen, 61 jaar oud.
3 Antonius van Kalmthout, geboren op 09-09-1875 in Oud en Nieuw Gastel. Antonius is overleden op 22-02-1939 in Oud en Nieuw Gastel, 63 jaar oud.
4 Adriana van Kalmthout, geboren op 15-04-1877 in Oud en Nieuw Gastel. Adriana is overleden.
5 Johannes Christiaan van Kalmthout, geboren op 05-12-1878 in Oud en Nieuw Gastel. Johannes is overleden op 26-01-1942 in Vught, akte Oud en Nieuw Gastel, 63 jaar oud.
6 Adrianus van Kalmthout, geboren op 04-09-1880 in Oud en Nieuw Gastel. Adrianus is overleden op 05-11-1880 in Oud en Nieuw Gastel, 2 maanden oud.
 
Kinderen van Petronella en Antonius:
 
7 Christiaan Tak, geboren op 02-03-1884 in Oud en Nieuw Gastel. Christiaan is overleden op 01-02-1954 in etten- leur, 69 jaar oud.
8 Maria Tak, geboren op 13-03-1886 in Oud en Nieuw Gastel. Maria is overleden.
9 Elizabeth Tak, geboren op 12-09-1887 in Oud en Nieuw Gastel. Elizabeth is overleden.
10 Jacobus Adrianus Tak, geboren op 12-09-1888 in Oud en Nieuw Gastel. Jacobus is overleden op 25-08-1889 in Oud en Nieuw Gastel, 11 maanden oud.
11 Johanna Petronella Tak, geboren op 26-11-1889 in Oud en Nieuw Gastel. Johanna is overleden op 23-02-1891 in Oud en Nieuw Gastel, 1 jaar oud.
12 Jacobus Tak, geboren op 16-10-1891 in Oud en Nieuw Gastel. Jacobus is overleden op 12-05-1929 in Oudenbosch, akte Oud en Nieuw Gastel, 37 jaar oud.
13 Petrus Adrianus Tak, geboren op 15-04-1893 in Oud en Nieuw Gastel. Petrus is overleden op 10-07-1893 in Oud en Nieuw Gastel, 2 maanden oud. 

 

XII-aw Petronella Gommers is geboren op 08-03-1820 in Oud en Nieuw Gastel, dochter van Adriaan Cornelisse Gommers (zie XI-ao) en Jacoba de Bruijn. Petronella is overleden op 14-04-1892 in Oud en Nieuw Gastel, 72 jaar oud. Petronella trouwde, 20 jaar oud, op 15-06-1840 in Oud en Nieuw Gastel met Cornelis Verhelst, 31 jaar oud. Cornelis is geboren op 21-09-1808 in kalmthout, zoon van Theodorus Verhelst en Cornelia van Rijsbergen. Cornelis is overleden op 23-04-1878 in Oud en Nieuw Gastel, 69 jaar oud. 

Kinderen van Petronella en Cornelis:

1 Cornelia Verhelst, geboren op 09-03-1841 in Oud en Nieuw Gastel. Cornelia is overleden op 12-09-1908 in Oud en Nieuw Gastel, 67 jaar oud, trouwt te O&N Gastel op donderdag 16 mei 1872 met Cornelis Rockx, zoon van Johannis Rockx en Anna van Zantvliet, 
geboren te O&N Gastel op maandag 17 apr 1837, overleden te O&N Gastel op donderdag 8 jun 1893, bron: Paul Gommers
2 Jacoba Verhelst, geboren op 11-05-1842 in Oud en Nieuw Gastel. Jacoba is overleden op 02-07-1914 in Oud en Nieuw Gastel, 72 jaar oud, trouwt te O&N Gastel op 19 aug 1867 met Petrus Temeldili, zoon van Petrus Temeldili en Wilhelmina Gommeren, geboren te Roosendaal, bron: Paul Gommers
3 Theodorus Verhelst, geboren op 30-04-1844 in Oud en Nieuw Gastel. Theodorus is overleden op 21-09-1915 in Oud en Nieuw Gastel, 71 jaar oud, trouwt te O&N Gastel op 2 mei 1870 met Francijna van Hooijdonk, dochter van Adriaan van Hooijdonk en Dijmphna Hasselton, 
geboren te O&N Gastel in 1846/47, overleden te O&N Gastel op 15 aug 1912.
bron: Paul Gommers
Adriana Verhelst, geboren op 11-03-1846 in Oud en Nieuw Gastel. Adriana is overleden.
5 Petrus Verhelst, geboren op 01-04-1848 in Oud en Nieuw Gastel. Petrus is overleden op 09-03-1921 in Oud en Nieuw Gastel, 72 jaar oudtrouwt te O&N Gastel op zaterdag 5 aug 1882 met Maria Jongenelen, 
dochter van Wilhelmina van Merriënboer en als dochter erkend op 1 sep 1870
bij Wilhelmina’s huwelijk met Hendrik Jongenelen, geboren te O&N Gastel op 20 feb 1850, bron: Paul Gommers
6 Carel Verhelst, geboren op 09-11-1849 in Oud en Nieuw Gastel. Carel is overleden op 08-10-1864 in Oud en Nieuw Gastel, 14 jaar oud.
7 Maria Verhelst, geboren op 19-03-1851 in Oud en Nieuw Gastel. Maria is overleden op 01-01-1853 in Oud en Nieuw Gastel, 1 jaar oud.
8 Hendrik Verhelst, geboren op 11-08-1852 in Oud en Nieuw Gastel. Hendrik is overleden op 11-02-1855 in Oud en Nieuw Gastel, 2 jaar oud.
9 Maria Verhelst, geboren op 30-09-1853 in Oud en Nieuw Gastel. Maria is overleden op 31-01-1932 in Oud en Nieuw Gastel, 78 jaar oud, trouwt te O&N Gastel op zaterdag 24 jul 1886 met Antonij Kuijlen, 
zoon van Johannes Kuijlen en Maria de Waal, geboren te O&N Gastel op 2 apr 1853, overleden te O&N Gastel op 28 nov 1918, bron: Paul Gommers
10 Antonij Verhelst, geboren op 23-10-1854 in Oud en Nieuw Gastel. Antonij is overleden op 19-07-1924 in Oud en Nieuw Gastel, 69 jaar oud, trouwt te O&N Gastel op zaterdag 7 apr 1888 met Maria van Merriënboer, dochter van Johannis van Merriënboer en Antonetta Dime / Dirne, geboren te O&N Gastel op 9 nov 1862, Overleden te Fijnaart en Heijningen op 12 okt 1954. Zij was bij haar overlijden gehuwd met Johannes Dierks, bron: Paul Gommers.
11 Adriaan Verhelst, geboren op 05-09-1856 in Oud en Nieuw Gastel. Adriaan is overleden op 09-09-1856 in Oud en Nieuw Gastel, 4 dagen oud.
12 Gerard Verhelst, geboren op 05-09-1856 in Oud en Nieuw Gastel. Gerard is overleden op 23-08-1857 in Oud en Nieuw Gastel, 11 maanden oud.
13 Anna Catharina Verhelst, geboren op 02-04-1858 in Oud en Nieuw Gastel. Anna is overleden op 09-02-1924 in hoeven, 65 jaar oud, trouwt te O&N Gastel op zaterdag 8 apr 1893 met Joannes Vermunt, 
zoon van Cornelis Vermunt en Pietronella Faijaars, geboren te Etten-Leur op vrijdag 25 mrt 1859, overleden te Oudenbosch op 17 okt 1938, bron: Paul Gommers
14 Johanna Verhelst, geboren op 30-04-1859 in Oud en Nieuw Gastel. Johanna is overleden op 08-02-1934 in Oud en Nieuw Gastel, 74 jaar oud, trouwt te O&N Gastel op zaterdag 16 apr 1887 met Johannes van Hal, 
zoon van Marijn van Hal en Geertruida Nollen, geboren te O&N Gastel in 1859/61, bron: Paul Gommers
15 Petronella Verhelst, geboren op 19-02-1862 in Oud en Nieuw Gastel. Petronella is overleden. 

 

XII-ax Jacoba Gommers is geboren op 21-04-1822 in Oud en Nieuw Gastel, dochter van Adriaan Cornelisse Gommers (zie XI-ao) en Jacoba de Bruijn. Jacoba is overleden op 21-12-1894 in Oud en Nieuw Gastel, 72 jaar oud. Jacoba trouwde, 27 jaar oud, op 03-06-1849 in Oud en Nieuw Gastel met Jacobus Horians. Jacobus is een zoon van Antonij Horians en Antonia Cappoen. Jacobus is overleden op 23-11-1892 in Oud en Nieuw Gastel.

Kinderen van Jacoba en Jacobus:

1 Antonij Horians, geboren op 05-03-1850 in Oud en Nieuw Gastel. Antonij is overleden op 03-12-1856 in Oud en Nieuw Gastel, 6 jaar oud.
2 Adriaan Horians, geboren op 28-04-1851 in Oud en Nieuw Gastel. Adriaan is overleden op 28-05-1853 in Oud en Nieuw Gastel, gestorven als dochter adriana, 2 jaar oud.
3 Cornelis Horians, geboren op 24-10-1852 in Oud en Nieuw Gastel. Cornelis is overleden op 22-02-1853 in Oud en Nieuw Gastel, 3 maanden oud.
4 Jacoba Horians, geboren op 04-11-1853 in Oud en Nieuw Gastel. Jacoba is overleden op 07-07-1936 in Oud en Nieuw Gastel, 82 jaar oud, trouwt te O&N Gastel op 4 okt 1875 met Dingeman Hack, zoon van Johannis Hack en Wilhelmina Verholen. 
Hij is geb te O&N Gastel op 14 jan 1853; overleden te O&N Gastel op 7 feb 1932.
bron Paul Gommers.
5 Cornelius Horians, geboren op 29-10-1854 in Oud en Nieuw Gastel. Cornelius is overleden op 01-01-1856 in Oud en Nieuw Gastel, 1 jaar oud.
6 Adriaan Horians, geboren op 29-10-1854 in Oud en Nieuw Gastel. Adriaan is overleden op 11-11-1854 in Oud en Nieuw Gastel, 13 dagen oud.
7 Antonia Horians, geboren op 12-06-1856 in Oud en Nieuw Gastel. Antonia is overleden op 21-07-1940 in Oud en Nieuw Gastel, 84 jaar oud, trouwt te O&N Gastel op 27 jan 1879 met Pieter van Loenhout, zoon van Adriaan van Loenhout en Maria Cornelia Verhagen.
Hij is geboren te Nieuw Vossemeer (datum?) en overleden te O&N Gastel op 6 dec 1930.
bron Paul Gommers
8 Adriana Horians, geboren op 26-07-1857 in Oud en Nieuw Gastel. Adriana is overleden op 25-02-1858 in Oud en Nieuw Gastel, 6 maanden oud.
9 Antonij Horians, geboren op 04-03-1859 in Oud en Nieuw Gastel. Antonij is overleden op 02-10-1930 in Oud en Nieuw Gastel, 71 jaar oud, trouwt te O&N Gastel op 20 apr 1895 met Johanna van Hal, dochter van Marijn van Hal en Geertruida Nollen. 
Zij is geboren te O&N Gastel op 20 sep 1861; overleden te O&N Gastel op 18 apr 1943.
bron Paul Gommers
10 Adriaan Horians, geboren op 01-03-1860 in Oud en Nieuw Gastel. Adriaan is overleden op 13-04-1860 in Oud en Nieuw Gastel, 1 maand oud.
11 Johannis Horians, geboren op 07-05-1862 in Oud en Nieuw Gastel. Johannis is overleden op 23-09-1862 in Oud en Nieuw Gastel, 4 maanden oud.
12 Maria Horians, geboren op 10-05-1863 in Oud en Nieuw Gastel. Maria is overleden op 27-11-1864 in Oud en Nieuw Gastel, 1 jaar oud. 

 

XII-ay Maria Gommers is geboren op 22-05-1825 in Oud en Nieuw Gastel, dochter van Adriaan Cornelisse Gommers (zie XI-ao) en Jacoba de Bruijn. Maria is overleden op 03-05-1863 in Oud en Nieuw Gastel, 37 jaar oud. Maria trouwde, 34 jaar oud, op 13-11-1859 in Oud en Nieuw Gastel met Johannis Speek. 34 jaar oud, geboren op 26-08-1825 in Oud en Nieuw Gastel, zoon van Marijn Speek en Petronella Bielok. Johannis is overleden op 04-10-1902 in Oud en Nieuw Gastel, 77 jaar oud. 

Kinderen van Maria en Johannis:

1 Marijn Speek, geboren op 08-09-1860 in Oud en Nieuw Gastel, overleden op 23-09-1939 in Oud en Nieuw Gastel, 79 jaar oud.

Hij trouwt te O&N Gastel op zaterdag 7 mei 1892 met Catharina Hagenaars, dochter van
Cornelis Hagenmaard en Johanna Verkaart, geboren te O&N Gastel op zaterdag 10 okt 1857, overleden te O&N Gastel op zaterdag 15 dec 1928, bron: Paul Gommers

2 Jacoba Speek, geboren op 08-08-1862 in Oud en Nieuw Gastel. Jacoba is overleden op 06-04-1871 in Oud en Nieuw Gastel, 8 jaar oud.

 

XI-ap Pieter Gommers, zoon van Cornelis Pieter Gommers (zie X-aj) en Maria Jacobus van Sundert. Hij is gedoopt op 18-05-1774 in Oudenbosch rk. Pieter is overleden op 30-04-1809 in Oud en Nieuw Gastel rk, 34 jaar oud. Pieter trouwde, 29 jaar oud, op 10-07-1803 in Oud en Nieuw Gastel schepenbank en rk met Willelmina van Merriënboer, 26 jaar oud, nadat zij op 25-06-1803 in Oud en Nieuw Gastel schepenbank en rk in ondertrouw zijn gegaan. Willelmina is een dochter van Joseph van Merriënboer en Helena Roelen. Zij is gedoopt op 12-01-1777 in Oud en Nieuw Gastel rk. Willelmina is overleden op 15-08-1861 in Oud en Nieuw Gastel, 84 jaar oud.

Kinderen van Pieter en Willelmina:

1 Josephus Gommers. Hij is gedoopt op 11-11-1803 in Oud en Nieuw Gastel rk, get: Joannes van Merienboer en Elisabetha van Merienboer. Josephus is overleden, tweelingbroer van Maria.

2 Maria Gommers, gedoopt op 11-11-1803 in Oud en Nieuw Gastel rk, get: Cornelius Gommers en Anthonia StadhouwersVolgt XII-az.

3 Helena Gommers. Zij is gedoopt op 21-01-1807 in Oud en Nieuw Gastel rk, get: Cornelius Gommers en Elisabetha van Merienboer. Helena is overleden op 16-10-1826 in Oud en Nieuw Gastel, 19 jaar oud.
 
4 Cornelius Gommers. Hij is gedoopt op 11-06-1808 in Oud en Nieuw Gastel rk, get: Woutherus van Merienboer en Jacoba van Steen. Cornelius is overleden. 

 

XII-az Maria Gommers, dochter van Pieter Gommers (zie XI-ap) en Willelmina van Merriënboer. Zij is gedoopt op 11-11-1803 in Oud en Nieuw Gastel rk, get: Cornelius Gommers en Anthonia Stadhouwers. Maria is overleden op 20-10-1882 in Oud en Nieuw Gastel, 78 jaar oud, tweelingzus van Josephus

huwelijkse voorwaarden

 

Maria trouwde, 26 jaar oud, op 18-05-1830 in Oud en Nieuw Gastel met Petrus Gommeren, 27 jaar oud. Petrus is een zoon van Adriaan Gommeren en Joanna van Welt. Hij is gedoopt op 04-09-1802 in Oud en Nieuw Gastel rk. Petrus is overleden op 29-12-1873 in Oud & Nieuw Gastel, 71 jaar oud.

Kinderen van Maria en Petrus:
 
1 Petronella Gommeren, geboren op 18-03-1831 in Oud & Nieuw Gastel. Petronella is overleden op 24-05-1834 in Oud & Nieuw Gastel, 3 jaar oud.
2 Adriaan Gommeren, geboren op 16-07-1832 in Oud & Nieuw Gastel. Adriaan is overleden op 04-07-1834 in Oud & Nieuw Gastel, 1 jaar oud.
3 Johannis Gommeren, geboren op 08-08-1833 in Oud & Nieuw Gastel. Johannis is overleden op 25-09-1859 in Oud & Nieuw Gastel, 26 jaar oud.
4 Adriaan Gommeren, geboren op 03-11-1834 in Oud & Nieuw Gastel. Adriaan is overleden op 14-08-1866 in Oud & Nieuw Gastel, 31 jaar oud.
5 Pieter Gommeren, geboren op 10-04-1836 in Oud & Nieuw Gastel. Pieter is overleden op 29-12-1894 in Oud & Nieuw Gastel, 58 jaar oud, was gehuwd met Cornelia Peemen.
6 Cornelis Gommeren, geboren op 06-10-1837 in Oud & Nieuw Gastel. Cornelis is overleden op 25-04-1907 in Oud & Nieuw Gastel, 69 jaar oud, was gehuwd met Geertruijda Huijskens.
Willem Gommeren, geboren op 07-12-1839 in Oud & Nieuw Gastel. Willem is overleden op 03-04-1906 in Oud & Nieuw Gastel, 66 jaar oud, was gehuwd met Anna Cornelia Dingemans.
8 Marijn Gommeren, geboren op 30-07-1841 in Oud & Nieuw Gastel. Marijn is overleden op 15-03-1843 in Oud & Nieuw Gastel, 1 jaar oud.
9 Wilhelmina Gommeren, geboren op 05-11-1842 in Oud & Nieuw Gastel. Wilhelmina is overleden op 13-12-1923 in Oud & Nieuw Gastel, 81 jaar oud, was gehuwd met Johannis Hagenaars.
10 Johanna Gommeren, geboren op 13-11-1846 in Oud & Nieuw Gastel. Johanna is overleden op 12-11-1908 in Oud & Nieuw Gastel, 61 jaar oud.
11 Marijn Gommeren, geboren op 30-04-1848 in Oud & Nieuw Gastel. Marijn is overleden op 03-03-1851 in Oud & Nieuw Gastel, 2 jaar oud. 

 

 

XI-aq Elisabeth Gommers, dochter van Cornelis Pieter Gommers (zie X-aj) en Maria Jacobus van Sundert. Zij is gedoopt op 21-08-1777 in Oud en Nieuw Gastel rk. Elisabeth is overleden op 25-06-1834 in Oud en Nieuw Gastel, 56 jaar oud. Elisabeth trouwde, 24 jaar oud, op 07-03-1802 in Oud en Nieuw Gastel schepenbank en rk met Christophorus Rocks, 26 jaar oud, nadat zij op 13-02-1802 in Oud en Nieuw Gastel schepenbank en rk in ondertrouw zijn gegaan. Christophorus is een zoon van Joannes Rocks en Eva Huijskens. Hij is gedoopt op 24-12-1775 in Oud en Nieuw Gastel rk. Christophorus is overleden op 27-03-1826 in Oud en Nieuw Gastel, 50 jaar oud.

Kinderen van Elisabeth en Christophorus:

1 Joanna Rocks. Zij is gedoopt op 23-05-1801 in Oud en Nieuw Gastel rk. Joanna is overleden.

2 Joannes Rocks. Hij is gedoopt op 30-07-1802 in Oud en Nieuw Gastel rk. Joannes is overleden.

3 Maria Rocks. Zij is gedoopt op 15-10-1803 in Oud en Nieuw Gastel rk. Maria is overleden.

4 Cornelius Rocks. Hij is gedoopt op 25-11-1805 in Oud en Nieuw Gastel rk. Cornelius is overleden.

5 Eva Rocks. Zij is gedoopt op 15-01-1808 in Oud en Nieuw Gastel rk. Eva is overleden.

6 Petronella Rocks, geboren op 06-02-1816 in Oud en Nieuw Gastel. Petronella is overleden.

7 Jacobus Rocks, geboren op 04-06-1819 in Oud en Nieuw Gastel. Jacobus is overleden.

 

XI-ar Willem Gommers, zoon van Cornelis Pieter Gommers (zie X-aj) en Maria Jacobus van Sundert. Hij is gedoopt op 24-09-1785 in Oud en Nieuw Gastel rk. Willem is overleden op 22-01-1833 in Oud en Nieuw Gastel, 47 jaar oud. Willem trouwde, 30 jaar oud, op 12-05-1816 in Oud en Nieuw Gastel met Johanna Aarsen, ongeveer 32 jaar oud. Johanna is een dochter van Jan Aarsen en Cornelia van Oosterhout. Zij is gedoopt omstreeks 1784. Johanna is overleden op 05-01-1839 in Oud en Nieuw Gastel, ongeveer 55 jaar oud.

Kinderen van Willem en Johanna:

1 Maria Gommers, geboren op 15-02-1817 in Oud en Nieuw Gastel. Maria is overleden op 15-02-1817 in Oud en Nieuw Gastel, ca. 5 uren oud, geen dag oud.

2 Maria Gommers, geboren op 22-11-1819 in Oud en Nieuw Gastel. Maria is overleden op 18-09-1912 in Oud en Nieuw Gastel, 92 jaar oud.

 

XI-as Joanna Gommers, dochter van Cornelis Pieter Gommers (zie X-aj) en Maria Jacobus van Sundert. Zij is gedoopt op 01-12-1792 in Oud en Nieuw Gastel rk. Joanna is overleden op 18-11-1882 in Oudenbosch, 89 jaar oud. Joanna trouwde, 18 jaar oud, op 07-04-1811 in Oudenbosch met Johannes Jan Timmermans, 22 jaar oud. Johannes is een zoon van Joannes Timmermans en Petronilla Franken. Hij is gedoopt op 03-02-1789 in oudenbosch. Johannes is overleden op 12-03-1870 in Oudenbosch, 81 jaar oud.

Kinderen van Joanna en Johannes:

Maria Timmermans is geboren op 28-02-1812 in Oud en Nieuw Gastel, Maria is overleden op 01-01-1899 in Zevenbergen, 86 jaar oud. Maria trouwde, 32 jaar oud, op 10-05-1844 in Zevenbergen met Adrianus Schouwenaars. Adrianus is een zoon van Adam Schouwenaars en Antonia van den Hout. Adrianus is overleden op 03-06-1849 te Zevenbergen. 

Johannes Timmermans is geboren op 11-08-1814 in Oudenbosch, Johannes is overleden op 13-06-1873 in Oudenbosch, 58 jaar oud. Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 06-05-1838 in Oudenbosch met Anna Maria Pruijmboom, 22 jaar oud. Anna is geboren op 12-09-1815 in Oudenbosch, dochter van Hendrik Pruijmboom en Magdalena van Nesberg. Anna is overleden op 29-10-1905 te Oudenbosch 90 jaar oud.

3 Pieter Timmermans, geboren op 11-11-1817 in Oudenbosch. Pieter is overleden op 24-02-1818 in Oudenbosch, 3 maanden oud.

Cornelis Timmermans is geboren op 11-11-1817 in oudenbosch, Cornelis is overleden op 26-09-1856 in Oudenbosch, 38 jaar oud. Cornelis trouwde met Petronella Snepvangers. Petronella is geboren op 22-10-1824 in Zundert, dochter van Jacobus Snepvangers en Josina Schrauwen. Petronella is overleden op 04-03-1892 in Oudenbosch, 67 jaar oud.

5 Pieter Timmermans, geboren op 23-02-1819 in Oudenbosch. Pieter is overleden op 11-05-1832 in Odenbosch, 13 jaar oud.

Petronella Timmermans is geboren op 16-10-1820 in oudenbosch, Petronella is overleden op 25-12-1881 in Oudenbosch, 61 jaar oud. Petronella trouwde, 32 jaar oud, op 07-08-1853 in Oudenbosch met Cornelis Vriens. Cornelis is een zoon van Cornelis Vriens en Maria Beraat. Cornelis is overleden op 15-11-1883 in Oudenbosch.

Johanna Timmermans is geboren op 23-03-1822 in Oudenbosch, Johanna is overleden op 08-04-1876 in Oudenbosch, 54 jaar oud. Johanna trouwde, 32 jaar oud, op 07-05-1854 in Oudenbosch met Johannes de Veth, 30 jaar oud. Johannes is geboren op 18-10-1823 in Oudenbosch, zoon van Theodorus de Veth en Maria Boers. Johannes is overleden op 30-11-1879 te Oudenbosch 56 jaar oud, weduwnaar van Anna Cornelia Vroegrijp, bron: Paul Gommers.

Jacobus Timmermans is geboren op 07-08-1823 in Oudenbosch,Jacobus is overleden op 13-09-1859 in Oudenbosch, 36 jaar oud. Jacobus trouwde, 33 jaar oud, op 23-11-1856 in Oudenbosch met Johanna Heijnen, 25 jaar oud. Johanna is geboren op 10-12-1830 in Oudenbosch, dochter van Pieter Heijnen en Maria Calis. Johanna is overleden op 23-04-1922 in Oudenbosch, 91 jaar oud.

Dingena Timmermans is geboren op 04-03-1825 in Oudenbosch, Dingena is overleden op 09-05-1901 in Oudenbosch, 76 jaar oud. Dingena trouwde met Petrus van der Logt. Petrus is overleden op 23-05-1876 te Oudenbosch 53 jaar oud.

10 Cornelia Timmermans, geboren op 06-06-1826 in oudenbosch. Cornelia is overleden op 06-05-1832 in oudenbosch, 5 jaar oud.

11 Willem Timmermans, geboren op 10-03-1828 in oudenbosch. Willem is overleden op 12-06-1832 in oudenbosch, 4 jaar oud.

12 Adriana Timmermans, geboren op 13-06-1829 in oudenbosch. Adriana is overleden op 27-04-1832 in oudenbosch, 2 jaar oud.

13 Antonij Timmermans is geboren op 27-08-1831 in oudenbosch, . Antonij is overleden op 21-01-1904 in oudenbosch, 72 jaar oud. Antonij trouwde met Johanna Dijkers. Johanna is overleden op 07-05-1892 te Oudenbosch 62 jaar oud.

14 Pieter Timmermans, geboren op 07-11-1833 in oudenbosch. Pieter is overleden op 12-03-1835 in oudenbosch, 1 jaar oud.

 

 

X-ak Adriaen Peeter Gommers, zoon van Peter Gommarus Petrus Gommers (zie IX-ax) en Maria Claes Wagemakers. Hij is gedoopt op 10-02-1749 in Gr-Zundert rk, get: Jan Andries van Sprundel en Henrica Peter Gommers. Adriaen is overleden op 03-08-1823 in zundert, 74 jaar oud.

 

doop: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-31114-548-67?cc=2037960&wc=SM48-FMS:1292676104,346632101,954371001

Adriaen trouwde, 30 jaar oud, op 17-01-1780 in Zundert schepenbank en rk met Cornelia Anthonij Buermans, 23 jaar oud, nadat zij op 31-12-1779 in Zundert schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Cornelia is een dochter van Antonius Petri Buermans en Henrica Haest. Zij is gedoopt op 20-01-1756 in Gr-Zundert rk, get: Joannes Wezenbeek en Joanna Catharina Haest. Cornelia is overleden, 49 jaar oud. Zij is begraven op 12-08-1805 in zundert.

Kinderen van Adriaen en Cornelia:

1 Cornelia Gommers, gedoopt op 07-06-1780 in Gr-Zundert rk, get: Petrus Gommers en Henrica Haest. Volgt XI-at.

2 Johanna Maria Gommers, gedoopt op 20-02-1783 in Gr-Zundert rk, get: Antonius Buurmans, Anna Maria Wagemaeckers. Volgt XI-au.

3 Anna Adriaan Gommers, gedoopt op 15-12-1785 in Gr-Zundert rk, get: Adrianus Petri Gommers en Joanna Maria Buurmans. Volgt XI-av.

4 Petronella Christina Gommers, gedoopt op 25-12-1788 in Gr-Zundert rk, get: Joannes Buurmans en Allegundis Gommers. Volgt XI-aw.

5 Antonia Gommers, gedoopt op 02-02-1792 in Gr-Zundert rk, get: Jacobus Buurmans en Antonia Boenders. Volgt XI-ax.

6 Petrus Gommers. Hij is gedoopt op 24-11-1794 in Gr-Zundert rk, get: Petrus Buurmans en Anna Catharina Kuppens. Petrus is overleden, 13 jaar oud. Hij is begraven op 17-01-1808 in gr-zundert.

7 Henrica Gommers, gedoopt op 25-12-1797 in Gr-Zundert rk, get: Nicolaus Gommers en Anna de Jongh. Volgt XI-ay.

 

XI-at Cornelia Gommers, dochter van Adriaen Peeter Gommers (zie X-ak) en Cornelia Anthonij Buermans. Zij is gedoopt op 07-06-1780 in Gr-Zundert rk, get: Petrus Gommers en Henrica Haest. Cornelia is overleden op 03-08-1855 in zundert, 75 jaar oud.

NAZ Akte 112 dd.16.09.1820
Cornelia Gommers, huisvrouw van Jan Vergouwen, herbergier te Wernhout,
geassisteerd met haar vader Adriaan Gommers, mits de absentie van haar man,
genoemd als erfgenamen van wijlen Cornelia Buurmans,
die getrouwd is geweest met de voorn. Adriaan Gommers.

bron: Harrie Roelands.

Cornelia trouwde, 26 jaar oud, op 12-01-1807 in Zundert schepenbank en rk met Jan Jacobus Vergouwen, 25 jaar oud, nadat zij op 13-12-1806 in Zundert schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Jan is een zoon van Jacobus Vergouwen en Cornelia Joannis van den Broeck. Hij is gedoopt op 16-02-1781 in Gr-Zundert rk, get: Christianus van den Broeck en Jacoba Wilhelma van den Broeck. Jan is overleden op 21-11-1858 in zundert, 77 jaar oud.

 

NAZ Akte 33+40 dd...03.1813
betreft verkoop door de kinderen van de nagelaten goederen van hun ouders,
o.m. genoemd Johannes Vergouwen.

 

Zundert ORA 1358 Not. Akte 24 dd.27.03.1819
Gabriel Janssens, schoenmaker, wonende te Loenhout, heeft verkocht Johannes Vergouwen, herbergier, wonende te Wernhout, een huizinge met hof en erve, groot ca 80 roeden, gestaan en gelegen te Wernhout, belendende west Casper en Jan Dam.

 

Zundert ORA 1358 Not. Akte 26 dd.30.03.1819
Johannes Vergouwen, herbergier te Wernhout, heeft een schuld aan Jacobus Kerstens, medisch dokter, wonende te Breda, van 1000 gulden.

 

Zundert ORA 1358 Not. Akte 3 dd.04.01.1826
Johannes Vergouwen, herbergier te Wernhout, heeft verkocht Cornelis de Jong,
koopman en winkelier te Wernhout een huizinge, hof en erve, ca 11 roeden en 35 ellen, gestaan en gelegen te Wernhout, west Caspar Dam en noord de Steenweg, voor 400 gld.

 

bron: Harrie Roelands.

 

Kinderen van Cornelia en Jan:

1 Christianus Vergouwen. Hij is gedoopt op 15-01-1808 in Gr-Zundert rk, get: Adrianus Gommers en Cornelia van den Broeck. Christianus is overleden op 29-09-1812 in zundert, 4 jaar oud.

2 Jacobus Vergouwen, geboren op 06-12-1811 in zundert. Jacobus is overleden.

 

XI-au Johanna Maria Gommers, dochter van Adriaen Peeter Gommers (zie X-ak) en Cornelia Anthonij Buermans. Zij is gedoopt op 20-02-1783 in Gr-Zundert rk, get: Antonius Buurmans, Anna Maria Wagemaeckers. Johanna is overleden op 15-04-1867 in etten en Leur, 84 jaar oud.

 

NAZ Akte 112 dd.16.09.1820
Maria Gommers, huisvrouw van Bartholomeus Vermunt op de Leur,
genoemd als erfgename van wijlen Cornelia Buurmans,
die getrouwd is geweest met Adriaan Gommers, haar vader.

 

bron: Harrie Roelands.

 

Johanna trouwde, 31 jaar oud, op 29-01-1815 in rijsbergen met Bartholomeus Vermunt, 33 jaar oud. Bartholomeus is een zoon van Antonius Bartholomeus Vermunt en Wilhelmina Marinus Aerts. Hij is gedoopt op 17-08-1781 in Etten rk, get: Bartholomeus Antonii Vermunt en Joanna Joannis Kastermans. Bartholomeus is overleden op 08-10-1832 in Etten & Leur, 51 jaar oud. 

Kinderen van Johanna en Bartholomeus:

1 Antonie Vermunt, geboren op 08-10-1815 in etten en Leur. Antonie is overleden.

2 Cornelis Vermunt, geboren op 26-09-1818 in etten en Leur. Cornelis is overleden.

3 Cornelia Vermunt, geboren op 17-08-1821 in etten en Leur. Cornelia is overleden.

4 Adriana Vermunt, geboren op 17-03-1828 in etten en Leur. Adriana is overleden.

 

XI-av Anna Adriaan Gommers, dochter van Adriaen Peeter Gommers (zie X-ak) en Cornelia Anthonij Buermans. Zij is gedoopt op 15-12-1785 in Gr-Zundert rk, get: Adrianus Petri Gommers en Joanna Maria Buurmans. Anna is overleden op 04-01-1873 in Roosendaal, als Anna Cornelia Gommers weduwe van Johannes Freijters, ouders van de overledene zijn de comparant onbekend, 87 jaar oud.

 

NAZ Akte 112 dd.16.09.1820
Anna Gommers, huisvrouw van Jan Anthonis Frijters te Zundert,
genoemd als erfgename van wijlen Cornelia Buurmans, weduwe Adriaan Gommers.

 

bron: Harrie Roelands.

Anna:

(1) begon een relatie, 19 of 20 jaar oud, in 1805 in nooit gehuwd met Petrus van Ginder. Petrus is geboren in nispen. Petrus is overleden.

(2) trouwde, 23 jaar oud, op 30-01-1809 in Zundert schepenbank en rk met Jan Anthonij Frijters, 30 jaar oud, nadat zij op 14-01-1809 in Zundert schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Jan is een zoon van Anthonis Frijters en Wilhelmina Stoffelen. Hij is gedoopt op 08-02-1778 in Gr-Zundert rk, get: Adrianus Jacobi Hoppenbrouwers en Catharina Antoni Oostvogels. Jan is overleden op 31-08-1829 in zundert, 51 jaar oud.

 

NAZ Akte 52 61 78 dd.05.09.1814
betreft verkoop huizinge, schure, stallinge, bakhuis, hof en aanstede, gestaan en gelegen op de Wildert,
door de kinderen wijlen Anthonis Frijters en Wilhelmina Stoffelen, met name Johannes, Lucia,
h.v. Cornelis Kerstens, Jacobus, Dingna en Anthony.

 

bron: Harrie Roelands.

 

kind van Anna en Petrus:

1 Petrus van Ginder. Hij is gedoopt op 16-08-1806 in Gr-Zundert rk onwettig, get: Adrianus Gommers en Maria Gommers. Petrus is overleden op 19-08-1820 in Zundert, aangevers waren Jan Frijters en Pieter Schrauwen, 14 jaar oud.

kinderen van Anna en Jan:

2 Cornelis Frijters. Hij is gedoopt op 16-03-1809 in Gr-Zundert rk, get: Antonius Freijters en Antonia Gommers. Cornelis is overleden.

3 Dimphna Frijters, geboren op 25-12-1811 in zundert. Dimphna is overleden op 23-03-1813 in zundert, 1 jaar oud.

4 Antonius Frijters, geboren op 27-04-1814 in zundert. Antonius is overleden op 15-04-1867 in Roosendaal, moeder wordt Anna Cornelia Gommers genoemd, 52 jaar oud.

 

XI-aw Petronella Christina Gommers, dochter van Adriaen Peeter Gommers (zie X-ak) en Cornelia Anthonij Buermans. Zij is gedoopt op 25-12-1788 in Gr-Zundert rk, get: Joannes Buurmans en Allegundis Gommers. Petronella is overleden op 23-04-1862 in zundert, 73 jaar oud.

NAZ Akte 112 dd.16.09.1820
Petronella Gommers, huisvrouw van Pieter Wagemakers,
genoemd als erfgename van wijlen Cornelia Buurmans,
weduwe wijlen Adriaan Gommers.


bron: Harrie Roelands.

Petronella trouwde, 24 jaar oud, op 30-08-1813 in zundert met Petrus Wagemakers, 23 jaar oud. Petrus is een zoon van Jacobus Wagemakers en Catharina Damen. Hij is gedoopt op 10-07-1790 in Gr-Zundert rk, get: Petrus Herijgers en Elisabeth Damen. Petrus is overleden op 02-02-1855 in zundert, 64 jaar oud.

Kinderen van Petronella en Petrus:

1 Catharina Wagemakers, geboren op 03-08-1814 in zundert. Catharina is overleden.

2 Johannes Wagemakers, geboren op 16-10-1818 in zundert. Johannes is overleden.

Cornelia Wagemakers, geboren op 23-01-1820 in zundert. Cornelia is overleden.

4 Antonia Wagemakers, geboren op 02-10-1822 in zundert. Antonia is overleden.

5 Adriaan Wagemakers, geboren op 14-05-1825 in zundert. Adriaan is overleden.

6 Jacoba Wagemakers, geboren op 07-05-1829 in zundert. Jacoba is overleden.

 

XI-ax Antonia Gommers, dochter van Adriaen Peeter Gommers (zie X-ak) en Cornelia Anthonij Buermans. Zij is gedoopt op 02-02-1792 in Gr-Zundert rk, get: Jacobus Buurmans en Antonia Boenders. Antonia is overleden op 23-02-1863 in zundert, 71 jaar oud.

 

NAZ Akte 112 dd.16.09.1820
Antonetta Gommers, huisvrouw van Cornelis Pinxteren te Zundert,
genoemd als erfgename wijlen Cornelia Buurmans, weduwe wijlen Adriaan Gommers.

 

NAZ Akte 62 dd.14.05.1833
Antonetta Gommers, weduwe Cornelis Pinxteren, genoemd met haar 7 minderjarige kinderen, met name Maria Cornelia 17 jaar, Cornelia 15 jaar, Helena 13 jaar, Cornelis 11 jaar, Petrus 9 jaar, Anna 7 jaar en Maria Theresia 4 jaar, inzake verkoop van de inventaris. Christiaan Pinksteren, grutter,
wonende te Etten wordt genoemd als voogd.

 

NAZ 78 dd.13.07.1836
Anthonia Gommers, weduwe Cornelis Pinxteren, thans huisvouw van Petrus Janssen, molenaarsknecht en moeder en voogdes van haar 6 minderjarige kinderen, met name Maria, Helena, Cornelis, Petrus, Anna en Maria Theresia Pinxteren, genoemd als erfgenamen van de wel eerw. heer Johannes van der Steen, overleden te Bavel, gem. Ginneken op 16.06.1836.

 

bron: Harrie Roelands.

 

Antonia:

(1) trouwde, 21 jaar oud, op 23-06-1813 in zundert met Cornelius Pinxteren, 29 jaar oud. Cornelius is een zoon van Petrus Pinxteren en Maria van der Steen. Hij is gedoopt op 19-11-1783 in Gr-Zundert rk, get: Joannes van der Steen en Maria Cornelia Kerekaert. Cornelius is overleden op 24-04-1832 in zundert, 48 jaar oud.

(2) trouwde, 41 jaar oud, op 18-05-1833 in zundert met Petrus Jansens, 53 jaar oud. Petrus is een zoon van Petrus Jansens en Elisabeth Antonissen. Hij is gedoopt op 08-03-1780 in Oolen (Belgie). Petrus is overleden op 01-11-1840 in zundert, 60 jaar oud.

(3) trouwde, 49 jaar oud, op 16-10-1841 in zundert met Jacobus Verschueren, 50 jaar oud. Jacobus is een zoon van Johannes Adrianus Verschueren en Maria Johannes Pellis. Hij is gedoopt op 07-05-1791 in Kl-zundert onwettig rk, get: Johannes Cornelis Pellis en Maria Martinus van den Broeck. Jacobus is overleden op 29-11-1880 in zundert, 89 jaar oud.

Kinderen van Antonia en Cornelius:

1 Petrus Pinxteren, geboren op 02-02-1814 in zundert. Petrus is overleden.

2 Maria Cornelia Pinxteren, geboren op 19-01-1815 in zundert. Maria is overleden.

3 Cornelia Pinxteren, geboren op 12-07-1817 in zundert. Cornelia is overleden.

4 Helena Pinxteren, geboren op 20-02-1820 in zundert. Helena is overleden.

5 Cornelis Pinxteren, geboren op 13-02-1822 in zundert. Cornelis is overleden.

6 Petrus Pinxteren, geboren op 20-03-1824 in zundert. Petrus is overleden.

7 Anna Pinxteren, geboren op 22-12-1825 in zundert. Anna is overleden.

8 Maria Thesesia Pinxteren, geboren op 28-05-1828 in zundert. Maria is overleden.

Kinderen van Antonia en Petrus:

9 Anna Elisabeth Jansens, geboren op 21-08-1833 in zundert. Anna is overleden.

10 Johanna Jansens, geboren op 02-03-1836 in zundert. Johanna is overleden.

 

XI-ay Henrica Gommers, dochter van Adriaen Peeter Gommers (zie X-ak) en Cornelia Anthonij Buermans. Zij is gedoopt op 25-12-1797 in Gr-Zundert rk, get: Nicolaus Gommers en Anna de Jongh. Henrica is overleden op 20-07-1891 in Etten-Leur, 93 jaar oud.

 

NAZ Akte 112 dd.16.09.1820
Hendrina Gommers, dienstmeid te Leur, genoemd als erfgename van wijlen Cornelia Buurmans,
weduwe wijlen Adriaan Gommers.

 


bron: Harrie Roelands.

 

Henrica trouwde, 28 jaar oud, op 06-08-1826 in etten en Leur met Henricus Roelands, 33 jaar oud. Henricus is een zoon van Henricus Joannes Roelands en Cornelia Joannes Hollanders. Hij is gedoopt op 23-03-1793 in Leur. Henricus is overleden op 13-11-1870 in etten en Leur, 77 jaar oud.

Kinderen van Henrica en Henricus:
 
1 Cornelia Roelands, geboren op 07-05-1827 in Etten & Leur. Cornelia is overleden op 20-05-1894 in Etten & Leur, 67 jaar oud.
2 Adriana Roelands, geboren op 24-10-1828 in Etten & Leur. Adriana is overleden op 19-12-1908 in Etten & Leur, 80 jaar oud.
3 Henricus Roelands, geboren op 28-04-1831 in Etten & Leur. Henricus is overleden op 15-01-1856 in Etten & Leur, 24 jaar oud.
4 Petrus Roelands, geboren op 22-12-1832 in Etten & Leur. Petrus is overleden.
5 Joannes Roelands, geboren op 14-10-1834 in Etten & Leur. Joannes is overleden.
6 Helena Roelands, geboren op 11-11-1836 in Zierikzee. Helena is overleden.
7 Adrianus Roelands, geboren op 13-05-1839 in Etten & Leur. Adrianus is overleden. 

 

X-al Nicolaas Peter Gommers, zoon van Peter Gommarus Petrus Gommers (zie IX-ax) en Maria Claes Wagemakers. Hij is gedoopt op 18-09-1755 in Gr-Zundert rk, get: Andreas Nicolai Wagemakers en Petronilla Nicolai Wagemakers. Nicolaas is overleden, 49 jaar oud. Hij is begraven op 10-07-1805 in zundert.

Nicolaas trouwde, 26 jaar oud, op 20-01-1782 in Zundert nh en Groot Zundert rk met Anna Cornelis de Jongh, 29 jaar oud, nadat zij op 03-01-1782 in zundert nh in ondertrouw zijn gegaan. Anna is een dochter van Cornelis Joannes de Jongh en Maria Adrianus Balmaeckers. Zij is gedoopt op 28-08-1752 in Teteringen rk, get: Joannes Balmaeckers en Joanna de Jongh. Anna is overleden, 52 jaar oud. Zij is begraven op 02-06-1805 in zundert.

Kinderen van Nicolaas en Anna:

Wilhelmus Nicolaus Gommers, gedoopt op 22-07-1782 in Gr-Zundert rk, get: Cornelius de Jong en Maria Wagemaekers. Volgt XI-az.

2 Maria Gommers. Zij is gedoopt op 11-02-1784 in Gr-Zundert rk, get: Petrus Gommers en Maria Balmakers. Maria is overleden, 2 maanden oud. Zij is begraven op 11-04-1784 in zundert, koster.

Maria Gommers. Zij is gedoopt op 06-07-1785 in Gr-Zundert rk, get: Marinus Gommers en Maria de Jongh. Maria is overleden.

Petrus Gommers, gedoopt op 05-11-1787 in Gr-Zundert rk, get:. Volgt XI-ba.

5 Anna Gommers, gedoopt op 07-05-1789 in Gr-Zundert rk, get: Adrianus Gommers en Cornelia Buurmans. Volgt XI-bb.

Petronella Gommers, gedoopt op 25-01-1792 in Gr-Zundert rk, get: Petrus Gommers en Joanna de Jongh. Volgt XI-bc.

7 Marijnus Gommers. Hij is gedoopt op 24-01-1794 in Gr-Zundert rk, get: Adrianus de Jongh en Jacoba Gommers. Marijnus is overleden.

8 Anna Cornelia Gommers. Zij is gedoopt op 11-05-1796 in Gr-Zundert rk, get: Michael van der Mast en Catharina Koninckx. Anna is overleden op 09-01-1868 in Antwerpen, ongehuwd, 71 jaar oud.

 

 XI-az Wilhelmus Nicolaus Gommers, zoon van Nicolaas Peter Gommers (zie X-al) en Anna Cornelis de Jongh. Hij is gedoopt op 22-07-1782 in Gr-Zundert rk, get: Cornelius de Jong en Maria Wagemaekers. Wilhelmus is overleden op 12-07-1868 in zundert, 85 jaar oud. Wilhelmus:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 15-02-1808 in zundert met Anna Simon Aerts, 24 jaar oud. Anna is een dochter van Simon Aerts en Johanna van der Velden. Zij is gedoopt op 30-11-1783 in Gr-Zundert rk, get: Adrianus Aerts en Anna Maria van Kilsdomck. Anna is overleden op 04-02-1818 in zundert, 34 jaar oud.

(2) trouwde, 36 jaar oud, op 16-11-1818 in zundert met Margaretha Tacx, 33 jaar oud. Margaretha is een dochter van Cornelis Tacx en Jacoba van Eijnatten. Zij is gedoopt op 17-07-1785 in Gr-Zundert rk, get: Adrianus Petrus Tax en Dijmphna van de Broek. Margaretha is overleden op 05-12-1863 in zundert, 78 jaar oud. Margaretha is weduwe van Jan Francus de Keijzer, met wie zij trouwde vóór 1818.

Kinderen van Wilhelmus en Anna:

1 Nicolaus Gommers, gedoopt op 25-11-1808 in Gr-Zundert rk, get: Simon Aarts en Maria Gommers. Volgt XII-bi.

2 Johannes Baptista Gommers, geboren op 07-06-1811 in zundert. Johannes is overleden op 24-06-1811 in zundert, 17 dagen oud.

3 Johanna Gommers, geboren op 12-11-1812 in zundert. Johanna is overleden op 21-10-1873 in zundert, 60 jaar oud.

4 Cornelis Gommers, suikerbakker en landbouwer, geboren op 16-12-1815 in zundert. Volgt XII-bj.

Kinderen van Wilhelmus en Margaretha:

5 Jan Gommers, geboren op 03-10-1820 in zundert. Volgt XII-bk.

6 ... Gommers, levenloos geboren kind, geboren op 19-12-1824 in zundert. Hij of zij is gedoopt op 19-12-1824 in zundert.

 

XII-bi Nicolaus Gommers, zoon van Wilhelmus Nicolaus Gommers (zie XI-az) en Anna Simon Aerts. Hij is gedoopt op 25-11-1808 in Gr-Zundert rk, get: Simon Aarts en Maria Gommers. Nicolaus is overleden op 07-05-1881 in rijsbergen, 72 jaar oud. Nicolaus:

(1) trouwde, 28 jaar oud, op 05-02-1837 in Oost-, West- en Middelbeers met Maria Elisabeth van de Vorst, 30 jaar oud. Maria is een dochter van Albert van de Vorst en Petronella van Spreuwel. Zij is gedoopt op 30-03-1806 in Middelbeers, overleden op 09-09-1850 in rijsbergen, 44 jaar oud. 

(2) trouwde, 42 jaar oud, op 30-04-1851 in rijsbergen met Hendrina Roovers. Hendrina is een dochter van Joannis Roovers en Maria van den Heuvel. Hendrina is overleden op 15-11-1901 in rijsbergen.

Kinderen van Nicolaus en Hendrina:

1 Wilhelmus Gommers, geboren op 02-11-1851 in rijsbergen. Wilhelmus is overleden op 16-01-1854 in rijsbergen, 2 jaar oud.

2 Adriaan Gommers, geboren op 24-07-1855 in rijsbergen. Adriaan is overleden op 01-03-1858 in rijsbergen, 2 jaar oud.

3 Johanna Maria Gommers, geboren op 08-12-1858 in rijsbergen. Volgt XIII-bl.

 

XIII-bl Johanna Maria Gommers is geboren op 08-12-1858 in rijsbergen, dochter van Nicolaus Gommers (zie XII-bi) en Hendrina Roovers. Johanna is overleden op 21-02-1947 in rijsbergen, 88 jaar oud. Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 30-04-1881 in rijsbergen met Jacobus Jochems, 28 jaar oud. Jacobus is geboren op 08-12-1852 in rijsbergen, zoon van Adriaan Jochems en Maria van Alphen. Jacobus is overleden op 06-10-1922 in rijsbergen, 69 jaar oud.

Kinderen van Johanna en Jacobus:

1 Catharina Maria Jochems, geboren op 04-07-1892 in rijsbergen. Catharina is overleden op 26-11-1892 in rijsbergen, 4 maanden oud.

2 Maria Johanna Catharina Jochems, geboren op 14-12-1893 in rijsbergen. Maria is overleden.

3 Elisabeth Maria Jochems, geboren op 07-05-1895 in rijsbergen. Elisabeth is overleden.

4 Adriana Catharina Jochems, geboren op 20-01-1898 in rijsbergen. Adriana is overleden.

 

XII-bj Cornelis Gommers, suikerbakker en landbouwer is geboren op 16-12-1815 in zundert, zoon van Wilhelmus Nicolaus Gommers (zie XI-az) en Anna Simon Aerts. Cornelis is overleden op 25-01-1855 in Kontich, 39 jaar oud.

huwelijk: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-11845-64783-49?cc=2138481&wc=SRQT-16D:1007773701,1007798601

overlijden: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11865-100441-10?cc=2138481&wc=SRQV-HZ9:1007804401,1007779101

gezin en nageslacht zijn nog lang niet volledig, moet nog verder onderzocht worden

Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op 08-11-1843 in borgerhout (belgie) met Regina Laurijs, 29 jaar oud. Regina is geboren op 08-07-1814 in Noorderwijk (Belgie), dochter van Adrianus Laurijs en Anna Wouters. Regina is overleden op 08-01-1876 in antwerpen, 61 jaar oud. Regina is weduwe van Joannes Baptista Sixtus Uijterhoeven.

overlijden: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-12433-14005-86?cc=2138481&wc=SRQL-W38:1007785401,1007918201

Kinderen van Cornelis en Regina:

1 Joanna Philomina Gommers, geboren op 29-08-1844 in borgerhout (belgie). Volgt XIII-bm.

2 Ludovicus Gommers, kleermaker, geboren omstreeks 1847. Ludovicus is overleden.

3 Anna Cornelia Gommers, geboren op 05-05-1847 in antwerpen. Anna is overleden.

Geboorte: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-22811-25903-73?cc=2138481&wc=SRSH-T36:1007785401,1007982001

4 Wilhelmus Ludovicus Gommers, kleermaker, geboren op 27-05-1849 in antwerpen. Volgt XIII-bn.

5 Lievinus Gommers, kleermaker, geboren omstreeks 1851. Lievinus is overleden.

 

XIII-bm Joanna Philomina Gommers is geboren op 29-08-1844 in borgerhout (belgie), dochter van Cornelis Gommers, suikerbakker en landbouwer (zie XII-bj) en Regina Laurijs. Joanna is overleden op 21-04-1880 in antwerpen, 35 jaar oud.

geboorte: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11764-16002-25?cc=2138481&wc=SRQN-82S:1007773701,1007796301

huwelijk: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-18197-17593-13?cc=2138481&wc=SR96-L2S:1007785401,1007988901

huwelijkse bijlagen: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-25647-17403-55?cc=2138481&wc=SR36-MNG:1007785401,1008491801

overlijden: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-21071-7292-49?cc=2138481&wc=SR95-YWL:1007785401,1008000301

Joanna trouwde, 29 jaar oud, op 16-10-1873 in antwerpen met Petrus Govaerts, bakker, 25 jaar oud. Petrus is geboren op 27-07-1848 in Merksplas, zoon van Cornelius Govaerts en Maria Elisabeth Beyer. Petrus is overleden.

Kind van Joanna en Petrus:

1 Joanna Maria Govaerts, geboren op 23-03-1879 in antwerpen. Joanna is overleden op 29-12-1879 in antwerpen, 9 maanden oud.

overlijden: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3G8-DFTQ-DN

 

XIII-bn Wilhelmus Ludovicus Gommers, kleermaker is geboren op 27-05-1849 in antwerpen, zoon van Cornelis Gommers, suikerbakker en landbouwer (zie XII-bj) en Regina Laurijs. Wilhelmus is overleden.

geboorte: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-22847-17653-34?cc=2138481&wc=SRSC-ZNP:1007785401,1007982201

dit gezin is niet compleet en behoeft verder onderzoek.

Wilhelmus trouwde met Joanna Jacoba Joukens. Joanna is geboren omstreeks 1856 in antwerpen, dochter van Joannes Simon Joukens en Maria Antonia van Trier. Joanna is overleden op 17-02-1896 in antwerpen, ongeveer 40 jaar oud. 

Kinderen van Wilhelmus en Joanna:

1 Henrica Josepha Cornelia Gommers, geboren op 15-01-1882 in antwerpen. Henrica is overleden. 

2 Deodata Gommers, geboren op 09-09-1883 in antwerpen. Deodata is overleden op 29-06-1884 in antwerpen, 9 maanden oud.

3 Edmundus Gommers, geboren op 21-11-1885 in antwerpen. Edmundus is overleden op 14-10-1890 in antwerpen, 4 jaar oud.

4 Edmundus Gommers, geboren op 14-05-1892 in antwerpen. Edmundus is overleden.

 

 

XII-bk Jan Gommers is geboren op 03-10-1820 in zundert, zoon van Wilhelmus Nicolaus Gommers (zie XI-az) en Margaretha Tacx. Jan is overleden op 29-03-1879 in antwerpen, 58 jaar oud.

overlijden: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3G8-DFTQ-S6

Jan trouwde, 27 jaar oud, op 19-02-1848 in zundert met Maria Cornelia Lambrechts, 21 jaar oud. Maria is geboren op 31-10-1826 in zundert, dochter van Hendrik Lambrechts en Johanna Mons. Maria is overleden op 14-01-1908 in antwerpen, 81 jaar oud.

Kinderen van Jan en Maria:

1 Jacobus Gommers, geboren op 17-08-1848 in zundert. Volgt XIII-bo.

2 Johanna Gommers, geboren op 05-04-1850 in zundert. Johanna is overleden, begon een relatie, 33 of 34 jaar oud, in 1880 en1884, gehuwd- ongehuwd met ....?

heeft 2 onwettige kinderen met aan de geboorteakten bijvoegsels van erkenning,
Bij haar 2e kind staat vermeld dat ze weduwe is van Ludovicus Antonius Schoofs,
maar er treedt 'n gelijknamige op als getuige???
In een akte van obligatie (1884) is ene Louis Antoon Schoofs echtgescheiden van Theresia Claes.
Hij trouwde Theresia  op 18-08-1875 te Antwerpen, gaat het hier om dezelfde persoon?
In de namen van Johanna's kinderen zou je de vader af kunnen leiden, is ze hier ooit mee gehuwd?

Kinderen van Johanna en ...?:
 
 1 Amandus Ludovicus Antonius Gommers, geboren op 04-03-1881 in antwerpen. Amandus is overleden. bijvoegsel erkenning 13-12-1900 no.66
Georges Ludovicus Gommers, geboren op 15-08-1885 in Antwerpen, onwettig. Georges is overleden, bijvoegsel erkenning 01-12-1905 no 80
 

3 Anna Gommers, geboren op 05-04-1852 in zundert. Volgt XIII-bp.

4 Catharina Gommers, geboren op 12-10-1854 in zundert. Volgt XIII-bq.

5 Maria Philomena Gommers, geboren op 24-07-1857 in zundert. Maria is overleden op 18-10-1857 in zundert, 2 maanden oud.

6 Maria Philomena Gommers, geboren op 21-08-1858 in zundert. Volgt XIII-br.

7 Petronella Gommers, geboren op 23-10-1860 in zundert. Petronella is overleden.

 Franciscus Gommers, geboren op 20-09-1862 in zundert. Franciscus is overleden op 28-10-1891 in antwerpen, 29 jaar oud, ongehuwd

9 Hendrikus Gommers, geboren op 19-08-1864 in zundert. Hendrikus is overleden op 27-02-1865 in zundert, 6 maanden oud.

10 Hendrikus Gommers, geboren op 30-04-1866 in zundert. Volgt XIII-bs.

11 Anna Cornelia Gommers, geboren op 17-09-1868 in zundert. Anna is overleden.

12 Maria Gommersgeboren op 17-07-1871 in zundert. Maria is overleden, trouwde, 27 jaar oud, op 28-06-1899 in Schaarbeek met Antonius Joseph Philippa. Antonius is geboren in Doornik. Antonius is overleden.

Kind van Maria uit onbekende relatie:
 
1 Helena Gommers?, geboren op 31-08-1891 in antwerpen. Helena is overleden.
 
Kind van Maria en Antonius:
 
2 Franciscus Ludovicus Philippe/Gommers?, geboren op 05-05-1898 in antwerpen. Franciscus is overleden.

 

 

XIII-bo Jacobus Gommers is geboren op 17-08-1848 in zundert, zoon van Jan Gommers (zie XII-bk) en Maria Cornelia Lambrechts. Jacobus is overleden.

trouwde, 28 jaar oud, op 14-04-1877 in antwerpen met Carolina Ludovica Boudewijns, 24 jaar oud. Carolina is geboren op 29-12-1852 in loenhout, dochter van Joannes Franciscus Boudewijns en Anna Maria Willemsen, Carolina is overleden.

minimaal 1 kind van Jacobus en Carolina:

1 Franciscus Victor Gommers, geboren op 26-03-1887 in antwerpen. Franciscus is overleden.

 

 

XIII-bp Anna Gommers is geboren op 05-04-1852 in zundert, dochter van Jan Gommers (zie XII-bk) en Maria Cornelia Lambrechts. Anna is overleden op 05-04-1919 in Merksem (belgie), 67 jaar oud.    

Anna en haar man Bartholomeus overlijden 2 dagen na elkaar.

immigratie

Anna trouwde met Bartholmeus Jacobus Verlegh. Bartholmeus is geboren op 17-11-1850 in Oosterhout, zoon van Johannes Verlegh en Digna Wagemakers. Bartholmeus is overleden op 03-04-1919 in Merksem, 68 jaar oud.

immigratie

minimaal 2 kinderen van Anna en Bartholmeus:

1 Martha Verlegh, geboren op 04-03-1888 in Borgerhout. Martha is overleden op 27-03-1987 in antwerpen, 99 jaar oud.
2 Victor Verlegh, geboren op 19-05-1892 in Borgerhout. Victor is overleden.
3 Franciscus Joannes Laurentius Verlegh, geboren op 10-08-1896 in antwerpen. Franciscus is overleden.

 

 

XIII-bq Catharina Gommers is geboren op 12-10-1854 in zundert, dochter van Jan Gommers (zie XII-bk) en Maria Cornelia Lambrechts. Catharina is overleden. Catharina trouwde, 30 jaar oud, op 13-12-1884 in antwerpen met Frédéric Joseph Sengier, 27 jaar oud. Frédéric is geboren op 18-03-1857 in Moeskroen (Belgie), zoon van Frédéric Joseph Sengier en Silvie Charlotte Chau. Frédéric is overleden.

Kind van Catharina uit onbekende relatie:

1 Maria Magdalena Gommers, geboren op 20-12-1879 in antwerpen. Maria is overleden op 27-12-1879 in Antwerpen, aktedatum, 7 dagen oud.
 

minimaal 6 kinderen van Catharina en Frédéric:

2 Alfridus Sengier, geboren op 13-08-1885 in antwerpen. Alfridus is overleden.
3 Joannes Sengier, geboren op 03-10-1886 in antwerpen. Joannes is overleden.
4 Martha Maria Sengier, geboren op 08-02-1889 in antwerpen. Martha is overleden.
5 Victor Sengier, geboren op 04-10-1891 in antwerpen. Victor is overleden.
6 Philomena Maria Sengier, geboren op 02-04-1894 in antwerpen. Philomena is overleden.
Josephus Wilhelmus Sengier, geboren op 26-09-1895 in antwerpen. Josephus is overleden.
 

 

 

XIII-br Maria Philomena Gommers is geboren op 21-08-1858 in zundert, dochter van Jan Gommers (zie XII-bk) en Maria Cornelia Lambrechts. Maria is overleden op 19-02-1931 in antwerpen, 72 jaar oud. Maria trouwde, 21 jaar oud, op 10-04-1880 in antwerpen met Willem Verlegh, 22 jaar oud. Willem is geboren op 08-10-1857 in oosterhout, zoon van Johannes Verlegh en Dingena Wagemakers. Willem is overleden op 04-12-1901 in antwerpen, 44 jaar oud.

immigratie

 minimaal 7 kinderen van Maria en Willem:

1 Lisa Dingena Verlegh, geboren op 15-08-1881 in antwerpen. Lisa is overleden.
2 Jacobus Verlegh, geboren op 07-10-1882 in antwerpen. Jacobus is overleden.
3 Aloysius Verlegh, geboren op 27-11-1894 in antwerpen. Aloysius is overleden.
4 Elisa Alexandrina Verlegh, geboren op 25-09-1896 in antwerpen. Elisa is overleden.
5 Henricus Alphonsus Verlegh, geboren op 22-04-1898 in antwerpen. Henricus is overleden.
6 Gustavus Verlegh, geboren op 10-10-1899 in antwerpen. Gustavus is overleden.
7 Eduardus Josephus Verlegh, geboren op 13-05-1901 in antwerpen. Eduardus is overleden.
 

 

XIII-bs Hendrikus Gommers is geboren op 30-04-1866 in zundert, zoon van Jan Gommers (zie XII-bk) en Maria Cornelia Lambrechts. Hendrikus is overleden. Hendrikus trouwde, 26 jaar oud, op 22-10-1892 in antwerpen met Cornelia Troch, 29 jaar oud. Cornelia is geboren op 24-07-1863 in Heijndonck (Belgie), dochter van Joannes Troch en Ursula Eecklaer. Cornelia is overleden.

minimaal 3 kinderen van Hendrikus en Cornelia:

1 Joannes Jacobus Gommers, geboren op 29-07-1893 in antwerpen. Joannes is overleden.
2 Maria Francisca Gommers, geboren op 12-09-1901 in antwerpen. Maria is overleden. 
Josephina Gommers, geboren op 24-12-1904 in Antwerpen, overleden op 10-03-1956 in Antwerpen, 51 jaar oud,  trouwde met Ludovicus Verboven. Ludovicus is een zoon van Josephus Hubertus Julianus Verboven en Maria Lambreghts. 

 

 

XI-ba Petrus Gommers, zoon van Nicolaas Peter Gommers (zie X-al) en Anna Cornelis de Jongh. Hij is gedoopt op 05-11-1787 in Gr-Zundert rk, get:. Petrus is overleden op 07-10-1864 in terheijden, 76 jaar oud. Petrus:

(1) trouwde, 34 jaar oud, op 18-11-1821 in terheijden met Cornelia van Opstal, 27 jaar oud. Cornelia is een dochter van Joannes van Opstal en Mechelina Janse. Zij is gedoopt op 02-07-1794 in Terheijden rk. Cornelia is overleden op 23-03-1837 in terheijden, 42 jaar oud.

(2) trouwde, 51 jaar oud, op 23-01-1839 in terheijden met Joanna van Dijk, 36 jaar oud. Joanna is een dochter van Joannes van Dijk en Maria Voermans. Zij is gedoopt op 13-07-1802 in zevenbergen. Joanna is overleden op 24-01-1864 in terheijden, 61 jaar oud.

Kinderen van Petrus en Cornelia:

1 Johannes Gommers, levenloos geboren zoon, geboren op 09-03-1822 in terheijden.

2 Johannes Gommers, geboren op 18-02-1823 in terheijden. Johannes is overleden.

3 Nicolaas Gommers, geboren op 29-11-1824 in terheijden. Nicolaas is overleden op 13-11-1828 in terheijden, 3 jaar oud.

4 Anna Cornelia Gommers, geboren op 06-10-1826 in terheijden. Volgt XII-bl.

5 Nicolaas Gommers, geboren op 19-07-1829 in terheijden. Nicolaas is overleden op 24-07-1829 in terheijden, 5 dagen oud.

6 Michiel Gommers, geboren op 14-08-1831 in terheijden. Volgt XII-bm.

7 Clasina Gommers, geboren op 24-08-1833 in terheijden. Volgt XII-bn.

8 Nicolaas Gommers, geboren op 16-08-1836. Volgt XII-bo.

Kinderen van Petrus en Joanna:

9 Johannes Gommers, geboren op 01-11-1839 in terheijden. Johannes is overleden op 15-05-1860 in terheijden, 20 jaar oud.

10 Maria Cornelia Gommers, geboren op 14-11-1841 in terheijden. Maria is overleden op 17-01-1842 in terheijden, 2 maanden oud.

11 Adriaan Gommers, geboren op 27-01-1844 in terheijden. Volgt XII-bp.

12 Maria Cornelia Gommers, geboren op 26-11-1845 in terheijden. Maria is overleden op 20-06-1919 in zevenbergen, 73 jaar oud.

 

XII-bl Anna Cornelia Gommers is geboren op 06-10-1826 in terheijden, dochter van Petrus Gommers (zie XI-ba) en Cornelia van Opstal. Anna is overleden.

huwelijk: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-18197-83422-28?cc=2138481&wc=321L-MNL:1007785401,1007989101

Anna trouwde, 47 jaar oud, op 08-09-1874 in antwerpen met Franciscus Josephus Hauzeur, schoenmaker, 51 jaar oud. Franciscus is geboren op 15-09-1822 in antwerpen, zoon van Joannes Josephus Hauzeur en Maria Elisabeth Maes. Franciscus is overleden.

 

XII-bm Michiel Gommers is geboren op 14-08-1831 in terheijden, zoon van Petrus Gommers (zie XI-ba) en Cornelia van Opstal. Michiel is overleden op 22-10-1896 in Zevenbergen, eerder weduwnaar van Cecilia Kanters en Josina van de Noort, 65 jaar oud. Michiel:

(1) trouwde, 30 jaar oud, op 20-06-1862 in zevenbergen met Sija (Cecilia) Kanters. Sija is geboren in Hooge en Lage zwaluwe, dochter van Adam Kanters en Pieternella Korenman. Sija is overleden op 14-12-1869 in zevenbergen.

(2) trouwde, 38 jaar oud, op 11-02-1870 in zevenbergen met Josina van den Noord, 31 jaar oud. Josina is geboren op 01-02-1839 in zevenbergen, dochter van Gerardus van den Noord en Maria Kommeren. Josina is overleden op 05-11-1877 in zevenbergen, 38 jaar oud.

(3) trouwde, 47 jaar oud, op 07-10-1878 in terheijden met Petronella van Tilburg, ongeveer 36 jaar oud. Petronella is geboren omstreeks 1842 in terheijden, dochter van Ambrosius van Tilburg en Johanna Wilhelmina Bender. Petronella is overleden op 10-02-1927 in zevenbergen, ongeveer 85 jaar oud.

Kinderen van Michiel en Josina:

1 Petrus Gerardus Gommers, geboren op 25-12-1871 in zevenbergen. Petrus is overleden op 15-02-1876 in zevenbergen, 4 jaar oud.

2 Gerardus Gommers, geboren op 11-06-1873 in zevenbergen. Volgt XIII-bt.

3 Nicolaas Gommers, geboren op 04-03-1875 in zevenbergen. Nicolaas is overleden op 06-10-1875 in zevenbergen, 7 maanden oud.

4 Maria Johanna Cornelia Gommers, geboren op 25-04-1877 in zevenbergen. Maria is overleden op 14-04-1879 in zevenbergen, 1 jaar oud.

Kinderen van Michiel en Petronella:

5 Anna Cornelia Gommers, geboren op 19-08-1879 in zevenbergen. Volgt XIII-bu.

6 ... Gommers, levenloos geboren kind, geboren op 24-10-1880 in zevenbergen. Hij of zij is gedoopt op 24-10-1880 in zevenbergen.

7 Johannes Gommers, geboren op 09-07-1883 in zevenbergen. Volgt XIII-bv.

 

XIII-bt Gerardus Gommers is geboren op 11-06-1873 in zevenbergen, zoon van Michiel Gommers (zie XII-bm) en Josina van den Noord. Gerardus is overleden op 02-02-1948 in zevenbergen, 74 jaar oud. Gerardus trouwde, 26 jaar oud, op 30-05-1900 in zevenbergen met Adriana Maria Bouwmeester. Adriana is een dochter van Hendrik Bouwmeester en Elisabeth van Batenburg. Adriana is overleden op 05-04-1948 in zevenbergen.

Kinderen van Gerardus en Adriana:

Josina Maria Gommers, geboren op 06-04-1901 in Zevenbergen. Josina is overleden.

2 Hendrikus Josephus Gommers, geboren op 01-09-1902 in Zevenbergen. Hendrikus is overleden.

3 Michael Johannes Gommers, geboren op 26-01-1904 in Zevenbergen, overleden op 06-03-1980, 76 jaar oud. Hij is begraven in Standdaarbuiten, trouwde, 34 jaar oud, op 31-08-1938 in Standdaarbuiten met Elisabeth Timmers, 33 jaar oud. Elisabeth is geboren op 23-01-1905 in Standdaarbuiten, dochter van Jacbus Mathijs Timmers en Cornelia Joanna van Tilburg, overleden op 15-12-1986, 81 jaar oud. Zij is begraven in Standdaarbuiten.

4 Elisabeth Catharina Maria Gommers, geboren op 16-05-1906 in Zevenbergen. Elisabeth is overleden.

5 Petrus Johannes Gommers, geboren op 18-02-1909 in Zevenbergen. Petrus is overleden.

6 Cornelis Johannes Gommers, geboren op 04-12-1911 in Zevenbergen. Cornelis is overleden.

 

XIII-bu Anna Cornelia Gommers is geboren op 19-08-1879 in zevenbergen, dochter van Michiel Gommers (zie XII-bm) en Petronella van Tilburg. Anna is overleden op 02-06-1947 in Zevenbergen, extract overlijden der gemeente Breda., 67 jaar oud. Anna trouwde, 28 jaar oud, op 25-09-1907 in zevenbergen met Johannes Timmermans, 27 jaar oud. Johannes is geboren op 19-04-1880 in zevenbergen, zoon van Petrus Timmermans en Johanna Catharina de Vos. Johannes is overleden op 23-02-1945 in zevenbergen, 64 jaar oud.

Kinderen van Anna en Johannes:

1 Machiel Timmermans, geboren op 18-08-1908 in zevenbergen. Machiel is overleden.

2 Petronella Anna Timmermans, geboren op 10-01-1910 in zevenbergen. Petronella is overleden.

3 Petrus Timmermans, geboren op 21-04-1912 in zevenbergen. Petrus is overleden.

 

XIII-bv Johannes Gommers is geboren op 09-07-1883 in zevenbergen, zoon van Michiel Gommers (zie XII-bm) en Petronella van Tilburg. Johannes is overleden op 21-02-1963 in zevenbergen, 79 jaar oud. Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 01-06-1910 in zevenbergen met Antonia van der Avoirt, 28 jaar oud. Antonia is geboren op 03-05-1882 in zevenbergen, dochter van Melchior Franciscus van der Avoirt en Adriana Braat. Antonia is overleden op 15-11-1913 in zevenbergen, 31 jaar oud.

 

XII-bn Clasina Gommers is geboren op 24-08-1833 in terheijden, dochter van Petrus Gommers (zie XI-ba) en Cornelia van Opstal. Clasina is overleden.

2e huwelijk

of er kinderen zijn geweest moet nog onderzocht worden.

Clasina:

(1) trouwde, ten hoogste 35 jaar oud, vóór 1868 met Bernardus Carte. Bernardus is overleden.

(2) trouwde, 34 jaar oud, op 18-06-1868 in antwerpen met Joannes Leopoldus de Pauw. Joannes is overleden.

 

XII-bo Nicolaas Gommers is geboren op 16-08-1836, zoon van Petrus Gommers (zie XI-ba) en Cornelia van Opstal. Nicolaas is overleden.is tenminste 3x te Amsterdam veroordeelt, minimaal 'n keer voor diefstal, nog nakijken.

Noord Hollands Archief

 

1886 vonnis 359, pagina 849
1907 vonnis 178, pagina 598
1907 vonnis 789. 

Nicolaas:

(1) trouwde, 30 jaar oud, op 04-05-1867 in Terheijden met Elisabeth de Bruijn, 24 jaar oud. Elisabeth is geboren op 25-05-1842 in Terheijden, dochter van Hendrik de Bruijn en Wilhelmina Vermeulen. Elisabeth is overleden op 06-11-1867 in Zevenbergen, 25 jaar oud.

(2)trouwde, 32 jaar oud, op 24-10-1868 in Terheijden met Elisabeth van Gool, 25 jaar oud. Elisabeth is geboren op 07-05-1843 in Terheijden, dochter van Adriaan van Gool en Petronella van Gils. Elisabeth is overleden op 02-02-1869 in Terheijden, 25 jaar oud. 

(3) trouwde, 33 jaar oud, op 11-02-1870 in terheijden met Elisabeth Meeuws, 25 jaar oud. Elisabeth is geboren op 18-02-1844 in Etten- Leur, dochter van Martinus Meeuws en Wilhelmina Frölich. Elisabeth is overleden. 

Kinderen van Nicolaas en Elisabeth (3):

Petrus Gommers, geboren op 13-06-1871 in terheijden. Petrus is overleden.

2 Wilhelmina Cornelia Gommers is geboren op 24-12-1872 in Terheijden, overleden op 13-09-1944 in Almen (Lochem) akte Gorssel, 70 of 71 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 30-05-1894 in Nieuwer-Amstel met Cornelis de Jong, 22 jaar oud. Cornelis is geboren op 05-10-1871 in Boskoop, zoon van Willem de Jong en Geertruida Vermeulen. Cornelis is overleden op 16-12-1936 in leiden, 65 jaar oud.

huwelijksbijlagen

Kinderen van Wilhelmina en Cornelis:
 
1 Geertrui de Jong, geboren in 1895 in Nieuwer-Amstel. Geertrui is overleden.
2 Cornelis de Jong, geboren op 25-06-1896 in Boskoop. Cornelis is overleden.
3 Cornelis de Jong, geboren op 18-04-1898 in Boskoop. Cornelis is overleden.
4 Wilhelmina Cornelia de Jong, geboren op 06-02-1903 in Schiedam. Wilhelmina is overleden. 

 

3 Cornelia Gommers, geboren op 09-09-1874 in terheijden. Cornelia is overleden, trouwde, 20 jaar oud, op 31-01-1895 in Amsterdam met Hendrik Swart, 22 of 23 jaar oud. Hendrik is geboren in 1872 in Nieuwendam, zoon van Dirk Swart en Aagje Jongewaard. Hendrik is overleden.

Kinderen van Cornelia en Hendrik:
 
1 Hendrika Agatha Cornelia Swart, geboren in 1895 in Amsterdam. Hendrika is overleden.
2 Nicolaas Dirk Swart, geboren in 1897 in Amsterdam. Nicolaas is overleden.
3 Elisabeth Anna Swart, geboren in 1900 in Amsterdam. Elisabeth is overleden.
4 Peter Swart, geboren in 1907 in Amsterdam. Peter is overleden. 

 

... Gommers, levenloos geboren kind, geboren op 20-11-1875 in terheijden.

Martinus Gommers, geboren op 17-09-1879 in terheijden, trouwde, 24 jaar oud, op 04-11-1903 in Amsterdam met Wilhelmina Catharina van Sijp, 26 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 21-01-1877 in Amsterdam, dochter van Jan van Sijp en Grietje Griffioen. Wilhelmina is overleden op 01-09-1946 in Putten, 69 jaar oud. 

6 Maria Paulina Gommers, geboren op 02-04-1882 in terheijden, overleden op 01-05-1947 in Putten, 65 jaar oud. Maria trouwde, 27 jaar oud, op 11-08-1909 in Haarlem/Amsterdam met Willem Frederik Schuijt, 26 jaar oud. Willem is geboren op 11-11-1882 in Amsterdam, zoon van Hendrik Hermanus Josephus Schuijt en Wilhelmina Frederika Petronella van Wagtendonk. Willem is overleden op 31-07-1952 in Amsterdam, 69 jaar oud.  

 

XII-bp Adriaan Gommers is geboren op 27-01-1844 in terheijden, zoon van Petrus Gommers (zie XI-ba) en Joanna van Dijk, overleden op 23-12-1895 in Breda, 51 jaar oud. Adriaan trouwde, 27 jaar oud, op 16-02-1871 in terheijden met Wilhelmina van Dijk, 21 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 02-11-1849 in terheijden, dochter van Johannes van Dijk en Maria Fens, overleden op 15-09-1916 in breda, 66 jaar oud. 

Kinderen van Adriaan en Wilhelmina:

1 Johannes Gommers, geboren op 04-01-1871 in terheijden, bij huwelijks akte d.d. 16 Februari 1871 tussen Adriaan Gommers en Wilhelmina van Dijk is het kind wettig. Johannes is overleden.

2 Johanna Gommers, geboren op 08-03-1872 in terheijden. Volgt XIII-bw.

3 Petronella Gommers, geboren op 03-06-1873 in terheijden. Volgt XIII-bx.

4 Maria Gommers, geboren op 14-12-1874 in terheijden, overleden op 14-10-1900 in breda, 25 jaar oud. 

Adrianus Gommers, geboren op 31-07-1876 in terheijden. Adrianus is overleden op 28-02-1877 in terheijden, 6 maanden oud.

6 Marinus Gommers, geboren op 02-11-1877 in terheijden. Volgt XIII-by.

7 Petrus Gommers, geboren op 13-01-1879 in terheijden. Petrus is overleden op 03-09-1879 in terheijden, als Pieter Gommers, 7 maanden oud.

Petrus Gommers, geboren op 13-01-1880 in terheijden. Petrus is overleden op 20-10-1880 in terheijden, 9 maanden oud.

9 Michiel Gommers, geboren op 05-05-1881 in terheijden. Volgt XIII-bz.

10 Hendrika Gommers, geboren op 10-02-1883 in terheijden. Volgt XIII-ca.

11 Nicolaas Gommers, dagloner, houtbewerker, boorder op een machinefabriek, geboren op 21-02-1885 in terheijden. Volgt XIII-cb.

12 Cornelis Gommers, geboren op 30-06-1886 in terheijden. Cornelis is overleden op 21-02-1887 in terheijden, 7 maanden oud.

13 Cornelia Gommers, geboren op 11-02-1888 in terheijden. Volgt XIII-cc.

14 Adrianus Gommers, geboren op 01-07-1889 in terheijden. Volgt XIII-cd.

15 Wilhelmina Gommers, geboren op 15-06-1893 in breda. Wilhelmina is overleden op 03-10-1893 in breda, 3 maanden oud. 

 

XIII-bw Johanna Gommers is geboren op 08-03-1872 in terheijden, dochter van Adriaan Gommers (zie XII-bp) en Wilhelmina van Dijk, overleden op 29-12-1961 in breda, 89 jaar oud. Johanna trouwde, 25 jaar oud, op 24-01-1898 in breda met Willem Verstrepen, 21 jaar oud. Willem is geboren op 24-05-1876 in breda, zoon van Willem Verstrepen en Maria Louisa Clerx, overleden op 03-08-1907 in breda, 31 jaar oud.

 Kinderen van Johanna en Willem:

1 Willem Verstrepen, geboren op 25-01-1899 in breda. Willem is overleden.
2 Adrianus Verstrepen, geboren op 11-07-1900 in breda. Adrianus is overleden.
3 Maria Verstrepen, geboren op 15-08-1901 in breda. Maria is overleden.
4 Theodoor Verstrepen, geboren op 22-01-1903 in breda. Theodoor is overleden.
5 Wilhelmina Verstrepen, geboren op 07-05-1905 in breda. Wilhelmina is overleden.
6 Petrus Johannes Wilhelmus Verstrepen, geboren op 26-11-1907 in breda. Petrus is overleden. 

 

 

XIII-bx Petronella Gommers is geboren op 03-06-1873 in Terheijden, dochter van Adriaan Gommers (zie XII-bp) en Wilhelmina van Dijk, overleden op 12-05-1939 in breda, 65 jaar oud.  Petronella trouwde, 27 jaar oud, op 08-10-1900 in breda met Franciscus van der Mueren, 23 jaar oud. Franciscus is geboren op 03-04-1877 in breda, zoon van Johannes van der Mueren en Antonia Puffer, overleden op 13-06-1932 in breda, 55 jaar oud.

minimaal 5 kinderen van Petronella en Franciscus:

1 Johanna van der Mueren, geboren op 19-07-1898 in breda, als Johanna Gommers en gewettigd door huwelijk. Johanna is overleden.
2 Antonia Johanna van der Mueren, geboren op 09-08-1901 in breda. Antonia is overleden op 04-07-1902 in breda, 10 maanden oud.
3 Adrianus Johannes van der Mueren, geboren op 12-12-1906. Adrianus is overleden.
4 Wilhelmina van der Mueren, geboren op 05-07-1909 in breda. Wilhelmina is overleden.
5 Antonia Johanna van der Mueren, geboren op 03-02-1912 in breda. Antonia is overleden.
 
 

XIII-by Marinus Gommers is geboren op 02-11-1877 in Terheijden, zoon van Adriaan Gommers (zie XII-bp) en Wilhelmina van Dijk,  overleden op 18-01-1955 in Rotterdam, 77 jaar oud.Marinus trouwde, 25 jaar oud, op 18-05-1903 in Breda met Margaretha Neus, 25 jaar oud. Margaretha is geboren op 07-04-1878 in breda, dochter van Johannes Neus en Margaretha Wagener, overleden op 06-01-1953 in rotterdam, 74 jaar oud.  

Kinderen van Marinus en Margaretha:

1 Margaretha Wilhelmina Gommers, geboren op 21-02-1904 in breda. Margaretha is overleden, trouwde, 20 jaar oud, op 24-01-1925 in rotterdam met Pieter August Johannes van Agthoven, 28 jaar oud. Pieter is geboren op 05-03-1896 in ’s Gravenhage, zoon van August Johannes van Agthoven en Maria van Broekhoven. Pieter is overleden op 21-11-1970 in rotterdam, 74 jaar oud. 
 
Kind van Margaretha en Pieter:
 
1 ... van Agthoven, geboren in 1930. ... is overleden op 16-05-1930 in rotterdam, geen jaar oud. 
 
2 Wilhelmina Gommers is geboren op 20-02-1905 in breda, dochter van Marinus Gommers en Margaretha Neus. Wilhelmina is overleden. Wilhelmina:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 04-03-1925 in rotterdam met Siebe Disse, 25 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 03-03-1934 in rotterdam. Siebe is geboren op 28-03-1899 in rotterdam, zoon van Pieter Disse en Anna Gravendeel. Siebe is overleden.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 28-08-1935 in rotterdam met Franciscus van Hoorn, 28 jaar oud. Franciscus is geboren op 23-01-1907 in Rotterdam, zoon van Willebrordus van Hoorn en Pieternella Brandenburg. Franciscus is overleden. 
 
 
3 ... Gommers, geboren op 20-03-1906 in breda. ... is overleden op 20-03-1906 in breda, geen dag oud.
 
Johannes Adrianus Gommers, geboren op 26-08-1907 in Breda. Johannes is overleden, trouwde, 25 jaar oud, op 12-04-1933 in Rotterdam met Jannetje Versteeg, 22 jaar oud. Jannetje is geboren op 26-07-1910 in Rotterdam, dochter van Willem Versteeg en Jansje Rietveld. Jannetje is overleden. 
 
5 Anna Gommers, geboren op 28-08-1909 in Breda, overleden op 08-02-2004, 94 jaar oud. Zij is begraven in Rotterdam, trouwde, 26 jaar oud, op 29-07-1936 in Rotterdam met Maarten Bos, 28 jaar oud. Maarten is geboren op 26-06-1908 in rotterdam, zoon van Isaac Bos en Willemijntje Merbis. Maarten is overleden. 
 
6 Henrika Gommers, geboren op 20-03-1911 in breda. Henrika is overleden op 11-08-1911 in rotterdam, 4 maanden oud. 
 

 

 

XIII-bz Michiel Gommers is geboren op 05-05-1881 in Terheijden, zoon van Adriaan Gommers (zie XII-bp) en Wilhelmina van Dijk. overleden op 30-01-1970 in Rotterdam, 88 jaar oud. Michiel trouwde, 23 jaar oud, op 13-02-1905 in Breda met Anna Neus, 21 jaar oud. Anna is geboren op 26-10-1883 in Breda, dochter van Johannes Neus en Margaretha Wagener, overleden op 11-07-1960 in Rotterdam, 76 jaar oud.  

minimaal 3 kinderen van Michiel en Anna:

1 Margaretha Gommers, geboren op 03-10-1905 in Breda. Margaretha is overleden, trouwde, 18 jaar oud, op 24-10-1923 in Rotterdam met George Thomas Pauli, 21 jaar oud. George is geboren op 12-12-1901 in rotterdam, zoon van George Thomas Pauli en Magdalena Pidoux. George is overleden.
 

2 Adriaan Johannes Michiel Gommers, geboren op 17-04-1910 in Rotterdam, overleden op 29-07-1983 in rotterdam, 73 jaar oud. Adriaan trouwde met Jannetje van der Kraan. Jannetje is geboren op 30-04-1908 in rotterdam, dochter van Cornelis van der Kraan en Adriana Bol. Jannetje is overleden op 25-01-1986 in rotterdam, 77 jaar oud.

Geen kinderen.

Wilhelmus Jacobus Gommers, geboren op 27-05-1917 in Rotterdam,  overleden op 09-04-1974 in vlaardingen, 56 jaar oud. Wilhelmus trouwde, 23 jaar oud, op 31-07-1940 in Rotterdam met Lena Maasland, 22 jaar oud. Lena is geboren op 16-06-1918 in rotterdam, dochter van Arie Maasland en Teuntje Elisabeth Lafeber. Lena is overleden op 10-08-1975 in Vlaardingen, 57 jaar oud. 

minimaal 1 kind van Wilhelmus en Lena:

1 Robert Wilhelmus Gommers, trouwde met Hendrika Petronella Wiersum

 

 

XIII-ca Hendrika Gommers is geboren op 10-02-1883 in terheijden, dochter van Adriaan Gommers (zie XII-bp) en Wilhelmina van Dijk, overleden op 15-02-1960 in breda, 77 jaar oud. Hendrika trouwde, 30 jaar oud, op 11-08-1913 in Breda met Gerrit Willem Meijer, 28 jaar oud. Gerrit is geboren op 22-12-1884 in Teteringen, zoon van Willem Meijer en Jannigje Steenbergen. Gerrit is overleden.

Kinderen van Hendrika en Gerrit:

1 Hendrika Wilhelmina Meijer, geboren op 06-07-1914 in breda. Hendrika is overleden.
2 Willem Gerrit Meijer, geboren op 05-01-1916 in breda. Willem is overleden.
3 Johanna Meijer, geboren op 14-09-1917 in breda.
4 Hendrik Meijer, geboren op 27-04-1919 in breda, tweeling met Gerardus
5 Gerardus Meijer, geboren op 27-04-1919 in breda, tweeling met Hendrik
6 Jennigje Petronella Meijer, geboren op 10-01-1921 in breda.
7 Petrus Meijer, geboren op 12-10-1923 in breda.

 

 

XIII-cb Nicolaas Gommersdagloner, houtbewerker, boorder op een machinefabriek is geboren op 21-02-1885 in terheijden, zoon van Adriaan Gommers (zie XII-bp) en Wilhelmina van Dijk. Nicolaas is overleden op 14-02-1948 in breda, 62 jaar oud. Nicolaas trouwde, 22 jaar oud, op 02-09-1907 in breda met Catharina Maria Bindels, dagmeisje, 23 jaar oud. Catharina is geboren op 08-06-1884 in breda, dochter van Franciscus Bindels, banketbakker, suikerwerker en Johanna van der Maeden, dienstbode. Catharina is overleden op 02-05-1963 in breda, 78 jaar oud.

Kinderen van Nicolaas en Catharina:

1 Adrianus Franciscus Gommers, geboren in breda. Volgt XIV-bo.

2 Johanna Wilhelmina Gommers, geboren op 28-06-1908 in breda. Volgt XIV-bp.

3 Wilhelmina Johanna Gommers, geboren op 06-03-1912 in breda. Wilhelmina is overleden.

4 Franciscus Nicolaas Gommers, technisch ambtenaar, geboren op 05-05-1914 in breda. Volgt XIV-bq.

5 Catharina Maria Gommers, geboren op 08-03-1918 in breda, overleden op 26-11-2013 in breda, 95 jaar oud. Catharina trouwde met Florentius Meulbroek

6 Nicolaas Johannes Gommers, geboren op 24-01-1928 in breda.

 

XIV-bo Adrianus Franciscus Gommers is geboren op 21-07-1910 in breda, zoon van Nicolaas Gommers, dagloner, houtbewerker, boorder op een machinefabriek (zie XIII-cb) en Catharina Maria Bindels, dagmeisje, overleden op 26-09-1986 te Breda, 76 jaar oud. Adrianus trouwde op 12-11-1936 in breda met Adriana Stoffelina van Gils, 24 jaar oud. Adriana is geboren op 26-10-1912 in teteringen, dochter van Petrus Adrianus van Gils en Cornelia Surewaardt, overleden op 07-01-2001 in Breda, Uitvaart op 11-01-2001, 88 jaar oud.

 

XIV-bp Johanna Wilhelmina Gommers is geboren op 28-06-1908 in breda, dochter van Nicolaas Gommers, dagloner, houtbewerker, boorder op een machinefabriek (zie XIII-cb) en Catharina Maria Bindels, dagmeisje. Johanna is overleden. Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 26-05-1932 in breda met Simon Hendrik de Jong. Simon is geboren in Sliedrecht, zoon van Pieter de Jong en Guurtje Cornelia de Groot. Simon is overleden.

 

XIV-bq Franciscus Nicolaas Gommers, technisch ambtenaar is geboren op 05-05-1914 in breda, zoon van Nicolaas Gommers, dagloner, houtbewerker, boorder op een machinefabriek (zie XIII-cb) en Catharina Maria Bindels, dagmeisje. Franciscus is overleden.

Hij trouwt, wonend te Soerabaja (Ned Ind) met hulp van zijn broer Adrianus Franciscus als bijzonder gevolmachtigde 
te Breda op 15 jun 1939 met Maria Florentina Moelands.

bron: Paul Gommers

Franciscus trouwde, 25 jaar oud, op 15-06-1939 in breda met Maria Florentina Moelands. Maria is een dochter van Hendrikus Moelands en Florentina Christina Maria Franssen. Maria is overleden.

 

XIII-cc Cornelia Gommers is geboren op 11-02-1888 in terheijden, dochter van Adriaan Gommers (zie XII-bp) en Wilhelmina van Dijk, overleden op 20-10-1962 in breda, 74 jaar oud. Cornelia:

(1) trouwde, 19 jaar oud, op 09-12-1907 in breda met Franciscus Cornelis Ruskus, 19 jaar oud. Franciscus is geboren op 17-05-1888 in breda, zoon van Johannes Jacobus Ruskus en Johanna Verheulen. Franciscus is overleden op 09-03-1937 in breda, 48 jaar oud.

 

(2) trouwde, minstens 49 jaar oud, na 1937 met Cornelis Alleman, minstens 53 jaar oud. Cornelis is geboren op 17-07-1884 in bergen op zoom, zoon van Adrianus Alleman en Johanna Koopman. Cornelis is overleden op 05-03-1962 in breda, 77 jaar oud.
 
 Kinderen van Cornelia en Franciscus:
 
1 Johannes Adrianus Ruskus, geboren op 24-04-1908 in breda. Johannes is overleden.
2 Adrianus Johannes Ruskus, geboren op 14-02-1910 in breda. Adrianus is overleden.
3 Franciscus Cornelis Johannes Ruskus, geboren op 09-06-1912 in breda. Franciscus is overleden.
4 Wilhelmus Franciscus Ruskus, geboren op 11-06-1915 in breda. Wilhelmus is overleden.
5 Johanna Wilhelmina Ruskus, geboren op 21-02-1918 in breda.
6 Cornelis Petrus Nicolaas Ruskus, geboren op 18-06-1922 in breda.
7 Nicolaas Petrus Ruskus, geboren op 20-08-1924 in breda.

 

 

XIII-cd Adrianus Gommers is geboren op 01-07-1889 in terheijden, zoon van Adriaan Gommers (zie XII-bp) en Wilhelmina van Dijk, overleden op 09-12-1943 in breda, 54 jaar oud. Adrianus trouwde, 24 jaar oud, op 09-02-1914 in princenhage met Anneke van Drunen, 24 jaar oud. Anneke is geboren op 23-06-1889 in willemstad, dochter van Jan van Drunen en Pieternella Cornelia Dirven. Anneke is overleden.

minimaal 4 kinderen van Adrianus en Anneke:

1 Petronella Philomena Gommers, geboren op 19-07-1914 in Pr.Hage, als Petronella Wilhelmina. Petronella is overleden op 01-08-1914 in Pr.Hage en akte Breda, 13 dagen oud.
2 Wilhelmina Gommers, geboren op 10-03-1916 in Pr.Hage. Wilhelmina is overleden.
3 Johannes Adrianus Gommers, geboren omstreeks 10-06-1917 in Pr.Hage. Johannes is overleden op 10-09-1917 in Pr.Hage, ongeveer 3 maanden oud.
4 Petrus Cornelis Gommers, geboren op 08-08-1918 in Pr.Hage. Petrus is overleden.
5 Jacobus Gommers, geboren op 15-08-1920 in Breda, overleden op 11-11-1986, 66 jaar oud. Hij is begraven in Papendrecht.
6 Johannes Pieter Gommers, geboren op 22-03-1928 in Breda.

 

 

XI-bb Anna Gommers, dochter van Nicolaas Peter Gommers (zie X-al) en Anna Cornelis de Jongh. Zij is gedoopt op 07-05-1789 in Gr-Zundert rk, get: Adrianus Gommers en Cornelia Buurmans. Anna is overleden op 06-02-1824 in Rucphen, haar moeder wordt hier Anna de Bakker genoemd, 34 jaar oud. Anna trouwde, 31 jaar oud, op 16-05-1820 in zundert met Johannes de Rooij, 27 jaar oud. Johannes is een zoon van Jacobus de Rooij en Adriana van Meer. Hij is gedoopt op 02-04-1793 in rucphen. Johannes is overleden op 19-11-1872 in Rucphen (sprundel), 79 jaar oud.

Kinderen van Anna en Johannes:

1 Adrianus de Rooij, geboren op 10-04-1817 in Zundert, bij huwelijk te Zundert op 18-05-1820 door Johannes de Rooij erkend. Adrianus is overleden.

2 Johannes de Rooij, geboren op 03-09-1820 in rucphen, get: Jan Collet, 43 jaar, veldwachter.. Hij is gedoopt in 09-1820 in Sprundel rk, get: Jacobus de Rooij en Maria Gommeren. Johannes is overleden.

3 Jacobus de Rooij, geboren op 01-04-1823 in rucphen, get: Nicolaas Roovers, 72 jaar, arbeider en Willem Verpalen, 26 jaar, bakker.. Hij is gedoopt in 04-1823 in Sprundel rk, get: Petrus Gommeren en Joanna de Roo. Jacobus is overleden.

 

XI-bc Petronella Gommers, dochter van Nicolaas Peter Gommers (zie X-al) en Anna Cornelis de Jongh. Zij is gedoopt op 25-01-1792 in Gr-Zundert rk, get: Petrus Gommers en Joanna de Jongh. Petronella is overleden op 13-07-1849 in hoogstraten (belgie), 57 jaar oud.

mogelijk meerdere kinderen geboren.

Petronella trouwde, 29 jaar oud, op 08-11-1821 in hoogstraten (belgie) met Joannes Pulskens, 40 jaar oud. Joannes is een zoon van ... en Petronella Pulskens. Hij is gedoopt op 20-07-1781 in rijckevorsel rk onwettig, get: Joannes Pulskens uit Wortel en Maria van Stijl uit Rijkevorsel. Joannes is overleden op 09-10-1860 in hoogstraten (belgie), 79 jaar oud.

Kinderen van Petronella en Joannes:

1 Anna Catharina Pulskens, geboren op 04-04-1822 in Hoogstraten, overleden op 25-01-1868 in Hoogstraten, 45 jaar oud. Anna trouwde, 28 jaar oud, op 05-02-1851 in Hoogstraten met Josephus Huybrechts, 34 jaar oud. Josephus is geboren op 31-01-1817 in Meir. Josephus is overleden.

2 Marcus Josephus Pulskens, geboren op 19-03-1825 in Hoogstraten,  overleden op 08-09-1855 in Antwerpen, als Maximilianus Josephus Pulckens, bakkersgast, overleden in het Burgerlijk Gasthuis, 30 jaar oud.

overleden als Maximilanus Josephus

3 Maximilanus Josephus Pulckens, geboren op 11-06-1827. Maximilanus is overleden op 09-02-1842 in Hoogstraten, 14 jaar oud. 

4 Lucia Pulckens, geboren op 14-10-1832 in Hoogstraten, overleden op 19-10-1833 in Hoogstraten, aktedatum, 1 jaar oud. 

 

X-am Allegonda Peeter Gommers, dochter van Peter Gommarus Petrus Gommers (zie IX-ax) en Maria Claes Wagemakers. Zij is gedoopt op 15-05-1758 in Gr-Zundert rk, get: Joannes Laurentij Bouwen en Ida Nicolai Wagemaeckers. Allegonda is overleden op 24-10-1839 in rijsbergen, 81 jaar oud.

Allegonda trouwde, 40 jaar oud, op 28-04-1799 in Rijsbergen schepenbank met Cornelis Francus Pouwels, 35 jaar oud, nadat zij op 13-04-1799 in Rijsbergen schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Cornelis is een zoon van Franciscus Thomas Pouwels en Joanna Elst. Hij is gedoopt op 08-04-1764 in rijsbergen rk, get: Jacobus Mandemakers, Anna Paulus en Petronella de Wit. Cornelis is overleden op 09-02-1842 in rijsbergen, 77 jaar oud.

 

X-an Jacoba Gommers, dochter van Peter Gommarus Petrus Gommers (zie IX-ax) en Maria Claes Wagemakers. Zij is gedoopt op 06-02-1765 in Gr-Zundert rk, get: Marinus Petri Gommers en Jacoba Adriani van Zundert. Jacoba is overleden, 40 jaar oud. Zij is begraven op 10-04-1805 in Zundert nh, als weduwe van Jan Momme, laat kinderen na geen goederen.

begraven andere akte

 

Jacoba trouwde, 31 jaar oud, op 05-12-1796 in hilvarenbeek schepenbank met Joannes Gerrit Mom, 26 jaar oud, nadat zij op 19-11-1796 in hilvarenbeek schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Joannes is een zoon van Gerardus Mom en Elisabetha van Houtum. Hij is gedoopt op 17-06-1770 in Oirschot rk, get: Gerardus van Ginck en Adriana Roijkens. Joannes is overleden.

Kinderen van Jacoba en Joannes:

1 Gerardus Mom. Hij is gedoopt op 17-08-1797 in Hilvarenbeek rk, get: Petrus Gommers en Elisabetha Mom. Gerardus is overleden, 7 dagen oud. Hij is begraven op 24-08-1797 in hilvarenbeek.

2 Petrus Mom. Hij is gedoopt op 16-07-1799 in Hilvarenbeek rk, get: Marinus Gommers en Joanna Mom. Petrus is overleden.

3 Adriaan Mom. Hij is gedoopt vóór 1800. Adriaan is overleden, minstens een jaar oud. Hij is begraven op 09-01-1800 in hilvarenbeek.

4 Cornelius Mom. Hij is gedoopt op 22-10-1800 in Hilvarenbeek rk, get: Dionisius Naeijkens en Anna Mom. Cornelius is overleden.

 

X-ao Pieter Gommers, zoon van Peter Gommarus Petrus Gommers (zie IX-ax) en Maria Claes Wagemakers. Hij is gedoopt op 12-10-1767 in Gr-Zundert rk, get: Cornelius Petri Gommers en Maria Adriani van Ginneken. Pieter is overleden op 30-11-1836 in princenhage, 69 jaar oud.

Pieter trouwde, 26 jaar oud, op 18-05-1794 in breda nh, Grote Kerk en rk met Anna Reniers, 35 jaar oud, nadat zij op 03-05-1794 in breda nh, Grote Kerk in ondertrouw zijn gegaan. Anna is een dochter van Petrus Laurentius Reyniers en Hester Damen. Zij is gedoopt op 26-09-1758 in Ginneken RK, get: Martinus Damen en Anna Rijniers. Anna is overleden op 26-09-1823 in princenhage, 65 jaar oud.

Kinderen van Pieter en Anna:

1 Petrus Gommers. Hij is gedoopt op 20-03-1795 in Princenhage rk, get: Petrus Schraven en Maria Wagemakers. Petrus is overleden op 10-02-1859 in princenhage, ongehuwd, 63 jaar oud.

2 Antonius Gommers, gedoopt op 13-09-1796 in Princenhage rk, get: Marinus Gommers en Maria Reniers. Volgt XI-bd.

3 Joanna Petronella Gommers. Zij is gedoopt op 05-01-1798 in Princenhage rk, get: Petrus van Diest en Joanna de Wit. Joanna is overleden op 17-10-1864 in princenhage, ongehuwd, 66 jaar oud, naaister

4 Cornelius Gommers. Hij is gedoopt op 07-10-1799 in Princenhage rk, get: Cornelius Paulus en Aldegondis Gommers. Cornelius is overleden, 28 dagen oud. Hij is begraven op 04-11-1799 in princenhage, het kind van Pieter Gommers.

5 Antonia Gommers. Zij is gedoopt op 08-04-1803 in Princenhage rk, get: Josephus Gommers en Antonia Baenders. Antonia is overleden op 26-07-1838 in Princenhage, jonge dochter, 35 jaar oud.

 

XI-bd Antonius Gommers, zoon van Pieter Gommers (zie X-ao) en Anna Reniers. Hij is gedoopt op 13-09-1796 in Princenhage rk, get: Marinus Gommers en Maria Reniers. Antonius is overleden op 29-03-1871 in princenhage, 74 jaar oud. Antonius trouwde, 40 jaar oud, op 18-11-1836 in princenhage met Petronilla Baljaers, 38 jaar oud. Petronilla is een dochter van Cornelis Baljaers en Anna Maria Pellis. Zij is gedoopt op 05-07-1798 in Gr-Zundert rk, get: Cornelius Bastiaenen en Petronilla Baeljaers. Petronilla is overleden op 26-01-1870 in princenhage, 71 jaar oud.

 

 

 

 

 

index Jan Gommer Thomas (2230 personen)

 

Petronella ??? [Schoonmoeder van 1]  1
Phaeng [Schoonmoeder van 1.4.10.3.1.1.2.9.1.12]  1.4.10.3.1.1.2.9.1.12
... [Schoonvader van 1.4.10.3.6.6]  1.4.10.3.6.6
... [Schoonvader van 1.4.10.3.2.2.8.7]  1.4.10.3.2.2.8.7
... [Schoonvader van 1.4.1.7.4.3.3.2.4.3]  1.4.1.7.4.3.3.2.4.3
... [Partner van 1.4.10.3.6.1.5.2]  1.4.10.3.6.1.5.2
Aarsen, Jan [Schoonvader van 1.4.10.3.2.9]  1.4.10.3.2.9
Aarsen, Johanna (~±1784, †05-01-1839) [Partner van 1.4.10.3.2.9]  1.4.10.3.2.9
Aarssen, Jacoba (*19-05-1921) [Partner van 1.4.1.7.4.3.1.3.3.1]  1.4.1.7.4.3.1.3.3.1
Aart, Maria Cornelius van (†28-10-1830) [Partner van 1.4.1.5.2]  1.4.1.5.21.4.1.5.2.1
Aben, Johanna Maria [Schoonmoeder van 1.4.10.3.1.1.2.10.6.2]  1.4.10.3.1.1.2.10.6.2
Acker, Johanna Mathilda Theresia van [Schoonmoeder van 1.4.10.3.1.1.2.10.1.1.4]  1.4.10.3.1.1.2.10.1.1.4
Acker, Joseph (Sjef) Antonius Maria van [Schoonvader van 1.4.10.3.1.1.2.9.1.9.2]  1.4.10.3.1.1.2.9.1.9.2
Acker, Noortje van (*12-06-1971) [Partner van 1.4.10.3.1.1.2.9.1.9.2]  1.4.10.3.1.1.2.9.1.9.2
Aerde, Petronella Jan Cornelis van [Schoonmoeder van 1.4.1.5]  1.4.1.5
Aerts, Anna Simon (~30-11-1783, †04-02-1818) [Partner van 1.4.10.3.6.1]  1.4.10.3.6.11.4.10.3.6.1.11.4.10.3.6.1.4
Aerts, Simon [Schoonvader van 1.4.10.3.6.1]  1.4.10.3.6.1
Aerts, Wilhelmina Marinus [Schoonmoeder van 1.4.10.3.3.2]  1.4.10.3.3.2
Agthoven, ... van (*1930, †16-05-1930) [Dochter van 1.4.10.3.6.4.11.6.1]  1.4.10.3.6.4.11.6.1.1
Agthoven, August Johannes van [Schoonvader van 1.4.10.3.6.4.11.6.1]  1.4.10.3.6.4.11.6.1
Agthoven, Pieter August Johannes van (*05-03-1896, †21-11-1970) [Partner van 1.4.10.3.6.4.11.6.1]  1.4.10.3.6.4.11.6.1
Akkermans, Adriana [Schoonmoeder van 1.4.10.3.2.2.5.3]  1.4.10.3.2.2.5.3
Alleman, Adrianus [Schoonvader van 1.4.10.3.6.4.11.13]  1.4.10.3.6.4.11.13
Alleman, Cornelis (*17-07-1884, †05-03-1962) [Partner van 1.4.10.3.6.4.11.13]  1.4.10.3.6.4.11.13
Alphen, Maria van [Schoonmoeder van 1.4.10.3.6.1.1.3]  1.4.10.3.6.1.1.3
Amerongen, Evert van [Schoonvader van 1.4.10.3.1.1.2.2.1.1.3.1]  1.4.10.3.1.1.2.2.1.1.3.1
Amerongen, Sigrid Martine van (*03-05-1972) [Partner van 1.4.10.3.1.1.2.2.1.1.3.1]  1.4.10.3.1.1.2.2.1.1.3.1
Ampt, Dignus Jacobus [Schoonvader van 1.4.10.3.1.1.2.10.6.3.1]  1.4.10.3.1.1.2.10.6.3.1
Ampt, Janette (Janet) Hermien (*27-10-1963) [Partner van 1.4.10.3.1.1.2.10.6.3.1]  1.4.10.3.1.1.2.10.6.3.1
Amstel, Theodora Clasina van [Schoonmoeder van 1.4.10.3.1.1.2.10.2.1]  1.4.10.3.1.1.2.10.2.1
Amstel, Theodora Clasina van [Schoonmoeder van 1.4.10.3.1.1.2.10.2.2]  1.4.10.3.1.1.2.10.2.2
Anthonis, ook genaamd Nijs, Jan Anthonis Adriaan (~26-10-1674, †13-12-1756) [Schoonvader van 1.4.1.7]  1.4.1.7
Antonissen, Elisabeth [Schoonmoeder van 1.4.10.3.3.5]  1.4.10.3.3.5
Appeve, Helena [Schoonmoeder van 1.4.1.7.4.3.3.2.4]  1.4.1.7.4.3.3.2.4
Aris, Jannetje (Janne) Helena (*17-08-1974) [Partner van 1.4.10.3.1.1.2.2.1.4.4.1]  1.4.10.3.1.1.2.2.1.4.4.1
Aris, Titus Anne Daniël Wilhelmus [Schoonvader van 1.4.10.3.1.1.2.2.1.4.4.1]  1.4.10.3.1.1.2.2.1.4.4.1
Assen, Yvonne Joanna Antonia Theresia van den [Schoonmoeder van 1.4.10.3.1.1.2.9.1.9.2]  1.4.10.3.1.1.2.9.1.9.2
Aubioul, François d’ [Schoonvader van 1.4.10.3.1.1.2.2.3.1]  1.4.10.3.1.1.2.2.3.1
Aubioul, Germaine Eugenie Emilia d’ (*27-01-1911, †02-01-1994) [Partner van 1.4.10.3.1.1.2.2.3.1]  1.4.10.3.1.1.2.2.3.11.4.10.3.1.1.2.2.3.1.1
Avoirt, Antonia van der (*03-05-1882, †15-11-1913) [Partner van 1.4.10.3.6.4.6.7]  1.4.10.3.6.4.6.7
Avoirt, Melchior Franciscus van der [Schoonvader van 1.4.10.3.6.4.6.7]  1.4.10.3.6.4.6.7
Baaij, Wilhelmina Maria Martina de (*08-10-1946) [Partner van 1.4.10.3.1.1.2.9.1.1.2]  1.4.10.3.1.1.2.9.1.1.21.4.10.3.1.1.2.9.1.1.2.11.4.10.3.1.1.2.9.1.1.2.21.4.10.3.1.1.2.9.1.1.2.3
Baartmans, Catharina Cornelis ([]09-08-1781) [Partner van 1.4.10.2.4]  1.4.10.2.4
Baartmans, Cornelia (~02-12-1762, †24-03-1837) [Dochter van 1.4.10.5]  1.4.10.5.8
Baartmans, Cornelius (~21-09-1760) [Zoon van 1.4.10.5]  1.4.10.5.7
Baartmans, Goris Leendert (~26-10-1721) [Partner van 1.4.10.5]  1.4.10.5
Baartmans, Helena (~24-09-1746) [Dochter van 1.4.10.5]  1.4.10.5.1
Baartmans, Jacoba (~04-08-1757) [Dochter van 1.4.10.5]  1.4.10.5.6
Baartmans, Joannes (~07-12-1753) [Zoon van 1.4.10.5]  1.4.10.5.4
Baartmans, Leonardus [Schoonvader van 1.4.10.5]  1.4.10.5
Baartmans, Maria (~19-09-1755) [Dochter van 1.4.10.5]  1.4.10.5.5
Baartmans, Martinus (~28-10-1748) [Zoon van 1.4.10.5]  1.4.10.5.2
Baartmans, Wilhelma (~24-09-1751) [Dochter van 1.4.10.5]  1.4.10.5.3
Backer, Jacobi Paulus de [Schoonvader van 1.4.10]  1.4.10
Backer, Margriet Jacob de (*±1675) [Partner van 1.4.3]  1.4.31.4.3.21.4.3.41.4.3.51.4.3.6
Backer, Maria Jacobs de (~02-08-1677, []12-05-1720) [Partner van 1.4.10]  1.4.101.4.10.11.4.10.21.4.10.3
Backx, Adriaan [Schoonvader van 1.4.1.7.4.3.1.3]  1.4.1.7.4.3.1.3
Backx, Pieternella (*10-01-1858, †27-01-1929) [Partner van 1.4.1.7.4.3.1.3]  1.4.1.7.4.3.1.31.4.1.7.4.3.1.3.3
Baert, Adelaida Christina Adriana [Schoonmoeder van 1.4.10.3.1.1.2.2.1]  1.4.10.3.1.1.2.2.1
Bakkers, Anna Cornelia [Schoonmoeder van 1.4.10.3.2.2.2.10]  1.4.10.3.2.2.2.10
Balemans, Adrianus Adriaan (~17-04-1704, []16-01-1742) [Partner van 1.4.3.4]  1.4.3.4
Balemans, Adrianus Gerart [Schoonvader van 1.4.3.4]  1.4.3.4
Balemans, Cornelis (~25-12-1739) [Zoon van 1.4.3.4]  1.4.3.4.4
Balemans, Elisabeth (~07-12-1732) [Dochter van 1.4.3.4]  1.4.3.4.2
Balemans, Gerardus (~26-03-1730) [Zoon van 1.4.3.4]  1.4.3.4.1
Balemans, Petrus (~17-01-1736) [Zoon van 1.4.3.4]  1.4.3.4.3
Baljaers, Cornelis [Schoonvader van 1.4.10.3.11.2]  1.4.10.3.11.2
Baljaers, Petronilla (~05-07-1798, †26-01-1870) [Partner van 1.4.10.3.11.2]  1.4.10.3.11.2
Baljaerts, Adriana Bernard Marten (~26-09-1639, []17-05-1678) [Partner van 1.4]  1.4
Baljaerts, Bernard Marten Arnold [Schoonvader van 1.4]  1.4
Balkhuijzen, Johanna Cornelia (*17-06-1847, †29-03-1933) [Partner van 1.4.10.3.2.2.2.10]  1.4.10.3.2.2.2.101.4.10.3.2.2.2.10.11.4.10.3.2.2.2.10.21.4.10.3.2.2.2.10.31.4.10.3.2.2.2.10.41.4.10.3.2.2.2.10.51.4.10.3.2.2.2.10.61.4.10.3.2.2.2.10.7
Balkhuijzen, Willem [Schoonvader van 1.4.10.3.2.2.2.10]  1.4.10.3.2.2.2.10
Balmaeckers, Maria Adrianus [Schoonmoeder van 1.4.10.3.6]  1.4.10.3.6
Barkema, Elisabeth Wilhelmina (*15-08-1946) [Partner van 1.4.10.3.1.1.2.10.6.6]  1.4.10.3.1.1.2.10.6.61.4.10.3.1.1.2.10.6.6.1
Barkema, Sieger [Schoonvader van 1.4.10.3.1.1.2.10.6.6]  1.4.10.3.1.1.2.10.6.6
Bartels, Gommaar Thomas (*±1560, []18-08-1647) [Vader van 1]  1
Bastiaansen, Adriana Cornelia (*11-05-1939) [Partner van 1.4.1.7.4.3.1.5.1.12]  1.4.1.7.4.3.1.5.1.12
Bastiaansen, Antonius Petrus [Schoonvader van 1.4.1.7.4.3.1.5.1.12]  1.4.1.7.4.3.1.5.1.12
Batenburg, Elisabeth van [Schoonmoeder van 1.4.10.3.6.4.6.2]  1.4.10.3.6.4.6.2
Beek, Johannes van [Schoonvader van 1.4.1.7.4.3.1.3.3.2]  1.4.1.7.4.3.1.3.3.2
Beek, Marijn van [Schoonvader van 1.4.10.3.2.2.2.1]  1.4.10.3.2.2.2.1
Beek, Petronella van (*03-10-1833, †13-02-1899) [Partner van 1.4.10.3.2.2.2.1]  1.4.10.3.2.2.2.11.4.10.3.2.2.2.1.11.4.10.3.2.2.2.1.2
Beek, Theodorus van (*27-02-1910) [Partner van 1.4.1.7.4.3.1.3.3.2]  1.4.1.7.4.3.1.3.3.2
Beekmans, Annabel (*03-03-2012) [Dochter van 1.4.10.3.1.1.2.9.1.1.2.1]  1.4.10.3.1.1.2.9.1.1.2.1.5
Beekmans, Jan Coenraad Cornenis [Schoonvader van 1.4.10.3.1.1.2.9.1.1.2.1]  1.4.10.3.1.1.2.9.1.1.2.1
Beekmans, Jeroen Josephus Gerardus (*25-01-1974) [Partner van 1.4.10.3.1.1.2.9.1.1.2.1]  1.4.10.3.1.1.2.9.1.1.2.1
Beekmans, Marlijn (*13-09-2007) [Zoon van 1.4.10.3.1.1.2.9.1.1.2.1]  1.4.10.3.1.1.2.9.1.1.2.1.3
Beekmans, Noor (*03-04-2010) [Dochter van 1.4.10.3.1.1.2.9.1.1.2.1]  1.4.10.3.1.1.2.9.1.1.2.1.4
Beemd, Adriana van den (~26-03-1784) [Dochter van 1.4.10.2.6]  1.4.10.2.6.5
Beemd, Antonius van den (~10-08-1777) [Zoon van 1.4.10.2.6]  1.4.10.2.6.3
Beemd, Arjaan Michielse van den (~03-02-1751, []08-02-1795) [Partner van 1.4.10.2.6]  1.4.10.2.6
Beemd, Arnolda van den (~02-05-1786) [Dochter van 1.4.10.2.6]  1.4.10.2.6.6
Beemd, Cornelia van den (~31-08-1789) [Dochter van 1.4.10.2.6]  1.4.10.2.6.8
Beemd, Cornelius van den (~01-02-1773) [Zoon van 1.4.10.2.6]  1.4.10.2.6.1
Beemd, Helena van den (~11-02-1788) [Dochter van 1.4.10.2.6]  1.4.10.2.6.7
Beemd, Jacoba van den (~22-06-1775, †17-04-1848) [Dochter van 1.4.10.2.6]  1.4.10.2.6.2
Beemd, Joannes van den [Schoonvader van 1.4.1.7.4.3.1.5.3]  1.4.1.7.4.3.1.5.3
Beemd, Johanna van den (*08-07-1901) [Partner van 1.4.1.7.4.3.1.5.3]  1.4.1.7.4.3.1.5.3
Beemd, Maria van den (~31-01-1792) [Dochter van 1.4.10.2.6]  1.4.10.2.6.9
Beemd, Marinus van den (~09-10-1780) [Zoon van 1.4.10.2.6]  1.4.10.2.6.4
Beemd, Michael van den [Schoonvader van 1.4.10.2.6]  1.4.10.2.6
Beer, Brigitte Josefa Constantia Maria de [Schoonmoeder van 1.4.10.3.1.1.2.9.1.1.10]  1.4.10.3.1.1.2.9.1.1.10
Bekkers, Johanna Petronella (*12-12-1819, †27-07-1874) [Partner van 1.4.10.3.1.1.2]  1.4.10.3.1.1.21.4.10.3.1.1.2.21.4.10.3.1.1.2.41.4.10.3.1.1.2.81.4.10.3.1.1.2.91.4.10.3.1.1.2.10
Bekkers, Petrus Martinus [Schoonvader van 1.4.10.3.1.1.2]  1.4.10.3.1.1.2
Beks, Theresia [Schoonmoeder van 1.4.10.3.1.1.2.10.11.1]  1.4.10.3.1.1.2.10.11.1
Bender, Johanna van (~13-08-1731, []10-08-1807) [Dochter van 1.4.1.4]  1.4.1.4.1
Bender, Johanna Wilhelmina [Schoonmoeder van 1.4.10.3.6.4.6]  1.4.10.3.6.4.6
Bender, Johannes van ([]18-01-1748) [Partner van 1.4.1.4]  1.4.1.4
Benders, Maria Agnes (~11-11-1741, []22-04-1747) [Dochter van 1.4.1.4]  1.4.1.4.2
Beraat, Maria [Schoonmoeder van 1.4.10.3.2.11.6]  1.4.10.3.2.11.6
Berendsen, Mieke Theresia (*23-09-1941) [Partner van 1.4.10.3.1.1.2.9.1.10]  1.4.10.3.1.1.2.9.1.101.4.10.3.1.1.2.9.1.10.11.4.10.3.1.1.2.9.1.10.21.4.10.3.1.1.2.9.1.10.3
Bergh, Grada van den [Schoonmoeder van 1.4.10.3.1.1.2.9.1.3.4]  1.4.10.3.1.1.2.9.1.3.4
Bergh, Paulus Johannes van den (*±1917, †09-07-2001) [Partner van 1.4.10.3.2.2.2.10.5.2]  1.4.10.3.2.2.2.10.5.2
Berk, Johanna van den [Schoonmoeder van 1.4.1.7.4.3.1.5.3]  1.4.1.7.4.3.1.5.3
Berkel, Maria van [Schoonmoeder van 1.4.1.7.4.3.3.1]  1.4.1.7.4.3.3.1
Bernaers, Catharina [Schoonmoeder van 1.4.1.7.4.4]  1.4.1.7.4.4
Bernards, Maria Helena [Schoonmoeder van 1.4.10.3.1.1.2.9.1.1.2.1]  1.4.10.3.1.1.2.9.1.1.2.1
Bessems, Ignatius Hubertus Gerardus [Schoonvader van 1.4.10.3.1.1.2.10.6.6.1]  1.4.10.3.1.1.2.10.6.6.1
Bessems, Ingrid (Jotja) Helena Jacoba Barbara (*24-06-1969) [Partner van 1.4.10.3.1.1.2.10.6.6.1]  1.4.10.3.1.1.2.10.6.6.1
Beurden, Adriana Anna van (*02-06-1924) [Dochter van 1.4.1.7.4.3.1.5.2]  1.4.1.7.4.3.1.5.2.1
Beurden, Adrianus van (*10-09-1927) [Zoon van 1.4.1.7.4.3.1.5.2]  1.4.1.7.4.3.1.5.2.4
Beurden, Agnes van [Schoonmoeder van 1.4.10.3.1.1.2.10.1]  1.4.10.3.1.1.2.10.1
Beurden, Anna van (*12-09-1928) [Dochter van 1.4.1.7.4.3.1.5.2]  1.4.1.7.4.3.1.5.2.5
Beurden, Anna Adriana van (*14-09-1925) [Dochter van 1.4.1.7.4.3.1.5.2]  1.4.1.7.4.3.1.5.2.2
Beurden, Cornelis van (*30-01-1935) [Zoon van 1.4.1.7.4.3.1.5.2]  1.4.1.7.4.3.1.5.2.9
Beurden, Gerardus van (*20-02-1937) [Zoon van 1.4.1.7.4.3.1.5.2]  1.4.1.7.4.3.1.5.2.10
Beurden, Maria van (*10-01-1930) [Dochter van 1.4.1.7.4.3.1.5.2]  1.4.1.7.4.3.1.5.2.6
Beurden, Martinus van [Schoonvader van 1.4.1.7.4.3.1.5.2]  1.4.1.7.4.3.1.5.2
Beurden, Martinus Adrianus van (*05-08-1926) [Zoon van 1.4.1.7.4.3.1.5.2]  1.4.1.7.4.3.1.5.2.3
Beurden, Matheus van (*24-03-1932) [Zoon van 1.4.1.7.4.3.1.5.2]  1.4.1.7.4.3.1.5.2.7
Beurden, Petrus van (*22-02-1895, †29-07-1958) [Partner van 1.4.1.7.4.3.1.5.2]  1.4.1.7.4.3.1.5.2
Beurden, Petrus van (*19-04-1933) [Zoon van 1.4.1.7.4.3.1.5.2]  1.4.1.7.4.3.1.5.2.8
Bever, Wilhelmina (Marjo) Marjoleine Maria Theresia de [Schoonmoeder van 1.4.10.3.1.1.2.10.2.5.1]  1.4.10.3.1.1.2.10.2.5.1
Beyer, Maria Elisabeth [Schoonmoeder van 1.4.10.3.6.1.4.1]  1.4.10.3.6.1.4.1
Bielok, Petronella [Schoonmoeder van 1.4.10.3.2.2.13]  1.4.10.3.2.2.13
Biermann, Anna Maria Francisca (*17-04-1899, †18-06-1955) [Partner van 1.4.10.3.1.1.2.2.2.1]  1.4.10.3.1.1.2.2.2.1