Zoeken op deze pagina, druk Ctrl + f ....Olijfgroen of Blauw gekleurde tekst geven toegang tot een bron....onder 'n Index

Stamvader van zijn nakomelingen ..... Nuijten en Nouten

V-b Nuyt Domas Bertels is geboren omstreeks 1560, zoon van Thomas Bartholomeus Dierick Reyns (zie IV-n) en .... Overleden ná 25-04-1630, dan is Nuyt nog doopgetuige bij zijn kleinkind Anthonia

 

de Ouders van Nuyt, onderaan "deze" pagina:   IV-n

 

 GAB vestbr. Princenhage 718, f. 275, 01 02 1605

 

Vol ende al betaelt is, selve gedaen sijnde, soo wij verstonden, wittelijck getransporteert opgedraegen ende vuitgegeven hebben, transporteren draegen op ende geven over met desen Nuijten Thomas Berthels zone, een stuck erffs soo onder heijde weijde als bosch, houdende tesamen omtrent seven vierden deel buijnders gelegen in de Haege in Varent, oostwaert aen des voorschreven
Cornelis Adriaen Cornelis Aerts erve, hem bij de voorseide vercooperen vercoft ende alnu oock overgevest sijnde, zuijtwaert aen sheren heirbaen, westwaert aen Hendrick Peeter Nuijten erve, hem bij enige der comparanten alnu oock vurgeven zijnde ende noortwaert aen de Gebuerstrate.
Ende noch een stucxken erffs onder heijde ende weijde ende bosch, houdende tesaemen omtrent twee ende een halff vierendeel buijnders, gelegen daer omtrent, oostwaert aen Henrick Peeter Nuijten voorseide erve, suijtwaert aen den voorseide Cornelis Adriaen Cornelis Aertssen erve, westwaert aen Nicolaes Henrick Goris Dyrven erffgenaemen erve ende noortwaert aen Peeter de Slachmolders erve, daer de Gebuerstrate tusschen beijde leecht. Alsoo groot ende cleijn als de erfenissen voorschreven gelegen zijn.
Te vrijen commerloos. Gevest actum anno 1605 op ten dach van februario.

 

bron: Harrie Roelands, transcriptie Harrie en Ron.

 

Hun kinderen worden later vaak vermeld met het patroniem Arnold achter hun voornaam,
dit heeft natuurlijk te maken met Nuyt Domas Bertels, hun vader,
Nuyt is Arnout, Arnold enz. Nuijten, Nouten en Neuten zijn een variant op het patroniem.
Hierdoor ontstaat te Princenhage een familie Nuijten en in Stabroek en Kapellen een familie Nouten.

 

Nuyt trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1590 met Jenneken Claes, ongeveer 30 jaar oud. Jenneken is geboren omstreeks 1560. Jenneken is overleden.

Kinderen van Nuyt en Jenneken:

Cornelia Nuty Thoma, mogelijke dochter. Volgt VI-a.

Catharina mogelijke dochter.

3 Anthonis Nuyt Thomas Nuytens, geboren omstreeks 1580. Volgt VI-b.

4 Claes Nuyt Domas Bertels, geboren omstreeks 1594. Volgt VI-c.

5 Thomas Nuyt Domen, geboren omstreeks 1596 in princenhage. Volgt VI-d.

6 Maria Nuyt Domas, geboren omstreeks 1598. Volgt VI-e.

 

VI-a Cornelia Nuty Thoma, mogelijke dochter, dochter van Nuyt Domas Bertels (zie V-b) en Jenneken Claes. Cornelia is overleden. Cornelia trouwde op 26-11-1615 in Princenhage rk, get: Thoma Nutii en Martinus de Molenaer met Adrianus Arnoldi...?, nadat zij op 07-11-1615 in Princenhage rk, get: Thoma Nutii en Adrianus Henrici in ondertrouw zijn gegaan. Adrianus is overleden.

Kind van Cornelia en Adrianus:

1 Arnoldus.... Hij is gedoopt op 18-12-1616 in Princenhage rk, get: Domus Nutii en Catharina, de vrouw van Cornelius de Wever. Arnoldus is overleden.

 

 

VI-b Anthonis Nuyt Thomas Nuytens is geboren omstreeks 1580, zoon van Nuyt Domas Bertels (zie V-b) en Jenneken Claes. Anthonis is overleden. Anthonis trouwde met ...? Zij is overleden.

Kind van Anthonis en ..?:

1 Maria Nuyten. Zij is gedoopt op 24-08-1606 in Princenhage rk, get: Marinus Anthonii Dirve en Henrica Lancelots. Maria is overleden.

 

 

VI-c Claes Nuyt Domas Bertels is geboren omstreeks 1594, zoon van Nuyt Domas Bertels (zie V-b) en Jenneken Claes. Claes is overleden.

Notitie bij Claes: bron: Harrie Roelands

Claes trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 03-07-1618 in Princenhage rk met Jenneken Goris Peter Salus Dirven, ongeveer 23 jaar oud, nadat zij op 16-06-1618 in Princenhage rk in ondertrouw zijn gegaan. Jenneken is geboren omstreeks 1595, dochter van Goris Peter Salus en Heylwich Peter Bartolomeeus Matthijs. Jenneken is overleden.

Kinderen van Claes en Jenneken:

1 Heilwigis Claes Nuijten, gedoopt op 31-07-1619 in Princenhage rk, get: Thomas Arnoldi en Joanna Arnoldi. Volgt VII-a.

2 Gregorius Nicolai Nuijten, gedoopt op 07-11-1621 in Princenhage rk, get: Nicolaus Henrici en Anna Johannis. Volgt VII-b.

3 Jenneken Claes Nuijten, gedoopt op 29-11-1627 in Princenhage rk, get: Marinus Antonij en Adriana Jois. Volgt VII-c.

4 Peerken Claessen Nuijten, gedoopt op 24-11-1630 in Princenhage rk, get: Joes Janssen en Catharina Petri. Volgt VII-d.

5 Cornelia Domas. Zij is gedoopt op 03-04-1633 in Princenhage rk, get: Jacobij Henrici en Elisabetha Gregorij. Cornelia is overleden.

6 Maria Domas. Zij is gedoopt op 22-05-1636 in Princenhage rk, get: Papnutius Thomae en Maria Petri de Neeve. Maria is overleden.

7 Cornelius Claessen Nuijten, geboren omstreeks 1638. Volgt VII-e.

8 Neeltje Claas Nuit Thomas, gedoopt op 09-04-1640 in Princenhage rk, get: Antonius Marini en Elisabetha Gregorii. Volgt VII-f.

 

VII-a Heilwigis Claes Nuijten, dochter van Claes Nuyt Domas Bertels (zie VI-c) en Jenneken Goris Peter Salus Dirven. Zij is gedoopt op 31-07-1619 in Princenhage rk, get: Thomas Arnoldi en Joanna Arnoldi. Heilwigis is overleden.

Notitie bij Heilwigis: woonende bij de Liesbosse meulen verraadt haar 2e huwelijksinschrijving.

Heilwigis:

(1) trouwde, 21 jaar oud, op 27-09-1640 in Princenhage rk met Jacobus Lamberti van Loenhout, nadat zij op 08-09-1640 in Princenhage rk in ondertrouw zijn gegaan. Jacobus is overleden.

(2) trouwde, 37 jaar oud, op 15-04-1657 in Princenhage nh met Peeter Michiels Aertssen, nadat zij op 25-03-1657 in Princenhage nh in ondertrouw zijn gegaan. Peeter is overleden.

Kinderen van Heilwigis en Jacobus:

1 Lambertus van Loenhout. Hij is gedoopt op 25-03-1641 in Princenhage rk, get: Joes Lambregts absent en Maria Petri Neeven. Lambertus is overleden.

2 Joannes van Loenhout. Hij is gedoopt op 20-05-1644 in Princenhage rk, get: Adrianus Leonardi Cornelissen en Joanna Cornelissen. Joannes is overleden.

Kind van Heilwigis en Peeter:

3 Joanna Aertssen. Zij is gedoopt op 23-05-1665 in Princenhage rk, get: Petronella Nicolai. Joanna is overleden.

 

1650 de heerlyckheijt van de Hage

VII-b Gregorius Nicolai Nuijten, zoon van Claes Nuyt Domas Bertels (zie VI-c) en Jenneken Goris Peter Salus Dirven. Hij is gedoopt op 07-11-1621 in Princenhage rk, get: Nicolaus Henrici en Anna Johannis. Gregorius is overleden.

Notitie bij Gregorius: bij zijn 2e huwelijk woonachtig op Overvelt.

Tegelijkertijd is te Princenhage ’n Gregorius Claessen van Sundert gehuwd met Maria Cornelissen op 5 juni 1643 te Princenhage,
niet te verwarren met deze Gregorius Nicolai Nuijten.

nakijken: https://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-sips/I1494.php

Gregorius:

(1) trouwde, 22 jaar oud, op 18-11-1643 in Princenhage rk met Janneken Cornelis van Dongen, ongeveer 23 jaar oud, nadat zij op 08-11-1643 in Princenhage rk in ondertrouw zijn gegaan. Janneken is geboren omstreeks 1620. Janneken is overleden.

(2) trouwde, 46 jaar oud, op 12-02-1668 in Princenhage nh met Neeltien Jacobus Smits, nadat zij op 21-01-1668 in Princenhage nh in ondertrouw zijn gegaan. Neeltien is geboren in princenhage. Neeltien is overleden.

Kinderen van Gregorius en Janneken:

1 Jan Gorisz NuijtenVolgt VIII-a.

2 Christiaan Goris Claes Nuijten. Christiaan is overleden.

3 Catalijn Goris Claas NuijtenVolgt VIII-b.

4 Elisabeth Goris NuijtenVolgt VIII-c.

5 Cornelius Nuijten. Hij is gedoopt op 21-09-1644 in Princenhage rk, get: Nicolaus Nuijten en Maria Wilhelmi Neefs. Cornelius is overleden.

6 Huijbregt Goris Claes Nuijten, gedoopt op 09-06-1646 in Princenhage rk, get: Adrianus Leonardi absent en Maria Andreae van Lanckvelt present. Volgt VIII-d.

Kind van Gregorius en Neeltien:

7 Nicolaus Goris Nuijten, gedoopt op 09-07-1670 in Princenhage rk, get: Franciscus Antonij Houtermans en Barbara Jois ipv Joanna Anthonij. Volgt VIII-e.

 

VIII-a Jan Gorisz Nuijten, zoon van Gregorius Nicolai Nuijten (zie VII-b) en Janneken Cornelis van Dongen. Jan is overleden.

 

Notitie bij Jan: Ondertrouwd op zondag 17 sep 1690 te Princenhage, gehuwd voor de kerk op zondag 1 okt 1690 te Rijsbergen (ng) met 
Elisabeth Mijnderts van der Linden, 20 jaar oud, gedoopt (ng) op vrijdag 6 dec 1669 te Breda (Grote Kerk), dochter van 
Mijndert Cornelisz van der Linden, boswachter in het Liesbos, en Mechtildis Adams van Boxtel, 
weduwe, gewoond hebbende in de Hage, thans (1694) in Breda, att. gegeven naar Hage.

bron: Ger Klein

Jan trouwde op 01-10-1690 in Rijsbergen nh met Elisabeth Mijnderts van der Linden, 20 jaar oud, nadat zij op 17-09-1690 in Princenhage nh in ondertrouw zijn gegaan. Elisabeth is een dochter van Mijndert Cornelisz van der Linden. Zij is gedoopt op 06-12-1669 in Breda grote kerk, get:. Elisabeth is overleden.

Kinderen van Jan en Elisabeth:

1 Johanna Jansdr Nuijten, gedoopt in Princenhage rk. Volgt IX-a.

2 Catharina Jan Goris NuijtenVolgt IX-b.

3 Cornelius Jan Goris NuijtenVolgt IX-c.

4 Jacoba Nuijten. Zij is gedoopt op 25-08-1694 in Princenhage rk, get: Cornelia Jacobs. Jacoba is overleden.

5 Gregorius Nuijten. Hij is gedoopt op 21-02-1696 in Princenhage rk, get: Elisabetha Nuijten. Gregorius is overleden.

6 Mijndert Jan Nuijtengedoopt op 19-01-1698 in Princenhage rk, get: Hubertus Nuijten en Maria Peters. Volgt IX-d.

7 Joannes Nuijten. Hij is gedoopt op 08-02-1700 in Princenhage rk, get: Lucia Houtermans. Joannes is overleden.

8 Gregorius Nuijten. Hij is gedoopt op 20-08-1707 in Princenhage rk, get: Antonius Maten en Maria Woutersen en Maria Henderickx. Gregorius is overleden.

tweeling met Maria

9 Maria Nuijten. Zij is gedoopt op 20-08-1707 in Princenhage rk, get: Antonius Maten en Maria Woutersen en Maria Henderickx. Maria is overleden.

tweeling met Gregorius

10 Michael Nuijten. Hij is gedoopt op 30-01-1710 in Princenhage rk, get: Nicolaes Goris Nuijten absent en Anna Jacob Smits. Michael is overleden.

 

IX-a Johanna Jansdr Nuijten, dochter van Jan Gorisz Nuijten (zie VIII-a) en Elisabeth Mijnderts van der Linden. Zij is gedoopt in Princenhage rk. Johanna is overleden. Johanna trouwde op 07-05-1724 met Antonius Adriaensz van Meel, 33 jaar oud, nadat zij op 22-04-1724 in ondertrouw zijn gegaan. Antonius is een zoon van Adriaan van Meel en Aeltje Jans.... Hij is gedoopt op 24-03-1691 in princenhage. Antonius is overleden.

Kind van Johanna en Antonius:

1 Gregorius van Meel. Hij is gedoopt op 29-09-1728 in Princenhage rk, get: Adrianus Digmanni Lodders absent en Elisabetha van der Linden. Gregorius is overleden.

 

IX-b Catharina Jan Goris Nuijten, dochter van Jan Gorisz Nuijten (zie VIII-a) en Elisabeth Mijnderts van der Linden. Catharina is overleden. Catharina trouwde op 15-06-1733 in Princenhage nh en op 14-06-1733 te Breda nh grote kerk met Roelof Dekkers, 25 jaar oud, nadat zij op 30-05-1733 in Princenhage nh in ondertrouw zijn gegaan. Roelof is een zoon van Petrus Dekkers en Anna Wijtincx. Hij is gedoopt op 24-03-1708 in Breda rk nieuwstraat, get:. Roelof is overleden, 67 jaar oud. Hij is begraven op 29-01-1776 in Breda Kleine Kerk. Roelof is weduwnaar van Adriana Wagemaeckers (ovl. 1732), met wie hij trouwde op 29-04-1731 in Breda nh, Grote Kerk.

Roelof is gedoopt als Rolandus

Kinderen van Catharina en Roelof:

1 Petrus Dekkers. Hij is gedoopt op 17-09-1734 in Breda rk brugstraat, get: Meijnardus Nuijten en Elisabeth van der Linden. Petrus is overleden.

2 Joannes Dekkers. Hij is gedoopt op 27-12-1735 in Breda rk brugstraat, get: Cornelius en Joanna Jan Joris Nuijten. Joannes is overleden.

3 Petrus Dekkers. Hij is gedoopt op 30-03-1737 in Princenhage rk, get: Nicolais Goris Nuijte en Elisabetha van der Linden. Petrus is overleden.

4 Mechlina Dekkers. Zij is gedoopt op 26-09-1739 in Princenhage rk, get: Cornelius Joannis Gorrese en Joanna Joannis Nuijten. Mechlina is overleden.

5 Joanna Dekkers. Zij is gedoopt op 28-12-1742 in Breda rk brugstraat, get: Meinard Nuijten en Joanna Nuijten. Joanna is overleden.

 

 

IX-c Cornelius Jan Goris Nuijten, zoon van Jan Gorisz Nuijten (zie VIII-a) en Elisabeth Mijnderts van der Linden. Cornelius is overleden. Cornelius trouwde met Joanna Petri Oomen. Joanna is overleden.

Kind van Cornelius en Joanna:

1 Joanna Nuijten. Zij is gedoopt op 24-06-1738 in Princenhage rk, get: Petrus Oome en Elisabetha van der Linden. Joanna is overleden.

 

de Markt te Princenhage, gravure door H Spilman 1732

IX-d Mijndert Jan Nuijten, zoon van Jan Gorisz Nuijten (zie VIII-a) en Elisabeth Mijnderts van der Linden. Hij is gedoopt op 19-01-1698 in Princenhage rk, get: Hubertus Nuijten en Maria Peters. Mijndert is overleden.

Notitie bij Mijndert: getrouwd als Mijndert Jan Nuijte (nb Creekelpolder schepenbank) met Jacomijn Anthonisse van Reijn met attestatie van de Leur.

Mijndert trouwde, 27 jaar oud, op 13-05-1725 in Princenhage nh en schepenbank en op 14 mei 1725 te Etten en Leur rk met Willemina Anthonisse van Rijen, 24 jaar oud, nadat zij op 28-04-1725 in Princenhage nh in ondertrouw zijn gegaan. Willemina is een dochter van Anthonis Cornelis van Rijen en Maria Digmans Coninckx. Zij is gedoopt op 04-06-1700 in Etten rk, get: Adrianus Cornelissen van Reijen en Antonia Adriaensen de Boos ipv Christina Coninckx. Willemina is overleden, 59 jaar oud. Zij is begraven op 11-03-1760 in princenhage.

Kinderen van Mijndert en Willemina:

1 Goris Meijndert Nuijten, gedoopt op 03-04-1729 in Princenhage rk, get: Cornelius Joannis Gorissen absent en Elisabetha van der Linden. Volgt X-a.

2 Adrianus Nuijten. Hij is gedoopt op 22-01-1731 in Princenhage rk, get: Elisabetha van der Linden ipv Marinus van Rijen en Maria Linders. Adrianus is overleden.

3 Cornelia Nuijten. Zij is gedoopt op 29-12-1732 in Princenhage rk, get: Antonius Cornelius van Rijen absent en Joanna Joannis Georgii Nuijten. Cornelia is overleden.

4 Cornelius Nuijten. Hij is gedoopt op 09-12-1734 in Princenhage rk, get: Cornelius Antonij van Rijen en Adriana Antonij van Rijen. Cornelius is overleden.

5 Meinardus Nuijten. Hij is gedoopt op 25-02-1735 in Princenhage rk, get: Rolandus Deckers en Joanna Adriani Maas. Meinardus is overleden.

6 Antonius Nuijten. Hij is gedoopt op 14-07-1740 in Princenhage rk, get: Antonius Cornelii van Rijen en Jacoba Joannis Nuijten. Antonius is overleden.

 

 

X-a Goris Meijndert Nuijten, zoon van Mijndert Jan Nuijten (zie IX-d) en Willemina Anthonisse van Rijen. Hij is gedoopt op 03-04-1729 in Princenhage rk, get: Cornelius Joannis Gorissen absent en Elisabetha van der Linden. Goris is overleden, 54 jaar oud. Hij is begraven op 31-10-1783 in Princenhage nh, als Goris Meijners Nuijten op den Rith. Goris:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op 27-05-1753 in Princenhage nh en rk met Margo Adriaan Vrinds, 35 jaar oud, nadat zij op 27-05-1753 in Princenhage nh in ondertrouw zijn gegaan. Margo is een dochter van Adriaan Adrianus Vrinds en Paulina Cornelis van Ham. Zij is gedoopt op 17-10-1717 in rijsbergen rk, get: Joanna Cornelij van Ham. Margo is overleden, 50 jaar oud. Zij is begraven op 15-08-1768 in Princenhage nh, als Margo Vriends, huisvr. van Goris Nuijthen int dorp. Margo is weduwe van Bastiaan Aernout Renne, met wie zij trouwde op 03-05-1744 in Princenhage nh.

Notitie bij Margo: gedoopt als Margarita

(2) trouwde, 41 jaar oud, op 30-11-1770 in Princenhage nh met Lijsabet Jacob Claasse, nadat zij op 17-11-1770 in Princenhage nh in ondertrouw zijn gegaan. Lijsabet is geboren in princenhage. Lijsabet is overleden. Zij is begraven op 11-04-1787 in Princenhage nh, als Elisabeth Claassen wede. Goris Nuijten op de Beeck, laat goederen na.

Kinderen van Goris en Margo:

1 Joannes Nuijten. Hij is gedoopt op 25-02-1754 in Princenhage rk, get: Adrianus Nuijten en Paulina van Ham. Joannes is overleden.

2 Adrianus Nuijten. Hij is gedoopt op 19-07-1755 in Princenhage rk, get: Antonius Vrins en Joanna Nuijten. Adrianus is overleden.

3 Jacoba Nuijten. Zij is gedoopt op 04-01-1760 in Princenhage rk, get: Cornelius Vrins en Joanna Nuijte. Jacoba is overleden.

 

 

VIII-b Catalijn Goris Claas Nuijten, dochter van Gregorius Nicolai Nuijten (zie VII-b) en Janneken Cornelis van Dongen. Catalijn is overleden. Catalijn trouwde op 09-05-1683 in Princenhage nh met Adriaan Corstiaansz. van Chaam, nadat zij op 24-04-1683 in Princenhage nh in ondertrouw zijn gegaan. Adriaan is overleden. Adriaan trouwde later op 27-05-1691 in Princenhage nh met Jenneken Peter Michielsz.

Kind van Catalijn en Adriaan:

1 Sebastianus van Chaam. Hij is gedoopt op 29-04-1687 in Princenhage rk. Sebastianus is overleden.

 

 

VIII-c Elisabeth Goris Nuijten, dochter van Gregorius Nicolai Nuijten (zie VII-b) en Janneken Cornelis van Dongen. Elisabeth is overleden. Elisabeth begon een relatie met Claes Laureijssen. Claes is overleden.

Kinderen van Elisabeth en Claes:

1 Gregorius Laureijssen. Hij is gedoopt op 25-10-1701 in Princenhage rk, get: Lucia Houtermans en Adrianus Backx. Gregorius is overleden.

2 Joanna Laureijssen. Zij is gedoopt op 05-04-1704 in Princenhage rk, get: Henricus Backx en Elisabeth Meinders ipv Maria Cornelissen. Joanna is overleden.

 

 

VIII-d Huijbregt Goris Claes Nuijten, zoon van Gregorius Nicolai Nuijten (zie VII-b) en Janneken Cornelis van Dongen. Hij is gedoopt op 09-06-1646 in Princenhage rk, get: Adrianus Leonardi absent en Maria Andreae van Lanckvelt present. Huijbregt is overleden. Huijbregt trouwde, 43 jaar oud, op 15-05-1690 in Princenhage nh met Sijke Frans Houtermans, nadat zij op 30-04-1690 in Princenhage nh in ondertrouw zijn gegaan. Sijke is geboren in princenhage. Sijke is overleden.

 

 

VIII-e Nicolaus Goris Nuijten, zoon van Gregorius Nicolai Nuijten (zie VII-b) en Neeltien Jacobus Smits. Hij is gedoopt op 09-07-1670 in Princenhage rk, get: Franciscus Antonij Houtermans en Barbara Jois ipv Joanna Anthonij. Nicolaus is overleden.

Notitie bij Nicolaus: zijn vader wordt Gregorius Phafnutii gnoemd in de doopakte.

getrouwd als Claass Goris Snuijten j.m. met Beatrixs Laurentius van Roije, jd.beijde geboren en wonende alhier in de Hage.

Nicolaus trouwde, 25 jaar oud, op 29-04-1696 in Princenhage nh met Beatricis Laurentii van Roij, 25 jaar oud, nadat zij op 14-04-1696 in Princenhage nh in ondertrouw zijn gegaan. Beatricis is een dochter van Laurentius Petri van Roij en Neeltjen Arnout Sips. Zij is gedoopt op 25-01-1671 in Princenhage rk, get: Ida Arnoldo ipv Joannes Cornelij van Weij?. Beatricis is overleden.

Kinderen van Nicolaus en Beatricis:

1 Gooris Claasse Nuijten, gedoopt op 12-04-1697 in Princenhage rk, get: Cornelia Jacops. Volgt IX-e.

2 Cornelia Nuijten. Zij is gedoopt op 17-07-1699 in Princenhage rk, get: Petronilla Jans. Cornelia is overleden.

3 Jacoba Nuijten. Zij is gedoopt op 16-06-1702 in Princenhage rk, get: Christianus Gorissen en Lucia Houtermans. Jacoba is overleden.

4 Lucia Nuijten. Zij is gedoopt op 29-07-1706 in Princenhage rk, get: Jacobus van Loenhout en Elisabeth vander Linden. Lucia is overleden.

5 Maria Nuijten is gedoopt op 23-02-1710 in Princenhage rk, get: Adrianus Grootens absent en Lucia Hautermans. Maria is overleden.

6 Petrus Nuijten. Hij is gedoopt op 07-03-1711 in Princenhage rk, get: Cornelis Leijten absent en Elizabeth Goris Nuijten. Petrus is overleden.

7 Cornelia Nuijten. Zij is gedoopt op 02-06-1715 in Princenhage rk, get: Adrianus Rommen Poppelaers absent en Elisabetha Jansen van Loenhouwt. Cornelia is overleden.

 

 

IX-e Gooris Claasse Nuijten, zoon van Nicolaus Goris Nuijten (zie VIII-e) en Beatricis Laurentii van Roij. Hij is gedoopt op 12-04-1697 in Princenhage rk, get: Cornelia Jacops. Gooris is overleden. Gooris trouwde, 21 jaar oud, op 22-05-1718 in Princenhage nh met Catelijn Aart Peeter Maghielse, nadat zij op 07-05-1718 in Princenhage nh in ondertrouw zijn gegaan. Catelijn is overleden.

Kinderen van Gooris en Catelijn:

1 Lauwerens Goris Nuijten, gedoopt op 17-11-1718 in Princenhage rk, get: Petrus Arnoldi Michielsen absent en Beatrix Laurijsen. Volgt X-b.

2 Geertrudis Goris Nuijten, gedoopt op 16-02-1721 in Princenhage rk, get: Beatrix Lauwrijsen ipv Arnoldus Petri Mighielse en Cornelia Nicolaij Nuijte. Volgt X-c.

3 Cornelia Goris Nuijten, gedoopt op 15-11-1724 in Princenhage rk, get: Nicolaus Gregorij Nuijte absent en Petronilla Petri Mighielse. Volgt X-d.

4 Jenneke Goris Nuijten, gedoopt op 27-08-1726 in Princenhage rk, get: Nicolaus Peter Neve absent en Elisabetha van der Linde. Volgt X-e.

5 Maria Goris Nuijten, gedoopt op 09-02-1730 in Princenhage rk, get: Beatrix van Roij ipv Antonius Cornelij Lips en Jacoba Nicolai Goris Nuijten. Volgt X-f.

6 Adriana Gregorius Nuijten, gedoopt op 31-01-1733 in Princenhage rk, get: Petrus Nicolai Nuijten absent en Aldegundis Arnoldi Peeters. Volgt X-g.

7 Christiaan Goris Nuijten, gedoopt op 12-12-1736 in Princenhage rk, get: Joannes Alaars en Joanna Alaars. Volgt X-h.

8 Beatrix Nuijten. Zij is gedoopt op 08-05-1741 in Princenhage rk, get: Petrus Lendert Smidts en Lucia Nicolai Nuijten. Beatrix is overleden.

 

 

X-b Lauwerens Goris Nuijten, zoon van Gooris Claasse Nuijten (zie IX-e) en Catelijn Aart Peeter Maghielse. Hij is gedoopt op 17-11-1718 in Princenhage rk, get: Petrus Arnoldi Michielsen absent en Beatrix Laurijsen. Lauwerens is overleden. Lauwerens trouwde, 26 jaar oud, op 23-05-1745 in Princenhage nh en rk met Jacomijn Lambregt Tackx, nadat zij op 08-05-1745 in Princenhage nh in ondertrouw zijn gegaan. Jacomijn is overleden.

Kinderen van Lauwerens en Jacomijn:

1 Cornelia Nuijten. Zij is gedoopt op 06-02-1746 in Princenhage rk, get: Gregorius Nuijten en Petronella Geijse. Cornelia is overleden.

2 Nicolaus Nuijten. Hij is gedoopt op 17-02-1747 in Princenhage rk, get: Lambertus Tax en Catharina Michilsen. Nicolaus is overleden.

3 Gregorius Nuijten. Hij is gedoopt op 29-08-1749 in Princenhage rk, get: Adrianus Tackx en Gertrudis Nuijten. Gregorius is overleden.

4 Petronella Nuijten. Zij is gedoopt op 08-12-1751 in Princenhage rk, get: Petrus Tax en Cornelia Tax. Petronella is overleden.

5 Joanna Nuijten. Zij is gedoopt op 13-05-1754 in Princenhage rk, get: Christianus Nuijten en Catharina Michilsen. Joanna is overleden.

6 Catharina Nuijten is gedoopt op 12-11-1756 in Princenhage rk, get: Cornelius van der Zande en Cornelia Nuijten. Catharina is overleden.

Jacoba Nuijten is gedoopt op 02-01-1760 in Princenhage rk, get: Petrus Nuijte en Maria Nuijte. Jacoba is overleden.

8 Catharina Nuijten. Zij is gedoopt op 24-04-1764 in Princenhage rk, get: Christianus Nuijten en Cornelia Nuijten. Catharina is overleden.

 

 X-c Geertrudis Goris Nuijten, dochter van Gooris Claasse Nuijten (zie IX-e) en Catelijn Aart Peeter Maghielse. Zij is gedoopt op 16-02-1721 in Princenhage rk, get: Beatrix Lauwrijsen ipv Arnoldus Petri Mighielse en Cornelia Nicolaij Nuijte. Geertrudis is overleden, 67 jaar oud. Zij is begraven op 30-09-1788 in Princenhage nh, als Geertruij Nuiten weduwe Marthien Verhoeven op ’t Overveld laat kinderen na. Geertrudis:

 

(1) trouwde, 24 jaar oud, op 14-02-1746 in etten rk met Franciscus van Gastel, 26 jaar oud. Franciscus is een zoon van Adrianus Antonis van Gastel en Petronilla Francen van Rijen. Hij is gedoopt op 11-04-1719 in etten rk. Franciscus is overleden, 45 jaar oud. Hij is begraven op 30-08-1764 in Etten nh, als Frans van Gasteel gewoont op de Leur.

(2) trouwde, 48 jaar oud, op 26-11-1769 in Leur nh en Etten rk met Martinus Adriaan Verhoeven, nadat zij op 11-11-1769 in Leur nh in ondertrouw zijn gegaan. Martinus is overleden.

Kinderen van Geertrudis en Franciscus:

1 Perina van Gastel. Zij is gedoopt op 23-07-1747 in etten rk, get: Adrianus van Gastel en Catharina Michielsen. Perina is overleden.

2 Antonia van Gastel. Zij is gedoopt op 19-12-1749 in etten rk, get: Lambertus Beurde en Catharina Michielsen. Antonia is overleden.

3 Goverina van Gastel. Zij is gedoopt op 26-02-1751 in etten rk, get: Joannes Ivingelaers en Joanna Nuiten. Goverina is overleden.

4 Antonia van Gastel is gedoopt op 10-07-1754 in etten rk, get: Laurentius Nuijten en Maria Nuijten. Antonia is overleden.

5 Antonius van Gastel. Hij is gedoopt op 25-02-1756 in etten rk, get: Cornelius van der Sanden en Adriana Goris Nuijten. Antonius is overleden.

6 Catharina van Gastel. Zij is gedoopt op 06-02-1760 in etten rk, get: Wilhelmus Roovers en Ida van Gastel. Catharina is overleden.

 

 

X-d Cornelia Goris Nuijten, dochter van Gooris Claasse Nuijten (zie IX-e) en Catelijn Aart Peeter Maghielse. Zij is gedoopt op 15-11-1724 in Princenhage rk, get: Nicolaus Gregorij Nuijte absent en Petronilla Petri Mighielse. Cornelia is overleden, 67 jaar oud. Zij is begraven op 13-01-1792 in Princenhage nh, als Cornelia Nuiten wed. Cornelis van der Sanden onder de Beek laat kinderen na.

Notitie bij Cornelia: later op 3 november getrouwd omdat de bruijd krank geweest is.

Cornelia trouwde, 23 jaar oud, op 03-11-1748 in Princenhage nh en rk met Cornelis Simon van der Sanden, 26 jaar oud, nadat zij op 14-08-1748 in Princenhage nh in ondertrouw zijn gegaan. Cornelis is een zoon van Sijmonis Jacob van de Sande en Cornelia Cornelii van Rijsbergen. Hij is gedoopt op 10-01-1722 in rijsbergen rk, get: Adriana Symonis Jacobs. Cornelis is overleden.

Notitie bij Cornelis: mogelijk te Princenhage overleden op 9 juni 1778, woonde op den Heuvel

Kinderen van Cornelia en Cornelis:

1 Cornelius van der Sanden. Hij is gedoopt op 22-09-1749 in Princenhage rk, get: Joannes van der Sanden en Cornelia van Rijsbergen. Cornelius is overleden.

2 Gregorius van der Sanden. Hij is gedoopt op 03-12-1751 in Princenhage rk, get: Laurentius Nuijten en Maria Nuijten. Gregorius is overleden.

3 Jacobus van der Sanden. Hij is gedoopt op 03-11-1754 in Princenhage rk, get: Petrus Oomen en Maria van Rijsbergen. Jacobus is overleden.

Christianus van der Sanden. Hij is gedoopt op 24-11-1757 in Princenhage rk, get: Christianus Nuijten en Adriana Nuijten. Christianus is overleden.

Joanna van der Sanden. Zij is gedoopt op 05-12-1760 in Princenhage rk, get: Petrus Nuijten en Cornelia van der Sande. Joanna is overleden.

Gregorius van der Sanden. Hij is gedoopt op 15-01-1766 in Princenhage rk, get: Petrus Oomen en Maria Nuijten. Gregorius is overleden.

7 Gregorius van der Sanden. Hij is gedoopt op 28-07-1767 in Princenhage rk, get: Petrus Oomen en Maria Nuijte. Gregorius is overleden.

 

 

X-e Jenneke Goris Nuijten, dochter van Gooris Claasse Nuijten (zie IX-e) en Catelijn Aart Peeter Maghielse. Zij is gedoopt op 27-08-1726 in Princenhage rk, get: Nicolaus Peter Neve absent en Elisabetha van der Linde. Jenneke is overleden, 70 jaar oud. Zij is begraven op 18-11-1796 in Beek rk, als Joanna Nuijten weduwe van Adrianus Tax, 77 jaar. Jenneke trouwde, 24 jaar oud, op 09-05-1751 in Princenhage nh en rk met Adriaan Lambregt Tax, 24 jaar oud, nadat zij op 24-04-1751 in Princenhage nh in ondertrouw zijn gegaan. Adriaan is een zoon van Lambertus Tax en Petronilla Gijsen. Hij is gedoopt op 27-10-1726 in Princenhage rk, get: Gertrudis Gorisse ipv Jacobus Meuwense en Petronilla van Rijsberge. Adriaan is overleden.

Notitie bij Adriaan: mogelijk overleden op 22-01-1784 te Princenhage in den Briel.

Kinderen van Jenneke en Adriaan:

1 Petrus Tax. Hij is gedoopt op 16-02-1752 in Princenhage rk, get: Lambertus Tax en Catharina Michilsen. Petrus is overleden.

2 Petronella Tax. Zij is gedoopt op 16-09-1753 in Princenhage rk, get: Petrus Tackx en Adriana Nuijten. Petronella is overleden.

3 Maria Cornelia Tax. Zij is gedoopt op 10-02-1756 in Princenhage rk, get: Cornelius Bardemans en Anna Maria Bardemans. Maria is overleden.

4 Antonius Tax. Hij is gedoopt op 09-10-1758 in Princenhage rk, get: Petrus Oomen en Cornelia Nuijten. Antonius is overleden.

5 Gregorius Tax. Hij is gedoopt op 24-03-1761 in Princenhage rk, get: Christianus Nuijten en Maria Tax. Gregorius is overleden.

6 Catharina Tax. Zij is gedoopt op 11-03-1764 in Princenhage rk, get: Cornelius van der Sande en Maria Nuijten. Catharina is overleden.

7 Petrus Tax. Hij is gedoopt op 16-05-1769 in Princenhage rk, get: Laurentius Nuijten en Cornelia Tackx. Petrus is overleden.

 

 

X-f Maria Goris Nuijten, dochter van Gooris Claasse Nuijten (zie IX-e) en Catelijn Aart Peeter Maghielse. Zij is gedoopt op 09-02-1730 in Princenhage rk, get: Beatrix van Roij ipv Antonius Cornelij Lips en Jacoba Nicolai Goris Nuijten. Maria is overleden. Maria trouwde, 23 jaar oud, op 26-08-1753 in Princenhage nh en rk met Peter Peeter Oomen, nadat zij op 11-08-1753 in Princenhage nh in ondertrouw zijn gegaan. Peter is overleden.

Kinderen van Maria en Peter:

Petrus Oomen. Hij is gedoopt op 24-09-1753 in Princenhage rk, get: Marinus Donckers en Catharina Michilsen. Petrus is overleden.

2 Adriana Oomen. Zij is gedoopt op 04-12-1755 in Princenhage rk, get: Cornelius van Chaem en Cornelia Nuijten. Adriana is overleden.

3 Catharina Oomen. Zij is gedoopt op 10-10-1758 in Princenhage rk, get: Cornelius Oomen en Maria Gommers. Catharina is overleden.

4 Maria Oomen. Zij is gedoopt op 17-04-1761 in Princenhage rk, get: Christianus Nuijten en Adrianus Oomen. Maria is overleden.

5 Gregorius Oomen. Hij is gedoopt op 18-01-1764 in Princenhage rk, get: Petrus Nuijten en Adriana Nuijten. Gregorius is overleden.

6 Cornelius Oomen. Hij is gedoopt op 16-04-1767 in Princenhage rk, get: Cornelius van der Sande en Petronella van Chaem. Cornelius is overleden.

7 Maria Oomen. Zij is gedoopt op 19-11-1771 in Princenhage rk, get: Petrus van Chaam en Joanna Nuijten. Maria is overleden.

 

 

X-g Adriana Gregorius Nuijten, dochter van Gooris Claasse Nuijten (zie IX-e) en Catelijn Aart Peeter Maghielse. Zij is gedoopt op 31-01-1733 in Princenhage rk, get: Petrus Nicolai Nuijten absent en Aldegundis Arnoldi Peeters. Adriana is overleden. Adriana trouwde, 25 jaar oud, op 14-05-1758 in Princenhage nh en rk met Adriaan van Moergastel, nadat zij op 22-04-1758 in Princenhage nh in ondertrouw zijn gegaan. Hij is gedoopt in terheijden. Adriaan is overleden.

Kinderen van Adriana en Adriaan:

1 Cornelius van Moergastel. Hij is gedoopt op 03-08-1758 in Terheijden rk, get: Adamus van Moergeestel en Joanna Nuijten echtgenote van Adriani Tackxs. Cornelius is overleden.

2 Godefridus van Moergastel. Hij is gedoopt op 04-11-1760 in Terheijden rk, get: Bartholomeeus Nuijten en Maria van Moergeestel. Godefridus is overleden.

3 Adamus van Moergastel. Hij is gedoopt op 05-09-1763 in Terheijden rk, get: Michael van Moorgestel en Eva Adami Adrianssen. Adamus is overleden.

4 Catharina van Moergastel. Zij is gedoopt op 16-03-1766 in Terheijden rk, get: Michael van Moorgestel en Eva Adrianse echtgenote van Francisci van Giels. Catharina is overleden.

5 Adamus van Moergastel. Hij is gedoopt op 10-08-1768 in Terheijden rk, get: Michael van Moorgestel en Adriana Aegidii Boomers. Adamus is overleden.

6 Joanna van Moergastel. Zij is gedoopt op 03-11-1772 in Terheijden rk, get: Maria van Moorgestel ipv Cornelius Banik en Joanna Nuijten. Joanna is overleden.

 

 

X-h Christiaan Goris Nuijten, zoon van Gooris Claasse Nuijten (zie IX-e) en Catelijn Aart Peeter Maghielse. Hij is gedoopt op 12-12-1736 in Princenhage rk, get: Joannes Alaars en Joanna Alaars. Christiaan is overleden.

Notitie bij Christiaan: getrouwd Princenhage nh als Christiaan Gorensnuijten j.m. met Anna Klaas Lammeras j.d.
mogelijk overleden op 08-09-1800 te Princenhage nh, als Christiaan Nuijten, laat kinderen naar.

2 november 1814, akte 13

Ten huize en herberge in de Zwaan van Abraham Dielemans. De verkopers hebben het perceel geërfd van hun moeder Jenneke Klaas Lambregts,
weduwe van Christiaan Goris Nuyten. Jan van den Enden biedt en koopt het perceel voor 220 guldens.
Borgen Pieter Antes en Adriaan Resemans. Getuigen Adriaan Boons, Hendrik van Raak en Adriaan van Genk.

Bron
Stadsarchief Breda
H.C.L. van Schwarem, Minuutakten, 1814 - 1815

Christiaan trouwde, 28 jaar oud, op 28-04-1765 in Princenhage nh met Jenneke Klaas Lambregts, nadat zij op 13-04-1765 in Princenhage nh in ondertrouw zijn gegaan. Jenneke is overleden. Zij is begraven op 21-01-1810 in Beek rk, als Joanna Lambrechts weduwe Christiani Nuiten 73 jaar.

Kinderen van Christiaan en Jenneke:

1 Nicolaus Nuijten. Hij is gedoopt op 15-08-1768 in Princenhage rk, get: Cornelius van der Saende en Chatarina Vincenten. Nicolaus is overleden.

Notitie bij Nicolaus: tweeling met Maria

2 Maria Nuijten. Zij is gedoopt op 15-08-1768 in Princenhage rk, get: Joannes Lambreghs en Maria van Chaem. Maria is overleden.

Notitie bij Maria: tweeling met Nicolaus

3 Cornelia Nuijten. Zij is gedoopt op 02-04-1771 in Princenhage rk, get: Jacobus van Genck en Maria Nuijten. Cornelia is overleden.

4 Barbara Nuijten. Zij is gedoopt op 02-07-1774 in Princenhage rk, get: Petrus Oomen en Barbara Vincenten. Barbara is overleden.

5 Georgius Nuijten. Hij is gedoopt op 05-10-1777 in Princenhage rk, get: Adriaen Huijbregs en Cornelia Meeuwesen. Georgius is overleden.

 

 

VII-c Jenneken Claes Nuijten, dochter van Claes Nuyt Domas Bertels (zie VI-c) en Jenneken Goris Peter Salus Dirven. Zij is gedoopt op 29-11-1627 in Princenhage rk, get: Marinus Antonij en Adriana Jois. Jenneken is overleden. Jenneken trouwde, 26 jaar oud, op 15-02-1654 in Princenhage nh met Joannes Hendrick Jansen van Welt, nadat zij op 18-01-1654 in Princenhage nh in ondertrouw zijn gegaan. Joannes is overleden.

Kind van Jenneken en Joannes:

1 Nicolaus van Welt. Hij is gedoopt op 24-03-1671 in Princenhage rk, get: Joanna Simeonis ipv Catharina Adriani. Nicolaus is overleden.

 

 

VII-d Peerken Claessen Nuijten, dochter van Claes Nuyt Domas Bertels (zie VI-c) en Jenneken Goris Peter Salus Dirven. Zij is gedoopt op 24-11-1630 in Princenhage rk, get: Joes Janssen en Catharina Petri. Peerken is overleden.

Notitie bij Peerken: gedoopt Petronella

Peerken trouwde, 30 jaar oud, op 25-09-1661 in Princenhage nh met Wouter Joris Wouterssen Groenhouts, ongeveer 31 jaar oud, nadat zij op 03-09-1661 in Princenhage nh in ondertrouw zijn gegaan. Wouter is geboren omstreeks 1630 in Leur, zoon van Joris Wouter Joris Groenhouts en Elisabeth Leenaerts. Wouter is overleden.

Kinderen van Peerken en Wouter:

1 Hubertus Wouterssen. Hij is gedoopt op 21-09-1664 in Princenhage rk, get: Cornelia Cornelij ipv Adriano Joannis Jacobi. Hubertus is overleden.

2 Nicolaus Wouterssen. Hij is gedoopt op 02-10-1670 in Princenhage rk, get: Barbara Joannis. Nicolaus is overleden.

 

 

VII-e Cornelius Claessen Nuijten is geboren omstreeks 1638, zoon van Claes Nuyt Domas Bertels (zie VI-c) en Jenneken Goris Peter Salus Dirven. Cornelius is overleden.

Notitie bij Cornelius: tijdens zijn trouwen wonende op Overvelt

Cornelius trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 22-11-1665 in Princenhage nh met Barbara Janssen van Galder, nadat zij op 07-11-1665 in Princenhage nh in ondertrouw zijn gegaan. Barbara is overleden.

Notitie bij Barbara: tijdens haar trouwen wonende op Ettenlaecken te Etten.

Kinderen van Cornelius en Barbara:

1 Joanna Nuijten. Zij is gedoopt op 13-05-1666 in Princenhage rk, get: Cornelia Nicolai Nauts. Joanna is overleden.

Maria Nuijten. Zij is gedoopt op 31-08-1668 in Princenhage rk, get: Joanna Nicolai. Maria is overleden.

3 Nicolaus Cornelis Nuijten, gedoopt op 01-10-1671 in Princenhage rk, get: Petronella Nicolai. Volgt VIII-f.

4 Adriana Nuijten. Zij is gedoopt op 08-04-1678 in Princenhage rk, get: Helena Claesse Nuyts. Adriana is overleden.

 

 

VIII-f Nicolaus Cornelis Nuijten, zoon van Cornelius Claessen Nuijten (zie VII-e) en Barbara Janssen van Galder. Hij is gedoopt op 01-10-1671 in Princenhage rk, get: Petronella Nicolai. Nicolaus is overleden.

Notitie bij Nicolaus: getrouwd als Nicolaus Cornelis Neute

Nicolaus trouwde, 42 jaar oud, op 26-11-1713 in Princenhage nh met Jenneken Adriaan van Roij, nadat zij op 11-11-1713 in Princenhage nh in ondertrouw zijn gegaan. Jenneken is overleden.

Kinderen van Nicolaus en Jenneken:

1 Cornelius Nicolai Nuijten, gedoopt op 02-01-1715 in Princenhage rk, get: Clement ... ? absent en Cornelia Adr. van Roij. Volgt IX-f.

2 Maria Nuijten. Zij is gedoopt op 03-02-1717 in Princenhage rk, get: Lucas Lucasse van Braght en Maria Cornelij Clasen. Maria is overleden.

3 Barbara Nuijten. Zij is gedoopt op 31-12-1718 in Princenhage rk, get: Petrus Adriani van Roij absent en Joanna Cornelij Nuijten. Barbara is overleden.

4 Adrianus Nuijten. Hij is gedoopt op 03-11-1721 in Princenhage rk, get: Joannes Vincenten absent en Joanna Cornelij Nuijten. Adrianus is overleden.

5 Barbara Nuijten. Zij is gedoopt op 03-02-1723 in Princenhage rk, get: Joannes Vincente absent en Joanna Cornelij Nuijte. Barbara is overleden.

6 Adriana Nuijten. Zij is gedoopt op 20-08-1725 in Princenhage rk, get: Cornelius Nicolai Petri Neefs absent en Adriana Cornelij Nuijte. Adriana is overleden.

 

 

IX-f Cornelius Nicolai Nuijten, zoon van Nicolaus Cornelis Nuijten (zie VIII-f) en Jenneken Adriaan van Roij. Hij is gedoopt op 02-01-1715 in Princenhage rk, get: Clement...? absent en Cornelia Adr. van Roij. Cornelius is overleden. Cornelius trouwde, 27 jaar oud, op 04-02-1742 in Princenhage rk met Johanna Johannis Oonickx. Johanna is overleden. Zij is begraven op 21-10-1784 in Princenhage nh, als Jenneke Onincx huisvrouw van Cornelis Nuijten op de Beek, baarkleed.

Kinderen van Cornelius en Johanna:

1 Joanna Nuijten. Zij is gedoopt op 28-03-1744 in Princenhage rk, get: Vincentius Vincenten en Joanna van Eijsel. Joanna is overleden.

2 Joannes Nuijten. Hij is gedoopt op 20-09-1746 in Princenhage rk, get: Adrianus Steerckens en Cornelia van Roij. Joannes is overleden.

3 Petrus Nuijten. Hij is gedoopt op 22-12-1747 in Princenhage rk, get: Antonius van Alphen en Maria Claesen. Petrus is overleden.

4 Catharina Nuijten. Zij is gedoopt op 20-02-1750 in Princenhage rk, get: Cornelius Mol en Antonia van Eijsel. Catharina is overleden.

5 Henrica Nuijten. Zij is gedoopt op 18-09-1751 in Princenhage rk, get: Adrianus Onickx en Adriana Nuijten. Henrica is overleden.

6 Catharina Nuijten. Zij is gedoopt op 27-11-1754 in Princenhage rk, get: Cornelius Frijters en Petronella Lips. Catharina is overleden.

7 Godefrida Nuijten. Zij is gedoopt op 28-04-1757 in Princenhage rk, get: Cornelius Vincenten en Barbara Nuijten. Godefrida is overleden.

8 Joannes Nuijten, gedoopt op 14-06-1762 in Princenhage rk, get: Adrianus Sterckens en Anna Oninckx. Volgt X-i.

 

X-i Joannes Nuijten, zoon van Cornelius Nicolai Nuijten (zie IX-f) en Johanna Johannis Oonickx. Hij is gedoopt op 14-06-1762 in Princenhage rk, get: Adrianus Sterckens en Anna Oninckx. Joannes is overleden op 01-08-1842 in princenhage, 80 jaar oud. Joannes trouwde, 26 jaar oud, op 15-02-1789 in Princenhage rk met Maria Jan Sips. Maria is overleden op 02-07-1841 in princenhage.

 

 

VII-f Neeltje Claas Nuit Thomas, dochter van Claes Nuyt Domas Bertels (zie VI-c) en Jenneken Goris Peter Salus Dirven. Zij is gedoopt op 09-04-1640 in Princenhage rk, get: Antonius Marini en Elisabetha Gregorii. Neeltje is overleden.

Notitie bij Neeltje: trouwt met Vincent Senten, aldaar opgeschreven alszijnde jonge dochter:

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-31111-14068-9?cc=2037960&wc=SM4Z-W38:346028901,346094601,346098501

Neeltje:

(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1665 met Steven Jans van der Ven. Steven is overleden.

(2) trouwde, 37 jaar oud, op 23-01-1678 in Princenhage nh met Vincent Cornelis Senten, nadat zij op 08-01-1678 in Princenhage nh in ondertrouw zijn gegaan. Vincent is overleden.

 

 

VI-d Thomas Nuyt Domen is geboren omstreeks 1596 in princenhage, zoon van Nuyt Domas Bertels (zie V-b) en Jenneken Claes. Thomas is overleden.

Notitie bij Thomas: bron: Harrie Roelands

GAB vestbr. Pincenhage R 720, f. 37, 21 01 1614
Op 21 januari 1614 verkopen Cornelis Wouter Jan van Chaem voor hem zelf en als
oom en voogden Jan Jan Mouw als toeziender van Jan en Hubrechte Antonis Jan Mouw
onbejaarde zoonen dochter daar moeder van was Adriane Wouter Jan van Chaem aan
Jan Adriaen Jan Oonincx, onder andere een stede met huysinge, schuur,
kooi en hovinge groot omtrent 1 bndr. gelegen op Varent onder Hage

bron: Ger Klein

Op 07-11/26-11-1615 wordt Thomas Nuijten Thomas samen met Adrianus Henricus genoemd bij de ondertrouw en samen met Martinus de Molenaar bij de trouw van Adrianus Arnoldusz en Cornelia Nuijten Thomas te Princenhage

Op 18-12-1616 wordt Domus Nutiusz samen met Catharina vrouw van Cornelis de Wever vermeldt als doopgetuigen bij de doop van Arnoldus zoon van Adrianus Arnoldusz en Cornelia Nutiusz te Princenhage

Op 01-07-1618 wordt Thomas Nutiusz samen met Johanna Henricus vermeldt als doopgetuigen bij de doop van Adriana dochter van Adrianus Henricusz en Adriana Johannes te Princenhage

Op 16-06/03-07-1618 wordt Thomas Nuijten Thomas samen met Adrianus Leonardus Timmers genoemd bij de ondertrouw en trouw van Nicolaas Nuijten Thomas en Johanna Gregorus te Princenhage

Op 24-06-1635 wordt Dominicus Nuijten samen met Maria Adriana Oomen vermeldt als doopgetuigen bij de doop van Adriana dochter van Cornelis Cornelisz Chaam en Anna Cornelis te Princenhage

Thomas trouwde in princenhage met Huberta Anthonis Jan Mouw, nadat zij op 06-11-1621 in Princenhage rk in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 27-11-1621 in Princenhage rk. Huberta is geboren omstreeks 1595, dochter van Anthonis Jan Mouw en Adriana Wouter Jan van Chaem. Huberta is overleden na 10-11-1665, minstens 70 jaar oud.

Notitie bij Huberta: GAB vestbr. Pincenhage R 720, f. 37, 21 01 1614
Op 21 januari 1614 verkopen Cornelis Wouter Jan van Chaem voor hem zelf en
als oom en voogden Jan Jan Mouw als toeziender van Jan en Hubrechte Antonis Jan Mouw
onbejaarde zoonen dochter daar moeder van was Adriane Wouter Jan van Chaem aan
Jan Adriaen Jan Oonincx, onder andere een stede met huysinge, schuur,
kooi en hovinge groot omtrent 1 bndr. gelegenop Varent onder Hage

bron: Ger Klein

Kinderen van Thomas en Huberta:

1 Adriana Domen. Zij is gedoopt op 06-11-1622 in Princenhage rk, get: Nicolaus Henrici en Agnes Theodori. Adriana is overleden.

2 Joanna Domen. Zij is gedoopt op 07-03-1627 in Princenhage rk, get: Engelbertus Petri en Joanna Georgii. Joanna is overleden.

3 Anthonia Domen. Zij is gedoopt op 25-04-1630 in Princenhage rk, get: Nutius Thomassen en Christina Jacobs. Anthonia is overleden.

4 Jan Domissen Nuijten, gedoopt op 29-05-1633 in Princenhage rk, get: Adriani Leonardi en Anna Cornelij. Volgt VII-g.

5 Henrica Domen Nauten, gedoopt op 15-10-1635 in Princenhage rk, get: Jois Petri en Anna Hendrikx. Volgt VII-h.

6 Catharina Domen. Zij is gedoopt op 23-11-1641 in Princenhage rk, get: Franciscus Antoni Houtermans en Anna Corneli Leijten. Catharina is overleden.

Notitie bij Catharina: Catharina Domis Nuijten, jd, gedoopt (rk) op zaterdag 23 nov 1641 te Princenhage (getuige(n): Franciscus Anthonii Houtermans en Anna Cornelii Leijten).
Ondertrouwd op zaterdag 24 apr 1683 te Princenhage, gehuwd op 41 jarige leeftijd op zondag 9 mei 1683 te Princenhage (ng) met
Adriaen Corstiaensz van Chaem, jm, won. Princenhage. {Hij is later ondertrouwd op zondag 13 mei 1691 te Princenhage, gehuwd voor de kerk op zondag 27 mei 1691 te Princenhage (ng) met Jenneke Peter Michiels, jd, geboren te Princenhage.}

Adriaan Domen Nuijten, gedoopt op 04-03-1647 in Princenhage rk, get: Leonardus Adriani en Petronella Jacobi. Volgt VII-i.

 

VII-g Jan Domissen Nuijten, zoon van Thomas Nuyt Domen (zie VI-d) en Huberta Anthonis Jan Mouw. Hij is gedoopt op 29-05-1633 in Princenhage rk, get: Adriani Leonardi en Anna Cornelij. Jan is overleden, 64 jaar oud. Hij is begraven op 27-01-1698 in Etten schepenbank, als Jan Doome Nuijten.

Notitie bij Jan: jm, won. ’t Haagje (Westrik 1664), Vader heet Thomas Papnutti.
Begraven op maandag 27 jan 1698 te Etten op 64 jarige leeftijd,
Etten R 93, 08 10 1676; Etten R 94, 08 01 1678

bron: Ger Klein

Jan:

(1) trouwde, 30 jaar oud, op 24-02-1664 in Princenhage nh met Janneke Engelen Peeters, 20 jaar oud, nadat zij op 09-02-1664 in Princenhage nh in ondertrouw zijn gegaan. Janneke is een dochter van Engel Peter Michielsen en Dimpna Dirck Adriaens. Zij is gedoopt op 12-01-1644 in Princenhage rk, get: Margarita Henrici. Janneke is overleden omstreeks 1670, ongeveer 26 jaar oud.

Notitie bij Janneke: jd, won. Westrik

(2) trouwde, 39 jaar oud, op 13-11-1672 in Etten en Leur nh en Princenhage nh op op 30-10-1672 en Etten rk op 12-11-1672 met Maijke Jacops Biesen, 32 jaar oud, nadat zij op 08-10-1672 in Etten en Leur nh en te Princenhage nh met attestatie van Etten in ondertrouw zijn gegaan. Maijke is geboren in brembergh, dochter van Jacobus Willem Bissen en Elisabeth Arnoldus Aerts. Zij is gedoopt op 30-09-1640 in etten rk, get: Dingna Willemsdr. Maijke is overleden in 1719, 78 of 79 jaar oud.

Kinderen van Jan en Janneke:

1 Thomas Jan Nuijten, gedoopt op 10-08-1664 in Princenhage rk, get: Jacobus Rombauts en Adriana Nuijtens. Volgt VIII-g.

2 Cornelius Jan Nuijten, gedoopt op 10-11-1665 in Princenhage rk, get: Huberta Antonii. Volgt VIII-h.

Catharina Nuijten. Zij is gedoopt op 22-12-1666 in Princenhage rk, get: Elisabeth Dingmans ipv Maria Govaerts. Catharina is overleden.

Kinderen van Jan en Maijke:

4 Jacomijntjen Jans Nuijten, gedoopt op 21-02-1669 in etten rk, get: Stoffel Arians en Janske Teune. Volgt VIII-i.

5 Huybregt Jan Doom Nuijten, geboren in brembergh. Volgt VIII-j.

6 Elisabeth Jan Domen Nuijten, gedoopt op 10-09-1674 in etten rk, get: Marines Jacobs en Petronella Jans. Volgt VIII-k.

7 Teuntje Jansz Nuijten, geboren in brembergh. Volgt VIII-l.

Wilhelmus Nuijten, geboren in brembergh. Hij is gedoopt op 29-01-1682 in etten rk, get: Cornelius Marijnissen en Cornelia Jans Vereijck ipv Elisabeth Antonissen. Wilhelmus is overleden.

Cathelijn Janssen Nuijten, geboren in brembergh. Volgt VIII-m.

10 Joanna Nuijten, geboren in brembergh. Zij is gedoopt op 14-03-1687 in etten rk, get: Anna Hendrick van Ginneken. Joanna is overleden. 

1789 PrincenHagen

VIII-g Thomas Jan Nuijten, zoon van Jan Domissen Nuijten (zie VII-g) en Janneke Engelen Peeters. Hij is gedoopt op 10-08-1664 in Princenhage rk, get: Jacobus Rombauts en Adriana Nuijtens. Thomas is overleden.

Notitie bij Thomas: gedoopt als Dominicus

Thomas:

(1) trouwde, 29 jaar oud, op 06-12-1693 in Princenhage nh met Jenneke Gerrit Jacobs, 23 jaar oud, nadat zij op 21-11-1693 in Princenhage nh in ondertrouw zijn gegaan. Jenneke is een dochter van Gerardus Jacobs en Maria Anthonissen. Zij is gedoopt op 30-05-1670 in Princenhage rk, get: Cornelius Georgii en Maria Arnoldi Petri. Jenneke is overleden.

Notitie bij Jenneke: opt Wevers-Heijke woonachtig tijdens haar huwelijk.

(2) trouwde, 65 jaar oud, op 01-01-1730 in Princenhage nh met Teuntje Jan Alards, nadat zij op 17-12-1729 in Princenhage nh in ondertrouw zijn gegaan. Teuntje is overleden.

Kinderen van Thomas en Jenneke:

1 Joanna Nuijten. Zij is gedoopt op 01-02-1695 in Princenhage rk, get: Petronella Engelen. Joanna is overleden.

2 Jacobus Nuijten. Hij is gedoopt op 04-04-1696 in Princenhage rk, get: Elisabetha van der Weimeirs. Jacobus is overleden.

3 Catharina Nuijten. Zij is gedoopt op 03-03-1697 in Princenhage rk, Antonia Mensen. Catharina is overleden.

4 Joanna Nuijten. Zij is gedoopt op 18-02-1700 in Princenhage rk, get: Gerardus Jacobs en Maria van Beeck. Joanna is overleden.

5 Maria Domus Janse Nuijten, gedoopt op 05-02-1702 in Princenhage rk, get: Franciscus Peeters en Adriana Adriaenssen. Volgt IX-g.

6 Emmerken Nuijten. Zij is gedoopt op 05-01-1704 in Princenhage rk, get: Michael Timmers en Elisabeth Jorissen ipv Maria Jans. Emmerken is overleden.

7 Digna Nuijten. Zij is gedoopt op 12-07-1706 in Princenhage rk, get: Angelus van Beeck en Adriana Peeters. Digna is overleden.

8 Joannes Nuijten. Hij is gedoopt op 23-02-1708 in Princenhage rk, get: Hubertus Domen en Dimphena Engelen. Joannes is overleden.

9 Petronella Nuijten. Zij is gedoopt op 24-04-1710 in Princenhage rk, get: Jan Sinies en Maria van Beeck. Petronella is overleden.

 

 

IX-g Maria Domus Janse Nuijten, dochter van Thomas Jan Nuijten (zie VIII-g) en Jenneke Gerrit Jacobs. Zij is gedoopt op 05-02-1702 in Princenhage rk, get: Franciscus Peeters en Adriana Adriaenssen. Maria is overleden. Maria trouwde, 27 jaar oud, op 18-12-1729 in princenhage met Cornelis Peter Jan Christiaens, ongeveer 29 jaar oud, nadat zij op 03-12-1729 in princenhage in ondertrouw zijn gegaan. Cornelis is geboren omstreeks 1700 in princenhage. Cornelis is overleden.

Kinderen van Maria en Cornelis:

1 Joannes Christiaens. Hij is gedoopt op 08-11-1729 in Princenhage rk, get: Maria van Beeck ipv Jacobus Nuijten en Adriana Lodders. Joannes is overleden.

2 Digmannus Christiaens. Hij is gedoopt op 22-09-1731 in Princenhage rk. Digmannus is overleden.

3 Joanna Christiaens. Zij is gedoopt op 18-06-1734 in Princenhage rk. Joanna is overleden.

Adrianus Christiaens. Hij is gedoopt op 13-08-1736 in Princenhage rk. Adrianus is overleden.

5 Petrus Christiaens. Hij is gedoopt op 23-10-1738 in Princenhage rk. Petrus is overleden.

6 Adrianus Christiaens. Hij is gedoopt op 20-03-1741 in Princenhage rk. Adrianus is overleden.

7 Wilhelma Christiaens. Zij is gedoopt op 08-11-1743 in Princenhage rk. Wilhelma is overleden.

 

 

VIII-h Cornelius Jan Nuijten, zoon van Jan Domissen Nuijten (zie VII-g) en Janneke Engelen Peeters. Hij is gedoopt op 10-11-1665 in Princenhage rk, get: Huberta Antonii. Cornelius is overleden. Cornelius trouwde met Joanna Godert Michiel Robs. Joanna is geboren omstreeks 1680, dochter van Godert Jansz Robs en Engeltje Cornelis van Loon. Joanna is overleden.

Kinderen van Cornelius en Joanna:

Michiel Nuijten, gedoopt op 29-09-1708 in Princenhage rk, get: Cornelius Rops en Maria Rops. Volgt IX-h.

2 Joanna Nuijten. Zij is gedoopt op 05-11-1711 in Princenhage rk, get: Dirck Lammeris absent en Joanna Adriaen Rops. Joanna is overleden.

 

 

IX-h Michiel Nuijten, zoon van Cornelius Jan Nuijten (zie VIII-h) en Joanna Godert Michiel Robs. Hij is gedoopt op 29-09-1708 in Princenhage rk, get: Cornelius Rops en Maria Rops. Michiel is overleden.

Notitie bij Michiel: getrouwd als Magiel Cornelij Noute, j.m. met Anthonet Adriaan Broks, j.d.

Michiel trouwde, 27 jaar oud, op 05-02-1736 in Princenhage nh met Anthonia Adriaens Brockx, ongeveer 21 jaar oud, nadat zij op 21-01-1736 in Princenhage nh in ondertrouw zijn gegaan. Anthonia is geboren omstreeks 1715 in princenhage. Anthonia is overleden.

Kinderen van Michiel en Anthonia:

1 Michael Nuijten. Hij is gedoopt in 02-1736 in Princenhage rk, get: Cornelius Brocks en Joanna Cornelii Noute. Michael is overleden.

2 Cornelia Nuijten. Zij is gedoopt op 20-12-1736 in Princenhage rk, get: Adrianus Brox en Maria Joannis Nouwte. Cornelia is overleden.

3 Geertruidt Nuijten. Zij is gedoopt op 26-01-1741 in Princenhage rk, get: Cornelius Brockx en Joanna Adriani Cockx. Geertruidt is overleden.

4 Johannes Nuijten. Hij is gedoopt op 13-10-1742 in Princenhage rk, get: Martinus Adriani Brockx en Joanna van Son. Johannes is overleden.

5 Pieter Nuijten, gedoopt op 10-05-1744 in Princenhage rk, get: Cornelius Adriani Brockx en Joanna Cornelii Nauten. Volgt X-j.

 

X-j Pieter Nuijten, zoon van Michiel Nuijten (zie IX-h) en Anthonia Adriaens Brockx. Hij is gedoopt op 10-05-1744 in Princenhage rk, get: Cornelius Adriani Brockx en Joanna Cornelii Nauten. Pieter is overleden.

Notitie bij Pieter: getrouwd als Pieter Nauten, j.m. met Joanna Antonie Voeten, j.d.

Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 28-01-1770 in Princenhage nh en rk met Joanna Antonie Voeten, 31 jaar oud, nadat zij op 13-01-1770 in Princenhage nh in ondertrouw zijn gegaan. Joanna is een dochter van Antonij Janse Voeten en Maria Petri Aartsen. Zij is gedoopt op 30-10-1738 in Princenhage rk, get: Petrus Joannis Aartsen en Maria Martini Graeven. Joanna is overleden.

Kinderen van Pieter en Joanna:

1 Anthonis Peter Nouten, gedoopt op 17-11-1773 in Princenhage rk, get: Michael Nouten en Maria Aertsens. Volgt XI-a.

2 Joannes Peter Nuijten. Hij is gedoopt op 20-11-1775 in Princenhage rk, get: Antonius Voeten en Elisabeth Brox. Joannes is overleden.

3 Mechelina Peeter Nuijten, gedoopt op 04-09-1777 in Princenhage rk, get: Henricus de Graef en Piternel Voeten. Volgt XI-b.

4 Peter Peters Nouten. Hij is gedoopt op 23-09-1783 in Princenhage rk, get: Michael Migilsen en Maria Voeten, trouwde op 19-02-1810 in Hoevenen (Stabroek) met Joanna Maria van Ackeleijen.

Hieruit onstaat in Belgie een familie Nouten, zie hier.

 

 

XI-a Anthonis Peter Nouten, zoon van Pieter Nuijten (zie X-j) en Joanna Antonie Voeten. Hij is gedoopt op 17-11-1773 in Princenhage rk, get: Michael Nouten en Maria Aertsens. Anthonis is overleden. Anthonis trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 1805 met Johanna Ludovica van Akkelei. Johanna is geboren in Putten, vervolg zie hier.

 

 

XI-b Mechelina Peeter Nuijten, dochter van Pieter Nuijten (zie X-j) en Joanna Antonie Voeten. Zij is gedoopt op 04-09-1777 in Princenhage rk, get: Henricus de Graef en Piternel Voeten. Mechelina is overleden.

Notitie bij Mechelina: getrouwd als Mechelina Peeter Nouten, j.d. met Petrus Josephus Kersemans, j.m.

Mechelina trouwde, 29 jaar oud, op 08-02-1807 in Princenhage schepenbank met Peter Joost Gerrit Kersemans, 30 jaar oud, nadat zij op 24-01-1807 in Princenhage schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Peter is een zoon van Gerardus Kersemans en Begga van der Saeken. Hij is gedoopt op 04-11-1776 in Hoogstraten rk, get: Petrus van der Saken en Elisabeth Petronella Stockaert. Peter is overleden.

Notitie bij Peter: gedoopt als Petrus Josephus

 

VIII-i Jacomijntjen Jans Nuijten, dochter van Jan Domissen Nuijten (zie VII-g) en Maijke Jacops Biesen. Zij is gedoopt op 21-02-1669 in etten rk, get: Stoffel Arians en Janske Teune. Jacomijntjen is overleden.

Notitie bij Jacomijntjen: haar ouders trouwen in 1672, dus zal haar doop onwettig geweest zijn.
ook wel Jacoba Jans Domen genoemd.

Jacomijntjen trouwde, 25 jaar oud, op 12-04-1694 in hoeven met Cornelis Jansz van Vletingh, ongeveer 26 jaar oud, nadat zij op 18-03-1694 in Hoeven nh en rk in ondertrouw zijn gegaan. Cornelis is geboren omstreeks 1668 in hoeven, zoon van Joannes Janssen van Vletingh en Cornelia Cornelisdr de Bruijn. Cornelis is overleden, ongeveer 79 jaar oud. Hij is begraven op 31-12-1747 in hoeven.

Notitie bij Cornelis: Hij is later gehuwd op zondag 12 apr 1722 te Hoeven met Elisabeth Huijbrechts Kramers, geboren ±1675 1735.
Hij is later gehuwd op zondag 3 jul 1735 te Hoeven met Adriana Peter Anthonis Govaerts.

bron: Ger Klein

Kinderen van Jacomijntjen en Cornelis:

1 Cornelia van Vletingh. Zij is gedoopt op 15-02-1695 in Hoeven rk. Cornelia is overleden.

2 Joanna van Vletingh. Zij is gedoopt op 15-06-1696 in Hoeven rk. Joanna is overleden.

3 Maria van Vletingh. Zij is gedoopt op 19-01-1699 in Hoeven rk. Maria is overleden.

4 Petronilla van Vletingh. Zij is gedoopt op 09-05-1701 in Hoeven rk. Petronilla is overleden.

5 Joannes van Vletingh. Hij is gedoopt op 09-04-1703 in Hoeven rk. Joannes is overleden.

6 Guillelma van Vletingh. Zij is gedoopt op 27-07-1705 in Hoeven rk. Guillelma is overleden.

7 Guillemus van Vletingh. Hij is gedoopt op 07-05-1707 in Hoeven rk. Guillemus is overleden.

8 Adriana van Vletingh. Zij is gedoopt op 16-11-1709 in Hoeven rk. Adriana is overleden.

 

 

VIII-j Huybregt Jan Doom Nuijten is geboren in brembergh, zoon van Jan Domissen Nuijten (zie VII-g) en Maijke Jacops Biesen. Hij is gedoopt op 10-10-1672 in etten rk, get: Ariaen Dome en Neeltje Jans. Huybregt is overleden, 72 jaar oud. Hij is begraven op 13-09-1745 in Etten, kerkhof.

Notitie bij Huybregt: Op 28 jul 1713 koopt Huybrecht Jan Doom Nuyten voor schepenen zijn kinderen
Marijnus 11 j, Cathalyn 7 j, en Marike 5 jaar, verwekt bij Janneke Marinusdr Swagers uit.

vermeldingen: OGA Etten 1549 (kohier hoofdgeld 1737): Bremberg
(diet syen de onvermogen personen die hier onder staen): Huybreght Nuyte en vrou.

Etten R 460, f. 168, 29 05 1727
Huybregt Jan Doom Nuyten nagebleven weduwnaar laatst van
Teuntje Pieters Beckers ter eenre en Jan Sanders met Jacob Claassen Hollanders voogd en toeziender
van het minderjarig weeskint Heyltje Huybregt Nuyten oud omtrent 12 jaar. Akkoord.
Er is sprake van een huis op gemeente erve op de Bremberg.

bron: Ger Klein

Huybregt:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op 07-05-1697 in Etten nh en op 05-05-1697 rk met Janneke Marinusdr Swagers, nadat zij op 20-04-1697 in Etten nh in ondertrouw zijn gegaan. Janneke is geboren in Haansberg. Janneke is overleden.

(2) trouwde, 40 jaar oud, op 30-07-1713 in Etten nh en op 31-07-1713 rk met Antonia Peters Deckers, 35 jaar oud, nadat zij op 15-07-1713 in Etten nh in ondertrouw zijn gegaan. Antonia is een dochter van Peter Matthijssen Beckers en Heyltje Jochemsdr Boomers. Zij is gedoopt op 14-04-1678 in Oudenbosch rk, get: Cornelis Petrusz. Tack en Elisabeth Mathysdr. Antonia is overleden vóór 29-05-1727, ten hoogste 49 jaar oud.

(3) trouwde, 54 jaar oud, op 15-06-1727 in Etten nh en op 16-06-1727 rk met Christina Jans Houtermans, 43 jaar oud, nadat zij op 31-05-1727 in Etten nh in ondertrouw zijn gegaan. Christina is een dochter van Joannes Fransz Houtermans en Maria Anthonisdr Gastelaers. Zij is gedoopt op 20-06-1683 in Princenhage rk. Christina is overleden, 87 jaar oud. Zij is begraven op 05-12-1770 in etten. Christina is weduwe van Jan Ansems, met wie zij trouwde op 20-10-1709 in princenhage.

Kinderen van Huybregt en Janneke:

1 Joannes Nuijten. Hij is gedoopt op 18-02-1698 in etten rk, get: Cornelius Marijnissen en Maria Jacobs Visser. Joannes is overleden.

2 Marinus Hubertus Jan Nouten, gedoopt op 30-01-1701 in etten rk, get: Marinus Visser en Antonia Janse Nauten. Volgt IX-i.

3 Joannes Nuijten. Hij is gedoopt op 14-09-1703 in etten rk, get: Cornelius Jansen Vervletingh en Elizabetha Jansen Nouten. Joannes is overleden.

4 Catharina Nuijten. Zij is gedoopt op 30-01-1706 in etten rk, get: Dominicus Jansen Nouten en Anna Adriaensen Sips ipv Catharina Jansen Nouten. Catharina is overleden.

5 Maria Nuijten. Zij is gedoopt op 19-06-1708 in etten rk, get: Petrus Marijnus Willems en Maria Jacob Willems. Maria is overleden.

6 Adriana Nuijten. Zij is gedoopt op 18-04-1711 in etten rk, get: Anthonius Marijnis Jacobs en Elisabetha Janse Nuijten. Adriana is overleden.

Kinderen van Huybregt en Antonia:

7 Helena Huijbreght Nuijten, gedoopt op 21-12-1714 in etten rk, get: Dominicus Jansen Nouten en Anna Adriaensen Sips ipv Catharina Jansen Nouten. Volgt IX-j.

8 Joannes Nuijten. Hij is gedoopt op 31-05-1717 in etten rk, get: Leonardus Janse van Wijmeren en Elizabetha Janse Nuijten. Joannes is overleden.

Kind van Huybregt en Christina:

9 Joanna Nuijten. Zij is gedoopt op 16-11-1728 in etten rk, get: Jacobus Houtermans en Elizabeth Nuijten. Joanna is overleden.

 

 

IX-i Marinus Hubertus Jan Nouten, zoon van Huybregt Jan Doom Nuijten (zie VIII-j) en Janneke Marinusdr Swagers. Hij is gedoopt op 30-01-1701 in etten rk, get: Marinus Visser en Antonia Janse Nauten. Marinus is overleden, 46 jaar oud. Hij is begraven op 20-11-1747 in etten. Marinus trouwde, 22 jaar oud, op 07-11-1723 in Etten nh en op 08-11-1723 rk met Agatha Gerrits de Regt, 32 jaar oud, nadat zij op 23-10-1723 in Etten nh in ondertrouw zijn gegaan. Agatha is een dochter van Gerardus Janse de Regt en Joanna Cornelis Damen. Zij is gedoopt op 31-07-1691 in Gr-Zundert rk, get: Cornelius Jansen de Recht in zijn plaats Maria Diercken en Cornelia Hendricx. Agatha is overleden.

Kinderen van Marinus en Agatha:

1 Joannes Marinus Nouten, gedoopt op 03-04-1724 in etten rk, get: Hubertus Leijten en Maria Stevens. Volgt X-k.

2 Geert Marijnussen Nuijten, gedoopt op 07-11-1725 in etten rk, get: Cornelius de Reght en Catharina Nuijten. Volgt X-l.

3 Marinus Nouten. Hij is gedoopt op 21-08-1728 in etten rk, get: Cornelius de Reght en Maria Nuijten. Marinus is overleden.

4 Cornelis Nouten. Hij is gedoopt op 28-12-1731 in etten rk, get: Cornelius van Reijen en Joanna de Reght. Cornelis is overleden.

 

 

X-k Joannes Marinus Nouten, zoon van Marinus Hubertus Jan Nouten (zie IX-i) en Agatha Gerrits de Regt. Hij is gedoopt op 03-04-1724 in etten rk, get: Hubertus Leijten en Maria Stevens. Joannes is overleden. Joannes trouwde, 29 jaar oud, op 13-05-1753 met Joanna Anthonis Faessen, 24 jaar oud, nadat zij op 28-04-1753 in ondertrouw zijn gegaan. Joanna is een dochter van Anthonis Cornelis Faes en Petronilla Marinus Blom. Zij is gedoopt op 20-11-1728 in etten rk, get: Wilhelmus Facen en Joanna Willems. Joanna is overleden.

Kinderen van Joannes en Joanna:

1 Agatha Janse Nuijten, gedoopt op 10-01-1755 in etten rk, get: Gerardus Marini Nuijten en Petronilla Marini Blommers. Volgt XI-c.

2 Maria Janze Nuijten, gedoopt op 18-11-1756 in etten rk, get: Anthonius Cornelii Fhasen en Cornelia Wilhelmi de Bons. Volgt XI-d.

3Adriana Jans Nuijten. Zij is gedoopt op 01-02-1761 in etten rk, get: Marinus Nuijten en Cornelia Antonii Phaesen. Adriana is overleden.

4 Marijnis Janse Nuijten, gedoopt op 27-06-1763 in etten rk, get: Willebrordus Antonii Facen en Anna Vermouwen. Volgt XI-e.

5 Anthonis Jans Nuijten. Hij is gedoopt op 17-08-1768 in etten rk, get: Adrianus Antonii Facen en Anna Cornelii Capoen. Anthonis is overleden.

 

 

XI-c Agatha Janse Nuijten, dochter van Joannes Marinus Nouten (zie X-k) en Joanna Anthonis Faessen. Zij is gedoopt op 10-01-1755 in etten rk, get: Gerardus Marini Nuijten en Petronilla Marini Blommers. Agatha is overleden op 05-12-1829 in etten en Leur, 74 jaar oud.

Notitie bij Agatha: bij haar 2e huwelijk wonende op de Lage Donk onder Etten.

Agatha:

(1)trouwde, 26 jaar oud, op 25-02-1781 in Etten nh en rk met Joannes Willems van den Bempt, 23 jaar oud, nadat zij op 10-02-1781 in Etten nh in ondertrouw zijn gegaan. Joannes is een zoon van Wilhelmus Marijnissen van den Bempt en Petronilla Jansen Lambrechts. Hij is gedoopt op 02-10-1757 in etten rk, get: Dominicus Jacobi Adriaenssen en Anna Petri de Klopper. Joannes is overleden, 30 jaar oud. Hij is begraven op 18-02-1788 in etten.

(2) trouwde, 34 jaar oud, op 08-02-1789 in etten rk met Cornelis Marinusse Vermunt, 18 jaar oud, nadat zij op 24-01-1789 in Etten nh in ondertrouw zijn gegaan. Cornelis is een zoon van Marinus Cornelissen Vermunt en Petronella Bouwens. Hij is gedoopt op 03-02-1771 in Hoeven rk, get: Laurentius Bouwens, Gertrudis Vermunt ipv Cornelia van Rije. Cornelis is overleden op 17-06-1816 in etten en Leur, 45 jaar oud.

 

 

XI-d Maria Janze Nuijten, dochter van Joannes Marinus Nouten (zie X-k) en Joanna Anthonis Faessen. Zij is gedoopt op 18-11-1756 in etten rk, get: Anthonius Cornelii Fhasen en Cornelia Wilhelmi de Bons. Maria is overleden op 02-06-1814 in etten en Leur, 57 jaar oud. Maria trouwde, 33 jaar oud, op 16-05-1790 in Etten nh en rk met Michael Marinussen van Rijen, 28 jaar oud, nadat zij op 24-04-1790 in Etten nh in ondertrouw zijn gegaan. Michael is een zoon van Marinus Michiels van Rijen en Anna Laureyssen Reniers. Hij is gedoopt op 01-10-1761 in etten rk, get: Wilhelmus Marini van den Bemt en Maria Joannis Govers. Michael is overleden op 26-06-1816 in etten en Leur, 54 jaar oud.

 

 

XI-e Marijnis Janse Nuijten, zoon van Joannes Marinus Nouten (zie X-k) en Joanna Anthonis Faessen. Hij is gedoopt op 27-06-1763 in etten rk, get: Willebrordus Antonii Facen en Anna Vermouwen. Marijnis is overleden op 18-12-1834 in etten en Leur, 71 jaar oud.

Notitie bij Marijnis: huwelijksbijlagen 1824: 

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-10553-31649-48?cc=2026223&wc=MVFQ-HZ9:1057340601,1057259901

Marijnis:

(1) trouwde, 28 jaar oud, op 29-04-1792 in Etten schepenbank en rk met Cornelia Matthijs Meijeren, 35 jaar oud, nadat zij op 14-04-1792 in Etten schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Cornelia is een dochter van Matthijs Christiaens Meijeren en Catharina Marinussen van den Beemt. Zij is gedoopt op 09-04-1757 in etten rk, get: Joannes Franciscus Roels en Anna Marini van den Bemt. Cornelia is overleden op 03-06-1823 in etten en Leur, 66 jaar oud.

(2) trouwde, 60 jaar oud, op 23-05-1824 in etten en Leur met Adriana Lazarums, 41 jaar oud. Adriana is een dochter van Marijnus Merten Lazarums en Johanna Christiaanse Vissenbergs. Zij is gedoopt op 22-05-1783 in Sprundel rk, get: Andreas Dekkers en Adriana Peterse. Adriana is overleden. Adriana is weduwe van Jacob de Bont, met wie zij trouwde vóór 1824.

 

X-l Geert Marijnussen Nuijten, zoon van Marinus Hubertus Jan Nouten (zie IX-i) en Agatha Gerrits de Regt. Hij is gedoopt op 07-11-1725 in etten rk, get: Cornelius de Reght en Catharina Nuijten. Geert is overleden, 59 jaar oud. Hij is begraven op 11-03-1785 in etten. Geert:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op 03-05-1750 in Etten nh en op 04-05-1750 rk met Cornelia Willemsdr de Bons, 42 jaar oud, nadat zij op 18-04-1750 in Etten nh in ondertrouw zijn gegaan. Cornelia is een dochter van Wilhelmus Christiaensen de Bons en Maria Thijs Marijnus Thijs. Zij is gedoopt op 28-02-1708 in etten rk, get: Jacobus Domen en Margareta Cornelia Luijten. Cornelia is overleden, 62 jaar oud. Zij is begraven op 30-12-1770 in etten.

(2) trouwde, 48 jaar oud, op 05-06-1774 in Etten nh en rk met Cornelia Frans Michiels, 29 jaar oud, nadat zij op 21-05-1774 in Etten nh in ondertrouw zijn gegaan. Cornelia is een dochter van Adriaen Frans Jonas Michielsen en Adriana Anthonissen Lips. Zij is gedoopt op 01-03-1745 in princenhage. Cornelia is overleden. Cornelia is weduwe van Peter Cornelis Kuijpers, met wie zij trouwde vóór 1774.

Kinderen van Geert en Cornelia (2):

1 Pieternella Gerard Nuijten, gedoopt op 25-12-1776 in etten rk, get: Antonius Franciscus Machielsen en Cornelia Cornelis Cuijpers. Volgt XI-f.

2 Adriaan Gerardus Nuijten, gedoopt op 07-07-1783 in etten rk, get: Jonas Michielsen en Agata Marijnus Nuijten. Volgt XI-g.

 

XI-f Pieternella Gerard Nuijten, dochter van Geert Marijnussen Nuijten (zie X-l) en Cornelia Frans Michiels. Zij is gedoopt op 25-12-1776 in etten rk, get: Antonius Franciscus Machielsen en Cornelia Cornelis Cuijpers. Pieternella is overleden op 03-12-1836 in etten en Leur, 59 jaar oud. Pieternella trouwde, 24 jaar oud, op 03-05-1801 in Etten schepenbank en rk met Jan Geertse van Batenburg, 28 jaar oud, nadat zij op 18-04-1801 in Etten schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Jan is een zoon van Gerardus Hendricks van Batenburg en Dimphna Govert Sijmen Rommens. Hij is gedoopt op 26-03-1773 in etten rk, get: Wilhelmus Hopstaken en Cornelia van Batenburg. Jan is overleden op 17-11-1817 in etten en Leur, 44 jaar oud.

 

 

XI-g Adriaan Gerardus Nuijten, zoon van Geert Marijnussen Nuijten (zie X-l) en Cornelia Frans Michiels. Hij is gedoopt op 07-07-1783 in etten rk, get: Jonas Michielsen en Agata Marijnus Nuijten. Adriaan is overleden op 29-12-1834 in etten en Leur, 51 jaar oud. Adriaan trouwde, 22 jaar oud, op 27-04-1806 in Etten schepenbank en rk met Anthonetta Peters van den Berg, 29 jaar oud, nadat zij op 12-04-1806 in Etten schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Anthonetta is een dochter van Peter Mattheus van den Berg en Maria Willems Schrauwen. Zij is gedoopt op 05-02-1777 in etten rk, get: Joannes Mattheus van den Berg en Maria Mattheus van den Berg. Anthonetta is overleden op 26-01-1835 in etten en Leur, 57 jaar oud.

 

 

IX-j Helena Huijbreght Nuijten, dochter van Huybregt Jan Doom Nuijten (zie VIII-j) en Antonia Peters Deckers. Zij is gedoopt op 21-12-1714 in etten rk, get: Dominicus Jansen Nouten en Anna Adriaensen Sips ipv Catharina Jansen Nouten. Helena is overleden, 77 jaar oud. Zij is begraven op 13-03-1792 in etten.

Notitie bij Helena: inventaris van de boedel van Lena Huijbregt Nuijten weduwe van Cornelis Nicolaas Struijs
in de jaren zeventienhondert twee en negentig overleden ten huijse van Jan Noijens in huwelijk hebbende
Johanna Cornelis Struijs dochter van gemelde overledene.

Helena trouwde, 24 jaar oud, op 26-04-1739 in Etten nh en op 27-04-1739 rk met Cornelis Claasse Andriesse Struijs, 20 jaar oud, nadat zij op 04-04-1739 in Etten nh in ondertrouw zijn gegaan. Cornelis is een zoon van Nicolaas Andries Struijs en Catharina Huijbrechts Blankaerts. Hij is gedoopt op 24-03-1719 in Oud en Nieuw Gastel. Cornelis is overleden.

Kinderen van Helena en Cornelis:

1 Nicolaas Struijs. Hij is gedoopt op 02-02-1740 in etten rk. Nicolaas is overleden.

2 Anthonia Struijs. Zij is gedoopt op 01-03-1742 in etten rk. Anthonia is overleden.

3 Catharina Struijs. Zij is gedoopt op 26-08-1744 in etten rk. Catharina is overleden.

4 Joannes Struijs. Hij is gedoopt op 06-01-1747 in etten rk. Joannes is overleden.

5 Adriana Struijs. Zij is gedoopt op 11-06-1749 in etten rk. Adriana is overleden.

6 Maria Struijs. Zij is gedoopt op 12-11-1751 in etten. Maria is overleden.

7 Johanna Cornelis Struijs, gedoopt op 17-07-1754 in etten rk. Volgt X-m.

8 Huberta Struijs. Zij is gedoopt op 24-11-1756 in etten. Huberta is overleden.

9 Cornelius Struijs. Hij is gedoopt op 04-12-1758 in etten. Cornelius is overleden.

 

 

VIII-k Elisabeth Jan Domen Nuijten, dochter van Jan Domissen Nuijten (zie VII-g) en Maijke Jacops Biesen. Zij is gedoopt op 10-09-1674 in etten rk, get: Marines Jacobs en Petronella Jans. Elisabeth is overleden.

Notitie bij Elisabeth: mogelijk overleden te Etten nh op 22-09-1755, als Elisabeth Nuijten

Elisabeth trouwde, 27 jaar oud, op 20-11-1701 in Etten nh en rk met Andries Nicolaez de Groen, 29 jaar oud, nadat zij op 05-11-1701 in Etten nh in ondertrouw zijn gegaan. Andries is een zoon van Claes Jan Claes de Groenen en Mayke Cornelisdr Deckers. Hij is gedoopt op 01-11-1672 in Rijsbergen rk. Andries is overleden, 51 jaar oud. Hij is begraven op 11-09-1724 in Etten nh, als Aderiaen Klaze de Groen.

Notitie bij Andries: getrouwd als den Groenen

Kinderen van Elisabeth en Andries:

1 Maria de Groen. Zij is gedoopt op 08-05-1702 in etten rk. Maria is overleden.

2 Joanna de Groen. Zij is gedoopt op 30-03-1704 in etten rk. Joanna is overleden.

3 Nicolaas de Groen. Hij is gedoopt op 09-03-1706 in etten rk. Nicolaas is overleden.

4 Maria de Groen. Zij is gedoopt op 13-06-1708 in etten rk. Maria is overleden.

5 Adriana de Groen. Zij is gedoopt op 02-10-1710 in etten rk. Adriana is overleden.

6 Nicolaas de Groen. Hij is gedoopt op 10-12-1712 in etten rk. Nicolaas is overleden.

7 Antonia de Groen. Zij is gedoopt op 07-08-1715 in etten rk. Antonia is overleden.

 

 

VIII-l Teuntje Jansz Nuijten is geboren in brembergh, dochter van Jan Domissen Nuijten (zie VII-g) en Maijke Jacops Biesen. Zij is gedoopt op 01-05-1677 in etten rk, get: Hendrick Ariaen Marines en Dingetje Domissen. Teuntje is overleden.

Notitie bij Teuntje: gedoopt als Antonetta, ook Antonia Jan(sen) Nuijten

Teuntje trouwde, 29 jaar oud, op 09-05-1706 in Etten nh en op 13-05-1706 rk met Jacobus Claes Hollanders, nadat zij op 24-04-1706 in Etten nh in ondertrouw zijn gegaan. Jacobus is overleden.

Kinderen van Teuntje en Jacobus:

Joanna Hollanders. Zij is gedoopt op 04-09-1707 in etten rk. Joanna is overleden.

2 Petronella Hollanders. Zij is gedoopt op 08-01-1709 in etten rk. Petronella is overleden.

3 Adriana Hollanders. Zij is gedoopt op 21-12-1710 in etten rk. Adriana is overleden.

4 Joannes Hollanders. Hij is gedoopt op 25-01-1713 in etten rk. Joannes is overleden.

5 Adriana Hollanders. Zij is gedoopt op 13-04-1715 in etten rk. Adriana is overleden.

6 Jacoba Hollanders. Zij is gedoopt op 24-01-1717 in etten rk. Jacoba is overleden.

7 Antonia Hollanders. Zij is gedoopt op 20-01-1718 in etten rk. Antonia is overleden.

Maria Hollanders. Zij is gedoopt op 01-06-1720 in etten rk. Maria is overleden.

 

 

VIII-m Cathelijn Janssen Nuijten is geboren in brembergh, dochter van Jan Domissen Nuijten (zie VII-g) en Maijke Jacops Biesen. Zij is gedoopt op 21-02-1684 in etten rk, get: Nicolaus Adriaen Cornelissen en Margareta Quirijns. Cathelijn is overleden. Cathelijn trouwde, 25 jaar oud, op 17-11-1709 in etten en Leur schepenbank en op 23-11-1709 Etten rk met Peeter Geert Hermes, nadat zij op 02-11-1709 in etten en Leur schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Peeter is overleden.

Notitie bij Peeter: voor de schepenbank getrouwd te Etten als Peeter Geert Havermans

Kinderen van Cathelijn en Peeter:

Maria Hermes. Zij is gedoopt op 25-04-1711 in etten rk. Maria is overleden.

2 Joannes Hermes. Hij is gedoopt op 19-05-1712 in etten rk. Joannes is overleden.

3 Gerardus Hermes. Hij is gedoopt op 09-10-1714 in etten rk. Gerardus is overleden.

4 Joannes Hermes. Hij is gedoopt op 19-01-1717 in etten rk. Joannes is overleden.

5 Maria Hermes. Zij is gedoopt op 12-11-1718 in etten rk. Maria is overleden.

6 Antonius Hermes. Hij is gedoopt op 20-04-1721 in etten rk. Antonius is overleden.

 

 

VII-h Henrica Domen Nauten, dochter van Thomas Nuyt Domen (zie VI-d) en Huberta Anthonis Jan Mouw. Zij is gedoopt op 15-10-1635 in Princenhage rk, get: Jois Petri en Anna Hendrikx. Henrica is overleden. Henrica trouwde, 32 jaar oud, op 05-02-1668 in Princenhage nh met Geraert Anthonis Grauwmans, ongeveer 28 jaar oud, nadat zij op 21-01-1668 in Princenhage nh in ondertrouw zijn gegaan. Geraert is geboren omstreeks 1640. Geraert is overleden.

Kinderen van Henrica en Geraert:

Maria Grauwmans. Zij is gedoopt op 09-04-1668 in Princenhage rk, get: Margarita Cornelii. Maria is overleden.

2 Tomas Grauwmans. Hij is gedoopt op 26-12-1669 in Princenhage rk, get: Catharina Block. Tomas is overleden.

3 Antonia Grauwmans. Zij is gedoopt op 06-10-1671 in Princenhage rk, get: Joanna Nicolai Nauten. Antonia is overleden.

4 Antonius Grauwmans. Hij is gedoopt op 04-03-1673 in Princenhage rk, get: Joanna Adriani. Antonius is overleden.

5 Joanna Grauwmans. Zij is gedoopt op 11-05-1676 in Princenhage rk, get: Dimphna Domen. Joanna is overleden.

Hubertus Grauwmans. Hij is gedoopt op 15-09-1680 in Princenhage rk, get: Barbara Clasen. Hubertus is overleden.

 

 

VII-i Adriaan Domen Nuijten, zoon van Thomas Nuyt Domen (zie VI-d) en Huberta Anthonis Jan Mouw. Hij is gedoopt op 04-03-1647 in Princenhage rk, get: Leonardus Adriani en Petronella Jacobi. Adriaan is overleden.

Notitie bij Adriaan: ook wel Domen genoemd

Adriaan trouwde, 33 jaar oud, op 08-09-1680 in Princenhage nh met Barber Claas Ghijben, nadat zij op 08-09-1680 in Princenhage nh in ondertrouw zijn gegaan. Barber is geboren in princenhage. Barber is overleden.

Notitie bij Barber: ook wel Beijke Claesen

Kinderen van Adriaan en Barber:

1 Nicolaus Nuijten. Hij is gedoopt op 19-12-1680 in Princenhage rk, get: Antonia Marini ipv Adriana Nicolai. Nicolaus is overleden.

2 Dominicus Nuijten. Hij is gedoopt op 01-02-1682 in Princenhage rk, get: Henderica Domen. Dominicus is overleden.

Notitie bij Dominicus: tweeling samen met Nicolaus

3 Claas Adriaan Domen Nuijten, gedoopt op 01-02-1682 in Princenhage rk, get: Joanna Luijcas van Welt ipv Cornelis Anthoniss Weijmans. Volgt VIII-n.

4 Cornelia Nuijten. Zij is gedoopt op 27-04-1684 in Princenhage rk, get: Dimphna Domen ipv Maria Lamberti. Cornelia is overleden.

5 Cornelia Nuijten. Zij is gedoopt op 21-06-1686 in Princenhage rk, get: Maria Jacobi ipv Digna Doome. Cornelia is overleden.

6 Cornelius Nuijten. Hij is gedoopt op 07-08-1687 in Princenhage rk, get: Adriana Claesen. Cornelius is overleden.

7 Hubertus Nuijten. Hij is gedoopt op 02-03-1690 in Princenhage rk, get: Dingena Domen ipv Maria Jacobi. Hubertus is overleden.

8 Cornelia Nuijten. Zij is gedoopt op 14-01-1692 in Princenhage rk, get: Henderina Domen. Cornelia is overleden.

9 Maria Nuijten. Zij is gedoopt op 25-12-1693 in Princenhage rk, get: Cornelia Dircken. Maria is overleden.

10 Adrianus Adriaan Nuijten, gedoopt op 27-06-1696 in Princenhage rk, get: Joanna van Welt. Volgt VIII-o.

 

VIII-n Claas Adriaan Domen Nuijten, zoon van Adriaan Domen Nuijten (zie VII-i) en Barber Claas Ghijben. Hij is gedoopt op 01-02-1682 in Princenhage rk, get: Joanna Luijcas van Welt ipv Cornelis Anthoniss Weijmans. Claas is overleden.

Notitie bij Claas: tweeling samen met Dominicus

Claas trouwde, 24 jaar oud, op 26-12-1706 in Princenhage nh met Jacomijn Jacob Lodders, nadat zij op 11-12-1706 in Princenhage nh in ondertrouw zijn gegaan. Jacomijn is overleden.

 

 

VIII-o Adrianus Adriaan Nuijten, zoon van Adriaan Domen Nuijten (zie VII-i) en Barber Claas Ghijben. Hij is gedoopt op 27-06-1696 in Princenhage rk, get: Joanna van Welt. Adrianus is overleden. Adrianus trouwde, 31 jaar oud, op 14-12-1727 in Princenhage nh met Cornelia Adriaan Jan van Huijsen, 29 jaar oud, nadat zij op 29-11-1727 in Princenhage nh in ondertrouw zijn gegaan. Cornelia is geboren in Weernhout, dochter van Adrianus Janssen van Huijsen en Joanna Georgius Vergouwen. Zij is gedoopt op 22-04-1698 in Gr-Zundert rk. Cornelia is overleden. Cornelia is weduwe van Cornelis Peter Tax (ovl. 1726), met wie zij trouwde op 06-06-1715 in Zundert, Schepenbank Wernhout.

Notitie bij Cornelia: trouwt de 1e keer op 17-jarige leeftijd

Kinderen van Adrianus en Cornelia:

1 Adrianus Nuijten. Hij is gedoopt op 31-12-1728 in Princenhage rk, get: Nicolaus Adriani Nuijten absent en Cornelia Adriani Nuijten. Adrianus is overleden.

Notitie bij Adrianus: getrouwd met Petronella Adriana van Oeckel??? 1754 breda, 6 januari, adriaan is soldaat

2 Nicolaus Nuijten. Hij is gedoopt op 01-04-1733 in Princenhage rk, get: Cornelia Cornelii van Rijsbergen ipv Gregorius Adriani van Huijsen en Antonia Adriani van Huijsen. Nicolaus is overleden.

3 Elisabetha Nuijten. Zij is gedoopt op 21-04-1736 in Princenhage rk, get: Adrianus Bastiaanse van Beeck en Cornelia van der Linde. Elisabetha is overleden.

tweeling met Barbara

4 Barbara Nuijten. Zij is gedoopt op 21-04-1736 in Princenhage rk, get: Cornelia van Rijsberghe ipv Petrus Denisse en Anna Hendrick Nuijte. Barbara is overleden.

tweeling met Elisabetha

 

VI-e Maria Nuyt Domas is geboren omstreeks 1598, dochter van Nuyt Domas Bertels (zie V-b) en Jenneken Claes. Maria is overleden.

Notitie bij Maria: bron: Harrie Roelands

Maria trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 22-02-1618 in Princenhage rk, get: Joanne Cornelii Leijten en Cornelius Joannis Heijmans met Claes Hendricks, ongeveer 23 jaar oud, nadat zij op 10-02-1618 in Princenhage rk, get: Joanne Cornelii Leijten en Thoma Nutii Thomae in ondertrouw zijn gegaan. Claes is geboren omstreeks 1595. Claes is overleden.

Kinderen van Maria en Claes:

1 Gertrudis Hendricks. Zij is gedoopt op 03-02-1619 in Princenhage rk, get: Thomas Arnoldi en Cornelia Jacobi. Gertrudis is overleden.

Joanna Hendricks. Zij is gedoopt op 13-06-1620 in Princenhage rk, get: Cornelius Jois en Joanna Georgij. Joanna is overleden.

3 Gertrudis Hendricks. Zij is gedoopt op 12-11-1623 in Princenhage rk, get: Petrus Sijmonis en Adriana Joannis. Gertrudis is overleden. 

1729 Haagsemarkt anno 1729

index Nuyt Domas Bertels (413 personen)

 

... [Moeder van 1]  1
... [Partner van 1.3]  1.3
..., Adrianus Arnoldi [Partner van 1.2]  1.2
..., Aeltje Jans [Schoonmoeder van 1.4.2.4.3]  1.4.2.4.3
..., Arnoldus (~18-12-1616) [Zoon van 1.2]  1.2.1
Aartsen, Maria Petri [Schoonmoeder van 1.5.4.2.1.5]  1.5.4.2.1.5
Adriaens, Dimpna Dirck [Schoonmoeder van 1.5.4]  1.5.4
Aerts, Elisabeth Arnoldus [Schoonmoeder van 1.5.4]  1.5.4
Aertssen, Joanna (~23-05-1665) [Dochter van 1.4.1]  1.4.1.3
Aertssen, Peeter Michiels [Partner van 1.4.1]  1.4.1
Akkelei, Johanna Ludovica van [Partner van 1.5.4.2.1.5.1]  1.5.4.2.1.5.1
Alards, Teuntje Jan [Partner van 1.5.4.1]  1.5.4.1
Ansems, Jan  1.5.4.5
Anthonissen, Maria [Schoonmoeder van 1.5.4.1]  1.5.4.1
Batenburg, Gerardus Hendricks van [Schoonvader van 1.5.4.5.2.2.1]  1.5.4.5.2.2.1
Batenburg, Jan Geertse van (~26-03-1773, †17-11-1817) [Partner van 1.5.4.5.2.2.1]  1.5.4.5.2.2.1
Beckers, Peter Matthijssen [Schoonvader van 1.5.4.5]  1.5.4.5
Beemt, Catharina Marinussen van den [Schoonmoeder van 1.5.4.5.2.1.4]  1.5.4.5.2.1.4
Bempt, Joannes Willems van den (~02-10-1757, []18-02-1788) [Partner van 1.5.4.5.2.1.1]  1.5.4.5.2.1.1
Bempt, Wilhelmus Marijnissen van den [Schoonvader van 1.5.4.5.2.1.1]  1.5.4.5.2.1.1
Berg, Anthonetta Peters van den (~05-02-1777, †26-01-1835) [Partner van 1.5.4.5.2.2.2]  1.5.4.5.2.2.2
Berg, Peter Mattheus van den [Schoonvader van 1.5.4.5.2.2.2]  1.5.4.5.2.2.2
Bertels, Claes Nuyt Domas (*±1594) [Nummer 1.4]  1.41.4.11.4.21.4.31.4.41.4.71.4.8
Bertels, Nuyt Domas (*±1560, †>06-01-1636) [Nummer 1]  11.21.31.41.51.6
Biesen, Maijke Jacops (~30-09-1640, †1719) [Partner van 1.5.4]  1.5.41.5.4.41.5.4.51.5.4.61.5.4.71.5.4.9
Bissen, Jacobus Willem [Schoonvader van 1.5.4]  1.5.4
Blankaerts, Catharina Huijbrechts [Schoonmoeder van 1.5.4.5.7]  1.5.4.5.7
Blom, Petronilla Marinus [Schoonmoeder van 1.5.4.5.2.1]  1.5.4.5.2.1
Bons, Cornelia Willemsdr de (~28-02-1708, []30-12-1770) [Partner van 1.5.4.5.2.2]  1.5.4.5.2.2
Bons, Wilhelmus Christiaensen de [Schoonvader van 1.5.4.5.2.2]  1.5.4.5.2.2
Bont, Jacob de  1.5.4.5.2.1.4
Boomers, Heyltje Jochemsdr [Schoonmoeder van 1.5.4.5]  1.5.4.5
Bouwens, Petronella [Schoonmoeder van 1.5.4.5.2.1.1]  1.5.4.5.2.1.1
Brockx, Anthonia Adriaens (*±1715) [Partner van 1.5.4.2.1]  1.5.4.2.11.5.4.2.1.5
Bruijn, Cornelia Cornelisdr de [Schoonmoeder van 1.5.4.4]  1.5.4.4
Chaam, Adriaan Corstiaansz. van [Partner van 1.4.2.1]  1.4.2.1
Chaam, Sebastianus van (~29-04-1687) [Zoon van 1.4.2.1]  1.4.2.1.1
Chaem, Adriana Wouter Jan van [Schoonmoeder van 1.5]  1.5
Christiaens, Adrianus (~13-08-1736) [Zoon van 1.5.4.1.5]  1.5.4.1.5.4
Christiaens, Adrianus (~20-03-1741) [Zoon van 1.5.4.1.5]  1.5.4.1.5.6
Christiaens, Cornelis Peter Jan (*±1700) [Partner van 1.5.4.1.5]  1.5.4.1.5
Christiaens, Digmannus (~22-09-1731) [Zoon van 1.5.4.1.5]  1.5.4.1.5.2
Christiaens, Joanna (~18-06-1734) [Dochter van 1.5.4.1.5]  1.5.4.1.5.3
Christiaens, Joannes (~08-11-1729) [Zoon van 1.5.4.1.5]  1.5.4.1.5.1
Christiaens, Petrus (~23-10-1738) [Zoon van 1.5.4.1.5]  1.5.4.1.5.5
Christiaens, Wilhelma (~08-11-1743) [Dochter van 1.5.4.1.5]  1.5.4.1.5.7
Claasse, Lijsabet Jacob ([]11-04-1787) [Partner van 1.4.2.4.6.1]  1.4.2.4.6.1
Claes, Jenneken (*±1560) [Partner van 1]  11.21.31.41.51.6
Coninckx, Maria Digmans [Schoonmoeder van 1.4.2.4.6]  1.4.2.4.6
Damen, Joanna Cornelis [Schoonmoeder van 1.5.4.5.2]  1.5.4.5.2
Deckers, Antonia Peters (~14-04-1678, †<29-05-1727) [Partner van 1.5.4.5]  1.5.4.51.5.4.5.7
Deckers, Mayke Cornelisdr [Schoonmoeder van 1.5.4.6]  1.5.4.6
Dekkers, Joanna (~28-12-1742) [Dochter van 1.4.2.4.1]  1.4.2.4.1.5
Dekkers, Joannes (~27-12-1735) [Zoon van 1.4.2.4.1]  1.4.2.4.1.2
Dekkers, Mechlina (~26-09-1739) [Dochter van 1.4.2.4.1]  1.4.2.4.1.4
Dekkers, Petrus [Schoonvader van 1.4.2.4.1]  1.4.2.4.1
Dekkers, Petrus (~17-09-1734) [Zoon van 1.4.2.4.1]  1.4.2.4.1.1
Dekkers, Petrus (~30-03-1737) [Zoon van 1.4.2.4.1]  1.4.2.4.1.3
Dekkers, Roelof (~24-03-1708, []29-01-1776) [Partner van 1.4.2.4.1]  1.4.2.4.1
Dirven, Jenneken Goris Peter Salus (*±1595) [Partner van 1.4]  1.41.4.11.4.21.4.31.4.41.4.71.4.8
Domas, Cornelia (~03-04-1633) [Dochter van 1.4]  1.4.5
Domas, Maria (~22-05-1636) [Dochter van 1.4]  1.4.6
Domas, Maria Nuyt (*±1598) [Nummer 1.6]  1.6
Domen, Adriana (~06-11-1622) [Dochter van 1.5]  1.5.1
Domen, Anthonia (~25-04-1630) [Dochter van 1.5]  1.5.3
Domen, Catharina (~23-11-1641) [Dochter van 1.5]  1.5.6
Domen, Joanna (~07-03-1627) [Dochter van 1.5]  1.5.2
Domen, Thomas Nuyt (*±1596) [Nummer 1.5]  1.51.5.41.5.51.5.7
Dongen, Janneken Cornelis van (*±1620) [Partner van 1.4.2]  1.4.21.4.2.11.4.2.31.4.2.41.4.2.6
Faes, Anthonis Cornelis [Schoonvader van 1.5.4.5.2.1]  1.5.4.5.2.1
Faessen, Joanna Anthonis (~20-11-1728) [Partner van 1.5.4.5.2.1]  1.5.4.5.2.11.5.4.5.2.1.11.5.4.5.2.1.21.5.4.5.2.1.4
Galder, Barbara Janssen van [Partner van 1.4.7]  1.4.71.4.7.3
Gastel, Adrianus Antonis van [Schoonvader van 1.4.2.7.1.2]  1.4.2.7.1.2
Gastel, Antonia van (~19-12-1749) [Dochter van 1.4.2.7.1.2]  1.4.2.7.1.2.2
Gastel, Antonia van (~10-07-1754) [Dochter van 1.4.2.7.1.2]  1.4.2.7.1.2.4
Gastel, Antonius van (~25-02-1756) [Zoon van 1.4.2.7.1.2]  1.4.2.7.1.2.5
Gastel, Catharina van (~06-02-1760) [Dochter van 1.4.2.7.1.2]  1.4.2.7.1.2.6
Gastel, Franciscus van (~11-04-1719, []30-08-1764) [Partner van 1.4.2.7.1.2]  1.4.2.7.1.2
Gastel, Goverina van (~26-02-1751) [Dochter van 1.4.2.7.1.2]  1.4.2.7.1.2.3
Gastel, Perina van (~23-07-1747) [Dochter van 1.4.2.7.1.2]  1.4.2.7.1.2.1
Gastelaers, Maria Anthonisdr [Schoonmoeder van 1.5.4.5]  1.5.4.5
Ghijben, Barber Claas [Partner van 1.5.7]  1.5.71.5.7.21.5.7.10
Gijsen, Petronilla [Schoonmoeder van 1.4.2.7.1.4]  1.4.2.7.1.4
Grauwmans, Antonia (~06-10-1671) [Dochter van 1.5.5]  1.5.5.3
Grauwmans, Antonius (~04-03-1673) [Zoon van 1.5.5]  1.5.5.4
Grauwmans, Geraert Anthonis (*±1640) [Partner van 1.5.5]  1.5.5
Grauwmans, Hubertus (~15-09-1680) [Zoon van 1.5.5]  1.5.5.6
Grauwmans, Joanna (~11-05-1676) [Dochter van 1.5.5]  1.5.5.5
Grauwmans, Maria (~09-04-1668) [Dochter van 1.5.5]  1.5.5.1
Grauwmans, Tomas (~26-12-1669) [Zoon van 1.5.5]  1.5.5.2
Groen, Adriana de (~02-10-1710) [Dochter van 1.5.4.6]  1.5.4.6.5
Groen, Andries Nicolaez de (~01-11-1672, []11-09-1724) [Partner van 1.5.4.6]  1.5.4.6
Groen, Antonia de (~07-08-1715) [Dochter van 1.5.4.6]  1.5.4.6.7
Groen, Joanna de (~30-03-1704) [Dochter van 1.5.4.6]  1.5.4.6.2
Groen, Maria de (~08-05-1702) [Dochter van 1.5.4.6]  1.5.4.6.1
Groen, Maria de (~13-06-1708) [Dochter van 1.5.4.6]  1.5.4.6.4
Groen, Nicolaas de (~09-03-1706) [Zoon van 1.5.4.6]  1.5.4.6.3
Groen, Nicolaas de (~10-12-1712) [Zoon van 1.5.4.6]  1.5.4.6.6
Groenen, Claes Jan Claes de [Schoonvader van 1.5.4.6]  1.5.4.6
Groenhouts, Joris Wouter Joris [Schoonvader van 1.4.4]  1.4.4
Groenhouts, Wouter Joris Wouterssen (*±1630) [Partner van 1.4.4]  1.4.4
Ham, Paulina Cornelis van [Schoonmoeder van 1.4.2.4.6.1]  1.4.2.4.6.1
Hendricks, Claes (*±1595) [Partner van 1.6]  1.6
Hendricks, Gertrudis (~03-02-1619) [Dochter van 1.6]  1.6.1
Hendricks, Gertrudis (~12-11-1623) [Dochter van 1.6]  1.6.3
Hendricks, Joanna (~13-06-1620) [Dochter van 1.6]  1.6.2
Hermes, Antonius (~20-04-1721) [Zoon van 1.5.4.9]  1.5.4.9.6
Hermes, Gerardus (~09-10-1714) [Zoon van 1.5.4.9]  1.5.4.9.3
Hermes, Joannes (~19-05-1712) [Zoon van 1.5.4.9]  1.5.4.9.2
Hermes, Joannes (~19-01-1717) [Zoon van 1.5.4.9]  1.5.4.9.4
Hermes, Maria (~25-04-1711) [Dochter van 1.5.4.9]  1.5.4.9.1
Hermes, Maria (~12-11-1718) [Dochter van 1.5.4.9]  1.5.4.9.5
Hermes, Peeter Geert [Partner van 1.5.4.9]  1.5.4.9
Hollanders, Adriana (~21-12-1710) [Dochter van 1.5.4.7]  1.5.4.7.3
Hollanders, Adriana (~13-04-1715) [Dochter van 1.5.4.7]  1.5.4.7.5
Hollanders, Antonia (~20-01-1718) [Dochter van 1.5.4.7]  1.5.4.7.7
Hollanders, Jacoba (~24-01-1717) [Dochter van 1.5.4.7]  1.5.4.7.6
Hollanders, Jacobus Claes [Partner van 1.5.4.7]  1.5.4.7
Hollanders, Joanna (~04-09-1707) [Dochter van 1.5.4.7]  1.5.4.7.1
Hollanders, Joannes (~25-01-1713) [Zoon van 1.5.4.7]  1.5.4.7.4
Hollanders, Maria (~01-06-1720) [Dochter van 1.5.4.7]  1.5.4.7.8
Hollanders, Petronella (~08-01-1709) [Dochter van 1.5.4.7]  1.5.4.7.2
Houtermans, Christina Jans (~20-06-1683, []05-12-1770) [Partner van 1.5.4.5]  1.5.4.5
Houtermans, Joannes Fransz [Schoonvader van 1.5.4.5]  1.5.4.5
Houtermans, Sijke Frans [Partner van 1.4.2.6]  1.4.2.6
Huijsen, Adrianus Janssen van [Schoonvader van 1.5.7.10]  1.5.7.10
Huijsen, Cornelia Adriaan Jan van (~22-04-1698) [Partner van 1.5.7.10]  1.5.7.10
Jacobs, Gerardus [Schoonvader van 1.5.4.1]  1.5.4.1
Jacobs, Jenneke Gerrit (~30-05-1670) [Partner van 1.5.4.1]  1.5.4.11.5.4.1.5
Kersemans, Gerardus [Schoonvader van 1.5.4.2.1.5.3]  1.5.4.2.1.5.3
Kersemans, Peter Joost Gerrit (~04-11-1776) [Partner van 1.5.4.2.1.5.3]  1.5.4.2.1.5.3
Kuijpers, Peter Cornelis  1.5.4.5.2.2
Lambrechts, Petronilla Jansen [Schoonmoeder van 1.5.4.5.2.1.1]  1.5.4.5.2.1.1
Lambregts, Jenneke Klaas ([]21-01-1810) [Partner van 1.4.2.7.1.7]  1.4.2.7.1.7
Laureijssen, Claes [Partner van 1.4.2.3]  1.4.2.3
Laureijssen, Gregorius (~25-10-1701) [Zoon van 1.4.2.3]  1.4.2.3.1
Laureijssen, Joanna (~05-04-1704) [Dochter van 1.4.2.3]  1.4.2.3.2
Lazarums, Adriana (~22-05-1783) [Partner van 1.5.4.5.2.1.4]  1.5.4.5.2.1.4
Lazarums, Marijnus Merten [Schoonvader van 1.5.4.5.2.1.4]  1.5.4.5.2.1.4
Leenaerts, Elisabeth [Schoonmoeder van 1.4.4]  1.4.4
Linden, Elisabeth Mijnderts van der (~06-12-1669) [Partner van 1.4.2.4]  1.4.2.41.4.2.4.11.4.2.4.21.4.2.4.31.4.2.4.6
Linden, Mijndert Cornelisz van der [Schoonvader van 1.4.2.4]  1.4.2.4
Lips, Adriana Anthonissen [Schoonmoeder van 1.5.4.5.2.2]  1.5.4.5.2.2
Lodders, Jacomijn Jacob [Partner van 1.5.7.2]  1.5.7.2
Loenhout, Jacobus Lamberti van [Partner van 1.4.1]  1.4.1
Loenhout, Joannes van (~20-05-1644) [Zoon van 1.4.1]  1.4.1.2
Loenhout, Lambertus van (~25-03-1641) [Zoon van 1.4.1]  1.4.1.1
Loon, Engeltje Cornelis van [Schoonmoeder van 1.5.4.2]  1.5.4.2
Maghielse, Catelijn Aart Peeter [Partner van 1.4.2.7.1]  1.4.2.7.11.4.2.7.1.11.4.2.7.1.21.4.2.7.1.31.4.2.7.1.41.4.2.7.1.51.4.2.7.1.61.4.2.7.1.7
Matthijs, Heylwich Peter Bartolomeeus [Schoonmoeder van 1.4]  1.4
Meel, Adriaan van [Schoonvader van 1.4.2.4.3]  1.4.2.4.3
Meel, Antonius Adriaensz van (~24-03-1691) [Partner van 1.4.2.4.3]  1.4.2.4.3
Meel, Gregorius van (~29-09-1728) [Zoon van 1.4.2.4.3]  1.4.2.4.3.1
Meijeren, Cornelia Matthijs (~09-04-1757, †03-06-1823) [Partner van 1.5.4.5.2.1.4]  1.5.4.5.2.1.4
Meijeren, Matthijs Christiaens [Schoonvader van 1.5.4.5.2.1.4]  1.5.4.5.2.1.4
Michiels, Cornelia Frans (~01-03-1745) [Partner van 1.5.4.5.2.2]  1.5.4.5.2.21.5.4.5.2.2.11.5.4.5.2.2.2
Michielsen, Adriaen Frans Jonas [Schoonvader van 1.5.4.5.2.2]  1.5.4.5.2.2
Michielsen, Engel Peter [Schoonvader van 1.5.4]  1.5.4
Michielsz, Jenneken Peter  1.4.2.1
Moergastel, Adamus van (~05-09-1763) [Zoon van 1.4.2.7.1.6]  1.4.2.7.1.6.3
Moergastel, Adamus van (~10-08-1768) [Zoon van 1.4.2.7.1.6]  1.4.2.7.1.6.5
Moergastel, Adriaan van [Partner van 1.4.2.7.1.6]  1.4.2.7.1.6
Moergastel, Catharina van (~16-03-1766) [Dochter van 1.4.2.7.1.6]  1.4.2.7.1.6.4
Moergastel, Cornelius van (~03-08-1758) [Zoon van 1.4.2.7.1.6]  1.4.2.7.1.6.1
Moergastel, Godefridus van (~04-11-1760) [Zoon van 1.4.2.7.1.6]  1.4.2.7.1.6.2
Moergastel, Joanna van (~03-11-1772) [Dochter van 1.4.2.7.1.6]  1.4.2.7.1.6.6
mogelijke dochter, Catharina [Dochter van 1]  1.1
Mouw, Anthonis Jan [Schoonvader van 1.5]  1.5
Mouw, Huberta Anthonis Jan (*±1595, †>10-11-1665) [Partner van 1.5]  1.51.5.41.5.51.5.7
Nauten, Henrica Domen (~15-10-1635) [Nummer 1.5.5]  1.5.5
Noijens, Jan [Partner van 1.5.4.5.7.7]  1.5.4.5.7.7
Nouten, Cornelis (~28-12-1731) [Zoon van 1.5.4.5.2]  1.5.4.5.2.4
Nouten, Joannes Marinus (~03-04-1724) [Nummer 1.5.4.5.2.1]  1.5.4.5.2.11.5.4.5.2.1.11.5.4.5.2.1.21.5.4.5.2.1.4
Nouten, Marinus (~21-08-1728) [Zoon van 1.5.4.5.2]  1.5.4.5.2.3
Nouten, Marinus Hubertus Jan (~30-01-1701, []20-11-1747) [Nummer 1.5.4.5.2]  1.5.4.5.21.5.4.5.2.11.5.4.5.2.2
Nuijten, Adriaan Domen (~04-03-1647) [Nummer 1.5.7]  1.5.71.5.7.21.5.7.10
Nuijten, Adriaan Gerardus (~07-07-1783, †29-12-1834) [Nummer 1.5.4.5.2.2.2]  1.5.4.5.2.2.2
Nuijten, Adriana (~08-04-1678) [Dochter van 1.4.7]  1.4.7.4
Nuijten, Adriana (~18-04-1711) [Dochter van 1.5.4.5]  1.5.4.5.6
Nuijten, Adriana (~20-08-1725) [Dochter van 1.4.7.3]  1.4.7.3.6
Nuijten, Adriana Gregorius (~31-01-1733) [Nummer 1.4.2.7.1.6]  1.4.2.7.1.6
Nuijten, Adriana Jans (~01-02-1761) [Dochter van 1.5.4.5.2.1]  1.5.4.5.2.1.3
Nuijten, Adrianus (~03-11-1721) [Zoon van 1.4.7.3]  1.4.7.3.4
Nuijten, Adrianus (~31-12-1728) [Zoon van 1.5.7.10]  1.5.7.10.1
Nuijten, Adrianus (~22-01-1731) [Zoon van 1.4.2.4.6]  1.4.2.4.6.2
Nuijten, Adrianus (~19-07-1755) [Zoon van 1.4.2.4.6.1]  1.4.2.4.6.1.2
Nuijten, Adrianus Adriaan (~27-06-1696) [Nummer 1.5.7.10]  1.5.7.10
Nuijten, Agatha Janse (~10-01-1755, †05-12-1829) [Nummer 1.5.4.5.2.1.1]  1.5.4.5.2.1.1
Nuijten, Anthonis Jans (~17-08-1768) [Zoon van 1.5.4.5.2.1]  1.5.4.5.2.1.5
Nuijten, Anthonis Peter (~17-11-1773) [Nummer 1.5.4.2.1.5.1]  1.5.4.2.1.5.1
Nuijten, Antonius (~14-07-1740) [Zoon van 1.4.2.4.6]  1.4.2.4.6.6
Nuijten, Barbara (~31-12-1718) [Dochter van 1.4.7.3]  1.4.7.3.3
Nuijten, Barbara (~03-02-1723) [Dochter van 1.4.7.3]  1.4.7.3.5
Nuijten, Barbara (~21-04-1736) [Dochter van 1.5.7.10]  1.5.7.10.3
Nuijten, Barbara (~02-07-1774) [Dochter van 1.4.2.7.1.7]  1.4.2.7.1.7.4
Nuijten, Beatrix (~08-05-1741) [Dochter van 1.4.2.7.1]  1.4.2.7.1.8
Nuijten, Catalijn Goris Claas [Nummer 1.4.2.1]  1.4.2.1
Nuijten, Catharina (~22-12-1666) [Dochter van 1.5.4]  1.5.4.3
Nuijten, Catharina (~03-03-1697) [Dochter van 1.5.4.1]  1.5.4.1.3
Nuijten, Catharina (~30-01-1706) [Dochter van 1.5.4.5]  1.5.4.5.4
Nuijten, Catharina (~20-02-1750) [Dochter van 1.4.7.3.1]  1.4.7.3.1.4
Nuijten, Catharina (~27-11-1754) [Dochter van 1.4.7.3.1]  1.4.7.3.1.6
Nuijten, Catharina (~12-11-1756) [Dochter van 1.4.2.7.1.1]  1.4.2.7.1.1.6
Nuijten, Catharina (~24-04-1764) [Dochter van 1.4.2.7.1.1]  1.4.2.7.1.1.8
Nuijten, Catharina Jan Goris [Nummer 1.4.2.4.1]  1.4.2.4.1
Nuijten, Cathelijn Janssen (~21-02-1684) [Nummer 1.5.4.9]  1.5.4.9
Nuijten, Christiaan Goris (~12-12-1736) [Nummer 1.4.2.7.1.7]  1.4.2.7.1.7
Nuijten, Christiaan Goris Claes [Zoon van 1.4.2]  1.4.2.2
Nuijten, Claas Adriaan Domen (~01-02-1682) [Nummer 1.5.7.2]  1.5.7.2
Nuijten, Cornelia (~27-04-1684) [Dochter van 1.5.7]  1.5.7.4
Nuijten, Cornelia (~21-06-1686) [Dochter van 1.5.7]  1.5.7.5
Nuijten, Cornelia (~14-01-1692) [Dochter van 1.5.7]  1.5.7.8
Nuijten, Cornelia (~17-07-1699) [Dochter van 1.4.2.7]  1.4.2.7.2
Nuijten, Cornelia (~02-06-1715) [Dochter van 1.4.2.7]  1.4.2.7.7
Nuijten, Cornelia (~29-12-1732) [Dochter van 1.4.2.4.6]  1.4.2.4.6.3
Nuijten, Cornelia (~20-12-1736) [Dochter van 1.5.4.2.1]  1.5.4.2.1.2
Nuijten, Cornelia (~06-02-1746) [Dochter van 1.4.2.7.1.1]  1.4.2.7.1.1.1
Nuijten, Cornelia (~02-04-1771) [Dochter van 1.4.2.7.1.7]  1.4.2.7.1.7.3
Nuijten, Cornelia Goris (~15-11-1724, []13-01-1792) [Nummer 1.4.2.7.1.3]  1.4.2.7.1.3
Nuijten, Cornelius (~21-09-1644) [Zoon van 1.4.2]  1.4.2.5
Nuijten, Cornelius (~07-08-1687) [Zoon van 1.5.7]  1.5.7.6
Nuijten, Cornelius (~09-12-1734) [Zoon van 1.4.2.4.6]  1.4.2.4.6.4
Nuijten, Cornelius Claessen (*±1638) [Nummer 1.4.7]  1.4.71.4.7.3
Nuijten, Cornelius Jan (~10-11-1665) [Nummer 1.5.4.2]  1.5.4.21.5.4.2.1
Nuijten, Cornelius Jan Goris [Nummer 1.4.2.4.2]  1.4.2.4.2
Nuijten, Cornelius Nicolai (~02-01-1715) [Nummer 1.4.7.3.1]  1.4.7.3.11.4.7.3.1.8
Nuijten, Digna (~12-07-1706) [Dochter van 1.5.4.1]  1.5.4.1.7
Nuijten, Dominicus (~01-02-1682) [Zoon van 1.5.7]  1.5.7.3
Nuijten, Elisabeth Goris [Nummer 1.4.2.3]  1.4.2.3
Nuijten, Elisabeth Jan Domen (~10-09-1674) [Nummer 1.5.4.6]  1.5.4.6
Nuijten, Elisabetha (~21-04-1736) [Dochter van 1.5.7.10]  1.5.7.10.4
Nuijten, Emmerken (~05-01-1704) [Dochter van 1.5.4.1]  1.5.4.1.6
Nuijten, Geert Marijnussen (~07-11-1725, []11-03-1785) [Nummer 1.5.4.5.2.2]  1.5.4.5.2.21.5.4.5.2.2.11.5.4.5.2.2.2
Nuijten, Geertrudis Goris (~16-02-1721, []30-09-1788) [Nummer 1.4.2.7.1.2]  1.4.2.7.1.2
Nuijten, Geertruidt (~26-01-1741) [Dochter van 1.5.4.2.1]  1.5.4.2.1.3
Nuijten, Georgius (~05-10-1777) [Zoon van 1.4.2.7.1.7]  1.4.2.7.1.7.5
Nuijten, Godefrida (~28-04-1757) [Dochter van 1.4.7.3.1]  1.4.7.3.1.7
Nuijten, Gooris Claasse (~12-04-1697) [Nummer 1.4.2.7.1]  1.4.2.7.11.4.2.7.1.11.4.2.7.1.21.4.2.7.1.31.4.2.7.1.41.4.2.7.1.51.4.2.7.1.61.4.2.7.1.7
Nuijten, Goris Meijndert (~03-04-1729, []31-10-1783) [Nummer 1.4.2.4.6.1]  1.4.2.4.6.1
Nuijten, Gregorius (~21-02-1696) [Zoon van 1.4.2.4]  1.4.2.4.5
Nuijten, Gregorius (~20-08-1707) [Zoon van 1.4.2.4]  1.4.2.4.8
Nuijten, Gregorius (~29-08-1749) [Zoon van 1.4.2.7.1.1]  1.4.2.7.1.1.3
Nuijten, Gregorius Nicolai (~07-11-1621) [Nummer 1.4.2]  1.4.21.4.2.11.4.2.31.4.2.41.4.2.61.4.2.7
Nuijten, Heilwigis Claes (~31-07-1619) [Nummer 1.4.1]  1.4.1
Nuijten, Helena Huijbreght (~21-12-1714, []13-03-1792) [Nummer 1.5.4.5.7]  1.5.4.5.71.5.4.5.7.7
Nuijten, Henrica (~18-09-1751) [Dochter van 1.4.7.3.1]  1.4.7.3.1.5
Nuijten, Hubertus (~02-03-1690) [Zoon van 1.5.7]  1.5.7.7
Nuijten, Huijbregt Goris Claes (~09-06-1646) [Nummer 1.4.2.6]  1.4.2.6
Nuijten, Huybregt Jan Doom (~10-10-1672, []13-09-1745) [Nummer 1.5.4.5]  1.5.4.51.5.4.5.21.5.4.5.7
Nuijten, Jacoba (~25-08-1694) [Dochter van 1.4.2.4]  1.4.2.4.4
Nuijten, Jacoba (~16-06-1702) [Dochter van 1.4.2.7]  1.4.2.7.3
Nuijten, Jacoba (~02-01-1760) [Dochter van 1.4.2.7.1.1]  1.4.2.7.1.1.7
Nuijten, Jacoba (~04-01-1760) [Dochter van 1.4.2.4.6.1]  1.4.2.4.6.1.3
Nuijten, Jacobus (~04-04-1696) [Zoon van 1.5.4.1]  1.5.4.1.2
Nuijten, Jacomijntjen Jans (~21-02-1669) [Nummer 1.5.4.4]  1.5.4.4
Nuijten, Jan Domissen (~29-05-1633, []27-01-1698) [Nummer 1.5.4]  1.5.41.5.4.11.5.4.21.5.4.41.5.4.51.5.4.61.5.4.71.5.4.9
Nuijten, Jan Gorisz [Nummer 1.4.2.4]  1.4.2.41.4.2.4.11.4.2.4.21.4.2.4.31.4.2.4.6
Nuijten, Jenneke Goris (~27-08-1726, []18-11-1796) [Nummer 1.4.2.7.1.4]  1.4.2.7.1.4
Nuijten, Jenneken Claes (~29-11-1627) [Nummer 1.4.3]  1.4.3
Nuijten, Joanna (~13-05-1666) [Dochter van 1.4.7]  1.4.7.1
Nuijten, Joanna (~14-03-1687) [Dochter van 1.5.4]  1.5.4.10
Nuijten, Joanna (~01-02-1695) [Dochter van 1.5.4.1]  1.5.4.1.1
Nuijten, Joanna (~18-02-1700) [Dochter van 1.5.4.1]  1.5.4.1.4
Nuijten, Joanna (~05-11-1711) [Dochter van 1.5.4.2]  1.5.4.2.2
Nuijten, Joanna (~16-11-1728) [Dochter van 1.5.4.5]  1.5.4.5.9
Nuijten, Joanna (~24-06-1738) [Dochter van 1.4.2.4.2]  1.4.2.4.2.1
Nuijten, Joanna (~28-03-1744) [Dochter van 1.4.7.3.1]  1.4.7.3.1.1
Nuijten, Joanna (~13-05-1754) [Dochter van 1.4.2.7.1.1]  1.4.2.7.1.1.5
Nuijten, Joannes (~18-02-1698) [Zoon van 1.5.4.5]  1.5.4.5.1
Nuijten, Joannes (~08-02-1700) [Zoon van 1.4.2.4]  1.4.2.4.7
Nuijten, Joannes (~14-09-1703) [Zoon van 1.5.4.5]  1.5.4.5.3
Nuijten, Joannes (~23-02-1708) [Zoon van 1.5.4.1]  1.5.4.1.8
Nuijten, Joannes (~31-05-1717) [Zoon van 1.5.4.5]  1.5.4.5.8
Nuijten, Joannes (~20-09-1746) [Zoon van 1.4.7.3.1]  1.4.7.3.1.2
Nuijten, Joannes (~25-02-1754) [Zoon van 1.4.2.4.6.1]  1.4.2.4.6.1.1
Nuijten, Joannes (~14-06-1762, †01-08-1842) [Nummer 1.4.7.3.1.8]  1.4.7.3.1.8
Nuijten, Joannes Peter (~20-11-1775) [Zoon van 1.5.4.2.1.5]  1.5.4.2.1.5.2
Nuijten, Johanna Jansdr [Nummer 1.4.2.4.3]  1.4.2.4.3
Nuijten, Johannes (~13-10-1742) [Zoon van 1.5.4.2.1]  1.5.4.2.1.4
Nuijten, Lauwerens Goris (~17-11-1718) [Nummer 1.4.2.7.1.1]  1.4.2.7.1.1
Nuijten, Lucia (~29-07-1706) [Dochter van 1.4.2.7]  1.4.2.7.4
Nuijten, Maria (~31-08-1668) [Dochter van 1.4.7]  1.4.7.2
Nuijten, Maria (~25-12-1693) [Dochter van 1.5.7]  1.5.7.9
Nuijten, Maria (~20-08-1707) [Dochter van 1.4.2.4]  1.4.2.4.9
Nuijten, Maria (~19-06-1708) [Dochter van 1.5.4.5]  1.5.4.5.5
Nuijten, Maria (~23-02-1710) [Dochter van 1.4.2.7]  1.4.2.7.5
Nuijten, Maria (~03-02-1717) [Dochter van 1.4.7.3]  1.4.7.3.2
Nuijten, Maria (~15-08-1768) [Dochter van 1.4.2.7.1.7]  1.4.2.7.1.7.1
Nuijten, Maria Domus Janse (~05-02-1702) [Nummer 1.5.4.1.5]  1.5.4.1.5
Nuijten, Maria Goris (~09-02-1730) [Nummer 1.4.2.7.1.5]  1.4.2.7.1.5
Nuijten, Maria Janze (~18-11-1756, †02-06-1814) [Nummer 1.5.4.5.2.1.2]  1.5.4.5.2.1.2
Nuijten, Marijnis Janse (~27-06-1763, †18-12-1834) [Nummer 1.5.4.5.2.1.4]  1.5.4.5.2.1.4
Nuijten, Mechelina Peeter (~04-09-1777) [Nummer 1.5.4.2.1.5.3]  1.5.4.2.1.5.3
Nuijten, Meinardus (~25-02-1735) [Zoon van 1.4.2.4.6]  1.4.2.4.6.5
Nuijten, Michael (~30-01-1710) [Zoon van 1.4.2.4]  1.4.2.4.10
Nuijten, Michael (~?-02-1736) [Zoon van 1.5.4.2.1]  1.5.4.2.1.1
Nuijten, Michiel (~29-09-1708) [Nummer 1.5.4.2.1]  1.5.4.2.11.5.4.2.1.5
Nuijten, Mijndert Jan (~19-01-1698) [Nummer 1.4.2.4.6]  1.4.2.4.61.4.2.4.6.1
Nuijten, Nicolaus (~19-12-1680) [Zoon van 1.5.7]  1.5.7.1
Nuijten, Nicolaus (~01-04-1733) [Zoon van 1.5.7.10]  1.5.7.10.2
Nuijten, Nicolaus (~17-02-1747) [Zoon van 1.4.2.7.1.1]  1.4.2.7.1.1.2
Nuijten, Nicolaus (~15-08-1768) [Zoon van 1.4.2.7.1.7]  1.4.2.7.1.7.2
Nuijten, Nicolaus Cornelis (~01-10-1671) [Nummer 1.4.7.3]  1.4.7.31.4.7.3.1
Nuijten, Nicolaus Goris (~09-07-1670) [Nummer 1.4.2.7]  1.4.2.71.4.2.7.1
Nuijten, Peerken Claessen (~24-11-1630) [Nummer 1.4.4]  1.4.4
Nuijten, Peter Peters (~23-09-1783) [Zoon van 1.5.4.2.1.5]  1.5.4.2.1.5.4
Nuijten, Petronella (~24-04-1710) [Dochter van 1.5.4.1]  1.5.4.1.9
Nuijten, Petronella (~08-12-1751) [Dochter van 1.4.2.7.1.1]  1.4.2.7.1.1.4
Nuijten, Petrus (~07-03-1711) [Zoon van 1.4.2.7]  1.4.2.7.6
Nuijten, Petrus (~22-12-1747) [Zoon van 1.4.7.3.1]  1.4.7.3.1.3
Nuijten, Pieter (~10-05-1744) [Nummer 1.5.4.2.1.5]  1.5.4.2.1.51.5.4.2.1.5.11.5.4.2.1.5.3
Nuijten, Pieternella Gerard (~25-12-1776, †03-12-1836) [Nummer 1.5.4.5.2.2.1]  1.5.4.5.2.2.1
Nuijten, Teuntje Jansz (~01-05-1677) [Nummer 1.5.4.7]  1.5.4.7
Nuijten, Thomas Jan (~10-08-1664) [Nummer 1.5.4.1]  1.5.4.11.5.4.1.5
Nuijten, Wilhelmus (~29-01-1682) [Zoon van 1.5.4]  1.5.4.8
Nuyten, Maria (~24-08-1606) [Dochter van 1.3]  1.3.1
Nuytens, Anthonis Nuyt Thomas (*±1580) [Nummer 1.3]  1.3
Oomen, Adriana (~04-12-1755) [Dochter van 1.4.2.7.1.5]  1.4.2.7.1.5.2
Oomen, Catharina (~10-10-1758) [Dochter van 1.4.2.7.1.5]  1.4.2.7.1.5.3
Oomen, Cornelius (~16-04-1767) [Zoon van 1.4.2.7.1.5]  1.4.2.7.1.5.6
Oomen, Gregorius (~18-01-1764) [Zoon van 1.4.2.7.1.5]  1.4.2.7.1.5.5
Oomen, Joanna Petri [Partner van 1.4.2.4.2]  1.4.2.4.2
Oomen, Maria (~17-04-1761) [Dochter van 1.4.2.7.1.5]  1.4.2.7.1.5.4
Oomen, Maria (~19-11-1771) [Dochter van 1.4.2.7.1.5]  1.4.2.7.1.5.7
Oomen, Peter Peeter [Partner van 1.4.2.7.1.5]  1.4.2.7.1.5
Oomen, Petrus (~24-09-1753) [Zoon van 1.4.2.7.1.5]  1.4.2.7.1.5.1
Oonickx, Johanna Johannis ([]21-10-1784) [Partner van 1.4.7.3.1]  1.4.7.3.11.4.7.3.1.8
Peeters, Janneke Engelen (~12-01-1644, †±1670) [Partner van 1.5.4]  1.5.41.5.4.11.5.4.2
Regt, Agatha Gerrits de (~31-07-1691) [Partner van 1.5.4.5.2]  1.5.4.5.21.5.4.5.2.11.5.4.5.2.2
Regt, Gerardus Janse de [Schoonvader van 1.5.4.5.2]  1.5.4.5.2
Reniers, Anna Laureyssen [Schoonmoeder van 1.5.4.5.2.1.2]  1.5.4.5.2.1.2
Renne, Bastiaan Aernout  1.4.2.4.6.1
Reyns, Thomas Bartholomeus Dierick (*±1530) [Vader van 1]  1
Rijen, Anthonis Cornelis van [Schoonvader van 1.4.2.4.6]  1.4.2.4.6
Rijen, Marinus Michiels van [Schoonvader van 1.5.4.5.2.1.2]  1.5.4.5.2.1.2
Rijen, Michael Marinussen van (~01-10-1761, †26-06-1816) [Partner van 1.5.4.5.2.1.2]  1.5.4.5.2.1.2
Rijen, Petronilla Francen van [Schoonmoeder van 1.4.2.7.1.2]  1.4.2.7.1.2
Rijen, Willemina Anthonisse van (~04-06-1700, []11-03-1760) [Partner van 1.4.2.4.6]  1.4.2.4.61.4.2.4.6.1
Rijsbergen, Cornelia Cornelii van [Schoonmoeder van 1.4.2.7.1.3]  1.4.2.7.1.3
Robs, Godert Jansz [Schoonvader van 1.5.4.2]  1.5.4.2
Robs, Joanna Godert Michiel (*±1680) [Partner van 1.5.4.2]  1.5.4.21.5.4.2.1
Roij, Beatricis Laurentii van (~25-01-1671) [Partner van 1.4.2.7]  1.4.2.71.4.2.7.1
Roij, Jenneken Adriaan van [Partner van 1.4.7.3]  1.4.7.31.4.7.3.1
Roij, Laurentius Petri van [Schoonvader van 1.4.2.7]  1.4.2.7
Rommens, Dimphna Govert Sijmen [Schoonmoeder van 1.5.4.5.2.2.1]  1.5.4.5.2.2.1
Saeken, Begga van der [Schoonmoeder van 1.5.4.2.1.5.3]  1.5.4.2.1.5.3
Salus, Goris Peter [Schoonvader van 1.4]  1.4
Sande, Sijmonis Jacob van de [Schoonvader van 1.4.2.7.1.3]  1.4.2.7.1.3
Sanden, Christianus van der (~24-11-1757) [Zoon van 1.4.2.7.1.3]  1.4.2.7.1.3.4
Sanden, Cornelis Simon van der (~10-01-1722) [Partner van 1.4.2.7.1.3]  1.4.2.7.1.3
Sanden, Cornelius van der (~22-09-1749) [Zoon van 1.4.2.7.1.3]  1.4.2.7.1.3.1
Sanden, Gregorius van der (~03-12-1751) [Zoon van 1.4.2.7.1.3]  1.4.2.7.1.3.2
Sanden, Gregorius van der (~15-01-1766) [Zoon van 1.4.2.7.1.3]  1.4.2.7.1.3.6
Sanden, Gregorius van der (~28-07-1767) [Zoon van 1.4.2.7.1.3]  1.4.2.7.1.3.7
Sanden, Jacobus van der (~03-11-1754) [Zoon van 1.4.2.7.1.3]  1.4.2.7.1.3.3
Sanden, Joanna van der (~05-12-1760) [Dochter van 1.4.2.7.1.3]  1.4.2.7.1.3.5
Schrauwen, Maria Willems [Schoonmoeder van 1.5.4.5.2.2.2]  1.5.4.5.2.2.2
Senten, Vincent Cornelis [Partner van 1.4.8]  1.4.8
Sips, Maria Jan (†02-07-1841) [Partner van 1.4.7.3.1.8]  1.4.7.3.1.8
Sips, Neeltjen Arnout [Schoonmoeder van 1.4.2.7]  1.4.2.7
Smits, Neeltien Jacobus [Partner van 1.4.2]  1.4.21.4.2.7
Struijs, Adriana (~11-06-1749) [Dochter van 1.5.4.5.7]  1.5.4.5.7.5
Struijs, Anthonia (~01-03-1742) [Dochter van 1.5.4.5.7]  1.5.4.5.7.2
Struijs, Catharina (~26-08-1744) [Dochter van 1.5.4.5.7]  1.5.4.5.7.3
Struijs, Cornelis Claasse Andriesse (~24-03-1719) [Partner van 1.5.4.5.7]  1.5.4.5.71.5.4.5.7.7
Struijs, Cornelius (~04-12-1758) [Zoon van 1.5.4.5.7]  1.5.4.5.7.9
Struijs, Huberta (~24-11-1756) [Dochter van 1.5.4.5.7]  1.5.4.5.7.8
Struijs, Joannes (~06-01-1747) [Zoon van 1.5.4.5.7]  1.5.4.5.7.4
Struijs, Johanna Cornelis (~17-07-1754) [Nummer 1.5.4.5.7.7]  1.5.4.5.7.7
Struijs, Maria (~12-11-1751) [Dochter van 1.5.4.5.7]  1.5.4.5.7.6
Struijs, Nicolaas (~02-02-1740) [Zoon van 1.5.4.5.7]  1.5.4.5.7.1
Struijs, Nicolaas Andries [Schoonvader van 1.5.4.5.7]  1.5.4.5.7
Swagers, Janneke Marinusdr [Partner van 1.5.4.5]  1.5.4.51.5.4.5.2
Tackx, Jacomijn Lambregt [Partner van 1.4.2.7.1.1]  1.4.2.7.1.1
Tax, Adriaan Lambregt (~27-10-1726) [Partner van 1.4.2.7.1.4]  1.4.2.7.1.4
Tax, Antonius (~09-10-1758) [Zoon van 1.4.2.7.1.4]  1.4.2.7.1.4.4
Tax, Catharina (~11-03-1764) [Dochter van 1.4.2.7.1.4]  1.4.2.7.1.4.6
Tax, Cornelis Peter ([]10-04-1726)  1.5.7.10
Tax, Gregorius (~24-03-1761) [Zoon van 1.4.2.7.1.4]  1.4.2.7.1.4.5
Tax, Lambertus [Schoonvader van 1.4.2.7.1.4]  1.4.2.7.1.4
Tax, Maria Cornelia (~10-02-1756) [Dochter van 1.4.2.7.1.4]  1.4.2.7.1.4.3
Tax, Petronella (~16-09-1753) [Dochter van 1.4.2.7.1.4]  1.4.2.7.1.4.2
Tax, Petrus (~16-02-1752) [Zoon van 1.4.2.7.1.4]  1.4.2.7.1.4.1
Tax, Petrus (~16-05-1769) [Zoon van 1.4.2.7.1.4]  1.4.2.7.1.4.7
Thijs, Maria Thijs Marijnus [Schoonmoeder van 1.5.4.5.2.2]  1.5.4.5.2.2
Thoma, mogelijke dochter, Cornelia Nuty [Nummer 1.2]  1.2
Thomas, Neeltje Claas Nuit (~09-04-1640) [Nummer 1.4.8]  1.4.8
Ven, Steven Jans van der [Partner van 1.4.8]  1.4.8
Vergouwen, Joanna Georgius [Schoonmoeder van 1.5.7.10]  1.5.7.10
Verhoeven, Martinus Adriaan [Partner van 1.4.2.7.1.2]  1.4.2.7.1.2
Vermunt, Cornelis Marinusse (~03-02-1771, †17-06-1816) [Partner van 1.5.4.5.2.1.1]  1.5.4.5.2.1.1
Vermunt, Marinus Cornelissen [Schoonvader van 1.5.4.5.2.1.1]  1.5.4.5.2.1.1
Vissenbergs, Johanna Christiaanse [Schoonmoeder van 1.5.4.5.2.1.4]  1.5.4.5.2.1.4
Vletingh, Adriana van (~16-11-1709) [Dochter van 1.5.4.4]  1.5.4.4.8
Vletingh, Cornelia van (~15-02-1695) [Dochter van 1.5.4.4]  1.5.4.4.1
Vletingh, Cornelis Jansz van (*±1668, []31-12-1747) [Partner van 1.5.4.4]  1.5.4.4
Vletingh, Guillelma van (~27-07-1705) [Dochter van 1.5.4.4]  1.5.4.4.6
Vletingh, Guillemus van (~07-05-1707) [Zoon van 1.5.4.4]  1.5.4.4.7
Vletingh, Joanna van (~15-06-1696) [Dochter van 1.5.4.4]  1.5.4.4.2
Vletingh, Joannes van (~09-04-1703) [Zoon van 1.5.4.4]  1.5.4.4.5
Vletingh, Joannes Janssen van [Schoonvader van 1.5.4.4]  1.5.4.4
Vletingh, Maria van (~19-01-1699) [Dochter van 1.5.4.4]  1.5.4.4.3
Vletingh, Petronilla van (~09-05-1701) [Dochter van 1.5.4.4]  1.5.4.4.4
Voeten, Antonij Janse [Schoonvader van 1.5.4.2.1.5]  1.5.4.2.1.5
Voeten, Joanna Antonie (~30-10-1738) [Partner van 1.5.4.2.1.5]  1.5.4.2.1.51.5.4.2.1.5.11.5.4.2.1.5.3
Vrinds, Adriaan Adrianus [Schoonvader van 1.4.2.4.6.1]  1.4.2.4.6.1
Vrinds, Margo Adriaan (~17-10-1717, []15-08-1768) [Partner van 1.4.2.4.6.1]  1.4.2.4.6.1
Wagemaeckers, Adriana ([]25-03-1732)  1.4.2.4.1
Welt, Joannes Hendrick Jansen van [Partner van 1.4.3]  1.4.3
Welt, Nicolaus van (~24-03-1671) [Zoon van 1.4.3]  1.4.3.1
Wijtincx, Anna [Schoonmoeder van 1.4.2.4.1]  1.4.2.4.1
Wouterssen, Hubertus (~21-09-1664) [Zoon van 1.4.4]  1.4.4.1
Wouterssen, Nicolaus (~02-10-1670) [Zoon van 1.4.4]  1.4.4.2